Mura

Mura to nic innego jak zmienność w działaniu, procesie czy naszej pracy. Czynności wykonywane są w różny sposób, bez jakiejkolwiek standaryzacji. Mura prowadzi do strat pieniężnych oraz czasowych, gdyż nie jesteśmy w stanie określić jakości naszych produktów ze względu na wiele zmiennych.

Mura - optymalizacja zmian w procesie produkcyjnym

Co to jest Mura?

Mura używane jest w systemie produkcyjnym Toyoty (TPS) oraz w lean management.
Słowo Mura pochodzi z języka japońskiego i oznacza nieregularność.
Mura to nic innego jak zmienność w działaniu, procesie czy naszej pracy. Czynności wykonywane są w różny sposób, bez jakiejkolwiek standaryzacji.
Mura prowadzi do strat pieniężnych oraz czasowych, gdyż nie jesteśmy w stanie określić jakości naszych produktów ze względu na wiele zmiennych.

Przykłady Mura

Eliminacja Mura

Aby zapobiec powstawaniu Mury, należy uprościć złożoność procesu oraz poprawić jego stabilność. Przykładowo można uprościć proces, stworzyć jasne zasady pracy, stworzyć dobrą wizualizację czy wprowadzić standard.

Poka Yoke to nic innego jak zapobieganie nieumyślnym błędom popełnionym przez nieuwagę czy brak koncentracji. Ważne w tej metodzie jest to, że za błędy powinniśmy winić procesy, a nie ludzi.

5S

5S jest bardzo skutecznym narzędziem wspierającym zmiany w sposobie myślenia. Kształtuje odpowiedni nawyki i przynosi znaczne korzyści finansowe.

Kanban to sposób na zorganizowanie pracy tak, by była bardziej efektywna (między innymi dzięki lepszemu zrozumieniu wymagań klienta oraz współzależności czynności do wykonania w zespole).

KPI

KPI to wskaźniki, które są doskonałym punktem wyjścia do inicjowania projektów Kaizen oraz do tworzenia zespołów projektowych, złożonych z pracowników różnych działów.

VSM

VSM to sposób na graficzne przedstawienie całego procesu lub jego wybranej części w taki sposób, by był zrozumiały dla każdego – prezesa, specjalisty oraz osób postronnych. VSM to skrót od Value Stream Mapping i oznacza w praktyce mapowanie strumienia (przebiegu czynności) wartości (klient ceni nas za wartość właśnie).

Muri, Mura, Muda czyli 3M (Model 3M)

Mura wiąże się z kosztami, które są wynikiem poprawek, zwrotów czy testów.
Razem z Muda (marnotrawstwo) i Muri (nadmierne obciążenie pracą) tworzą 3xM. Wyeliminowanie tych trzech nieefektywnych działań pozwala firmie zwiększyc konkurencyjność. Cel ten osiągniemy poprzez lepsze zarządzanie magazynem, zwiększenie wydajności czy obniżenie kosztów wynikających z braków błędów.

Podobne artykuły

Jeśli uważasz ten artykuł za merytoryczny i pomocny, udostępnij go na swoich social mediach.

Zaciekawił Cię artykuł? Podziel się nim na Facebook
Zaciekawił Cię artykuł? Podziel się nim na Linkedin
Udostępnij na Facebook
Udostępnij na Linkedin

Nasze wdrożenia

Lean w branży automotive

Optymalizacja 2 linii zrobotyzowanego spawania. Dzięki wdrożonym zmianom dostawca może sprostać zmienności w zamówieniach klienta i produkować zgodnie z zasadami JIT. Projekt wygenerował 2 500 000 zł zysku.

Lean w logistyce – transport kontenerów morskich

Realizacja business case’u polegającego na zmniejszeniu kosztów załadunku i rozładunku statku oraz umożliwieniu składania większej liczby zamówień na transport morski. Osiągnięto cel projektu w zakładanym czasie i zwrocie inwestycji 200k...

Lean w produkcji – armatura sanitarna

Optymalizacja linii montażowej zaworów. Dzięki wdrożonym zmianom bazującym na koncepcji Lean Manufacturing udało się znacząco obniżyć koszty wytwarzania produktów zwiększając produktywność średnio o 45 % . Projekt wygenerował 450 000...

Lean w usługach – branża bankowość, finanse

Skrócenie czasu odpowiedzi na zgłoszenia Klientów o 30%. Zwiększenie wydajności procesu o 40% dzięki zastosowaniu narzędzi Lean Managament. Wzrost zaangażowania pracowników w proces optymalizacji dzięki KAIZEN. Wzrost satysfakcji Klientów przekładający...

branża bpo

Lean w usługach – branża BPO Assistance / Call Center

Podniesienie rentowności, produktywności bez zwiększenia tempa pracy. Skrócenie czasu rozmowy potrzebnego do zawarcia porozumienia o 32%. Skrócenie czasu oczekiwania Klienta na rozmowę do 3 sygnałów (IN). W ramach projektu osiągnięto...

Zapisz się na LeanLAB!

Weź udział w spotkaniu praktyków Lean Management!

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się i bądź na bieżąco z artykułami
i wydarzeniami Lean.

Praktyczne warsztaty

Certyfikacje Lean Six Sigma

warta logo
Warta referencje

„We wrześniu 2016 i oku w Katowicach, pracownicy Warty uczestniczyli w warsztatach Lean Champions „Lean Management i KAIZEN” zorganizowanym przez firmę LEAN Partner.

Szkolenie zostalo przeprowadzone w bardzo dynamicznej formie. Zestawy pojęć teoretycznych były umiejętnie przeplatane warsztatami, realizując tym samym praktyczne zastosowanie poznanych teorii. Dzięki temu, uczestnicy byli zaangażowani i chętni do pracy. Należy podkreślić, że dużą rolę odegrali sami trenerzy, którzy z dużą swobodą przekazywali wiedzy i dbali o dobrą atmosferę szkolenia.

Warsztat został przygotowany i przeprowadzony zgodnie z wcześniejszym ustaleniem, dokładnie pod zamówienie Warty spełnił oczekiwania wszystkich uczestników w części merytorycznej oraz warsztatowej.

Ogromnym atutem warsztatów okazała się możliwość poznania praktycznego wykorzystania metodyki LEAN w firmie Bombardier. To świetny pomysł na spotkanie z praktykami i możliwość zadania pytań managerom stosującym na co dzień z sukcesem metodologię LEAN.

Wszystkim zainteresowanym wprowadzeniem metodologii LEAN polecamy szkolenie i warsztaty prowadzone przez LEAN Partner.

To bardzo dobra inwestycja oraz gwarancja jakości szkolenia.”

Beata Jaczewska, Koordynator

Jarosław Paćko, Dyrektor, Towarzystwo ubezpieczeń i reasekuracji  Warta S.A, branża ubezpieczeniowa