FIFO – First In, First Out

FIFO (z angielskiego First In First Out) w dosłownym tłumaczeniu pierwsze weszło, pierwsze wyszło. Jest metodą najwcześniejszej wyceny zapasów oraz ich rozchodu.

Co to jest FIFO? Na czym polega metoda FIFO?

FIFO z angielskiego First In, First Out w dosłownym tłumaczeniu znaczy „pierwsze weszło, pierwsze wyszło”. Metoda ta zakłada, że zasoby nabyte pierwsze, są wydawane lub sprzedawane jako pierwsze. Odwrotnością FIFO jest LIFO, czyli metoda Last In, First Out. 

Czym jest First In (pierwsze weszło)?

Pierwszy człon zasady FIFO to FI (czyli First In). Oznaczenie to dotyczy pierwszych dostaw do magazynu wg daty przyjęcia ze zwróceniem uwagi na datę produkcji. Ważne tu jest takie ułożenie części na regałach, aby było zachowane umożliwienie pobrania w pierwszej kolejności tych części do dalszych procesów. To ułożenie ma zostać uzupełnione systemowo w programie obsługującym magazyn i dodatkowo system ma wskazać, którą dokładnie część lub z której partii mamy pobrać w pierwszej kolejności. Dążymy tym samym do zainicjowania konsekwencji zasady FIFO czyli FO (First Out).

Czym jest First Out (pierwsze wyszło)?

Drugi człon zasady FIFO czyli FO (First Out) to nic innego jak określenie, że pierwsze wychodzi do kolejnych procesów. Logiczne ułożenie towarów metodą FIFO w procesie przyjęcia zapewnia, iż realizacja wydania, rozchodu zapasów zostaje zachowana.

Metoda wyceny zapasów zgodnie z FIFO

Wycena zapasów jest ważna ze względu na zmieniające się w czasie koszty produkcji.
W magazynach zdarzają się jednostki produktów, które zostały kupione po innych cenach.  
 
W przypadku, gdy przedsiębiorstwo nie prowadzi szczegółowej ewidencji zapasów wg określonej jednostki towaru, pojawia się problem z dokładnym wskazaniem w pierwszej kolejności towarów zakupionych po konkretnej cenie z najkrótszym terminie przydatności.
W tym przypadku posiadamy jedynie informacje, ile ogólnie produktów zostało przyjętych po danej cenie bez daty przydatności. 
 
Przedsiębiorstwo ograniczone jest przepisami księgowymi, które zakładają zapewnienie przejrzystości sprawozdań finansowych. 

Model wyceny FIFO (metoda ceny najwcześniejszej)

Zgodnie z modelem wyceny FIFO, gdy zapasy zostają wydane z magazynu, pierwsze księgowane są wartości produktów, które zostały przyjęte do magazynu najwcześniej.
W przypadku, gdy ich liczba się wyczerpie, pod uwagę bierzemy cenę zapasu przyjętego
w następnej kolejności. 

Co zyskujemy dzięki FIFO?

Stosowanie FIFO nakłada priorytet na wydawanie produktów, które najwcześniej się pojawiły w magazynie. Idea wydawania produktów jest prosta i gwarantuje nam, że nie będą one zalegały w magazynie. 
Najbardziej wrażliwy na zachowanie zasady FIFO są branża spożywczy, chemiczna czy kosmetyczna, gdzie daty ważności mają największą wagę w procesie jak najszybszego przepływu materiału do końcowego klienta.
Dlatego nie tylko regały magazynowe, ale i półki sklepowe „działają” wg zasady FIFO.
 
W praktyce prawidłowo dobrany wybór metody pozwala na wykorzystanie metody kolejki, dzięki której widzimy produkty z najkrótszym terminem ważności z przodu, a te z dłuższym z tyłu na półkach. Nie oznacza to że inne branże nie muszą tej zasady stosować.
 
Np. w branży motoryzacyjnej nie zachowanie tej zasady może doprowadzić do złomowania części, które nie były wydane wg tzw. roku modelowego (model year), co przekłada się w konsekwencji na wyższe koszty produktów w przyszłości. Dzięki metodzie First In First Out w wyniku takich zachowań wyraźnie widać potrzebę prawidłowego zarządzania magazynem.

Koszt sprzedanych towarów a FIFO

Dlaczego warto wybrać metodę FIFO?

 

FIFO zakłada, że przyjęta metoda zarządzania zapasami służy m.in. do wyceny kosztów sprzedanych towarów. Do obliczania COGS (kosztu sprzedanych towarów) za pomocą FIFO potrzebne jest w pierwszej kolejności oszacowanie kosztu towarów, które dotarły jako pierwsze, czyli pomnożenie ceny jednostkowej przez liczbę sprzedanych zapasów.
 

