Drogi transportowe na hali produkcyjnej

Projektowanie dróg transportowych ma duży związek z drugim S w narzędziu 5S - Systematyce rozumianej jako wyznaczenie najlepszego miejsca w obszarze.
Drogi transportowe na hali produkcyjnej

Drogi transportowe na hali produkcyjnej - wymagania i normy prawne

Ciągi komunikacyjne na hali produkcyjnej

Każdy, kto miał okazję przebywać na hali produkcyjnej na pewno zwrócił uwagę na bezpieczeństwo w obszarze pracy. Ogromny wkład w poczucie bezpieczeństwa oraz wyznaczenie stref ruchu określają użytkownicy dróg transportowych przebywający 
na terenie zakładu pracy.

Projektowanie dróg transportowych ma duży związek z drugim S w narzędziu 5S – Systematyce rozumianej jako wyznaczenie najlepszego miejsca w obszarze. Doskonałym efektem warsztatów 5S są między innymi działania skupiające się na zoningu. Przez zoning rozumiemy proces wyznaczania dróg, zgodnie z wewnętrznym standardem przepisów bezpieczeństwa zakładu pracy. Niejednokrotnie podczas, gdy przebywamy w obszarze produkcji, bezpieczeństwo miejsca pracy operatorów ma niezwykle ważne znaczenie.
Poruszając się zarówno po drogach wewnątrzzakładowych jak i wewnętrznych dróg ruchu eliminujemy do minimum ryzyko potrącenia przez operatorów wózków widłowych lub innych pojazdów transportowych realizujących cykliczne transporty wewnątrzzakładowe.

Przestrzeganie przepisów BHP w odniesieniu do dróg transportowych

Przestrzeganie przepisów BHP jest bardzo ważne z poziomu całej organizacji
i stanowi odniesienie do wewnętrznych przepisów zakładu pracy.
W kwestii dróg transportowych oraz transportu wewnętrznego, przepisy BHP oraz standardy powinny jasno precyzować odległość między pojazdami i jakimikolwiek innymi przeszkodami oraz maszynami. Drogi powinny być utrzymane odpowiednio do warunków pracy oraz warunków klimatycznych, występujących na zewnętrz zakładu. Dodatkowo bardzo istotne jest określenie zgodnie z regulaminem BHP dróg ewakuacyjnych w zakładzie. Podczas projektowania należy zadbać o oznaczenie dróg, miejsca postoju, ładowania urządzeń transportowych oraz prawidłową szerokość dróg komunikacyjnych.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy §3-§38 oraz PN-M-78010:1968 Transport wewnętrzny. Drogi i otwory drzwiowe. Wytyczne projektowania. art. 62 prawo budowlane.

Wytyczne dotyczące dróg transportowych mówią jasno:

  • Nawierzchnia dróg wewnętrznych powinna być utwardzona oraz gładka. Posiadać dobrą przyczepność.
  • Drogi transportowe powinny być dobrze oświetlone
  • Nawierzchnia dróg transportowych nie powinna wytwarzać kurzu przy ruchu pojazdów,
  • Podczas wyznaczania dróg transportowych należy pamiętać o parkingach dla środków transportowych
  • Konieczne jest stosowanie oznaczeń odnośnie ruchu dwukierunkowego lub ruchu jednokierunkowego
  • Minimalna szerokość drogi nie powinna być mniejsza niż 120 cm
  • Nachylenie dróg transportowych nie powinno przekraczać 5%


Wymiary dróg transportowych:

Wymiary dróg transportowych określone zostały w Polskiej Normie PN-M-78010:1968 Transport wewnętrzny – Drogi i otwory drzwiowe – Wytyczne projektowania. (obecnie norma wycofana bez zastąpienia, co jednak nie oznacza, że nie można korzystać z jej zapisów).

Zgodnie z tą normą szerokości dróg dla pieszych (przejść) powinny być określone według wzorów:

  • dla ruchu jednokierunkowego:

b = a + 30 cm,

  • dla ruchu dwukierunkowego:

b = 2a + 60 cm,

Gdzie opisane powyżej oznaczenia, powinniśmy interpretować jako:

a – największa szerokość ładunku, którą możne przenosić pieszy, w cm

b – szerokość drogi, w cm.

Oznakowanie dróg transportowych w przestrzeni ruchu pieszego.

Temat oznakowania ciągów komunikacyjnych precyzuje załącznik nr 1 do wspomnianego rozporządzenia. Zgodnie z §13 drogi w budynkach powinny być wyraźnie wyznaczone za pomocą ciągłych pasów o dobrze widocznej barwie (z uwzględnieniem barwy podłoża) – najlepiej żółtej lub białej. 

