Lean Management – wdrożenie branża BPO Assistance / Call Center

Business Process Outsourcing. Branża: BPO Assistance / Call Center,Usługi,2013 Projekt dla klienta z branży BPO. Cel Projektu Zmierzenie aktualnej efektywności procesu oraz zaproponowanie zmian, dzięki którym możliwe będzie podwyższenie produktywności. Efekt Projektu Efektem projektu była weryfikacja efektywności istniejącego procesu przyjmowania telefonicznych zgłoszeń Klientów i zaproponowanie nowej architektury procesu, która gwarantowałaby wyższą produktywność. W ramach projektu […]

Lean Management – wdrożenie producent żywności FMCG

Produkcja wyrobów piekarniczych Branża: FMCG,Produkcja,2012 Projekt dla klienta specjalizującego się w produkcji wyrobów spożywczych. Cel Projektu Optymalizacja produkcji na liniach – wyroby piekarnicze. Efekt Projektu Dzięki przeprowadzonym warsztatom szkoleniowym oraz wdrożeniu narzędzi Lean Manufacturing takich jak 5S i SMED oraz wprowadzeniu zasad pracy standaryzowanej udało się podnieść efektywność procesów i wypoziomować produkcję w danym obszarze. […]

Lean Management – wdrożenie operator lotniczy

Pasażerskie przewozy lotnicze Branża: lotnicza,Usługi,2011 Projekt dla klienta specjalizującego się obsłudze połączeń lotniczych. Cel Projektu Skrócenie czasu przeglądu samolotów pasażerskich. Efekt Projektu Przeprowadzone szkolenia i warsztaty wdrożeniowe zaskutkowały zwiększeniem zaangażowania pracowników do przejmowania inicjatyw w zakresie ciągłego doskonalenia, wdrożono system 5S w obszarach obsługi hangarowej. Poprawiono komunikację w przedsiębiorstie poprzez wdrożenie spotkań Board Meetings. Pracownicy […]

System Kanban (PULL SYSTEM)

System Kanban (PULL SYSTEM)  jest samoregulującym się narzędziem sterowania produkcją. Jest on stymulowany przez zdarzenia występujące w procesie od zamówienia klienta podążając w górę strumienia wartości. Plan produkcyjny, często występujący w produkcji „pchanej” jest niepotrzebny. Ponieważ klient poprzez swoje zamówienia nadaje tempa produkcji i stymuluje cały proces. Zastosowanie systemu Kanban pozwala na synchronizacje dostaw materiałów od […]

Jak obniżyć rotację pracowników z wykorzystaniem narzędzi Lean Management?

Koszty rotacji mogą sięgać, w zależności od branży, od 50% do nawet 300% rocznego wynagrodzenia pracownika. Dlatego bardzo ważne jest umiejętne zarządzanie ludźmi, ponieważ to bezpośrednio przekłada się na zyski i koszty firmy. Rozwój firmy, to w głównej mierze rozwój pracowników. W związku z tym zaangażowani pracownicy, to skarb dla każdej organizacji. Coraz częściej mówi się o wzroście rotacji pracowników. Taka sytuacja nie […]

5S – Korzyści z wdrożenia

Efektywne i zorganizowane środowisko pracy może zapewnić firmom przewagę konkurencyjną i przekazywać pozytywną wiadomość zarówno dla pracowników jak i klientów. System 5S jest prosty i oczywisty, jednak wiele firm przeoczyło korzyści jakie mogą być uzyskane w ramach jego organizacji i implementacji. 5S jest skutecznym narzędziem, które kosztuje niewiele, ale może przynieść duże korzyści finansowe. Firmy chcące […]