Metodyka Lean

Share on facebook
Share on linkedin
Koncepcja Lean Management rozumiana jako identyfikacja i eliminacja marnotrawstwa to filozofia opierająca się na Toyota Production System.
produkcja

Koncepcja Lean - czym jest? Narzędzia i filozofia Lean

Czym jest Lean?

Koncepcja Lean Management rozumiana jako identyfikacja i eliminacja marnotrawstwa to filozofia opierająca się na Toyota Production System.

Musimy odpowiedzieć sobie na pytanie czym jest System produkcyjny Toyoty?

Według prekursora Taiichi Ohno, Lean jest najpotężniejszym na świecie, naukowym podejściem do zarządzania, koncentrującym się na pracy, jako przepływie. Efektywne wdrożenia Lean skutkują utrzymaniem płynnego przepływu produkcji. W wyniku czego wszelkie zastosowania Lean management powodują wzrost wartości dodanej poprzez eliminację marnotrawstwa w procesie produkcyjnym.

Nim przystąpimy do wdrażania Lean zdefiniujmy czym jest:

 • Wartość dodana –  W lean wartość dodaną określa się działania, które spełniają wymagania klienta zarówno wewnętrznego jak i zewnętrznego.
 • Marnotrawstwo – wszystkie czynności wchodzące w skład procesów pracy zdefiniowane w grupie siedmiu marnotrawstw.


W skład zbioru siedmiu marnotrawstw zaliczamy:

 1. Oczekiwanie
 2. Zbędny transport
 3. Zbędny ruch
 4. Zbędne przetwarzanie
 5. Wady/ braki/ defekty
 6. Zapasy
 7. Nadprodukcja


Koncepcja Lean Management pozwala poprawić tempo produkcji przy minimalnych dostępnych zasobach, którymi dysponujemy. Podstawowe narzędzia lean zostały opracowane w taki sposób, żeby większość zakładów nie zależnie od wielkości i branży było wstanie zaadoptować u siebie w organizacji ideę szczupłego zarządzania przedsiębiorstwem. Metoda lean opiera się w dużej mierze na ludziach oraz świadomości przynależności pracowników do organizacji. Narzędzia takie jak lean six sigma, toc, agile to tylko narzędzia, które w zależności od potrzeb organizacji możemy wdrażać. Jednak by móc to zrobić w sposób efektywny oraz skuteczny musimy oprzeć wdrożenie o zespół ludzi, który po wdrożeniu staje się ambasadorem, liderem zmiany.

Koncepcja Lean, dzięki swoim jasnym zasadom określa, że wszyscy pracownicy uczestniczą w działaniach mających na celu ograniczenie marnotrawstwa. Przy wykorzystaniu dostępnych technik oraz umiejętności. Celem Lean Management jest zbudowanie świadomości wśród pracowników, czym jest marnotrawstwo. FIlozofia Lean Management obejmuje szerokich zakresem, jak już wcześniej wspomniano, czynnik ludzki. Praktyki Lean Management opierające się o system zarządzania i stanowią wkład w rozwój przedsiębiorstwa, poprzez nauczenie zespołów identyfikować oraz eliminować marnotrawstwo.

Prezentowane podejście lean management zakłada efektywne i skutecznie dojście do etapu wdrażania koncepcji Lean. System Lean prawidłowo wdrożony w organizacji w dużej mierze zależy od elastyczności i miejsca pracy. W realizacji strategii lean ważny jest punkt wyjścia, odnoszący się do świeżego spojrzenia na obecne procesy. W przypadku firmy produkcyjnej mogą to być narzędzia wdrażania Lean Management takie jak VSM, Standaryzacja pracy, 5S, SMED czy też Misja, Wizja organizacji. Wymienione narzędzia, metody w jasny i transparentny sposób dodają wartości do organizacji, poprzez eliminację marnotrawstwa w optymalizowanych procesach. Pozwalają zaoszczędzić czas, a co za tym idzie i pieniądzę.