Wewnątrzzakładowe drogi transportowe mające pasy, powinny być rozmieszczone w sposób uwzględniający bezpieczną odległość między pojazdami, które mogą znajdować się pobliżu na danym odcinku drogi.
Wymiary otworów drzwiowych na drogach transportowych i drogach dla pieszych

Wymiary otworów drzwiowych dla dróg transportowych wewnętrznych i dróg komunikacyjnych, powinny pozwalać na swobodny przejazd środków transportowych. Jeżeli głowa operatora stosowanych urządzeń transportowych, wystaje ponad górną krawędź środka transportowego, to pomiędzy górną krawędzią otworu drzwiowego, a głowa kierowcy powinien być zachowany prześwit minimum 20 cm.
 
Jeśli zainteresował Cię temat opisujący zasady wytaczania dróg transportowych, zapraszamy Cię do przeczytania pozostałych artykułów, na których m.in. dowiesz się jak wprowadzić i rozwinąć system zgłaszania pomysłów, który zwiększy Twoją efektywność.
 
Nasz autorski system sugestii funkcjonuje w szeregu organizacji, zarówno tych produkcyjnych jak i usługowych.

Zapraszamy do kontaktu.

Jeśli uważasz ten artykuł za merytoryczny i pomocny, udostępnij go na swoich social mediach.

Zaciekawił Cię artykuł? Podziel się nim na Facebook
Zaciekawił Cię artykuł? Podziel się nim na Linkedin
Udostępnij na Facebook
Udostępnij na Linkedin

Nasze wdrożenia

Lean w branży automotive

Optymalizacja 2 linii zrobotyzowanego spawania. Dzięki wdrożonym zmianom dostawca może sprostać zmienności w zamówieniach klienta i produkować zgodnie z zasadami JIT. Projekt wygenerował 2 500 000 zł zysku.

Lean w logistyce – transport kontenerów morskich

Realizacja business case’u polegającego na zmniejszeniu kosztów załadunku i rozładunku statku oraz umożliwieniu składania większej liczby zamówień na transport morski. Osiągnięto cel projektu w zakładanym czasie i zwrocie inwestycji 200k...

Lean w produkcji – armatura sanitarna

Optymalizacja linii montażowej zaworów. Dzięki wdrożonym zmianom bazującym na koncepcji Lean Manufacturing udało się znacząco obniżyć koszty wytwarzania produktów zwiększając produktywność średnio o 45 % . Projekt wygenerował 450 000...

Lean w usługach – branża bankowość, finanse

Skrócenie czasu odpowiedzi na zgłoszenia Klientów o 30%. Zwiększenie wydajności procesu o 40% dzięki zastosowaniu narzędzi Lean Managament. Wzrost zaangażowania pracowników w proces optymalizacji dzięki KAIZEN. Wzrost satysfakcji Klientów przekładający...

branża bpo

Lean w usługach – branża BPO Assistance / Call Center

Podniesienie rentowności, produktywności bez zwiększenia tempa pracy. Skrócenie czasu rozmowy potrzebnego do zawarcia porozumienia o 32%. Skrócenie czasu oczekiwania Klienta na rozmowę do 3 sygnałów (IN). W ramach projektu osiągnięto...

Zapisz się na LeanLAB!

Weź udział w spotkaniu praktyków Lean Management!

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się i bądź na bieżąco z artykułami
i wydarzeniami Lean.

Praktyczne warsztaty

Certyfikacje Lean Six Sigma

warta logo
Warta referencje

„We wrześniu 2016 i oku w Katowicach, pracownicy Warty uczestniczyli w warsztatach Lean Champions „Lean Management i KAIZEN” zorganizowanym przez firmę LEAN Partner.

Szkolenie zostalo przeprowadzone w bardzo dynamicznej formie. Zestawy pojęć teoretycznych były umiejętnie przeplatane warsztatami, realizując tym samym praktyczne zastosowanie poznanych teorii. Dzięki temu, uczestnicy byli zaangażowani i chętni do pracy. Należy podkreślić, że dużą rolę odegrali sami trenerzy, którzy z dużą swobodą przekazywali wiedzy i dbali o dobrą atmosferę szkolenia.

Warsztat został przygotowany i przeprowadzony zgodnie z wcześniejszym ustaleniem, dokładnie pod zamówienie Warty spełnił oczekiwania wszystkich uczestników w części merytorycznej oraz warsztatowej.

Ogromnym atutem warsztatów okazała się możliwość poznania praktycznego wykorzystania metodyki LEAN w firmie Bombardier. To świetny pomysł na spotkanie z praktykami i możliwość zadania pytań managerom stosującym na co dzień z sukcesem metodologię LEAN.

Wszystkim zainteresowanym wprowadzeniem metodologii LEAN polecamy szkolenie i warsztaty prowadzone przez LEAN Partner.

To bardzo dobra inwestycja oraz gwarancja jakości szkolenia.”

Beata Jaczewska, Koordynator

Jarosław Paćko, Dyrektor, Towarzystwo ubezpieczeń i reasekuracji  Warta S.A, branża ubezpieczeniowa