Lista kontrolna

Lista kontrolna to podstawowe narzędzie wspomagające proces oceny. Często rozumiana jest jako lista sprawdzająca np warunki bezpieczeństwa oraz higieny pracy w bardzo prosty i przejrzysty sposób.
Lista kontrolna

Lista kontrolna - najważniejsze informacje, czym jest lista kontrolna?

Lista kontrolna to podstawowe narzędzie wspomagające proces oceny. Często rozumiana jest jako lista sprawdzająca np warunki bezpieczeństwa oraz higieny pracy w bardzo prosty i przejrzysty sposób. Proces samego tworzenia list kontrolnych nie wymaga dodatkowego wsparcia oraz szkolenia. Aktualnie listy kontrolne rozpowszechnione są w każdym z obszarów życia, zarówno prywatnym, jak i biznesowym.

Stosowanie checklist zarówno w życiu prywatnym, jak i biznesie daje dużo wartości dodanej, a tym samym korzyści. Pamiętając, że lista powinna być wykonana w sposób najbardziej prosty i zrozumiały dla odbiorcy.

Zalet listy kontrolnej nie sposób wszystkich wymienić. Pozwala usystematyzować proces planowania, kontroli przebiegu danego procesu, jak również stanowi doskonałe narzędzie weryfikacji końcowej. Zebrana w jednym miejscu lista kontrolna pytań, wspomaga wiele procesów, począwszy od procesu audytowania kontrolowanego obszaru/procesu, skończywszy na kontroli bezpieczeństwa pracy.

Dzisiejsza lista kontrolna zestawia poszczególne typy list. Poniżej, jedynie garstka najczęściej spotykanych:

  • wykaz kontrolny,
  • lista kontrolna przyjęcia towaru,
  • lista kontrolna utrzymania czystości w toaletach,
  • lista zadań,
  • lista zakupów.


Skończywszy na szczegółowej liście kontrolnej dedykowanej wąskim specjalnością:

  • lista kontrolna rozpoczęcia procesu startu statku powietrznego

Kluczowe elementy listy kontrolnej

Lista kontrolna wykorzystywana jest przez każdego z nas w życiu codziennym. Najprostszymi listami kontrolnymi, są te zawierające zestaw prostych pytań lub list zadań do realizacji.

Lista kontrolna powstała w ubiegłym wieku w latach 60, gdzie listy kontrolne zyskały dużą popularność. Aktualnie listy kontrolne wykorzystywane są w każdej gałęzi gospodarki począwszy od transportu publicznego, skończywszy na branży produkcyjnej. Pilot samolotu za każdym razem, przed startem ma obowiązek przejść przez szereg pytań, zgodnie z kontrolą kluczowych parametrów. Wszystkie listy gromadzą w sobie szereg ważnych informacji kluczowych z perspektywy użytkownika.

Stosowanie checklist można zaobserwować również w obszarze produkcji. Sporządzenie listy kontrolnej wymagane jest podczas realizacji projektów. Cyklicznie sprawdza się proces realizacji kamieni milowych, korzystając z uprzednio przygotowanej listy kontrolnej. Wszystkie listy kontrolne powinny stanowić integralną część standardu obowiązującego wewnątrz organizacji. Doskonałym przykładem zastosowania list kontrolnych jest proces wdrożenia systemu 5S, gdzie ostatni z etapów – samodyscyplina wymaga od pracowników przestrzegania konkretnych zasad, weryfikowanych przy pomocy głównej listy kontrolnej, jaką jest arkusz audytu 5S. Skuteczność listy kontrolnej polega na jej prostocie oraz czytelności dla każdego z jej użytkowników.

Gotowe szablony list kontrolnych dostępne są w sieci. Prawidłowo przygotowana lista kontrolna, pozwala na szybki oraz efektywny proces weryfikacji np oceny pracy, kontroli pracy czy też realizacji zadania.

Jak stworzyć listę kontrolną?

Większość list kontrolnych, które dostępne są w sieci, stanowią zestaw pytań lub listę kroków występujących w danym obszarze funkcjonalnym. Wspomniana wcześniej Checklista ma formę listy konkretnych pytań na które zazwyczaj oczekiwana jest odpowiedz w formie TAK lub NIE. W przypadku np. oceny pracy pracownika, często stosuje się punktową lista kontrolną w przedziale 0-5.

Kompletna lista kontrolna, stanowi integralny element weryfikacji danego standardu. Lista kontrolna sprawdza się właściwie na każdym etapie realizacji zadań. Zarówno w życiu codziennym, wykorzystując pomocnicze listy kontrolne do sprawdzenia produktów, które zakupiliśmy w sklepie czy są zgodne z naszymi wcześniejszymi planami oraz listą zakupów. Jak i w organizacjach, gdzie pracujemy np. w zarządzaniu projektami.

Kiedy zaczynamy planować dane działania, można mieć listy różnych czynności oraz zadań. Najważniejsze w całym procesie realizacji jest systematyka i cykliczność wykorzystywania list kontrolnych. Checklista pozwala wykonywać zadania zgodnie ze standardem, pomimo zmęczenia, stresu czy natłoku innych zadań. Skuteczność listy zależy od jej złożoności, im prostsza i bardziej czytelna, tym lepsza. Dzięki liście kontrolnej możemy w jasny i transparentny sposób kontrolować postęp prac oraz realizacji i przestrzegania standardów obowiązujących w danym procesie czy na stanowisku pracy.

