Lista kontrolna

Lista kontrolna to podstawowe narzędzie wspomagające proces oceny. Często rozumiana jest jako lista sprawdzająca np warunki bezpieczeństwa oraz higieny pracy w bardzo prosty i przejrzysty sposób.
Lista kontrolna

Lista kontrolna - najważniejsze informacje, czym jest lista kontrolna?

Lista kontrolna to podstawowe narzędzie wspomagające proces oceny. Często rozumiana jest jako lista sprawdzająca np warunki bezpieczeństwa oraz higieny pracy w bardzo prosty i przejrzysty sposób. Proces samego tworzenia list kontrolnych nie wymaga dodatkowego wsparcia oraz szkolenia. Aktualnie listy kontrolne rozpowszechnione są w każdym z obszarów życia, zarówno prywatnym, jak i biznesowym.

Stosowanie checklist zarówno w życiu prywatnym, jak i biznesie daje dużo wartości dodanej, a tym samym korzyści. Pamiętając, że lista powinna być wykonana w sposób najbardziej prosty i zrozumiały dla odbiorcy.

Zalet listy kontrolnej nie sposób wszystkich wymienić. Pozwala usystematyzować proces planowania, kontroli przebiegu danego procesu, jak również stanowi doskonałe narzędzie weryfikacji końcowej. Zebrana w jednym miejscu lista kontrolna pytań, wspomaga wiele procesów, począwszy od procesu audytowania kontrolowanego obszaru/procesu, skończywszy na kontroli bezpieczeństwa pracy.

Dzisiejsza lista kontrolna zestawia poszczególne typy list. Poniżej, jedynie garstka najczęściej spotykanych:

  • wykaz kontrolny,
  • lista kontrolna przyjęcia towaru,
  • lista kontrolna utrzymania czystości w toaletach,
  • lista zadań,
  • lista zakupów.


Skończywszy na szczegółowej liście kontrolnej dedykowanej wąskim specjalnością:

  • lista kontrolna rozpoczęcia procesu startu statku powietrznego

Kluczowe elementy listy kontrolnej

Lista kontrolna wykorzystywana jest przez każdego z nas w życiu codziennym. Najprostszymi listami kontrolnymi, są te zawierające zestaw prostych pytań lub list zadań do realizacji.

Lista kontrolna powstała w ubiegłym wieku w latach 60, gdzie listy kontrolne zyskały dużą popularność. Aktualnie listy kontrolne wykorzystywane są w każdej gałęzi gospodarki począwszy od transportu publicznego, skończywszy na branży produkcyjnej. Pilot samolotu za każdym razem, przed startem ma obowiązek przejść przez szereg pytań, zgodnie z kontrolą kluczowych parametrów. Wszystkie listy gromadzą w sobie szereg ważnych informacji kluczowych z perspektywy użytkownika.

Stosowanie checklist można zaobserwować również w obszarze produkcji. Sporządzenie listy kontrolnej wymagane jest podczas realizacji projektów. Cyklicznie sprawdza się proces realizacji kamieni milowych, korzystając z uprzednio przygotowanej listy kontrolnej. Wszystkie listy kontrolne powinny stanowić integralną część standardu obowiązującego wewnątrz organizacji. Doskonałym przykładem zastosowania list kontrolnych jest proces wdrożenia systemu 5S, gdzie ostatni z etapów – samodyscyplina wymaga od pracowników przestrzegania konkretnych zasad, weryfikowanych przy pomocy głównej listy kontrolnej, jaką jest arkusz audytu 5S. Skuteczność listy kontrolnej polega na jej prostocie oraz czytelności dla każdego z jej użytkowników.

Gotowe szablony list kontrolnych dostępne są w sieci. Prawidłowo przygotowana lista kontrolna, pozwala na szybki oraz efektywny proces weryfikacji np oceny pracy, kontroli pracy czy też realizacji zadania.

Jak stworzyć listę kontrolną?

Większość list kontrolnych, które dostępne są w sieci, stanowią zestaw pytań lub listę kroków występujących w danym obszarze funkcjonalnym. Wspomniana wcześniej Checklista ma formę listy konkretnych pytań na które zazwyczaj oczekiwana jest odpowiedz w formie TAK lub NIE. W przypadku np. oceny pracy pracownika, często stosuje się punktową lista kontrolną w przedziale 0-5.

Kompletna lista kontrolna, stanowi integralny element weryfikacji danego standardu. Lista kontrolna sprawdza się właściwie na każdym etapie realizacji zadań. Zarówno w życiu codziennym, wykorzystując pomocnicze listy kontrolne do sprawdzenia produktów, które zakupiliśmy w sklepie czy są zgodne z naszymi wcześniejszymi planami oraz listą zakupów. Jak i w organizacjach, gdzie pracujemy np. w zarządzaniu projektami.

