Wdrożenia

Lean Management – wdrożenie producent żywności FMCG

Produkcja wyrobów piekarniczych

Branża: FMCG,
Produkcja,
2012

Projekt dla klienta specjalizującego się w produkcji wyrobów spożywczych.

Cel Projektu

Optymalizacja produkcji na liniach – wyroby piekarnicze.

Efekt Projektu

Dzięki przeprowadzonym warsztatom szkoleniowym oraz wdrożeniu narzędzi Lean Manufacturing takich jak 5S i SMED oraz wprowadzeniu zasad pracy standaryzowanej udało się podnieść efektywność procesów i wypoziomować produkcję w danym obszarze.

Dzięki zastosowaniu rozwiązań systemowych udało się podnieść produktywność o blisko 25% w czasie zaledwie kilku dni wdrożenia.

Projekt wygenerował 150 000 zł zysku / rok.

Zakres Projektu

Wdrożenie:

  • Zasad pracy standaryzowanej.
  • 5S na stanowiskach pracy operatorów oraz system audytowania i premiowania.
  • Praca zgodna z zasadami przepływu jednej sztuki / minimalnej partii.
  • Wprowadzenie instrukcji stanowiskowych .
  • Wprowadzenie zasad jakości wbudowanej w proces, jakości u źródła.
  • Wdrożenie Problem Solving w obszarze projektowym.

150 000 zł

Zysk z projektu / rok.

1 miesiąc

Czas trwania projektu.

110 osób

Liczba pracowników.
↑ produktywność %25%0100↓ liczba braków i pomyłek %91%0100↓ zapasy w toku produkcji %52%0100↑ dostawy na czas %38%0100