Logistyka, branża: produkcja nisko- i wysokoseryjna

logistyka

Projekt dla klienta z branży produkcyjnej w zakresie logistyki wewnętrznej. Cele projektu Obniżenie poziomu stanów magazynowych o 10%. Skrócenie czasów przestojów produkcyjnych związanych z niedoborem komponentów na stanowiskach pracy o 50%. Zwiększenie efektywności Zespołów odpowiedzialnych za pakowanie wyrobów gotowych o 5%. Zmniejszenie liczby reklamacji związanych z błędami w kompletacji materiałów wysyłkowych o 20%. Powołanie na […]

Lean w produkcji – branża remontowa, produkcja niskoseryjna

lean w produkcji

Produkcja, branża: remonty, produkcja niskoseryjna, kastomizowana Projekt dla klienta z branży produkcyjnej. Cele projektu Skrócenie czasu przygotowania technologii remontów maszyn oraz budowy nowych o 15%. Weryfikacja procesu harmonogramowania – zaproponowanie zmian mających na celu zmniejszenie odsetek opóźnień, następnie eliminacja opóźnień do zera. Dostosowanie logistyki zewnętrznej i wewnętrznej pod pracę dokładnie na czas (just-in-time). Podwyższenie produktywności […]

LEAN w Usługach – Branża BPO Call Center​

branża bpo

Usługi, Branża: BPO Assistance / Call Center,   Projekt dla klienta z branży BPO. Cele Projektu Podniesienie rentowności, produktywności bez zwiększenia tempa pracy. Zmierzenie aktualnej efektywności procesu oraz zaproponowanie zmian, dzięki którym możliwe będzie monitorowanie produktywności i zapewnienie sprawnej komunikacji o ewentualnych problemach w działach i Zespołach realizujących, Skrócenie czasu oczekiwania Klienta na rozmowę do […]