Analiza QRQC

Quick Response Quality Control (QRQC) jest metodą zarządzania jakością, która polega na szybkim reagowaniu i rozwiązywaniu problemów jakościowych w procesie produkcyjnym.
Analiza QRQC

Analiza QRQC - szybka reakcja na problemy jakościowe

Metodologia QRQC - Quick Response Quality Control

Quick Response Quality Control (QRQC) jest metodą zarządzania jakością, która polega na szybkim reagowaniu i rozwiązywaniu problemów jakościowych w procesie produkcyjnym. Celem procesu rozwiązywania problemów przy wykorzystaniu QRQC, jest zapewnienie ciągłości produkcji i uniknięcie poważniejszych problemów jakościowych, które mogłyby spowodować opóźnienia lub konieczność ponownego wykonania produktów.

Opis Metody QRQC

Skuteczne rozwiązywanie problemów wymaga odpowiedniego systemu monitorowania i raportowania. Analiza problemu oraz proces dojścia do przyczyn źródłowych problemu, wymaga prawidłowego doboru metody rozwiązywania problemów. W tym celu, stosuje się różne narzędzia takie jak diagnozowanie przyczyn problemów, metodyka rozwiązywania problemów, czy też analizy statystyczne.
 
Efektywne rozwiązywanie problemów oparte na narzędziu QRQC jest zarówno edukacją pracowników, aby mogli samodzielnie rozwiązywać problemy jakościowe, jak i doskonałą techniką rozwiązywania problemów. Dzięki aktywnej pracy z QRQC, pracownicy są w stanie szybko i skutecznie reagować na ewentualne problemy, co pozwala na utrzymanie wysokiego poziomu jakości produktów i realizowanego procesu.

Rozwiązywania problemów - problem solving

Technika zarządzania problemami jest szczególnie przydatna w przedsiębiorstwach produkcyjnych, gdzie koszty związane z problemami jakościowymi mogą być bardzo wysokie. Dzięki wykorzystaniu narzędzi rozwiązywania problemów, przedsiębiorstwa mogą zwiększyć swoją efektywność i zapewnić wysoką jakość produktów, co pozytywnie wpływa na ich wyniki finansowe.
 
Rozwiązywania problemów metodą QRQC wykorzystywane jest w wielu sektorach przemysłu od motoryzacji, skończywszy na przemyślę hutniczym. Metoda polega na rozwiązywaniu problemów zespołowo skupiając się na miejscu wystąpienia problemu.

Zalety QRQC:

 • Skrócenie czasu potrzebnego na rozwiązanie problemów jakościowych
 • Zwiększenie niezawodności procesów produkcyjnych poprzez analizę przyczyn problemu
 • Zwiększenie jakości produkowanych produktów
 • Zwiększenie satysfakcji klienta końcowego
 • Zmniejszenie do minimum wskaźnika złej jakości / reklamacji

Wady QRQC:

 • Wymaga dużej dyscypliny i zaangażowania ze strony pracowników ( wspólne rozwiązywanie problemów )
 • Wymaga dedykowanego programu szkolenia zespołu
 • QRQC jest wykorzystywane zawsze, kiedy wystąpi problem jakościowy. Wymaga dyscypliny.

Kroki Analizy QRQC

 1. Zidentyfikowanie problemu: pierwszym krokiem jest analiza rzeczywistego problemu jakościowego. Np: niska jakość produkowanych wyrobów, niezgodność z normami, problemy z procesami produkcyjnymi itp.
 2. Zebranie danych: po nadaniu opisu problemu, należy zgromadzić dane dotyczące analizowanego problemu. Może to obejmować informacje o procesach produkcyjnych, specyfikacjach produktów, raportach klientów itp.
 3. Analiza danych: po zebraniu danych należy je przeanalizować, aby zrozumieć, co jest przyczyną problemu. Można to zrobić za pomocą narzędzi statystycznych, takich jak diagramy Ishikawy, histogramy itp.
 4. Krok czwarty określa ustalenie przyczyn problemów: po analizie danych należy określić przyczyny problemu. Analiza może obejmować problemy związane z nieprawidłowościami zaistniałymi podczas realizacji procesów produkcyjnych, nieodpowiedniego sprzętu itp.
 5. Rozwiązywanie problemów odbywa po określeniu przyczyn problemu, w tym kroku należy znaleźć rozwiązanie. Może ono obejmować zmiany w procesach produkcyjnych, poprawę jakości surowców, rozwiązanie problemu klienta itp.
 6. Wdrożenie rozwiązania i zaplanowanie działań : po znalezieniu rozwiązania należy je wdrożyć. Może to obejmować zmiany w procesach produkcyjnych, szkolenie pracowników itp.
 7. Monitorowanie efektów: kiedy rozwiązujemy zaistniałe problemy, kolejnym krokiem jest monitoring efektów. Opisywany krok ma na celu objęcie pomiarem jakości produkowanych produktów oraz ocenę zadowolenia klientów.
 8. Dostosowanie rozwiązania: po dokonaniu monitorowania efektów, należy dostosowywać podjęte rozwiązywania problemów stosowanymi metodami, tak aby dobór rozwiązań, był jak najbardziej skuteczny dla organizacji.

