Milk Run (mleczarz)

Jest to logistyka wewnętrzna oparta o trasę, która jest stała w danym czasie.

Milk Run (mleczarz) wspiera produkcję w utrzymaniu tempa i ciągłości pracy. Oszczędza cenną przestrzeń w obrębie stanowiska pracy.

Milk Run - co to?

Jest to forma logistyki wewnętrznej, która opiera się o wyznaczoną trasę pomiędzy etapami procesu (stanowiskami). Trasa i częstotliwość działania logistyki jest sprzężona z cyklem produkcyjnym. Dzięki temu stanowiska produkcyjne są w odpowiednim czasie zasilane w półprodukty a produkty gotowe są odbierane – w tym samym cyklu logistycznym.  

Nazwa Milk Run, Mleczarz wywodzi się właśnie z wyżej opisanego działania. Kiedyś świeże mleko było dostarczane pod drzwi mieszkańców – w szklanej butelce. Butelkę pustą wystawiano przed drzwiami. Był to sygnał dla mleczarza – chcę świeże mleko. Gdy butelki pustej nie było – mleczarz z reguły nie zaopatrywał mieszkańca w mleko. Czysta optymalizacja!

Tym, którzy za mlekiem nie przepadają lub nie pamiętają czasów ówczesnych mleczarzy, na pewno pomoże przykład rozkładu jazdy miejskich autobusów. Rozkład jazdy jest znany. Pojemność przystanków i autobusów również. Jeśli wszystko działa sprawnie, miejska komunikacja jest optymalną alternatywą dla samochodu. W przeciwnym razie wszystko widać jak na dłoni. Wtedy trzeba oczywiście stosownie reagować – ale to już zupełnie inna historia.

W produkcji Milk Run polega na tym, że osoba albo robot w określonym czasie objeżdża wyznaczone stanowiska i zaopatruje je w komponenty, przy czym utrzymuje zapasy na stanowiskach na optymalnym poziomie. Jego główne funkcje to utrzymywanie ciągłości operacji na stanowiskach pracy i jednoczesne kontrolowanie/zapewnianie minimalnej ilości miejsca, które jest wymagane na składowanie wyrobów i półwyrobów

Trasa może być modyfikowana, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Ciekawostkę stanowi fakt, że Milk Run może być stosowany w procesach powtarzalnych – wtedy trasa jest stała – oraz w procesach wywoływanych przez harmonogram.

W obu wyżej wymienionych przypadkach, Milk Run może być wspierany przez system Kanban

Milk Run nadaje się do realizacji działania zgodnie z Just-in-time.

Jeśli masz pomysł na wprowadzenie u siebie tego rozwiązania, to zacznij od zrozumiałego dla wszystkich schematu. Na początek polecamy diagram spaghetti.

Jeśli uważasz ten artykuł za merytoryczny i pomocny, udostępnij go na swoich social mediach.

Zaciekawił Cię artykuł? Podziel się nim na Facebook
Zaciekawił Cię artykuł? Podziel się nim na Linkedin
Udostępnij na Facebook
Udostępnij na Linkedin

Nasze wdrożenia

Lean w branży automotive

Optymalizacja 2 linii zrobotyzowanego spawania. Dzięki wdrożonym zmianom dostawca może sprostać zmienności w zamówieniach klienta i produkować zgodnie z zasadami JIT. Projekt wygenerował 2 500 000 zł zysku.

Lean w logistyce – transport kontenerów morskich

Realizacja business case’u polegającego na zmniejszeniu kosztów załadunku i rozładunku statku oraz umożliwieniu składania większej liczby zamówień na transport morski. Osiągnięto cel projektu w zakładanym czasie i zwrocie inwestycji 200k...

Lean w produkcji – armatura sanitarna

Optymalizacja linii montażowej zaworów. Dzięki wdrożonym zmianom bazującym na koncepcji Lean Manufacturing udało się znacząco obniżyć koszty wytwarzania produktów zwiększając produktywność średnio o 45 % . Projekt wygenerował 450 000...

Lean w usługach – branża bankowość, finanse

Skrócenie czasu odpowiedzi na zgłoszenia Klientów o 30%. Zwiększenie wydajności procesu o 40% dzięki zastosowaniu narzędzi Lean Managament. Wzrost zaangażowania pracowników w proces optymalizacji dzięki KAIZEN. Wzrost satysfakcji Klientów przekładający...

branża bpo

Lean w usługach – branża BPO Assistance / Call Center

Podniesienie rentowności, produktywności bez zwiększenia tempa pracy. Skrócenie czasu rozmowy potrzebnego do zawarcia porozumienia o 32%. Skrócenie czasu oczekiwania Klienta na rozmowę do 3 sygnałów (IN). W ramach projektu osiągnięto...

Zapisz się na LeanLAB!

Weź udział w spotkaniu praktyków Lean Management!

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się i bądź na bieżąco z artykułami
i wydarzeniami Lean.

Praktyczne warsztaty

Certyfikacje Lean Six Sigma

warta logo
Warta referencje

„We wrześniu 2016 i oku w Katowicach, pracownicy Warty uczestniczyli w warsztatach Lean Champions „Lean Management i KAIZEN” zorganizowanym przez firmę LEAN Partner.

Szkolenie zostalo przeprowadzone w bardzo dynamicznej formie. Zestawy pojęć teoretycznych były umiejętnie przeplatane warsztatami, realizując tym samym praktyczne zastosowanie poznanych teorii. Dzięki temu, uczestnicy byli zaangażowani i chętni do pracy. Należy podkreślić, że dużą rolę odegrali sami trenerzy, którzy z dużą swobodą przekazywali wiedzy i dbali o dobrą atmosferę szkolenia.

Warsztat został przygotowany i przeprowadzony zgodnie z wcześniejszym ustaleniem, dokładnie pod zamówienie Warty spełnił oczekiwania wszystkich uczestników w części merytorycznej oraz warsztatowej.

Ogromnym atutem warsztatów okazała się możliwość poznania praktycznego wykorzystania metodyki LEAN w firmie Bombardier. To świetny pomysł na spotkanie z praktykami i możliwość zadania pytań managerom stosującym na co dzień z sukcesem metodologię LEAN.

Wszystkim zainteresowanym wprowadzeniem metodologii LEAN polecamy szkolenie i warsztaty prowadzone przez LEAN Partner.

To bardzo dobra inwestycja oraz gwarancja jakości szkolenia.”

Beata Jaczewska, Koordynator

Jarosław Paćko, Dyrektor, Towarzystwo ubezpieczeń i reasekuracji  Warta S.A, branża ubezpieczeniowa