Hoshin Kanri

Proces hoshin kanri rozpoczyna się od wypracowania przez kierownictwo firmy jasnej wizji i kluczowych celów. W współpracy z menedżerami ustalane są następnie warunki ich wykonania, a później szczegółowy plan.

Japońska strategia zarządzania Hoshin Kanri

Japońskie stowarzyszenie naukowców i inżynierów definiuje Hoshin Kanri jako:

 • zarządzanie krótko i długoterminową polityką działania firmy, która oparta jest o wypracowany w firmie konsensus, 
 • wskazanie w polityce, jakie cele, w jakim okresie i na jakim poziomie zostaną osiągnięte oraz przez kogo (zgodnie z zasadą SMART),
 • określenie wartości i zasad, na bazie których będą realizowane działania firmy,
 • systematyczne uzyskiwanie wsparcia od wszystkich pracowników, aby w sposób optymalny zrealizować określone w polityce cele.

Proces Hoshin Kanri rozpoczyna się od wypracowania przez kierownictwo firmy jasnej wizji i kluczowych celów. Następnie, we współpracy z menedżerami ustalane są zasady i warunki ich wykonania, a później szczegółowy plan oparty o PDCA. Planowanie odbywa się poprzez dwukierunkowy dialog, aby zaangażować kierownictwo w rozwój procesu, co zwiększa szanse na realizację strategii.

W trakcie realizacji strategii menedżerowie oraz kierownictwo firmy dokonują systematycznych przeglądów w celu oceny postępów realizacji i reagowania na pojawiające się problemy. Powyższe odbywa się zgodnie z PDCA.

Takie zaznajomienie się z kierunkiem działania organizacji oraz strategii firmy wpływa na budowanie pozytywnej atmosfery wśród pracowników. Powód takiego stanu rzeczy jest prosty – pracownicy są poinformowani o strategii i zamiarach kierownictwa. 

Dodatkowo, dzięki cyklicznym konsultacjom w zakresie wspólnych celów działania, mogą wyrazić swoje zdanie i wprowadzić do tych celów zmiany, poprawki lub usprawnienia – Kaizen.

 
Żeby lepiej zrozumieć metodę Hoshin Kanri warto rozbić ją na osobne słowa i poznać ich znaczenie: 

Hoshin 方針 (kierunek, polityka)

 • Misja
 • Wizja
 • Wartości
 • Zasady działania
 • Cele i osiągnięcia w czasie
 • Wsparcie całej załogi


Kanri 管理 (zarządzanie)

 • Spotkania kontrolne
 • —codzienne
 • —co tygodniowe
 • —miesięczne
 • Rewizja celów i wyników
 • Ciągła komunikacja bazując na faktach, liczbach i obrazach (wizualizacja)
 • Koordynacja działań wewnątrz i na zewnątrz (pozioma-pionowa) Zespołu/Działu

Jeśli uważasz ten artykuł za merytoryczny i pomocny, udostępnij go na swoich social mediach.

Zaciekawił Cię artykuł? Podziel się nim na Facebook
Zaciekawił Cię artykuł? Podziel się nim na Linkedin
Udostępnij na Facebook
Udostępnij na Linkedin

Nasze wdrożenia

Lean w branży automotive

Optymalizacja 2 linii zrobotyzowanego spawania. Dzięki wdrożonym zmianom dostawca może sprostać zmienności w zamówieniach klienta i produkować zgodnie z zasadami JIT. Projekt wygenerował 2 500 000 zł zysku.

Lean w logistyce – transport kontenerów morskich

Realizacja business case’u polegającego na zmniejszeniu kosztów załadunku i rozładunku statku oraz umożliwieniu składania większej liczby zamówień na transport morski. Osiągnięto cel projektu w zakładanym czasie i zwrocie inwestycji 200k...

Lean w produkcji – armatura sanitarna

Optymalizacja linii montażowej zaworów. Dzięki wdrożonym zmianom bazującym na koncepcji Lean Manufacturing udało się znacząco obniżyć koszty wytwarzania produktów zwiększając produktywność średnio o 45 % . Projekt wygenerował 450 000...

Lean w usługach – branża bankowość, finanse

Skrócenie czasu odpowiedzi na zgłoszenia Klientów o 30%. Zwiększenie wydajności procesu o 40% dzięki zastosowaniu narzędzi Lean Managament. Wzrost zaangażowania pracowników w proces optymalizacji dzięki KAIZEN. Wzrost satysfakcji Klientów przekładający...

branża bpo

Lean w usługach – branża BPO Assistance / Call Center

Podniesienie rentowności, produktywności bez zwiększenia tempa pracy. Skrócenie czasu rozmowy potrzebnego do zawarcia porozumienia o 32%. Skrócenie czasu oczekiwania Klienta na rozmowę do 3 sygnałów (IN). W ramach projektu osiągnięto...

Zapisz się na LeanLAB!

Weź udział w spotkaniu praktyków Lean Management!

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się i bądź na bieżąco z artykułami
i wydarzeniami Lean.

Praktyczne warsztaty

Certyfikacje Lean Six Sigma

warta logo
Warta referencje

„We wrześniu 2016 i oku w Katowicach, pracownicy Warty uczestniczyli w warsztatach Lean Champions „Lean Management i KAIZEN” zorganizowanym przez firmę LEAN Partner.

Szkolenie zostalo przeprowadzone w bardzo dynamicznej formie. Zestawy pojęć teoretycznych były umiejętnie przeplatane warsztatami, realizując tym samym praktyczne zastosowanie poznanych teorii. Dzięki temu, uczestnicy byli zaangażowani i chętni do pracy. Należy podkreślić, że dużą rolę odegrali sami trenerzy, którzy z dużą swobodą przekazywali wiedzy i dbali o dobrą atmosferę szkolenia.

Warsztat został przygotowany i przeprowadzony zgodnie z wcześniejszym ustaleniem, dokładnie pod zamówienie Warty spełnił oczekiwania wszystkich uczestników w części merytorycznej oraz warsztatowej.

Ogromnym atutem warsztatów okazała się możliwość poznania praktycznego wykorzystania metodyki LEAN w firmie Bombardier. To świetny pomysł na spotkanie z praktykami i możliwość zadania pytań managerom stosującym na co dzień z sukcesem metodologię LEAN.

Wszystkim zainteresowanym wprowadzeniem metodologii LEAN polecamy szkolenie i warsztaty prowadzone przez LEAN Partner.

To bardzo dobra inwestycja oraz gwarancja jakości szkolenia.”

Beata Jaczewska, Koordynator

Jarosław Paćko, Dyrektor, Towarzystwo ubezpieczeń i reasekuracji  Warta S.A, branża ubezpieczeniowa