Milk Run (mleczarz)

Share on facebook
Share on linkedin
Jest to logistyka wewnętrzna oparta o trasę, która jest stała w danym czasie.

Milk Run (mleczarz) wspiera produkcję w utrzymaniu tempa i ciągłości pracy. Oszczędza cenną przestrzeń w obrębie stanowiska pracy.

Milk Run - co to?

Jest to forma logistyki wewnętrznej, która opiera się o wyznaczoną trasę pomiędzy etapami procesu (stanowiskami). Trasa i częstotliwość działania logistyki jest sprzężona z cyklem produkcyjnym. Dzięki temu stanowiska produkcyjne są w odpowiednim czasie zasilane w półprodukty a produkty gotowe są odbierane – w tym samym cyklu logistycznym.  

Nazwa Milk Run, Mleczarz wywodzi się właśnie z wyżej opisanego działania. Kiedyś świeże mleko było dostarczane pod drzwi mieszkańców – w szklanej butelce. Butelkę pustą wystawiano przed drzwiami. Był to sygnał dla mleczarza – chcę świeże mleko. Gdy butelki pustej nie było – mleczarz z reguły nie zaopatrywał mieszkańca w mleko. Czysta optymalizacja!

Tym, którzy za mlekiem nie przepadają lub nie pamiętają czasów ówczesnych mleczarzy, na pewno pomoże przykład rozkładu jazdy miejskich autobusów. Rozkład jazdy jest znany. Pojemność przystanków i autobusów również. Jeśli wszystko działa sprawnie, miejska komunikacja jest optymalną alternatywą dla samochodu. W przeciwnym razie wszystko widać jak na dłoni. Wtedy trzeba oczywiście stosownie reagować – ale to już zupełnie inna historia.

W produkcji Milk Run polega na tym, że osoba albo robot w określonym czasie objeżdża wyznaczone stanowiska i zaopatruje je w komponenty, przy czym utrzymuje zapasy na stanowiskach na optymalnym poziomie. Jego główne funkcje to utrzymywanie ciągłości operacji na stanowiskach pracy i jednoczesne kontrolowanie/zapewnianie minimalnej ilości miejsca, które jest wymagane na składowanie wyrobów i półwyrobów

Trasa może być modyfikowana, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Ciekawostkę stanowi fakt, że Milk Run może być stosowany w procesach powtarzalnych – wtedy trasa jest stała – oraz w procesach wywoływanych przez harmonogram.

W obu wyżej wymienionych przypadkach, Milk Run może być wspierany przez system Kanban

Milk Run nadaje się do realizacji działania zgodnie z Just-in-time.

Jeśli masz pomysł na wprowadzenie u siebie tego rozwiązania, to zacznij od zrozumiałego dla wszystkich schematu. Na początek polecamy diagram spaghetti.

Jeśli uważasz ten artykuł za merytoryczny i pomocny, udostępnij go na swoich social mediach.

Share on facebook
Udostępnij na Facebook
Share on linkedin
Udostępnij na Linkedin

Nasze wdrożenia

Lean w branży automotive

Optymalizacja 2 linii zrobotyzowanego spawania. Dzięki wdrożonym zmianom dostawca może sprostać zmienności w zamówieniach klienta i produkować zgodnie z zasadami JIT. Projekt wygenerował 2 500 000 zł zysku.

Lean w logistyce – transport kontenerów morskich

Realizacja business case’u polegającego na zmniejszeniu kosztów załadunku i rozładunku statku oraz umożliwieniu składania większej liczby zamówień na transport morski.
Osiągnięto cel projektu w zakładanym czasie i zwrocie inwestycji 200k USD + 35% wzrost sprzedaży cargo.

Lean w produkcji – armatura sanitarna

Optymalizacja linii montażowej zaworów.
Dzięki wdrożonym zmianom bazującym na koncepcji Lean Manufacturing udało się znacząco obniżyć koszty wytwarzania produktów zwiększając produktywność średnio o 45 % .
Projekt wygenerował 450 000 zł zysku / rok.

Lean w usługach – branża bankowość, finanse

Skrócenie czasu odpowiedzi na zgłoszenia Klientów o 30%. Zwiększenie wydajności procesu o 40% dzięki zastosowaniu narzędzi Lean Managament. Wzrost zaangażowania pracowników w proces optymalizacji dzięki KAIZEN. Wzrost satysfakcji Klientów przekładający się poziom sprzedaży.

Lean w logistyce – centrum usług logistycznych

Zwiększenie rotacji zapasów o 34%.
Poprawienie efektywności operatorów na magazynie o 63%. Uwolnienie zapasów nierotujących o 9,6 MLN zł.
Skrócenie czasu wdrażania Lead Time dla nowych produktów (Time to market) o 130%. Projekt wygenerował 12 MLN zł zysku / rok.

logistyka

Lean w logistyce – branża produkcja nisko- i wysokoseryjna

Projekt dla klienta z branży produkcyjnej w zakresie logistyki wewnętrznej. Skrócenie czasów przestojów produkcyjnych związanych z niedoborem komponentów na stanowiskach pracy o 50%. Powołanie na nowo funkcji LEAN TEAM z przedstawicieli wszystkich współpracujących działów.

branża bpo

Lean w usługach – branża BPO Assistance / Call Center

Podniesienie rentowności, produktywności bez zwiększenia tempa pracy. Skrócenie czasu rozmowy potrzebnego do zawarcia porozumienia o 32%.
Skrócenie czasu oczekiwania Klienta na rozmowę do 3 sygnałów (IN). W ramach projektu osiągnięto zysk w wysokości 2 mln zł.

Zapisz się na LeanLAB!

Weź udział w spotkaniu praktyków Lean Management!

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się i bądź na bieżąco z artykułami
i wydarzeniami Lean.

Praktyczne warsztaty

Certyfikacje Lean Six Sigma

Ciekawe artykuły

Share on facebook
Share on linkedin
warta logo
Warta referencje

„We wrześniu 2016 i oku w Katowicach, pracownicy Warty uczestniczyli w warsztatach Lean Champions „Lean Management i KAIZEN” zorganizowanym przez firmę LEAN Partner.

Szkolenie zostalo przeprowadzone w bardzo dynamicznej formie. Zestawy pojęć teoretycznych były umiejętnie przeplatane warsztatami, realizując tym samym praktyczne zastosowanie poznanych teorii. Dzięki temu, uczestnicy byli zaangażowani i chętni do pracy. Należy podkreślić, że dużą rolę odegrali sami trenerzy, którzy z dużą swobodą przekazywali wiedzy i dbali o dobrą atmosferę szkolenia.

Warsztat został przygotowany i przeprowadzony zgodnie z wcześniejszym ustaleniem, dokładnie pod zamówienie Warty spełnił oczekiwania wszystkich uczestników w części merytorycznej oraz warsztatowej.

Ogromnym atutem warsztatów okazała się możliwość poznania praktycznego wykorzystania metodyki LEAN w firmie Bombardier. To świetny pomysł na spotkanie z praktykami i możliwość zadania pytań managerom stosującym na co dzień z sukcesem metodologię LEAN.

Wszystkim zainteresowanym wprowadzeniem metodologii LEAN polecamy szkolenie i warsztaty prowadzone przez LEAN Partner.

To bardzo dobra inwestycja oraz gwarancja jakości szkolenia.”

Beata Jaczewska, Koordynator

Jarosław Paćko, Dyrektor, Towarzystwo ubezpieczeń i reasekuracji  Warta S.A, branża ubezpieczeniowa