Artykuły

Jak obniżyć rotację pracowników z wykorzystaniem narzędzi Lean Management?

Koszty rotacji mogą sięgać, w zależności od branży, od 50% do nawet 300% rocznego wynagrodzenia pracownika. Dlatego bardzo ważne jest umiejętne zarządzanie ludźmi, ponieważ to bezpośrednio przekłada się na zyski i koszty firmy.

Rozwój firmy, to w głównej mierze rozwój pracowników. W związku z tym zaangażowani pracownicy, to skarb dla każdej organizacji.

Coraz częściej mówi się o wzroście rotacji pracowników. Taka sytuacja nie wspiera, a nawet utrudnia szybszy rozwój firmy, ponieważ zmiany kadrowe pociągają za sobą nie tylko potrzebę dokonywania tymczasowych zmian organizacyjnych na okres poszukiwania i wdrażania nowego pracownika, ale również wiąże się z kosztami. 

W dzisiejszym artykule poznasz wybrane powody rezygnacji pracowników z pracy oraz sposoby na ograniczenie tej sytuacji wykorzystując podejście Lean Management.

Istnieją różne powody rezygnacji pracowników z pracy jednak często kilka z nich ma największe znaczenie. Jeśli mamy dane, to możemy zmierzyć powody i zacząć przeciwdziałać dużej rotacji pracowników w organizacji.

Takie podejście, związane z mierzeniem powodów rotacji pracowników w firmie, już jest podejściem Lean Management. Odwołuje się ono do zbierania i analizy opinii osób, które rezygnują z pracy (badanie ankietowe) oraz do stosowania odpowiednich analiz statystycznych celem ustalenia trendów i prawidłowości. Następnym krokiem są działania zapobiegawcze, ale po kolei.

Fluktuacja pracowników wiąże się z kosztami w kilku obszarach: 

  • koszty administracyjne ponoszone w związku z odejściem pracownika,
  • koszty nowego procesu rekrutacyjnego,
  • koszty wdrożenia i szkolenia nowego pracownika,
  • koszty wynikające z utraty wydajności pracy (na czas oczekiwania na nowego pracownika, a następnie podczas jego wdrażania).

Koszty te mogą sięgać, w zależności od branży, od 50% do nawet 300% rocznego wynagrodzenia pracownika. Dlatego bardzo ważne jest umiejętne zarządzanie ludźmi, ponieważ to bezpośrednio przekłada się na zyski i koszty firmy.

3 powody rotacji pracowników i jak sobie z nimi radzić z wykorzystaniem wybranych narzędzi Lean Management

1. Brak feedbacku, odpowiedniego przepływu informacji, ustalenia jasnego celu działania.

Pracownik nie wie, czy dobrze pracuje, brakuje mu aktualnych informacji o firmie, zespole, departamencie, nie wie jaki ma przed sobą cel do osiągnięcia. Jego przełożony nie dzieli się z nim swoimi spostrzeżeniami o jego pracy.

Aby temu zaradzić warto przyjrzeć się kilku narzędziom Lean. Odpowiedni przepływ informacji w firmie, spotkania indywidualne, określanie celów dla zespołów, departamentów i pracowników indywidualnych – to można powiedzieć “chleb powszedni” w organizacji nastawionej na działanie według filozofii Lean Management. Stosowane są wtedy między innymi następujące narzędzia Lean: analiza głosu klienta (pracownika), codzienne odprawy przy tablicach, ustalanie mierników i celów KPI czy indywidualne spotkania coachingowe z przełożonym. 

Takie podejście znacząco podnosi zaangażowanie i efektywność pracowników oraz kadry zarządzającej.

2. Znudzenie pracą, brak wyzwań, rozwoju, szkoleń.

Pracownik czuje się znudzony monotonią pracy, od dłuższego czasu, może nawet od kilku lat, nie otrzymuje nowych wyzwań. Zauważa coś innego w konkurencyjnej firmie i to skłania go do zmiany pracodawcy. 

W takiej sytuacji warto pomyśleć o zastosowaniu rotacji wewnętrznej pracowników. Dzięki temu pracownik nabywa nowe umiejętności i dodatkowo wykonuje inną pracę niż dotychczas. Szybkie szkolenia pracowników można przeprowadzić stosując metodę TWI, która pozwala w krótkim czasie na rozwinięcie nowych kompetencji potrzebnych do poprawnego wykonywania nowych obowiązków. Dodatkowo szkolenia powinny być wsparte Matrycą kompetencji pracowników, która pokazuje posiadaną wiedzę i umiejętności wszystkich pracowników w danym zespole. Zamykającym to podejście jest wprowadzenie zastępowalności pracowników, to również obniża znudzenie monotonią pracy. 

3. Niewykorzystywanie potencjału pracowników oraz mały wpływ pracownika na firmę.

Pracownik chce usprawnić pracę swoją lub innych, ma pomysły, idee, wie jak zmienić produkt, aby więcej klientów było chętnych na zakup, jednak nikt go nie słucha. Przełożonych nie interesują pomysły pracowników.  

Na początku artykułu była mowa o tym, że pracownik jest bardzo ważny dla firmy. To prawda, ale jeszcze ważniejsze jest jego zaangażowanie i potencjał optymalizacyjny. Odpowiednie pokierowanie pomysłowością pracowników wpłynie na szybszy rozwój firmy. Zatrudniając pracownika, możemy korzystać również z jego kreatywności i pomysłów, a nie tylko z bieżącej pracy manualnej, którą wykonuje. Kreatywny pracownik odejdzie, jeśli zauważy, że nikogo nie interesują jego pomysły. 

Aby zapobiegać odejściom z powyższego powodu, dobrym rozwiązaniem jest uruchomienie programu Kaizen, w ramach którego zbierane są pomysły optymalizacyjne, przeprowadzane warsztaty Kaizen oraz wdrażane inicjatywy pracowników. Dodatkowo warto rozmawiać z pracownikami stosując macierz marnotrawstw, która pomaga identyfikować, a co za tym idzie łatwiej eliminować marnotrawstwa w procesach. 

Reasumując, kluczowym podejściem, które ma duży wpływ na rotację pracowników, jest odpowiednie nimi zarządzanie. Wsparcie narzędziowe jest konieczne, aby wykonać to poprawnie i metodycznie oraz aby zwielokrotnić szansę powodzenia.

Lean Management, to zestaw sprawdzonych i skutecznych narzędzi, które poprawnie wdrożone pozwalają osiągać o wiele więcej niż działania opierające się na przeczuciu i domysłach.