Jeśli zainteresował Cię temat opisujący metodę FIFO zgodnie z założeniami Lean Management. Rozumiesz pojęcia stosowanych metod i potrafisz wykorzystać narzędzie
w życiu codziennym. Zapraszamy Cię do przeczytania pozostałych naszych artykułów,
z których dowiesz się więcej o narzędziach służących do zarządzania i optymalizacji procesów.

Jeśli jesteś zainteresowany zajęciami praktycznymi, by móc wykorzystać zdobytą wiedzę – zapraszamy Cię na nasz autorski warsztat 5S w logistyce https://leanpartner.pl/5s-w-logistyce/ na którym dowiesz się jak wykorzystywać zasadę FIFO.

Zapraszamy do kontaktu

Podobne artykuły

Jeśli uważasz ten artykuł za merytoryczny i pomocny, udostępnij go na swoich social mediach.

Zaciekawił Cię artykuł? Podziel się nim na Facebook
Zaciekawił Cię artykuł? Podziel się nim na Linkedin
Udostępnij na Facebook
Udostępnij na Linkedin

Nasze wdrożenia

Lean w branży automotive

Optymalizacja 2 linii zrobotyzowanego spawania. Dzięki wdrożonym zmianom dostawca może sprostać zmienności w zamówieniach klienta i produkować zgodnie z zasadami JIT. Projekt wygenerował 2 500 000 zł zysku.

Lean w logistyce – transport kontenerów morskich

Realizacja business case’u polegającego na zmniejszeniu kosztów załadunku i rozładunku statku oraz umożliwieniu składania większej liczby zamówień na transport morski. Osiągnięto cel projektu w zakładanym czasie i zwrocie inwestycji 200k...

Lean w produkcji – armatura sanitarna

Optymalizacja linii montażowej zaworów. Dzięki wdrożonym zmianom bazującym na koncepcji Lean Manufacturing udało się znacząco obniżyć koszty wytwarzania produktów zwiększając produktywność średnio o 45 % . Projekt wygenerował 450 000...

Lean w usługach – branża bankowość, finanse

Skrócenie czasu odpowiedzi na zgłoszenia Klientów o 30%. Zwiększenie wydajności procesu o 40% dzięki zastosowaniu narzędzi Lean Managament. Wzrost zaangażowania pracowników w proces optymalizacji dzięki KAIZEN. Wzrost satysfakcji Klientów przekładający...

branża bpo

Lean w usługach – branża BPO Assistance / Call Center

Podniesienie rentowności, produktywności bez zwiększenia tempa pracy. Skrócenie czasu rozmowy potrzebnego do zawarcia porozumienia o 32%. Skrócenie czasu oczekiwania Klienta na rozmowę do 3 sygnałów (IN). W ramach projektu osiągnięto...

Zapisz się na LeanLAB!

Weź udział w spotkaniu praktyków Lean Management!

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się i bądź na bieżąco z artykułami
i wydarzeniami Lean.

Praktyczne warsztaty

Certyfikacje Lean Six Sigma

warta logo
Warta referencje

„We wrześniu 2016 i oku w Katowicach, pracownicy Warty uczestniczyli w warsztatach Lean Champions „Lean Management i KAIZEN” zorganizowanym przez firmę LEAN Partner.

Szkolenie zostalo przeprowadzone w bardzo dynamicznej formie. Zestawy pojęć teoretycznych były umiejętnie przeplatane warsztatami, realizując tym samym praktyczne zastosowanie poznanych teorii. Dzięki temu, uczestnicy byli zaangażowani i chętni do pracy. Należy podkreślić, że dużą rolę odegrali sami trenerzy, którzy z dużą swobodą przekazywali wiedzy i dbali o dobrą atmosferę szkolenia.

Warsztat został przygotowany i przeprowadzony zgodnie z wcześniejszym ustaleniem, dokładnie pod zamówienie Warty spełnił oczekiwania wszystkich uczestników w części merytorycznej oraz warsztatowej.

Ogromnym atutem warsztatów okazała się możliwość poznania praktycznego wykorzystania metodyki LEAN w firmie Bombardier. To świetny pomysł na spotkanie z praktykami i możliwość zadania pytań managerom stosującym na co dzień z sukcesem metodologię LEAN.

Wszystkim zainteresowanym wprowadzeniem metodologii LEAN polecamy szkolenie i warsztaty prowadzone przez LEAN Partner.

To bardzo dobra inwestycja oraz gwarancja jakości szkolenia.”

Beata Jaczewska, Koordynator

Jarosław Paćko, Dyrektor, Towarzystwo ubezpieczeń i reasekuracji  Warta S.A, branża ubezpieczeniowa