Czy mierzysz wskaźnikami efektywność przedsiębiorstwa?

kpi

“What gets measured, gets managed” (Możesz zarządzać tym, co zmierzysz) napisał kiedyś wybitny wykładowca z dziedzin zarządzania Peter F. Drucker. Efektywne zarządzanie nie jest możliwe, jeśli nie znasz liczb oraz danych. Każde przedsiębiorstwo, które pragnie się rozwijać, realizować postawione cele, a także skutecznie konkurować na rynku musi posługiwać się liczbami i udoskonalać procesy. Praktyka, na podstawie […]