Podsumowując QRQC jest przydatnym narzędziem wspierającym proces zarządzania jakością, pozwalającym na szybkie rozwiązywanie problemów jakościowych, poznania przyczyny źródłowej powstałego problemu i utrzymanie wysokiego poziomu jakości produktów. Opisywana metoda, wymaga odpowiedniego systemu monitorowania i raportowania, oraz edukacji pracowników, aby mogli samodzielnie rozwiązywać problemy i podejmować działania korygujące wynikające z analizy przyczyn źródłowych analizowanego problemu.

Jeśli zainteresowałeś się powyższym artykułem i widzisz potencjał wdrożenia metody QRQC u siebie w organizacji, jest nam niezwykle miło. Zapraszamy Cię do kontaktu w celu ustalenia szczegółów oferty. Do usłyszenia!

Jeśli uważasz ten artykuł za merytoryczny i pomocny, udostępnij go na swoich social mediach.

Zaciekawił Cię artykuł? Podziel się nim na Facebook
Zaciekawił Cię artykuł? Podziel się nim na Linkedin
Udostępnij na Facebook
Udostępnij na Linkedin

Nasze wdrożenia

Lean w branży automotive

Optymalizacja 2 linii zrobotyzowanego spawania. Dzięki wdrożonym zmianom dostawca może sprostać zmienności w zamówieniach klienta i produkować zgodnie z zasadami JIT. Projekt wygenerował 2 500 000 zł zysku.

Lean w logistyce – transport kontenerów morskich

Realizacja business case’u polegającego na zmniejszeniu kosztów załadunku i rozładunku statku oraz umożliwieniu składania większej liczby zamówień na transport morski. Osiągnięto cel projektu w zakładanym czasie i zwrocie inwestycji 200k...

Lean w produkcji – armatura sanitarna

Optymalizacja linii montażowej zaworów. Dzięki wdrożonym zmianom bazującym na koncepcji Lean Manufacturing udało się znacząco obniżyć koszty wytwarzania produktów zwiększając produktywność średnio o 45 % . Projekt wygenerował 450 000...

Lean w usługach – branża bankowość, finanse

Skrócenie czasu odpowiedzi na zgłoszenia Klientów o 30%. Zwiększenie wydajności procesu o 40% dzięki zastosowaniu narzędzi Lean Managament. Wzrost zaangażowania pracowników w proces optymalizacji dzięki KAIZEN. Wzrost satysfakcji Klientów przekładający...

branża bpo

Lean w usługach – branża BPO Assistance / Call Center

Podniesienie rentowności, produktywności bez zwiększenia tempa pracy. Skrócenie czasu rozmowy potrzebnego do zawarcia porozumienia o 32%. Skrócenie czasu oczekiwania Klienta na rozmowę do 3 sygnałów (IN). W ramach projektu osiągnięto...

Zapisz się na LeanLAB!

Weź udział w spotkaniu praktyków Lean Management!

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się i bądź na bieżąco z artykułami
i wydarzeniami Lean.

Praktyczne warsztaty

Certyfikacje Lean Six Sigma

warta logo
Warta referencje

„We wrześniu 2016 i oku w Katowicach, pracownicy Warty uczestniczyli w warsztatach Lean Champions „Lean Management i KAIZEN” zorganizowanym przez firmę LEAN Partner.

Szkolenie zostalo przeprowadzone w bardzo dynamicznej formie. Zestawy pojęć teoretycznych były umiejętnie przeplatane warsztatami, realizując tym samym praktyczne zastosowanie poznanych teorii. Dzięki temu, uczestnicy byli zaangażowani i chętni do pracy. Należy podkreślić, że dużą rolę odegrali sami trenerzy, którzy z dużą swobodą przekazywali wiedzy i dbali o dobrą atmosferę szkolenia.

Warsztat został przygotowany i przeprowadzony zgodnie z wcześniejszym ustaleniem, dokładnie pod zamówienie Warty spełnił oczekiwania wszystkich uczestników w części merytorycznej oraz warsztatowej.

Ogromnym atutem warsztatów okazała się możliwość poznania praktycznego wykorzystania metodyki LEAN w firmie Bombardier. To świetny pomysł na spotkanie z praktykami i możliwość zadania pytań managerom stosującym na co dzień z sukcesem metodologię LEAN.

Wszystkim zainteresowanym wprowadzeniem metodologii LEAN polecamy szkolenie i warsztaty prowadzone przez LEAN Partner.

To bardzo dobra inwestycja oraz gwarancja jakości szkolenia.”

Beata Jaczewska, Koordynator

Jarosław Paćko, Dyrektor, Towarzystwo ubezpieczeń i reasekuracji  Warta S.A, branża ubezpieczeniowa