Koło jakości

Koło jakości to zespół współpracowników od 4 do 7 osób, który zbiera się okresowo w danej organizacji, aby zidentyfikować i opracować skuteczny sposób poprawy jakości badanego procesu.

Koło jakości - co to jest, znaczenie, pojęcie
i definicja

Czym jest koło jakości?

Koło jakości to zespół współpracowników od 4 do 7 osób, który zbiera się okresowo
w danej organizacji, aby zidentyfikować i opracować skuteczny sposób poprawy jakości badanego procesu. Członków kół jakości charakteryzuje interdyscyplinarność. Mogą to być pracownicy różnych działów (jakości, technologii, R&D, UR, procesu etc.) Uczestnictwo w zespołach kół jakości zazwyczaj jest dobrowolne.

Spotkania koła jakości powinny odbywać się regularnie wg wcześniej przygotowanego harmonogramu, na terenie organizacji w której pracują uczestnicy. System organizacji kół jakości daje szerokie spektrum działania, zespół najczęściej porusza tematykę związaną z poprawą jakości konkretnego procesu, jak również samego pracownika i jego organizacji pracy. Koncepcji kół jakości zrodziła się w latach 60. w Japonii. Twórca idei Joseph Juran, miał na celu zaktywizowanie każdego pracownika w poszczególnych działach do zaangażowania się w kontrolę jakości konkretnego procesu. Osobą, która jest odpowiedzialna za system organizacji kół jakości i przekucie koncepcji kół jakości w praktyczne narzędzie jest K. Ishikawa.

Zarządzanie jakością

Funkcjonowanie pracy kół jakości pozwala organizacji zaoszczędzić wiele czasu oraz pieniędzy, podczas rozwiązywania problemów. Koła jakości składają z zespołu interdyscyplinarnego, który dysponuje wiedzą oraz szeroką perspektywą. Jak w każdym zespole, występują uczestnicy koła jakości oraz lider koła jakości, który sprawuje funkcję koordynatora, a niekiedy nauczyciela czy mentora dla pozostałych uczestników (dysponuje komplementarną wiedzą z zakresu wykorzystywania narzędzi jakości oraz posiada doskonałe umiejętności miękkie).

Cel koła jakości

Celem koła jakości jest poprawa jakości procesu, efektywności zarządzania firmą oraz jakością na szczeblu lokalnym w miejscu wystąpienia problemu (Gemba).
Częścią pracy koła, powinny być cykliczne szkolenia zespołu realizowane, przez tzw. instruktorów jakości, którzy tłumaczą zespołowi techniki rozwiązywania problemów. Jeśli system zarządzania jakością mający w składzie idee kół jakości sprawdza się
w organizacji, można tworzyć przy pomocy nowej grupy pracowników kolejna koła
na innych obszarach roboczych.

Podnoszenie kompetencji pracowników mające na celu konkretne rozwiązanie problemu przedstawionego podczas spotkań kół jakości, jest szalenie ważne dla wszystkich pracowników firmy ze względu na wygenerowane oszczędności. Dodatkowym aspektem, który otrzymujemy za sprawą wdrożenia koncepcji kół jakości wewnątrz organizacji jest budowanie i ciągłe usprawnianie relacji
z pracownikami oraz wzbudzenie w nich zaangażowania w wykonywaną pracę.
Każdy z uczestników, który miał okazję uczestniczyć podczas organizacji kół jakości miał możliwość dotknąć omawianego procesu oraz poczuć sprawczość w realizacji zamierzonych kroków omówionych uprzednio podczas projektów kół jakości.

Tworzenie koła jakości oraz jego funkcjonowanie

System kół jakości generuje rozwiązania, które są odpowiedzią na problemy jakości napotkane podczas bieżącej pracy. Zazwyczaj, każdy z elementów systemu rozwiązywania problemów w skład którego wchodzą koła jakości, dostosowany jest bezpośrednio do organizacji. Nie ma podręczników opisujących zasady pracy kół jakością. Większość organizacji opiera proces funkcjonowania kół jakością na wypracowanych wewnętrznie praktykach. Utworzenia kół jakości, często przeradza się w spore wydarzenie, któremu dodatkowo dodaje się pewną rangę wewnątrz organizacji, a tym samym siłę sprawczą i wpływ na proces i jego ewentualne korekty. Często na takich wydarzeniach smaczku dodaje stworzenie autorskiej nazwy koła jakości np Klinika Jakości. Samo zakładanie kół jakości wewnątrz organizacji przez pracowników firmy, jest dobrowolne i nie zobowiązujące. Jednak za sprawą pracy członków koła jakości, możemy otrzymać zadziwiające rezultaty. W działających kołach jakości zaangażowanie zazwyczaj jest na wysokim poziomie, dzięki wielu zaletom jakie daje dobrowolna prac w kole. Poprzez doskonalenie jakości pracy, pracy zespołowej, członkowie kół jakości kształtują umiejętności pracy w grupie,
jak i samodzielne podejmowanie kluczowych dla procesów decyzji.
Miarą sukcesu w działalności kół jakości jest sytuacja, gdzie pracownik podczas, gdy zauważy problemy na własnym stanowisku pracy, podejmuje dyskusję z członkami kół jakości i stara się partycypować w działaniach, mających na celu eliminację powstałego problemu.

