MSA – analiza systemów pomiarowych

MSA to metoda oceny jakości i niezawodności systemów pomiarowych, która służy do zidentyfikowania i usunięcia błędów w pomiarach wynikających z zmienności systemu pomiarowego.
MSA - analiza systemów pomiarowych

MSA - analiza systemów pomiarowych

MSA to skrót od „Measurement Systems Analysis,” czyli analiza systemów pomiarowych.

Jest to metoda oceny jakości i niezawodności systemów pomiarowych, która służy do zidentyfikowania i usunięcia błędów w pomiarach wynikających z zmienności systemu pomiarowego.

Celem MSA jest zrozumienie, jak dobrze system pomiarowy funkcjonuje oraz jakie są możliwości jego doskonalenia.

Poprzez MSA możemy ocenić, czy wyniki pomiarów są wystarczająco wiarygodne i czy nadają się do podejmowania trafnych decyzji.

Dlaczego warto stosować MSA?

Warto stosować MSA z kilku powodów:

 • Zapewnia wiarygodność danych: Poprzez MSA możemy upewnić się, że informacje, na których opieramy swoje decyzje finansowe, zarządzanie projektami, produkcję, logistykę lub działalność BPO, są dokładne i wiarygodne.


 • Minimalizuje ryzyko błędnych decyzji: Dokładne dane pomiarowe pozwalają uniknąć podejmowania decyzji opartych na błędnych informacjach, co może prowadzić do strat finansowych, opóźnień projektów czy problemów w produkcji czy logistyce.


 • Poprawia efektywność: Poprzez identyfikację i eliminację błędów w systemach pomiarowych można zwiększyć precyzję i dokładność pomiarów, co wpływa pozytywnie na wydajność i produktywność procesów.

Co się stanie jeśli nie będziesz stosować MSA?

Jeśli nie stosuje się MSA:

 • Finanse: Mogą wystąpić błędy w raportowaniu finansowym, co może prowadzić do niewłaściwych analiz i podejmowania złych decyzji inwestycyjnych.


 • Zarządzanie projektami: Może dochodzić do nieprawidłowego szacowania czasu i kosztów projektów, co prowadzi do opóźnień i przekroczenia budżetu.


 • Produkcja: Wysoka zmienność i niestabilność procesów produkcyjnych mogą prowadzić do wadliwych produktów i niskiej jakości.


 • Logistyka: Błędy w pomiarze efektywności logistycznych procesów mogą skutkować nieoptymalnymi trasami przewozów, opóźnieniami w dostawach itp.


 • BPO: Niedokładność w pomiarach wydajności i efektywności działalności outsourcingowej może skutkować niską jakością usług i niezadowoleniem klientów.

Rys historyczny MSA

Analiza systemów pomiarowych została opracowana w latach 50. XX wieku w celu oceny jakości i niezawodności systemów pomiarowych w przemyśle samochodowym.

W ciągu ostatnich kilku dekad analiza zdolności procesu stała się powszechnie stosowana w wielu branżach, a także została uwzględniona w międzynarodowych standardach jakości, takich jak ISO 10012.

Analiza wyników

Analiza systemów pomiarowych (MSA) jest procesem, który ma na celu zapewnienie, że system pomiarowy jest wiarygodny i niezawodny.

Zachowanie stabilności systemów pomiarowych jest  ważne, ponieważ błędy w pomiarach mogą prowadzić do nieprawidłowych decyzji biznesowych i produkcyjnych oraz do niezadowolenia klientów.

Odpowiedni system monitorowania obejmuje ocenę różnych aspektów systemu pomiarowego, w tym jego:

 • dokładności,
 • precyzji,
 • powtarzalności,
 • odtwarzalności
 • i specyfikacji.


Analiza zdolności systemów pomiarowych wyróżnia: 

 • analize wariancji (ANOVA),
 • analize pomiaru zbiorczego i
 • metody statystyczne takie jak kryterium GR&R (Gage Repeatability and Reproducibility).


Zadaniem efektywnego systemu pomiarowego jest zidentyfikowanie i usunięcie źródeł błędów w systemie pomiarowym, tak aby jakość systemu pomiarowego była zadowalająca.

System pomiarowy działa, gdy pomiary są realizowane jak najdokładniej, a narzędzia pomiarowe posiadają cykliczną weryfikację.