Organizacja koncepcji lean oraz definicja kultury Lean Management, prawdopodobnie różni się w zależności od firmy i zależna jest od tego, jak przedsiębiorstwo definiuje podejście do filozofii Lean. Skuteczne wdrożenie lean management powinna składać się z jasnych przekonań oraz zachowań pracowników w tym najwyższego kierownictwa odpowiadającego za ciągłe doskonalenie. Lean Management system opiera się głównie na ludziach, którzy rozumieją cele swojej firmy oraz znaczenie wdrażanego podejścia Lean Management dla organizacji.

Jedną z zasad zarządzania wiodącej firmy świata (Toyota) w zakresie zasad zarządzania jest zrozumienie przez pracowników celów systemu zarządzania lean.

Filozofia Lean Management daje ogromne możliwości wzrostu organizacji przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi. Zgodnie z zasadami lean, organizacja ma możliwość skupienia się na działaniach, które tworzą wartość dodaną i eliminować marnotrawstwa, poprzez wykorzystanie lean management.

Narzędzia Lean Management

Najczyściej wykorzystywane narzędzia Lean Manufacturing (Lean toolbox) w przedsiębiorstwach podążających za zmianą kultury organizacyjnej.

 • 5S,
 • Kaizen,
 • Kanban,
 • SMED,
 • TPM,
 • VSM,
 • Poka-yoke,


Wymienione, narzędzia Lean Management pozwalają wyeliminować nakłady kapitałowe i zaoszczędzić środki w organizacji poprzez prawidłową organizację miejsca pracy, ergonomie stanowisk, poprawę produktywności, dzięki zastosowaniu metodologii lean management. Wychodząc przed szereg, warto w stosowaniu koncepcji Lean management, zastanowić się jakie mamy potrzeby jako organizacja i dostosować Lean toolbox do naszych warunków podczas wdrażania lean management.

Filozofia Lean

Trzeba pamiętać, że wdrożenie koncepcji Lean możliwe jest wyłącznie w przypadku, gdy spełnione są 3 kluczowe warunki docelowe:

 1. Ludzie muszą rozumieć i wspierać rozwój koncepcji Lean,
 2. Musimy znać narzędzia Lean i umieć się nimi posługiwać w zależności od potrzeby,
 3. Posiadamy chęć i świadomość potrzeby wdrożenia standaryzacji procesów, jako kluczowego elementu szczupłego zarządzania.


Lean Management to rezultat kilkunastoletniej pracy Taiichi Ohno, prekursora kultury lean management wywodzącego się z Japonii. Pamiętajmy, że Lean Management wymaga dyscypliny oraz systematyki w działaniu. Podczas wdrażania filozofii lean niezwykle ważna jest konsekwencja oraz samodyscyplina pracowników. Proces wdrażania koncepcji Lean Management jest procesem długotrwałym i energochłonnym. Jednak na samym końcu drogi możemy być dumni z pracy zespołu, który przyczynił się do efektu jakim jest rachunek biznesowy organizacji. Podstawowe zasady Lean opisują jak niezwykle ważne jest ciągłe podążanie za identyfikacją marnotrawstwa krok po kroku, wykorzystując ideę Kaizen. Metodę małych kroków.

Zainteresowała Cię koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem metodą Lean? Napisz do nas i poznaj praktyczne metody i narzędzia optymalizujące procesy na własnych wybranych przykładach. Jesteśmy ekspertami w stosowaniu koncepcji lean, swoją wiedzę popartą mamy szeregiem referencji. Zapraszamy do kontaktu.

Jeśli uważasz ten artykuł za merytoryczny i pomocny, udostępnij go na swoich social mediach.

Share on facebook
Udostępnij na Facebook
Share on linkedin
Udostępnij na Linkedin

Nasze wdrożenia

Lean w branży automotive

Optymalizacja 2 linii zrobotyzowanego spawania. Dzięki wdrożonym zmianom dostawca może sprostać zmienności w zamówieniach klienta i produkować zgodnie z zasadami JIT. Projekt wygenerował 2 500 000 zł zysku.

Lean w logistyce – transport kontenerów morskich

Realizacja business case’u polegającego na zmniejszeniu kosztów załadunku i rozładunku statku oraz umożliwieniu składania większej liczby zamówień na transport morski.
Osiągnięto cel projektu w zakładanym czasie i zwrocie inwestycji 200k USD + 35% wzrost sprzedaży cargo.

