Lean Management – wdrożenie branża BPO Assistance / Call Center

Branża: BPO Assistance / Call Center,Usługi, Projekt dla klienta z branży BPO. Cele Projektu Podniesienie rentowności, produktywności bez zwiększenia tempa pracy. Zmierzenie aktualnej efektywności procesu oraz zaproponowanie zmian, dzięki którym możliwe będzie monitorowanie produktywności i zapewnienie sprawnej komunikacji o ewentualnych problemach w działach i Zespołach realizujących, Skrócenie czasu oczekiwania Klienta na rozmowę do 3 sygnałów […]