W przypadku systemów pomiaru może to być osiągnięte poprzez ulepszenie sprzętu pomiarowego, zmianę procedur pomiarowych, szkolenie pracowników i weryfikację systemów pomiarowych.

Przykłady zastosowań sterowania procesem w przemyśle - MSA

 • Przemysł samochodowy:  Przydatność MSA w tej branży jest znacząca, aby zapewnić, że system pomiarowy ma oczekiwaną stabilność procesową, produkowane elementy wykonywane są zgodnie z określonymi specyfikacjami i tolerancjami.

  Jest to ważne dla zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności użytkowania samochodów.

  Jednocześnie należy pamiętać, że w przemyśle motoryzacyjnym konieczny jest proces zatwierdzenia systemu pomiarowego na poszczególnych etapach wdrożenia produktu, by wykluczyć wahania zmienności procesu produkcji.

   

 • Przemysł lotniczy: Wpływ systemu pomiarowego, jak i potęga samej analizy MSA stosowana jest w produkcji elementów samolotów (m.in podczas produkcji silników lotniczych, poszycia kabiny).

  Prawidłowo wdrożony system pomiarowy wnosi niezawodność i bezpieczeństwo w proces produkcji newralgicznych elementów.

   

 • Medycyna: Ocena procesu obserwowanego systemu pomiarowego stosowana jest również w medycynie, aby zapewnić dokładność pomiarów sprzętu medycznego, takiego jak termometry, ciśnieniomierze i glukometry, oraz aby zapewnić, że produkty lecznicze są dostarczane zgodnie z określonymi specyfikacjami.

Rodzaje analiz

Istnieją różne metody MSA, w tym:

 1. Analiza wariancji (ANOVA): W przypadku analiza systemów pomiarowych jest to metoda statystyczna służąca do oceny, czy różnice pomiędzy grupami są istotne statystycznie dla określonych działających systemów pomiarowych.

  Może być stosowana w celu oceny, czy różnice pomiędzy pomiarami są istotne oraz czy są spowodowane niskojakościowym systemie pomiarowym, czy też są to naturalne zmiany zachodzące w badanym procesie.

 2. Analiza pomiaru zbiorczego: Jest to metoda wykonywania pomiarów, polegająca na wielokrotnym pomiarze tej samej cechy lub wielu cech w ramach jednego systemu pomiarowego. Badane elementy systemu pomiarowego pozwalają ocenić powtarzalność i odtwarzalność pomiarów oraz zidentyfikować źródła błędów w systemie pomiarowym.

 3. Kryterium GR&R (Gage Repeatability and Reproducibility): Jest to metoda analizy zdolności procesu, służąca do oceny powtarzalności (repeatability) i odtwarzalności (reproducibility) pomiarów w ramach jednego systemu pomiarowego oraz oceny zmienności systemu.

  Pozwala ona ocenić i wyzbyć się niepewności pomiarowej. Dzięki GR&R dowiemy się i dokonamy weryfikacji systemów pomiarowych. Odpowiemy na pytanie, czy różnice pomiędzy pomiarami są spowodowane przez system pomiarowy, czy też są to naturalne zmiany zachodzące w badanym procesie.

 4. Metoda atrybutowa: Jest to jedna z ocen organoleptycznych systemów pomiarowych, stosowana do oceny systemów pomiarowych, które są używane do pomiaru cech atrybutowych, tj. cech, które są albo obecne, albo nieobecne (np. wadliwy lub nie wadliwy).

  Przeprowadzenie analizy systemów pomiarowych warto uwzględnić podczas oceny dokładności i niezawodności systemu pomiarowego poprzez porównanie wyników pomiarów z prawdziwymi wartościami atrybutów.

  W przypadku metody atrybutowej odtwarzalność systemu pomiarowego jest bardzo złożona i trudna do przeprowadzenia.

Każda z wymienionych metod ma swoje własne zalety i ograniczenia.

Przyświeca im jeden nadrzędny cel, zweryfikowanie i poprawienie systemów pomiarowych.

Wymienione metody mogą być stosowane w zależności od konkretnych potrzeb zastosowania i specyfiki analizowanego systemu pomiarowego przez organizację.

Jeśli zainteresowałeś się powyższym artykułem i widzisz potencjał wdrożenia analizy swoich systemów pomiarowych u siebie w organizacji, jest nam niezwykle miło.

