Wspomaganie decyzji AHP/ANP

Wspomaganie decyzji AHP/ANP

AHP (Analytic Hierarchy Process) i ANP (Analytic Network Process) to metody wspomagające podejmowanie złożonych decyzji i rozwiązywania złożonych problemów.

Zasada Pareto 80/20

Zasada Pareto 80 20

Zasada Pareta (zasada 80/20 lub 80 na 20) – zasada, która mówi, że w każdym środowisku istnieje mała liczba przyczyn mająca największy wpływ na skutki.
Dokładnie to 20% nakładu generuje 80% zysków, bądź efektów.

SCRUM

SCRUM

Scrum to metoda projektowa określająca zasady działania zespołów tworzących nowy produkt.

Balansowanie lini produkcyjnej

Balansowanie lini produkcyjnej

Balansowanie linii produkcyjnej jest to jedno z narzędzi podnoszenia efektywności procesów wprowadzające równowagę między wszystkimi procesami.

Milk Run (mleczarz)

milkrun

Jest to logistyka wewnętrzna oparta o trasę, która jest stała w danym czasie.

SMED – Single Minute Exchange of Die

SMED

Ustandaryzowane, zoptymalizowane działania mające na celu przezbrojenie maszyny w możliwie najkrótszym czasie z uwzględnieniem aspektów jakościowych i bhp.

Supermarket

supermarket

Pierwszy supermarket powstał w 1953 roku w głównej fabryce w Toyota City. Pomysł został zaczerpnięty z wizualizacji amerykańskich supermarketów, wypełnionych pełnymi regałami produktów.

WIP (Work in Process)

Work in Process

WIP skrót z angielskiego (Work in Process) determinujący zapasy produktów w procesie produkcji.

Visual Management

visual management

Visual Management to metoda zarządzania wizualnego, jednego z ważniejszych elementów szczupłego zarządzania. Narzędzie to daje nam możliwości ułatwiające zarządzanie linią produkcyjną…

Andon

Andon

Głównym celem tego systemu jest natychmiastowe działanie w przypadku wykrycia błędu na linii produkcyjnej, który odbiega od norm pracy.

PDCA – Cykl Deminga

PDCA

PDCA (Plan, Do, Check, Act), inaczej Cykl Deminga jest jednym z narzędzi, który w zobrazowany sposób pokazuje schemat ciągłego doskonalenia (kaizen).

Metoda 5W2H

Metoda 5W2H

Metoda 5W2H jest to jedna z metod, która pozwala w łatwy i szybki sposób znaleźć przyczynę problemu lub defektu. Metodyka ta zawiera się w punkcie D2 raportu 8D określającym “Opis problemu”.

Metoda 5 Why

5why

Metoda polega na zadaniu sobie pięciu pytań dlaczego, pozwalając krok po kroku dojść do źródła problemu. Zadanie tych pytań pozwala nam na lepsze zrozumienie problemu, którym aktualnie się zajmujemy oraz szybszą jego eliminację.

Zasada 7W

Zasada 7W

Zasada 7W jest podstawowym terminem używanym w logistyce, można powiedzieć że ta zasada jest rodzajem skróconej i uproszczonej definicji logistyki. Oznacza ona 7 warunków, które każda firma logistyczna musi posiadać aby istnieć na rynku.

Poka Yoke

Poka Yoke

Poka Yoke to nic innego jak zapobieganie nieumyślnym błędom popełnionym przez nieuwagę czy brak koncentracji. Ważne w tej metodzie jest to, że za błędy powinniśmy winić procesy, a nie ludzi.

Muda

tło wykres

Muda oznacza wszystkie działania i aktywności, które nie dają wartości dla klienta. Słowo to pochodzi z Japońskiego i oznacza słowo “bezużyteczny, zbędny”. Razem z Mura (nieregularność) i Muri (nadmierne obciążenie pracą) tworzą 3XM, wyeliminowanie tych trzech nieefektywnych działań pozwala firmie być bardziej konkurencyjnym.

Mura

Mura

Mura to nic innego jak zmienność w działaniu, procesie czy naszej pracy. Czynności wykonywane są w różny sposób, bez jakiejkolwiek standaryzacji.
Mura prowadzi do strat pieniężnych oraz czasowych, gdyż nie jesteśmy w stanie określić jakości naszych produktów ze względu na wiele zmiennych.

Muri

Muri

Muri to nic innego jak przeciążenie maszyn i ludzi, polegające na nadmiernym wysiłku fizycznym w przypadku ludzi, lub nadmiernej pracy w przypadku maszyn.

Leanowiec – kto to?

lean management

Stosowanie w praktyce Lean Management, sprawia, że zmienia się sposób myślenia o firmie – zespołach i procesach. Zmianie ulega proces podejmowania decyzji.

5S w firmie – na co zwrócić uwagę

5s

5S jest bardzo skutecznym narzędziem wspierającym zmianę w sposobie myślenia. Kształtuje odpowiedni nawyki i przynosi znaczne korzyści finansowe.