Lean w produkcji – armatura sanitarna

Optymalizacja linii montażowej zaworów.
Dzięki wdrożonym zmianom bazującym na koncepcji Lean Manufacturing udało się znacząco obniżyć koszty wytwarzania produktów zwiększając produktywność średnio o 45 % .
Projekt wygenerował 450 000 zł zysku / rok.

Lean w usługach – branża bankowość, finanse

Skrócenie czasu odpowiedzi na zgłoszenia Klientów o 30%. Zwiększenie wydajności procesu o 40% dzięki zastosowaniu narzędzi Lean Managament. Wzrost zaangażowania pracowników w proces optymalizacji dzięki KAIZEN. Wzrost satysfakcji Klientów przekładający się poziom sprzedaży.

Lean w logistyce – centrum usług logistycznych

Zwiększenie rotacji zapasów o 34%.
Poprawienie efektywności operatorów na magazynie o 63%. Uwolnienie zapasów nierotujących o 9,6 MLN zł.
Skrócenie czasu wdrażania Lead Time dla nowych produktów (Time to market) o 130%. Projekt wygenerował 12 MLN zł zysku / rok.

logistyka

Lean w logistyce – branża produkcja nisko- i wysokoseryjna

Projekt dla klienta z branży produkcyjnej w zakresie logistyki wewnętrznej. Skrócenie czasów przestojów produkcyjnych związanych z niedoborem komponentów na stanowiskach pracy o 50%. Powołanie na nowo funkcji LEAN TEAM z przedstawicieli wszystkich współpracujących działów.

branża bpo

Lean w usługach – branża BPO Assistance / Call Center

Podniesienie rentowności, produktywności bez zwiększenia tempa pracy. Skrócenie czasu rozmowy potrzebnego do zawarcia porozumienia o 32%.
Skrócenie czasu oczekiwania Klienta na rozmowę do 3 sygnałów (IN). W ramach projektu osiągnięto zysk w wysokości 2 mln zł.

Zapisz się na LeanLAB!

Weź udział w spotkaniu praktyków Lean Management!

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się i bądź na bieżąco z artykułami
i wydarzeniami Lean.

Praktyczne warsztaty

Certyfikacje Lean Six Sigma

Ciekawe artykuły

Share on facebook
Share on linkedin
warta logo
Warta referencje

„We wrześniu 2016 i oku w Katowicach, pracownicy Warty uczestniczyli w warsztatach Lean Champions „Lean Management i KAIZEN” zorganizowanym przez firmę LEAN Partner.

Szkolenie zostalo przeprowadzone w bardzo dynamicznej formie. Zestawy pojęć teoretycznych były umiejętnie przeplatane warsztatami, realizując tym samym praktyczne zastosowanie poznanych teorii. Dzięki temu, uczestnicy byli zaangażowani i chętni do pracy. Należy podkreślić, że dużą rolę odegrali sami trenerzy, którzy z dużą swobodą przekazywali wiedzy i dbali o dobrą atmosferę szkolenia.

Warsztat został przygotowany i przeprowadzony zgodnie z wcześniejszym ustaleniem, dokładnie pod zamówienie Warty spełnił oczekiwania wszystkich uczestników w części merytorycznej oraz warsztatowej.

Ogromnym atutem warsztatów okazała się możliwość poznania praktycznego wykorzystania metodyki LEAN w firmie Bombardier. To świetny pomysł na spotkanie z praktykami i możliwość zadania pytań managerom stosującym na co dzień z sukcesem metodologię LEAN.

Wszystkim zainteresowanym wprowadzeniem metodologii LEAN polecamy szkolenie i warsztaty prowadzone przez LEAN Partner.

To bardzo dobra inwestycja oraz gwarancja jakości szkolenia.”

Beata Jaczewska, Koordynator

Jarosław Paćko, Dyrektor, Towarzystwo ubezpieczeń i reasekuracji  Warta S.A, branża ubezpieczeniowa