Jak obniżyć rotację pracowników z wykorzystaniem narzędzi Lean Management?

Lean Management, to zestaw skutecznych narzędzi, które poprawnie wdrożone pozwalają osiągać więcej niż działania opierające się na przeczuciu i domysłach.

Obniż rotację pracowników z wykorzystaniem Lean Management

Koszty rotacji mogą sięgać, w zależności od branży, od 50% do nawet 300% rocznego wynagrodzenia pracownika. Dlatego bardzo ważne jest umiejętne zarządzanie ludźmi, ponieważ to bezpośrednio przekłada się na zyski i koszty firmy.

Rozwój firmy to w głównej mierze rozwój pracowników. W związku z tym zaangażowani pracownicy, to skarb dla każdej organizacji.

Coraz częściej mówi się o wzroście rotacji pracowników. Taka sytuacja nie wspiera, a nawet zdecydowanie utrudnia rozwój firmy, ponieważ zmiany kadrowe pociągają za sobą nie tylko potrzebę dokonywania tymczasowych zmian organizacyjnych na okres poszukiwania i wdrażania nowego pracownika, ale również wiąże się z wyższymi kosztami. 

Jakie są powody odejść pracowników z pracy oraz sposoby na ograniczenie tej sytuacji wykorzystując podejście Lean Management?

Istnieją różne powody rezygnacji pracowników z pracy, jednak kilka z nich ma największe znaczenie. Jeśli dysponujemy takimi danymi, możemy zdiagnozować powody i zacząć przeciwdziałać dużej rotacji pracowników w organizacji.

Takie podejście, związane z mierzeniem rotacji pracowników w firmie, już jest podejściem Lean Management. Odwołuje się ono do zbierania i analizy opinii osób, które rezygnują z pracy (badanie ankietowe) oraz do stosowania odpowiednich analiz statystycznych w celu ustalenia trendów i prawidłowości. Następnym krokiem są działania zapobiegawcze.

Fluktuacja pracowników wiąże się z kosztami w kilku obszarach: 

  • koszty administracyjne ponoszone w związku z odejściem pracownika,
  • koszty nowego procesu rekrutacyjnego,
  • koszty wdrożenia i szkolenia nowego pracownika,
  • koszty wynikające z utraty wydajności pracy (na czas oczekiwania na nowego pracownika, a następnie podczas jego wdrażania).

Koszty te mogą sięgać, w zależności od branży, od 50% do nawet 300% rocznego wynagrodzenia pracownika. Dlatego bardzo ważne jest umiejętne zarządzanie ludźmi, ponieważ bezpośrednio przekłada się na wyniki firmy.

Jakie są powody rotacji pracowników, jak sobie z nimi radzić? 

1. Brak odpowiedniego przepływu informacji, ustalenia jasnego celu działania.

Pracownik nie wie, czy dobrze pracuje, brakuje mu aktualnych informacji o firmie, zespole, departamencie, nie wie jaki ma przed sobą cel do osiągnięcia. Jego przełożony nie dzieli się z nim swoimi spostrzeżeniami o jego pracy.

Aby temu zaradzić, warto przyjrzeć się kilku narzędziom Lean. Odpowiedni przepływ informacji w firmie, spotkania indywidualne, określanie celów dla zespołów, departamentów i pracowników – to “chleb powszedni” w organizacji nastawionej na działanie według filozofii Lean Management. Stosowane są wtedy między innymi następujące narzędzia Lean: analiza głosu klienta (pracownika), codzienne odprawy przy tablicach, ustalanie mierników i celów KPI czy indywidualne spotkania coachingowe z przełożonym. 

Takie podejście znacząco podnosi zaangażowanie i efektywność pracowników oraz kadry zarządzającej.

2. Znudzenie pracą, brak wyzwań, rozwoju, szkoleń.

Pracownik czuje się znudzony monotonią pracy, od dłuższego czasu nie otrzymuje nowych wyzwań. Zauważa coś innego w konkurencyjnej firmie i to skłania go do zmiany pracodawcy. 

W takiej sytuacji warto pomyśleć o zastosowaniu rotacji wewnętrznej pracowników. Dzięki temu pracownik uczy się nowe rzeczy i wykonuje inną pracę niż dotychczas. Szybkie szkolenia pracowników można przeprowadzić stosując metodę TWI, która pozwala w krótkim czasie na rozwinięcie nowych kompetencji potrzebnych do poprawnego wykonywania nowych obowiązków. Dodatkowo szkolenia powinny być wsparte Matrycą kompetencji pracowników, która pokazuje posiadaną wiedzę i umiejętności wszystkich pracowników w danym zespole. Dobrze się sprawdza wprowadzenie zastępowalności pracowników, co również obniża znudzenie monotonią pracy. 

3. Niewykorzystywanie potencjału pracowników oraz mały wpływ pracownika na firmę.

Pracownik chce usprawnić pracę swoją lub innych, ma pomysły, idee, wie jak zmienić produkt, aby więcej klientów chciało go kupić, jednak nikt go nie słucha. Przełożonych nie interesują pomysły pracowników.  