Jeśli zainteresował Cię temat opisujący zagadnienie listy kontrolnej, zapraszamy Cię do przeczytania pozostałych artykułów, na których m.in. dowiesz się jak wprowadzić i rozwinąć system zgłaszania pomysłów, który zwiększy Twoją efektywność.

https://leanpartner.pl/system-sugestii-pracowniczych-kaizen/

Nasz autorski system sugestii funkcjonuje w szeregu organizacji, zarówno tych produkcyjnych jak i usługowych.

Zapraszamy do kontaktu.

Jeśli uważasz ten artykuł za merytoryczny i pomocny, udostępnij go na swoich social mediach.

Udostępnij na Facebook
Udostępnij na Linkedin

Nasze wdrożenia

Lean w branży automotive

Optymalizacja 2 linii zrobotyzowanego spawania. Dzięki wdrożonym zmianom dostawca może sprostać zmienności w zamówieniach klienta i produkować zgodnie z zasadami JIT. Projekt wygenerował 2 500 000 zł zysku.

Lean w logistyce – transport kontenerów morskich

Realizacja business case’u polegającego na zmniejszeniu kosztów załadunku i rozładunku statku oraz umożliwieniu składania większej liczby zamówień na transport morski.
Osiągnięto cel projektu w zakładanym czasie i zwrocie inwestycji 200k USD + 35% wzrost sprzedaży cargo.

Lean w produkcji – armatura sanitarna

Optymalizacja linii montażowej zaworów.
Dzięki wdrożonym zmianom bazującym na koncepcji Lean Manufacturing udało się znacząco obniżyć koszty wytwarzania produktów zwiększając produktywność średnio o 45 % .
Projekt wygenerował 450 000 zł zysku / rok.

Lean w usługach – branża bankowość, finanse

Skrócenie czasu odpowiedzi na zgłoszenia Klientów o 30%. Zwiększenie wydajności procesu o 40% dzięki zastosowaniu narzędzi Lean Managament. Wzrost zaangażowania pracowników w proces optymalizacji dzięki KAIZEN. Wzrost satysfakcji Klientów przekładający się poziom sprzedaży.

Lean w logistyce – centrum usług logistycznych

Zwiększenie rotacji zapasów o 34%.
Poprawienie efektywności operatorów na magazynie o 63%. Uwolnienie zapasów nierotujących o 9,6 MLN zł.
Skrócenie czasu wdrażania Lead Time dla nowych produktów (Time to market) o 130%. Projekt wygenerował 12 MLN zł zysku / rok.

logistyka

Lean w logistyce – branża produkcja nisko- i wysokoseryjna

Projekt dla klienta z branży produkcyjnej w zakresie logistyki wewnętrznej. Skrócenie czasów przestojów produkcyjnych związanych z niedoborem komponentów na stanowiskach pracy o 50%. Powołanie na nowo funkcji LEAN TEAM z przedstawicieli wszystkich współpracujących działów.

branża bpo

Lean w usługach – branża BPO Assistance / Call Center

Podniesienie rentowności, produktywności bez zwiększenia tempa pracy. Skrócenie czasu rozmowy potrzebnego do zawarcia porozumienia o 32%.
Skrócenie czasu oczekiwania Klienta na rozmowę do 3 sygnałów (IN). W ramach projektu osiągnięto zysk w wysokości 2 mln zł.

Zapisz się na LeanLAB!

Weź udział w spotkaniu praktyków Lean Management!

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się i bądź na bieżąco z artykułami
i wydarzeniami Lean.

Praktyczne warsztaty

Certyfikacje Lean Six Sigma

Ciekawe artykuły

warta logo
Warta referencje

„We wrześniu 2016 i oku w Katowicach, pracownicy Warty uczestniczyli w warsztatach Lean Champions „Lean Management i KAIZEN” zorganizowanym przez firmę LEAN Partner.

Szkolenie zostalo przeprowadzone w bardzo dynamicznej formie. Zestawy pojęć teoretycznych były umiejętnie przeplatane warsztatami, realizując tym samym praktyczne zastosowanie poznanych teorii. Dzięki temu, uczestnicy byli zaangażowani i chętni do pracy. Należy podkreślić, że dużą rolę odegrali sami trenerzy, którzy z dużą swobodą przekazywali wiedzy i dbali o dobrą atmosferę szkolenia.

Warsztat został przygotowany i przeprowadzony zgodnie z wcześniejszym ustaleniem, dokładnie pod zamówienie Warty spełnił oczekiwania wszystkich uczestników w części merytorycznej oraz warsztatowej.

Ogromnym atutem warsztatów okazała się możliwość poznania praktycznego wykorzystania metodyki LEAN w firmie Bombardier. To świetny pomysł na spotkanie z praktykami i możliwość zadania pytań managerom stosującym na co dzień z sukcesem metodologię LEAN.

Wszystkim zainteresowanym wprowadzeniem metodologii LEAN polecamy szkolenie i warsztaty prowadzone przez LEAN Partner.

To bardzo dobra inwestycja oraz gwarancja jakości szkolenia.”

Beata Jaczewska, Koordynator

Jarosław Paćko, Dyrektor, Towarzystwo ubezpieczeń i reasekuracji  Warta S.A, branża ubezpieczeniowa