Matryca kompetencji

Matryca kompetencji pozwala na analizę luk między wymaganymi i rzeczywistymi poziomami wiedzy. Ułatwia także na sprawne zarządzanie kompetencjami zespołu.

Zastosowanie matrycy kompetencji pracownika

Profesjonalna matryca kompetencji pracownika, ma wiele zastosowań, od wspierania analizy luk między wymaganymi i rzeczywistymi poziomami wiedzy, poprzez proces śledzenia poziomów kompetencji, do ustawicznego rozwoju pracowników.
Niezwykle często praktykowane są zastosowania matrycy, jako narzędzia do zarządzania wizualnego.

Matryca kompetencji, może na pierwszy rzut oka pomóc zidentyfikować indywidualne poziomy umiejętności zarządzania kompetencjami poszczególnych członków zespołu. Matryca umiejętności jest również bardzo przydatna do identyfikacji kluczowych kompetencji pracownika w ramach działów.  
Może to pomóc, podczas przeprowadzenia oceny pracowników oraz pomiaru poziomu rozwoju umiejętności na przestrzeni czasu.

Dlaczego wprowadzamy matrycę kompetencji, jako narzędzie do zarządzania rozwojem pracowników:

 1. Dzięki matrycy kompetencji możemy ocenić umiejętności pracowników
 2. Aby odkryć umiejętności członków zespołu, które są w organizacji, a nie mamy jasnych informacji o ich ilości.
 3. Matryca pozwala sprawnie zarządzać kompetencjami zespołu, które są w organizacji w nadmiarze lub ich brakuje.
 4. Możemy jasno określić plan rozwoju wybranych pracowników w odniesieniu do rozwoju zespołu w którym dany pracownik pracuje
 5. Matryca kompetencji ułatwia, kogo trzeba rozwijać w obrębie danego zespołu oraz jego kluczowych kompetencji

Matryca kompetencji pozwala na lepsze wykorzystanie umiejętności zespołu jakie posiadamy na danym obszarze.

Jedną z głównych strat w organizacji jest niewykorzystanie potencjału ludzkiego.

Dzięki prawidłowemu wprowadzeniu kilku poziomów rozwoju pracowników, otrzymujemy możliwość lepszego wykorzystania ścieżek rozwoju pracowników.

Jak zbudować matrycę kompetencji ?

Zacznijmy od zarządzania kompetencjami pracowników i samego procesu weryfikacji oraz podnoszenia kompetencji danej umiejętności.

Co powinniśmy zrobić, by zarządzanie zespołem stało się łatwiejsze?

 1. Stwórz tabelę z imionami i nazwiskami pracowników
 2. Uzupełnij tabelę o rzeczywisty stan umiejętności poszczególnych pracowników
 3. Zaplanuj indywidualne lub grupowe szkolenia dla pracowników pamiętając, że kompetencje pracowników stanowią ogromny skarb dla pracodawcy
 4. Ustal z pracownikiem i uzyskaj informację, czy proponowana data nie koliduje z innymi aktywnościami pracownika. Pamiętaj, że pracownik wykonuje dane czynności zgodnie z określonym harmonogramem pracy i to jest dla niego priorytet.
 5. Zainicjuj szkolenie, szczególnie jest to ważne w rozwoju nowych pracowników przychodzących do organizacji
 6. Zweryfikuj rozwój poszczególnych osób uczestniczących w szkoleniu.
 7. Oceń kompetencję
 8. Zaktualizuj plan szkoleń oraz nanieś poprawki na poziomy rozwoju kompetencji przeszkolonych pracowników.

Oceń kompetencje i potwierdź plan rozwoju

Rozwój kompetencji pracowników oraz kryteria oceny są bardzo ważne na tym przy tworzeniu matrycy.

Podstawowe zasady jakimi należy się kierować podczas rozwoju pracownika:

 1. Potwierdzenie kompetencji pracownika powinno być przeprowadzane na podstawie głębokiej obserwacji, dzięki temu mamy wpływ na świadomy rozwój kompetencji w zespole.
 2. Poziom kompetencji każdego operatora powinien być potwierdzany przez przełożonego i udokumentowany w matrycy kompetencji
 3. Pracownik nie powinien pracować na samodzielnym stanowisku, jeśli jego kompetencje są na poziomie poniżej wymaganej wartości. Poprawna identyfikacja kompetencji pracowników odgrywają kluczowe znaczenie na samodzielnych stanowiskach.
 4. Zaplanowanie rozwoju pracowników, przeprowadza się na tablicy na każdym etapie rozwoju.
 5. Przegląd matrycy kompetencji powinno przeprowadzać się nie rzadziej, niż raz na miesiąc. W spotkaniu powinien uczestniczyć pracownik, który wykonuje dane zadanie, przełożony oraz osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie szkoleń. Wówczas matryca kompetencji spełnia swoje zadanie w sposób komplementarny i pozwala zarządzić rozwojem kompetencji personelu.

Matryca kompetencji zwana też matrycą umiejętności, pozwala określić w jasny i wizualny sposób kwalifikacje pracowników.

Matryca kompetencji

Możemy rozróżnić 4 etapy rozwoju pracowników. Po części matryca kompetencji, przypomina pracę z cyklem PDCA.

0- Pracownik nieprzeszkolony – wymaga wsparcia oraz pomocy

1 – Pracownik zna i przestrzega standardowe instrukcje pracy i zasady BHP. Nie może pracować samodzielnie np. przy maszynie.

2 -Pracownik spełnia wymaganą na stanowisku jakość wykonywanej pracy.

3 – Pracownik spełnia wymaganą na stanowisku jakość oraz ilość wytwarzanych produktów, procesów.

