BPO/SSC

BPO (Business Process Outsourcing) polega na wykonywaniu mniej znaczących procesów biznesowych przez zewnętrzne firmy.

Czym jest BPO? Czym jest SSC? Na czym polegają?

BPO to skrót od angielskiej nazwy Business Process Outsourcing, używany jest w celu określenia sektora outsourcingu procesów biznesowych. W Polsce BPO tłumaczy się jako zlecenie usług na zewnątrz.
BPO polega na wykonywaniu mniej znaczących procesów biznesowych przez zewnętrzne firmy. Przejmują one całą odpowiedzialność za realizację oraz dbają o jej jakość.
Firmy zlecają podmiotom zewnętrznym mniej istotne procesy, aby móc się skupić na kluczowych aspektach działania przedsiębiorstwa.
BPO miało swój początek w USA. Pierwsze procesy, które zostały zlecone firmom zewnętrznym, dotyczyły obszaru HR.
BPO w USA oznacza business proces offshoring i oznacza delegowanie zadań do firm poza granicami kraju.

Zadania, które często zleca się firmom zewnętrznym są związane z marketingiem, księgowością czy IT.


Korzyści płynące z outsourcingu

– redukcja kosztów
– brak potrzeby otwierania nowego działu w firmie
– brak odpowiedzialności za proces ( firmy zewnętrzne przejmują całą odpowiedzialność za ich wykonanie oraz jakość)

 

Nasze wdrożenie w branży BPO

branża bpo
Sprawdź jak w ramach projektu osiągnięto zysk w wysokości 2 MLN zł.

Głównymi obszarami BPO są:

– HR
– Księgowość
– Logistyka
– Obsługa klienta
– IT


Co to jest SSC?

BPO powiązane jest często z SSC, jednak te dwa pojęcia różnią się od siebie.
SSC (ang. Shared Services Centers) oznacza centrum usług wspólnych.
SSC polega na utworzeniu jednego wewnętrznego działu wydzielonego z firmy, który obsługuje oddziały firmy macierzystej w danym regionie lub na całym świecie. Takie działy często przenoszone są poza granice kraju w celu redukcji kosztów.

Jeśli uważasz ten artykuł za merytoryczny i pomocny, udostępnij go na swoich social mediach.

Zaciekawił Cię artykuł? Podziel się nim na Facebook
Zaciekawił Cię artykuł? Podziel się nim na Linkedin
Udostępnij na Facebook
Udostępnij na Linkedin

Nasze wdrożenia

Lean w branży automotive

Optymalizacja 2 linii zrobotyzowanego spawania. Dzięki wdrożonym zmianom dostawca może sprostać zmienności w zamówieniach klienta i produkować zgodnie z zasadami JIT. Projekt wygenerował 2 500 000 zł zysku.

Lean w logistyce – transport kontenerów morskich

Realizacja business case’u polegającego na zmniejszeniu kosztów załadunku i rozładunku statku oraz umożliwieniu składania większej liczby zamówień na transport morski. Osiągnięto cel projektu w zakładanym czasie i zwrocie inwestycji 200k...

Lean w produkcji – armatura sanitarna

Optymalizacja linii montażowej zaworów. Dzięki wdrożonym zmianom bazującym na koncepcji Lean Manufacturing udało się znacząco obniżyć koszty wytwarzania produktów zwiększając produktywność średnio o 45 % . Projekt wygenerował 450 000...

Lean w usługach – branża bankowość, finanse

Skrócenie czasu odpowiedzi na zgłoszenia Klientów o 30%. Zwiększenie wydajności procesu o 40% dzięki zastosowaniu narzędzi Lean Managament. Wzrost zaangażowania pracowników w proces optymalizacji dzięki KAIZEN. Wzrost satysfakcji Klientów przekładający...

branża bpo

Lean w usługach – branża BPO Assistance / Call Center

Podniesienie rentowności, produktywności bez zwiększenia tempa pracy. Skrócenie czasu rozmowy potrzebnego do zawarcia porozumienia o 32%. Skrócenie czasu oczekiwania Klienta na rozmowę do 3 sygnałów (IN). W ramach projektu osiągnięto...

Zapisz się na LeanLAB!

Weź udział w spotkaniu praktyków Lean Management!

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się i bądź na bieżąco z artykułami
i wydarzeniami Lean.

Praktyczne warsztaty

Certyfikacje Lean Six Sigma

warta logo
Warta referencje

„We wrześniu 2016 i oku w Katowicach, pracownicy Warty uczestniczyli w warsztatach Lean Champions „Lean Management i KAIZEN” zorganizowanym przez firmę LEAN Partner.

Szkolenie zostalo przeprowadzone w bardzo dynamicznej formie. Zestawy pojęć teoretycznych były umiejętnie przeplatane warsztatami, realizując tym samym praktyczne zastosowanie poznanych teorii. Dzięki temu, uczestnicy byli zaangażowani i chętni do pracy. Należy podkreślić, że dużą rolę odegrali sami trenerzy, którzy z dużą swobodą przekazywali wiedzy i dbali o dobrą atmosferę szkolenia.

Warsztat został przygotowany i przeprowadzony zgodnie z wcześniejszym ustaleniem, dokładnie pod zamówienie Warty spełnił oczekiwania wszystkich uczestników w części merytorycznej oraz warsztatowej.

Ogromnym atutem warsztatów okazała się możliwość poznania praktycznego wykorzystania metodyki LEAN w firmie Bombardier. To świetny pomysł na spotkanie z praktykami i możliwość zadania pytań managerom stosującym na co dzień z sukcesem metodologię LEAN.

Wszystkim zainteresowanym wprowadzeniem metodologii LEAN polecamy szkolenie i warsztaty prowadzone przez LEAN Partner.

To bardzo dobra inwestycja oraz gwarancja jakości szkolenia.”

Beata Jaczewska, Koordynator

Jarosław Paćko, Dyrektor, Towarzystwo ubezpieczeń i reasekuracji  Warta S.A, branża ubezpieczeniowa