System Kanban (PULL SYSTEM)

System Kanban (PULL SYSTEM)  jest samoregulującym się narzędziem sterowania produkcją. Jest on stymulowany przez zdarzenia występujące w procesie od zamówienia klienta podążając w górę strumienia wartości. Plan produkcyjny, często występujący w produkcji „pchanej” jest niepotrzebny. Ponieważ klient poprzez swoje zamówienia nadaje tempa produkcji i stymuluje cały proces. Zastosowanie systemu Kanban pozwala na synchronizacje dostaw materiałów od […]

5S – Korzyści z wdrożenia

Efektywne i zorganizowane środowisko pracy może zapewnić firmom przewagę konkurencyjną i przekazywać pozytywną wiadomość zarówno dla pracowników jak i klientów. System 5S jest prosty i oczywisty, jednak wiele firm przeoczyło korzyści jakie mogą być uzyskane w ramach jego organizacji i implementacji. 5S jest skutecznym narzędziem, które kosztuje niewiele, ale może przynieść duże korzyści finansowe. Firmy chcące […]