Jak wiadomo pracownik jest bardzo ważny dla firmy, ale jeszcze ważniejsze jest jego zaangażowanie i potencjał optymalizacyjny. Odpowiednie pokierowanie pomysłowością pracowników wpływa na szybszy rozwój firmy. Zatrudniając pracownika, możemy korzystać również z jego kreatywności i pomysłów, a nie tylko z bieżącej odtwórczej pracy, którą wykonuje. Kreatywny pracownik odejdzie, jeśli zauważy, że nikogo nie interesują jego pomysły. 

Aby zapobiegać odejściom z powyższego powodu, dobrym rozwiązaniem jest uruchomienie programu Kaizen, w ramach którego zbierane są pomysły optymalizacyjne, przeprowadzane warsztaty Kaizen oraz wdrażane inicjatywy pracowników. Dodatkowo warto rozmawiać z pracownikami stosując macierz marnotrawstw, która pomaga identyfikować, a co za tym idzie łatwiej eliminować marnotrawstwa w procesach. 

Kluczowym podejściem, które ma decydujący wpływ na rotację pracowników, jest odpowiednie nimi zarządzanie. Wsparcie narzędziowe jest konieczne, aby robić to poprawnie i metodycznie.

Lean Management, to zestaw sprawdzonych i skutecznych narzędzi, które poprawnie wdrożone pozwalają osiągać o wiele więcej niż działania opierające się na przeczuciu i domysłach. 

Jeśli uważasz ten artykuł za merytoryczny i pomocny, udostępnij go na swoich social mediach.

Zaciekawił Cię artykuł? Podziel się nim na Facebook
Zaciekawił Cię artykuł? Podziel się nim na Linkedin
Udostępnij na Facebook
Udostępnij na Linkedin

Nasze wdrożenia

Lean w branży automotive

Optymalizacja 2 linii zrobotyzowanego spawania. Dzięki wdrożonym zmianom dostawca może sprostać zmienności w zamówieniach klienta i produkować zgodnie z zasadami JIT. Projekt wygenerował 2 500 000 zł zysku.

Lean w logistyce – transport kontenerów morskich

Realizacja business case’u polegającego na zmniejszeniu kosztów załadunku i rozładunku statku oraz umożliwieniu składania większej liczby zamówień na transport morski. Osiągnięto cel projektu w zakładanym czasie i zwrocie inwestycji 200k...

Lean w produkcji – armatura sanitarna

Optymalizacja linii montażowej zaworów. Dzięki wdrożonym zmianom bazującym na koncepcji Lean Manufacturing udało się znacząco obniżyć koszty wytwarzania produktów zwiększając produktywność średnio o 45 % . Projekt wygenerował 450 000...

Lean w usługach – branża bankowość, finanse

Skrócenie czasu odpowiedzi na zgłoszenia Klientów o 30%. Zwiększenie wydajności procesu o 40% dzięki zastosowaniu narzędzi Lean Managament. Wzrost zaangażowania pracowników w proces optymalizacji dzięki KAIZEN. Wzrost satysfakcji Klientów przekładający...

branża bpo

Lean w usługach – branża BPO Assistance / Call Center

Podniesienie rentowności, produktywności bez zwiększenia tempa pracy. Skrócenie czasu rozmowy potrzebnego do zawarcia porozumienia o 32%. Skrócenie czasu oczekiwania Klienta na rozmowę do 3 sygnałów (IN). W ramach projektu osiągnięto...

Zapisz się na LeanLAB!

Weź udział w spotkaniu praktyków Lean Management!

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się i bądź na bieżąco z artykułami
i wydarzeniami Lean.

Praktyczne warsztaty

Certyfikacje Lean Six Sigma

warta logo
Warta referencje

„We wrześniu 2016 i oku w Katowicach, pracownicy Warty uczestniczyli w warsztatach Lean Champions „Lean Management i KAIZEN” zorganizowanym przez firmę LEAN Partner.

Szkolenie zostalo przeprowadzone w bardzo dynamicznej formie. Zestawy pojęć teoretycznych były umiejętnie przeplatane warsztatami, realizując tym samym praktyczne zastosowanie poznanych teorii. Dzięki temu, uczestnicy byli zaangażowani i chętni do pracy. Należy podkreślić, że dużą rolę odegrali sami trenerzy, którzy z dużą swobodą przekazywali wiedzy i dbali o dobrą atmosferę szkolenia.

Warsztat został przygotowany i przeprowadzony zgodnie z wcześniejszym ustaleniem, dokładnie pod zamówienie Warty spełnił oczekiwania wszystkich uczestników w części merytorycznej oraz warsztatowej.

Ogromnym atutem warsztatów okazała się możliwość poznania praktycznego wykorzystania metodyki LEAN w firmie Bombardier. To świetny pomysł na spotkanie z praktykami i możliwość zadania pytań managerom stosującym na co dzień z sukcesem metodologię LEAN.

Wszystkim zainteresowanym wprowadzeniem metodologii LEAN polecamy szkolenie i warsztaty prowadzone przez LEAN Partner.

To bardzo dobra inwestycja oraz gwarancja jakości szkolenia.”

Beata Jaczewska, Koordynator

Jarosław Paćko, Dyrektor, Towarzystwo ubezpieczeń i reasekuracji  Warta S.A, branża ubezpieczeniowa