Histogram

Share on facebook
Share on linkedin
Histogram jest graficznym sposobem ukazania zestawienia danych. Histogram to wykres, który zbudowany jest z słupków umieszczonych na osi współrzędnych.
Histogram

Histogram - czym jest i jak go zbudować?

Histogram jest graficznym sposobem ukazania zestawienia danych. Histogram to wykres, który zbudowany jest z słupków umieszczonych na osi współrzędnych.
Ich wysokość opisuje liczebność danej cechy w populacji lub próbie, a podstawa wyznacza przedział klasowy. 

Do czego używamy histogramu?

Używając histogramu możemy analizować zbiorowość danego zestawienia danych. Histogramu możemy użyć, gdy szukamy odpowiedzi na przykładowe pytania:
– jaka jest dominanta? (przedział, który jest najliczniejszy)
– jaki rozkład obserwujemy?
– czy w naszej obserwacji występują przedziały, których wyniki odstają od reszty?

Histogram ułatwia nam analizowanie częstotliwości występowania danego zjawiska. Graficzne przedstawienie danych pomaga nam w przewidywaniu dalszych zmienności danej grupy. Pozwala to na prognozowanie zmiennych, ostrzega nas przed błędami lub przyszłymi trudnościami. Wykorzystanie histogramu pozwala także na łatwiejsze zrozumienie danego zjawiska. 


Różnica pomiędzy histogramem a wykresem słupkowym

Różnią pomiędzy histogramem, a wykresem słupkowym jest rodzaj prezentowanych danych:

Histogram – rozkład zmiennych ciągłych

Wykres słupkowy – zmienne kategoryczne

Dlatego podczas tworzenia histogramu powstałe słupki muszą się ze sobą łączyć, gdyż mamy wtedy pewność że nie pominęliśmy żadnych danych z przedziału. 

W przypadku wykresu słupkowego należy robić przerwy między słupkami ze względu na rodzaj zmiennych.


Jak zbudować histogram?

 1. Zbierz ilości obserwacji
 2. Posegreguj obserwacje
 3. Określ liczbę przedziałów
  k =  n  , gdzie n – ilość obserwacji
 4. Ustal szerokości przedziałów
  h – długość każdego przedziału
  h = (max-min) / k, gdzie max i min to wartość największa i najmniejsza
 5. Wyznacz przedziały
  [ Xp;Xk ), gdzie Xp – początek przedziału, Xk – koniec przedziału

Należy pamiętać, że ostatni przedział musi być prawostronnie domknięty, aby mieć  informacje o wartości największej.

Ostatnim krokiem jest narysowanie histogramu.

Nasze wdrożenia

Lean w branży automotive

Optymalizacja 2 linii zrobotyzowanego spawania. Dzięki wdrożonym zmianom dostawca może sprostać zmienności w zamówieniach klienta i produkować zgodnie z zasadami JIT. Projekt wygenerował 2 500 000 zł zysku.

Lean w logistyce – transport kontenerów morskich

Realizacja business case’u polegającego na zmniejszeniu kosztów załadunku i rozładunku statku oraz umożliwieniu składania większej liczby zamówień na transport morski.
Osiągnięto cel projektu w zakładanym czasie i zwrocie inwestycji 200k USD + 35% wzrost sprzedaży cargo.

Lean w produkcji – armatura sanitarna

Optymalizacja linii montażowej zaworów.
Dzięki wdrożonym zmianom bazującym na koncepcji Lean Manufacturing udało się znacząco obniżyć koszty wytwarzania produktów zwiększając produktywność średnio o 45 % .
Projekt wygenerował 450 000 zł zysku / rok.

Lean w usługach – branża bankowość, finanse

Skrócenie czasu odpowiedzi na zgłoszenia Klientów o 30%. Zwiększenie wydajności procesu o 40% dzięki zastosowaniu narzędzi Lean Managament. Wzrost zaangażowania pracowników w proces optymalizacji dzięki KAIZEN. Wzrost satysfakcji Klientów przekładający się poziom sprzedaży.

Lean w logistyce – centrum usług logistycznych

Zwiększenie rotacji zapasów o 34%.
Poprawienie efektywności operatorów na magazynie o 63%. Uwolnienie zapasów nierotujących o 9,6 MLN zł.
Skrócenie czasu wdrażania Lead Time dla nowych produktów (Time to market) o 130%. Projekt wygenerował 12 MLN zł zysku / rok.

logistyka

Lean w logistyce – branża produkcja nisko- i wysokoseryjna

Projekt dla klienta z branży produkcyjnej w zakresie logistyki wewnętrznej. Skrócenie czasów przestojów produkcyjnych związanych z niedoborem komponentów na stanowiskach pracy o 50%. Powołanie na nowo funkcji LEAN TEAM z przedstawicieli wszystkich współpracujących działów.

branża bpo

Lean w usługach – branża BPO Assistance / Call Center

Podniesienie rentowności, produktywności bez zwiększenia tempa pracy. Skrócenie czasu rozmowy potrzebnego do zawarcia porozumienia o 32%.
Skrócenie czasu oczekiwania Klienta na rozmowę do 3 sygnałów (IN). W ramach projektu osiągnięto zysk w wysokości 2 mln zł.

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się i bądź na bieżąco z artykułami
i wydarzeniami Lean.

Praktyczne warsztaty

Certyfikacje Lean Six Sigma

Ciekawe artykuły

warta logo
Warta referencje

„We wrześniu 2016 i oku w Katowicach, pracownicy Warty uczestniczyli w warsztatach Lean Champions „Lean Management i KAIZEN” zorganizowanym przez firmę LEAN Partner.

Szkolenie zostalo przeprowadzone w bardzo dynamicznej formie. Zestawy pojęć teoretycznych były umiejętnie przeplatane warsztatami, realizując tym samym praktyczne zastosowanie poznanych teorii. Dzięki temu, uczestnicy byli zaangażowani i chętni do pracy. Należy podkreślić, że dużą rolę odegrali sami trenerzy, którzy z dużą swobodą przekazywali wiedzy i dbali o dobrą atmosferę szkolenia.

Warsztat został przygotowany i przeprowadzony zgodnie z wcześniejszym ustaleniem, dokładnie pod zamówienie Warty spełnił oczekiwania wszystkich uczestników w części merytorycznej oraz warsztatowej.

Ogromnym atutem warsztatów okazała się możliwość poznania praktycznego wykorzystania metodyki LEAN w firmie Bombardier. To świetny pomysł na spotkanie z praktykami i możliwość zadania pytań managerom stosującym na co dzień z sukcesem metodologię LEAN.

Wszystkim zainteresowanym wprowadzeniem metodologii LEAN polecamy szkolenie i warsztaty prowadzone przez LEAN Partner.

To bardzo dobra inwestycja oraz gwarancja jakości szkolenia.”

Beata Jaczewska, Koordynator

Jarosław Paćko, Dyrektor, Towarzystwo ubezpieczeń i reasekuracji  Warta S.A, branża ubezpieczeniowa