Hoshin Kanri

Proces hoshin kanri rozpoczyna się od wypracowania przez kierownictwo firmy jasnej wizji i kluczowych celów. W współpracy z menedżerami ustalane są następnie warunki ich wykonania, a później szczegółowy plan.

Japońska strategia zarządzania Hoshin Kanri

Japońskie stowarzyszenie naukowców i inżynierów definiuje Hoshin Kanri jako:

 • zarządzanie krótko i długoterminową polityką działania firmy, która oparta jest o wypracowany w firmie konsensus, 
 • wskazanie w polityce, jakie cele, w jakim okresie i na jakim poziomie zostaną osiągnięte oraz przez kogo (zgodnie z zasadą SMART),
 • określenie wartości i zasad, na bazie których będą realizowane działania firmy,
 • systematyczne uzyskiwanie wsparcia od wszystkich pracowników, aby w sposób optymalny zrealizować określone w polityce cele.

Proces Hoshin Kanri rozpoczyna się od wypracowania przez kierownictwo firmy jasnej wizji i kluczowych celów. Następnie, we współpracy z menedżerami ustalane są zasady i warunki ich wykonania, a później szczegółowy plan oparty o PDCA. Planowanie odbywa się poprzez dwukierunkowy dialog, aby zaangażować kierownictwo w rozwój procesu, co zwiększa szanse na realizację strategii.

W trakcie realizacji strategii menedżerowie oraz kierownictwo firmy dokonują systematycznych przeglądów w celu oceny postępów realizacji i reagowania na pojawiające się problemy. Powyższe odbywa się zgodnie z PDCA.

Takie zaznajomienie się z kierunkiem działania organizacji oraz strategii firmy wpływa na budowanie pozytywnej atmosfery wśród pracowników. Powód takiego stanu rzeczy jest prosty – pracownicy są poinformowani o strategii i zamiarach kierownictwa. 

Dodatkowo, dzięki cyklicznym konsultacjom w zakresie wspólnych celów działania, mogą wyrazić swoje zdanie i wprowadzić do tych celów zmiany, poprawki lub usprawnienia – Kaizen.

 
Żeby lepiej zrozumieć metodę Hoshin Kanri warto rozbić ją na osobne słowa i poznać ich znaczenie: 

Hoshin 方針 (kierunek, polityka)

 • Misja
 • Wizja
 • Wartości
 • Zasady działania
 • Cele i osiągnięcia w czasie
 • Wsparcie całej załogi


Kanri 管理 (zarządzanie)

 • Spotkania kontrolne
 • —codzienne
 • —co tygodniowe
 • —miesięczne
 • Rewizja celów i wyników
 • Ciągła komunikacja bazując na faktach, liczbach i obrazach (wizualizacja)
 • Koordynacja działań wewnątrz i na zewnątrz (pozioma-pionowa) Zespołu/Działu

Jeśli uważasz ten artykuł za merytoryczny i pomocny, udostępnij go na swoich social mediach.

Udostępnij na Facebook
Udostępnij na Linkedin

Nasze wdrożenia

Lean w branży automotive

Optymalizacja 2 linii zrobotyzowanego spawania. Dzięki wdrożonym zmianom dostawca może sprostać zmienności w zamówieniach klienta i produkować zgodnie z zasadami JIT. Projekt wygenerował 2 500 000 zł zysku.

Lean w logistyce – transport kontenerów morskich

Realizacja business case’u polegającego na zmniejszeniu kosztów załadunku i rozładunku statku oraz umożliwieniu składania większej liczby zamówień na transport morski.
Osiągnięto cel projektu w zakładanym czasie i zwrocie inwestycji 200k USD + 35% wzrost sprzedaży cargo.

Lean w produkcji – armatura sanitarna

Optymalizacja linii montażowej zaworów.
Dzięki wdrożonym zmianom bazującym na koncepcji Lean Manufacturing udało się znacząco obniżyć koszty wytwarzania produktów zwiększając produktywność średnio o 45 % .
Projekt wygenerował 450 000 zł zysku / rok.

Lean w usługach – branża bankowość, finanse

Skrócenie czasu odpowiedzi na zgłoszenia Klientów o 30%. Zwiększenie wydajności procesu o 40% dzięki zastosowaniu narzędzi Lean Managament. Wzrost zaangażowania pracowników w proces optymalizacji dzięki KAIZEN. Wzrost satysfakcji Klientów przekładający się poziom sprzedaży.

Lean w logistyce – centrum usług logistycznych

Zwiększenie rotacji zapasów o 34%.
Poprawienie efektywności operatorów na magazynie o 63%. Uwolnienie zapasów nierotujących o 9,6 MLN zł.
Skrócenie czasu wdrażania Lead Time dla nowych produktów (Time to market) o 130%. Projekt wygenerował 12 MLN zł zysku / rok.

logistyka

Lean w logistyce – branża produkcja nisko- i wysokoseryjna

Projekt dla klienta z branży produkcyjnej w zakresie logistyki wewnętrznej. Skrócenie czasów przestojów produkcyjnych związanych z niedoborem komponentów na stanowiskach pracy o 50%. Powołanie na nowo funkcji LEAN TEAM z przedstawicieli wszystkich współpracujących działów.

branża bpo

Lean w usługach – branża BPO Assistance / Call Center

Podniesienie rentowności, produktywności bez zwiększenia tempa pracy. Skrócenie czasu rozmowy potrzebnego do zawarcia porozumienia o 32%.
Skrócenie czasu oczekiwania Klienta na rozmowę do 3 sygnałów (IN). W ramach projektu osiągnięto zysk w wysokości 2 mln zł.

Zapisz się na LeanLAB!

Weź udział w spotkaniu praktyków Lean Management!

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się i bądź na bieżąco z artykułami
i wydarzeniami Lean.

Praktyczne warsztaty

Certyfikacje Lean Six Sigma

Ciekawe artykuły

warta logo
Warta referencje

„We wrześniu 2016 i oku w Katowicach, pracownicy Warty uczestniczyli w warsztatach Lean Champions „Lean Management i KAIZEN” zorganizowanym przez firmę LEAN Partner.

Szkolenie zostalo przeprowadzone w bardzo dynamicznej formie. Zestawy pojęć teoretycznych były umiejętnie przeplatane warsztatami, realizując tym samym praktyczne zastosowanie poznanych teorii. Dzięki temu, uczestnicy byli zaangażowani i chętni do pracy. Należy podkreślić, że dużą rolę odegrali sami trenerzy, którzy z dużą swobodą przekazywali wiedzy i dbali o dobrą atmosferę szkolenia.

Warsztat został przygotowany i przeprowadzony zgodnie z wcześniejszym ustaleniem, dokładnie pod zamówienie Warty spełnił oczekiwania wszystkich uczestników w części merytorycznej oraz warsztatowej.

Ogromnym atutem warsztatów okazała się możliwość poznania praktycznego wykorzystania metodyki LEAN w firmie Bombardier. To świetny pomysł na spotkanie z praktykami i możliwość zadania pytań managerom stosującym na co dzień z sukcesem metodologię LEAN.

Wszystkim zainteresowanym wprowadzeniem metodologii LEAN polecamy szkolenie i warsztaty prowadzone przez LEAN Partner.

To bardzo dobra inwestycja oraz gwarancja jakości szkolenia.”

Beata Jaczewska, Koordynator

Jarosław Paćko, Dyrektor, Towarzystwo ubezpieczeń i reasekuracji  Warta S.A, branża ubezpieczeniowa