Kiedy zaczynamy planować dane działania, można mieć listy różnych czynności oraz zadań. Najważniejsze w całym procesie realizacji jest systematyka i cykliczność wykorzystywania list kontrolnych. Checklista pozwala wykonywać zadania zgodnie ze standardem, pomimo zmęczenia, stresu czy natłoku innych zadań. Skuteczność listy zależy od jej złożoności, im prostsza i bardziej czytelna, tym lepsza. Dzięki liście kontrolnej możemy w jasny i transparentny sposób kontrolować postęp prac oraz realizacji i przestrzegania standardów obowiązujących w danym procesie czy na stanowisku pracy.

Jeśli zainteresował Cię temat opisujący zagadnienie listy kontrolnej, zapraszamy Cię do przeczytania pozostałych artykułów, na których m.in. dowiesz się jak wprowadzić i rozwinąć system zgłaszania pomysłów, który zwiększy Twoją efektywność.

https://leanpartner.pl/system-sugestii-pracowniczych-kaizen/

Nasz autorski system sugestii funkcjonuje w szeregu organizacji, zarówno tych produkcyjnych jak i usługowych.

Zapraszamy do kontaktu.

Jeśli uważasz ten artykuł za merytoryczny i pomocny, udostępnij go na swoich social mediach.

Zaciekawił Cię artykuł? Podziel się nim na Facebook
Zaciekawił Cię artykuł? Podziel się nim na Linkedin
Udostępnij na Facebook
Udostępnij na Linkedin

Nasze wdrożenia

Lean w branży automotive

Optymalizacja 2 linii zrobotyzowanego spawania. Dzięki wdrożonym zmianom dostawca może sprostać zmienności w zamówieniach klienta i produkować zgodnie z zasadami JIT. Projekt wygenerował 2 500 000 zł zysku.

Lean w logistyce – transport kontenerów morskich

Realizacja business case’u polegającego na zmniejszeniu kosztów załadunku i rozładunku statku oraz umożliwieniu składania większej liczby zamówień na transport morski. Osiągnięto cel projektu w zakładanym czasie i zwrocie inwestycji 200k...

Lean w produkcji – armatura sanitarna

Optymalizacja linii montażowej zaworów. Dzięki wdrożonym zmianom bazującym na koncepcji Lean Manufacturing udało się znacząco obniżyć koszty wytwarzania produktów zwiększając produktywność średnio o 45 % . Projekt wygenerował 450 000...

Lean w usługach – branża bankowość, finanse

Skrócenie czasu odpowiedzi na zgłoszenia Klientów o 30%. Zwiększenie wydajności procesu o 40% dzięki zastosowaniu narzędzi Lean Managament. Wzrost zaangażowania pracowników w proces optymalizacji dzięki KAIZEN. Wzrost satysfakcji Klientów przekładający...

branża bpo

Lean w usługach – branża BPO Assistance / Call Center

Podniesienie rentowności, produktywności bez zwiększenia tempa pracy. Skrócenie czasu rozmowy potrzebnego do zawarcia porozumienia o 32%. Skrócenie czasu oczekiwania Klienta na rozmowę do 3 sygnałów (IN). W ramach projektu osiągnięto...

Zapisz się na LeanLAB!

Weź udział w spotkaniu praktyków Lean Management!

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się i bądź na bieżąco z artykułami
i wydarzeniami Lean.

Praktyczne warsztaty

Certyfikacje Lean Six Sigma

warta logo
Warta referencje

„We wrześniu 2016 i oku w Katowicach, pracownicy Warty uczestniczyli w warsztatach Lean Champions „Lean Management i KAIZEN” zorganizowanym przez firmę LEAN Partner.

Szkolenie zostalo przeprowadzone w bardzo dynamicznej formie. Zestawy pojęć teoretycznych były umiejętnie przeplatane warsztatami, realizując tym samym praktyczne zastosowanie poznanych teorii. Dzięki temu, uczestnicy byli zaangażowani i chętni do pracy. Należy podkreślić, że dużą rolę odegrali sami trenerzy, którzy z dużą swobodą przekazywali wiedzy i dbali o dobrą atmosferę szkolenia.

Warsztat został przygotowany i przeprowadzony zgodnie z wcześniejszym ustaleniem, dokładnie pod zamówienie Warty spełnił oczekiwania wszystkich uczestników w części merytorycznej oraz warsztatowej.

Ogromnym atutem warsztatów okazała się możliwość poznania praktycznego wykorzystania metodyki LEAN w firmie Bombardier. To świetny pomysł na spotkanie z praktykami i możliwość zadania pytań managerom stosującym na co dzień z sukcesem metodologię LEAN.

Wszystkim zainteresowanym wprowadzeniem metodologii LEAN polecamy szkolenie i warsztaty prowadzone przez LEAN Partner.

To bardzo dobra inwestycja oraz gwarancja jakości szkolenia.”

Beata Jaczewska, Koordynator

Jarosław Paćko, Dyrektor, Towarzystwo ubezpieczeń i reasekuracji  Warta S.A, branża ubezpieczeniowa