Zapraszamy Cię również do przeczytania pozostałych artykułów, na których m.in. dowiesz się jak wprowadzić i rozwinąć system zgłaszania pomysłów, który zwiększy Twoją efektywność.

https://leanpartner.pl/system-sugestii-pracowniczych-kaizen/

Nasz autorski system sugestii funkcjonuje w szeregu organizacji, zarówno tych produkcyjnych jak i usługowych.

Zapraszamy do kontaktu.

Jeśli uważasz ten artykuł za merytoryczny i pomocny, udostępnij go na swoich social mediach.

Zaciekawił Cię artykuł? Podziel się nim na Facebook
Zaciekawił Cię artykuł? Podziel się nim na Linkedin
Udostępnij na Facebook
Udostępnij na Linkedin

Nasze wdrożenia

Lean w branży automotive

Optymalizacja 2 linii zrobotyzowanego spawania. Dzięki wdrożonym zmianom dostawca może sprostać zmienności w zamówieniach klienta i produkować zgodnie z zasadami JIT. Projekt wygenerował 2 500 000 zł zysku.

Lean w logistyce – transport kontenerów morskich

Realizacja business case’u polegającego na zmniejszeniu kosztów załadunku i rozładunku statku oraz umożliwieniu składania większej liczby zamówień na transport morski. Osiągnięto cel projektu w zakładanym czasie i zwrocie inwestycji 200k...

Lean w produkcji – armatura sanitarna

Optymalizacja linii montażowej zaworów. Dzięki wdrożonym zmianom bazującym na koncepcji Lean Manufacturing udało się znacząco obniżyć koszty wytwarzania produktów zwiększając produktywność średnio o 45 % . Projekt wygenerował 450 000...

Lean w usługach – branża bankowość, finanse

Skrócenie czasu odpowiedzi na zgłoszenia Klientów o 30%. Zwiększenie wydajności procesu o 40% dzięki zastosowaniu narzędzi Lean Managament. Wzrost zaangażowania pracowników w proces optymalizacji dzięki KAIZEN. Wzrost satysfakcji Klientów przekładający...

branża bpo

Lean w usługach – branża BPO Assistance / Call Center

Podniesienie rentowności, produktywności bez zwiększenia tempa pracy. Skrócenie czasu rozmowy potrzebnego do zawarcia porozumienia o 32%. Skrócenie czasu oczekiwania Klienta na rozmowę do 3 sygnałów (IN). W ramach projektu osiągnięto...

Zapisz się na LeanLAB!

Weź udział w spotkaniu praktyków Lean Management!

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się i bądź na bieżąco z artykułami
i wydarzeniami Lean.

Praktyczne warsztaty

Certyfikacje Lean Six Sigma

warta logo
Warta referencje

„We wrześniu 2016 i oku w Katowicach, pracownicy Warty uczestniczyli w warsztatach Lean Champions „Lean Management i KAIZEN” zorganizowanym przez firmę LEAN Partner.

Szkolenie zostalo przeprowadzone w bardzo dynamicznej formie. Zestawy pojęć teoretycznych były umiejętnie przeplatane warsztatami, realizując tym samym praktyczne zastosowanie poznanych teorii. Dzięki temu, uczestnicy byli zaangażowani i chętni do pracy. Należy podkreślić, że dużą rolę odegrali sami trenerzy, którzy z dużą swobodą przekazywali wiedzy i dbali o dobrą atmosferę szkolenia.

Warsztat został przygotowany i przeprowadzony zgodnie z wcześniejszym ustaleniem, dokładnie pod zamówienie Warty spełnił oczekiwania wszystkich uczestników w części merytorycznej oraz warsztatowej.

Ogromnym atutem warsztatów okazała się możliwość poznania praktycznego wykorzystania metodyki LEAN w firmie Bombardier. To świetny pomysł na spotkanie z praktykami i możliwość zadania pytań managerom stosującym na co dzień z sukcesem metodologię LEAN.

Wszystkim zainteresowanym wprowadzeniem metodologii LEAN polecamy szkolenie i warsztaty prowadzone przez LEAN Partner.

To bardzo dobra inwestycja oraz gwarancja jakości szkolenia.”

Beata Jaczewska, Koordynator

Jarosław Paćko, Dyrektor, Towarzystwo ubezpieczeń i reasekuracji  Warta S.A, branża ubezpieczeniowa