4 – Pracownik posiada kompetencję trenera: może przeprowadzać szkolenia pozostałych pracowników, wyróżnia sie na tle umiejętności zespołu. Posiada kompletną wiedzę oraz umiejętności w zakresie zasad BHP, instrukcji pracy, przestrzegania jakości.

Matryca umiejętności, dobre praktyki

 • Prawidłowo uzupełniana matryca kompetencji, pozwala dynamicznie reagować na historię podnoszenia kompetencji oraz plan szkoleń
 • Określone jasno sprecyzowane dane zadanie w planie zarządzania kompetencjami zespołu, ułatwia spełnienie danej kompetencji, na przestrzeni zaplanowanego czasu.
 • Stworzenie arkusza historii podnoszenia kompetencji, ułatwia wykorzystać matrycę kompetencji w sposób komplementarny. Rejestrując na arkuszu takie dane jak:
  • Imię
  • Nazwisko
  • Stanowisko
  • Kompetencja
  • Data podniesienia kompetencji lub realizacji szkolenia


Otrzymujemy rejestr zmian rozwoju danej kompetencji dla każdego pracownika objętego matrycą.

Matryca kompetencji stymuluje rozwój pracowników oraz daje przestrzeń jak zarządzać rozwojem kompetencji zespołu w sposób czytelny oraz transparenty .

Jeśli zainteresował Cię temat matrycy kompetencji, zapraszamy Cię do przeczytania pozostałych artykułów, na których m.in. dowiesz się jak wprowadzić i rozwinąć system zgłaszania pomysłów, który zwiększy Twoją efektywność

https://leanpartner.pl/system-sugestii-pracowniczych-kaizen/

Nasz autorski system sugestii funkcjonuje w szeregu organizacji, zarówno tych produkcyjnych jak i usługowych.

Zapraszamy do kontaktu.

Jeśli uważasz ten artykuł za merytoryczny i pomocny, udostępnij go na swoich social mediach.

Zaciekawił Cię artykuł? Podziel się nim na Facebook
Zaciekawił Cię artykuł? Podziel się nim na Linkedin
Udostępnij na Facebook
Udostępnij na Linkedin

Nasze wdrożenia

Lean w branży automotive

Optymalizacja 2 linii zrobotyzowanego spawania. Dzięki wdrożonym zmianom dostawca może sprostać zmienności w zamówieniach klienta i produkować zgodnie z zasadami JIT. Projekt wygenerował 2 500 000 zł zysku.

Lean w logistyce – transport kontenerów morskich

Realizacja business case’u polegającego na zmniejszeniu kosztów załadunku i rozładunku statku oraz umożliwieniu składania większej liczby zamówień na transport morski. Osiągnięto cel projektu w zakładanym czasie i zwrocie inwestycji 200k...

Lean w produkcji – armatura sanitarna

Optymalizacja linii montażowej zaworów. Dzięki wdrożonym zmianom bazującym na koncepcji Lean Manufacturing udało się znacząco obniżyć koszty wytwarzania produktów zwiększając produktywność średnio o 45 % . Projekt wygenerował 450 000...

Lean w usługach – branża bankowość, finanse

Skrócenie czasu odpowiedzi na zgłoszenia Klientów o 30%. Zwiększenie wydajności procesu o 40% dzięki zastosowaniu narzędzi Lean Managament. Wzrost zaangażowania pracowników w proces optymalizacji dzięki KAIZEN. Wzrost satysfakcji Klientów przekładający...

branża bpo

Lean w usługach – branża BPO Assistance / Call Center

Podniesienie rentowności, produktywności bez zwiększenia tempa pracy. Skrócenie czasu rozmowy potrzebnego do zawarcia porozumienia o 32%. Skrócenie czasu oczekiwania Klienta na rozmowę do 3 sygnałów (IN). W ramach projektu osiągnięto...

Zapisz się na LeanLAB!

Weź udział w spotkaniu praktyków Lean Management!

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się i bądź na bieżąco z artykułami
i wydarzeniami Lean.

Praktyczne warsztaty

Certyfikacje Lean Six Sigma

warta logo
Warta referencje

„We wrześniu 2016 i oku w Katowicach, pracownicy Warty uczestniczyli w warsztatach Lean Champions „Lean Management i KAIZEN” zorganizowanym przez firmę LEAN Partner.

Szkolenie zostalo przeprowadzone w bardzo dynamicznej formie. Zestawy pojęć teoretycznych były umiejętnie przeplatane warsztatami, realizując tym samym praktyczne zastosowanie poznanych teorii. Dzięki temu, uczestnicy byli zaangażowani i chętni do pracy. Należy podkreślić, że dużą rolę odegrali sami trenerzy, którzy z dużą swobodą przekazywali wiedzy i dbali o dobrą atmosferę szkolenia.

Warsztat został przygotowany i przeprowadzony zgodnie z wcześniejszym ustaleniem, dokładnie pod zamówienie Warty spełnił oczekiwania wszystkich uczestników w części merytorycznej oraz warsztatowej.

Ogromnym atutem warsztatów okazała się możliwość poznania praktycznego wykorzystania metodyki LEAN w firmie Bombardier. To świetny pomysł na spotkanie z praktykami i możliwość zadania pytań managerom stosującym na co dzień z sukcesem metodologię LEAN.

Wszystkim zainteresowanym wprowadzeniem metodologii LEAN polecamy szkolenie i warsztaty prowadzone przez LEAN Partner.

To bardzo dobra inwestycja oraz gwarancja jakości szkolenia.”

Beata Jaczewska, Koordynator

Jarosław Paćko, Dyrektor, Towarzystwo ubezpieczeń i reasekuracji  Warta S.A, branża ubezpieczeniowa