Opierając się na doświadczeniu, możemy założyć, że funkcjonowanie koła jakości wewnątrz organizacji, najprawdopodobniej zostanie w większości oparte na cyklu PDCA, obserwacji procesu oraz szybkiej reakcji na zaistniały problem.
Co warto dodać, niezwykle ważne na tym etapie są umiejętności analityczne członków zespołu i szeroki wachlarz kompetencji posługiwania się i doboru narzędzi zarządzania jakością do zaistniałej sytuacji.

Jeśli zainteresował Cię temat opisujący zagadnienie kół jakości i aspekty związane z zarządzaniem jakością , zapraszamy Cię do przeczytania pozostałych artykułów, na których m.in. dowiesz się jak wprowadzić i rozwinąć system zgłaszania pomysłów, który zwiększy Twoją efektywność.

https://leanpartner.pl/system-sugestii-pracowniczych-kaizen/

Nasz autorski system sugestii funkcjonuje w szeregu organizacji, zarówno tych produkcyjnych jak i usługowych.

Zapraszamy do kontaktu.

Jeśli uważasz ten artykuł za merytoryczny i pomocny, udostępnij go na swoich social mediach.

Zaciekawił Cię artykuł? Podziel się nim na Facebook
Zaciekawił Cię artykuł? Podziel się nim na Linkedin
Udostępnij na Facebook
Udostępnij na Linkedin

Nasze wdrożenia

Lean w branży automotive

Optymalizacja 2 linii zrobotyzowanego spawania. Dzięki wdrożonym zmianom dostawca może sprostać zmienności w zamówieniach klienta i produkować zgodnie z zasadami JIT. Projekt wygenerował 2 500 000 zł zysku.

Lean w logistyce – transport kontenerów morskich

Realizacja business case’u polegającego na zmniejszeniu kosztów załadunku i rozładunku statku oraz umożliwieniu składania większej liczby zamówień na transport morski. Osiągnięto cel projektu w zakładanym czasie i zwrocie inwestycji 200k...

Lean w produkcji – armatura sanitarna

Optymalizacja linii montażowej zaworów. Dzięki wdrożonym zmianom bazującym na koncepcji Lean Manufacturing udało się znacząco obniżyć koszty wytwarzania produktów zwiększając produktywność średnio o 45 % . Projekt wygenerował 450 000...

Lean w usługach – branża bankowość, finanse

Skrócenie czasu odpowiedzi na zgłoszenia Klientów o 30%. Zwiększenie wydajności procesu o 40% dzięki zastosowaniu narzędzi Lean Managament. Wzrost zaangażowania pracowników w proces optymalizacji dzięki KAIZEN. Wzrost satysfakcji Klientów przekładający...

branża bpo

Lean w usługach – branża BPO Assistance / Call Center

Podniesienie rentowności, produktywności bez zwiększenia tempa pracy. Skrócenie czasu rozmowy potrzebnego do zawarcia porozumienia o 32%. Skrócenie czasu oczekiwania Klienta na rozmowę do 3 sygnałów (IN). W ramach projektu osiągnięto...

Zapisz się na LeanLAB!

Weź udział w spotkaniu praktyków Lean Management!

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się i bądź na bieżąco z artykułami
i wydarzeniami Lean.

Praktyczne warsztaty

Certyfikacje Lean Six Sigma

warta logo
Warta referencje

„We wrześniu 2016 i oku w Katowicach, pracownicy Warty uczestniczyli w warsztatach Lean Champions „Lean Management i KAIZEN” zorganizowanym przez firmę LEAN Partner.

Szkolenie zostalo przeprowadzone w bardzo dynamicznej formie. Zestawy pojęć teoretycznych były umiejętnie przeplatane warsztatami, realizując tym samym praktyczne zastosowanie poznanych teorii. Dzięki temu, uczestnicy byli zaangażowani i chętni do pracy. Należy podkreślić, że dużą rolę odegrali sami trenerzy, którzy z dużą swobodą przekazywali wiedzy i dbali o dobrą atmosferę szkolenia.

Warsztat został przygotowany i przeprowadzony zgodnie z wcześniejszym ustaleniem, dokładnie pod zamówienie Warty spełnił oczekiwania wszystkich uczestników w części merytorycznej oraz warsztatowej.

Ogromnym atutem warsztatów okazała się możliwość poznania praktycznego wykorzystania metodyki LEAN w firmie Bombardier. To świetny pomysł na spotkanie z praktykami i możliwość zadania pytań managerom stosującym na co dzień z sukcesem metodologię LEAN.

Wszystkim zainteresowanym wprowadzeniem metodologii LEAN polecamy szkolenie i warsztaty prowadzone przez LEAN Partner.

To bardzo dobra inwestycja oraz gwarancja jakości szkolenia.”

Beata Jaczewska, Koordynator

Jarosław Paćko, Dyrektor, Towarzystwo ubezpieczeń i reasekuracji  Warta S.A, branża ubezpieczeniowa