Artykuły

Jeśli nie możesz czegoś zmierzyć, to nie możesz tym zarządzać

Głównym celem mierzenia, jest poznanie i wykorzystanie tej wiedzy do różnych celów. Krawiec mierzy klienta, aby uszyć odpowiedni garnitur “na miarę”, a rodzic mierzy temperaturę dziecka podczas choroby aby sprawdzić, czy spadła po podaniu leków.

W tym artykule dowiesz jak ważne są pomiary i zbieranie danych w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Dlaczego warto mierzyć

W biznesie mierzenie również przynosi korzyści. Jeżeli właścicieli firmy wie ile trwa przygotowanie produktu dla klienta, to może poinformować klienta na kiedy zamówienie będzie gotowe. Bez tej wiedzy musiałby zgadywać.

Inny przykład to mierzenie procesu celem dokonania jego realnej wyceny. W oparciu o pomiary i wyliczenia właściciel firmy ustala odpowiednią cenę swoich produktów. Takie podejście chroni jego firmę od bankructwa w przypadku ustalenia zbyt niskiej lub zbyt wysokiej ceny.

Pomiary ratują ludzkie życie! Tak, tak, to nie żarty. Pacjenci Centrum Monitorowania Serca Polsko-Amerykańskich Klinik Serca w Tychach mają ten przywilej, że ich serca są stale monitorowane z wykorzystaniem kardiowerter-defibrylatora. Dzięki temu całkiem niedawno udało się uratować życie 58-letniemu pacjentowi. Urządzenia, które noszą pacjenci, 24h na dobę przesyłają informację o stanie serca pacjenta, a odpowiednie algorytmy zaszyte w oprogramowaniu Centrum informują operatorów, kiedy dzieje się coś niedobrego. Dlatego śmiało można powiedzieć, że takie osoby żyją dlatego, że ktoś stale mierzy ich serce.

Można to bezpośrednio przełożyć na organizm firmy – pomiar to życie firmy. Wszystko zależy jednak od tego co i jak jest mierzone oraz w jaki sposób otrzymane dane są analizowane. Pomiary i późniejsze analizy mogą odbywać się automatycznie (tak jak miało to miejsce w powyższym przykładzie) lub półautomatycznie.

Efekty mierzenia i zbierania danych

Dzięki agregacji i analizie danych zarządzający firmami mogą podejmować szybsze i skuteczniejsze decyzje w zakresie dalszego rozwoju firmy.

Zyskują przewagę konkurencyjną, ponieważ nie muszą już zgadywać. Po prostu wiedzą. Z danych, z pomiarów. Dzięki temu mogą wprowadzać szybciej korzystne zmiany w firmie i jej otoczeniu. A to wszystko przekłada się na szybszy rozwój, większą liczbę klientów, większą efektywność, wyższą jakość i wzrost dochodów.

Firma jest w stanie szybciej i skuteczniej zaspokajać potrzeby klientów, ponieważ z jednej strony dokładnie wie czego klient oczekuje (mierzy jego potrzeby i oczekiwania), a z drugiej strony wie jakie ma możliwości produkcyjne (mierzy swoje procesy i posiadane zasoby).

Nie można również zapomnieć o bardzo ważnym aspekcie – pracownikach. To oni wspierają kadrę zarządzającą w zbieraniu tych danych, starają się, aby dyrektorzy i prezesi mieli jak najlepsze dane do analizy, bo to ostatecznie przełoży się na rozwój firmy i wzrost zadowolenia z pracy dla jej pracowników.

Należy pamiętać, że to ludzie wnoszą wartość dodaną do firmy. Ich zaangażowanie i chęć współpracy przekłada się bezpośrednio na sukces firmy, w której pracują.

Dlatego bardzo ważnym aspektem jest wspieranie siebie nawzajem. Pracownicy wspierają Zarząd swoim zaangażowaniem i przekazywaniem informacji o firmie (w postaci różnego rodzaju informacji i danych), a Zarząd wspiera pracowników podejmując szybkie i skuteczne decyzje m.in. w oparciu o informacje przekazane od pracowników.

Ostatecznie rozwój firmy wpływa pozytywnie na wszystkich pracowników.