One Piece Flow

To skuteczne narzędzie stosowane w zarządzaniu produkcją, usługami oraz procesami biznesowymi. Zapewnia efektywność, minimalizuje marnotrawstwo i przyspiesza przepływ produktów i usług, co pozytywnie wpływa na wyniki finansowe, jakość i konkurencyjność przedsiębiorstwa.

One Piece Flow - przepływ jednej sztuki - co to jest?

Co to jest „one-piece-flow”?

„One-piece flow” to koncepcja oparta na zasadzie produkcji/operacji jednostkowej w jednostkowym tempie.

Oznacza to, że produkty przechodzą przez proces produkcyjny lub świadczenia usługi w sposób ciągły i jednostkowy, zamiast być przetwarzane w większych partiach.

Jest to jedna z podstawowych zasad Lean Management oraz podejścia Agile.

Do czego przydaje się „one-piece-flow”?

 • W finansach: „One-piece-flow” może znacząco poprawić wydajność procesów finansowych, takich jak obsługa płatności klientów czy fakturowania/dekretacji. Przepływ jednej sztuki eliminuje opóźnienia wynikające z gromadzenia dużych ilości dokumentów i przetwarzania ich na raz.

 • W zarządzaniu projektami: Implementacja „one-piece-flow” w zarządzaniu projektami pozwala na efektywne wykonywanie zadań w jednostkowych etapach. Pracownicy mogą skupić się na pojedynczych elementach projektu, co sprzyja wydajnemu rozwojowi i kontroli postępów.

 • W produkcji:„one-piece-flow” przyczynia się do minimalizacji czasu przepływu produktów przez linię produkcyjną. Pozwala uniknąć konieczności przechowywania dużych ilości zapasów, redukując tym samym koszty i marnotrawstwo.

 • W logistyce: W logistyce, „one-piece-flow” może polegać na ciągłym przepływie towarów w magazynie, co zwiększa efektywność załadunku i wyładunku oraz zmniejsza czas oczekiwania klientów na dostawę.

 • W BPO (outsourcing procesów biznesowych): W outsourcingu, „one-piece-flow” oznacza ciągłą pracę nad obsługą klientów i procesami biznesowymi w sposób jednostkowy. Pozwala na lepszą reakcję na zmieniające się potrzeby klientów oraz skrócenie czasu przepływu informacji.

Dlaczego warto stosować „one-piece-flow”?

 • Dla efektywności: Dzięki „one-piece-flow” unikamy opóźnień wynikających z gromadzenia zapasów lub przetwarzania dużych partii jednocześnie. Procesy stają się bardziej płynne i przewidywalne.

 • Dla minimalizacji marnotrawstwa: „One-piece-flow” pozwala na identyfikację i eliminację muda, czyli wszelkich form marnotrawstwa występujących w procesach biznesowych.

 • Dla zwiększenia produktywności: Redukcja czasu przepływu produktów i usług prowadzi do zwiększenia produktywności całego przedsiębiorstwa.

Co się stanie jeśli nie będziesz stosować „one-piece-flow”?

 • Opóźnienia: Przetwarzanie w większych partiach może prowadzić do opóźnień i nieprzewidywalności w dostarczaniu produktów i usług.

 • Wysokie koszty: Gromadzenie zapasów i nadmierna produkcja wiążą się z większymi kosztami związanymi z magazynowaniem i przetwarzaniem.

 • Niska jakość: Przetwarzanie dużych partii może utrudnić wychwycenie problemów jakościowych na wczesnym etapie, co może wpłynąć na finalny produkt lub usługę.

Narzędzia analityczne stosowane w tworzeniu „one-piece-flow”:

 • Mapowanie procesów VSM (Value Stream Mapping): Służy do analizy i wizualizacji przepływu materiałów i informacji w celu zidentyfikowania obszarów, gdzie można wprowadzić „one-piece-flow”.

 • Six Sigma: Jest metodyką jakościową, która pozwala na identyfikację i eliminację wad oraz usprawnienie procesów produkcyjnych lub świadczenia usług.

Podsumowanie: „One-piece-flow”

to skuteczne narzędzie stosowane w zarządzaniu produkcją, usługami oraz procesami biznesowymi. Zapewnia efektywność, minimalizuje marnotrawstwo i przyspiesza przepływ produktów i usług, co pozytywnie wpływa na wyniki finansowe, jakość i konkurencyjność przedsiębiorstwa.

Jeśli uważasz ten artykuł za merytoryczny i pomocny, udostępnij go na swoich social mediach.

Zaciekawił Cię artykuł? Podziel się nim na Facebook
Zaciekawił Cię artykuł? Podziel się nim na Linkedin
Udostępnij na Facebook
Udostępnij na Linkedin

Nasze wdrożenia

Lean w branży automotive

Optymalizacja 2 linii zrobotyzowanego spawania. Dzięki wdrożonym zmianom dostawca może sprostać zmienności w zamówieniach klienta i produkować zgodnie z zasadami JIT. Projekt wygenerował 2 500 000 zł zysku.

Lean w logistyce – transport kontenerów morskich

Realizacja business case’u polegającego na zmniejszeniu kosztów załadunku i rozładunku statku oraz umożliwieniu składania większej liczby zamówień na transport morski. Osiągnięto cel projektu w zakładanym czasie i zwrocie inwestycji 200k...

Lean w produkcji – armatura sanitarna

Optymalizacja linii montażowej zaworów. Dzięki wdrożonym zmianom bazującym na koncepcji Lean Manufacturing udało się znacząco obniżyć koszty wytwarzania produktów zwiększając produktywność średnio o 45 % . Projekt wygenerował 450 000...

Lean w usługach – branża bankowość, finanse

Skrócenie czasu odpowiedzi na zgłoszenia Klientów o 30%. Zwiększenie wydajności procesu o 40% dzięki zastosowaniu narzędzi Lean Managament. Wzrost zaangażowania pracowników w proces optymalizacji dzięki KAIZEN. Wzrost satysfakcji Klientów przekładający...

branża bpo

Lean w usługach – branża BPO Assistance / Call Center

Podniesienie rentowności, produktywności bez zwiększenia tempa pracy. Skrócenie czasu rozmowy potrzebnego do zawarcia porozumienia o 32%. Skrócenie czasu oczekiwania Klienta na rozmowę do 3 sygnałów (IN). W ramach projektu osiągnięto...

Zapisz się na LeanLAB!

Weź udział w spotkaniu praktyków Lean Management!

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się i bądź na bieżąco z artykułami
i wydarzeniami Lean.

Praktyczne warsztaty

Certyfikacje Lean Six Sigma

warta logo
Warta referencje

„We wrześniu 2016 i oku w Katowicach, pracownicy Warty uczestniczyli w warsztatach Lean Champions „Lean Management i KAIZEN” zorganizowanym przez firmę LEAN Partner.

Szkolenie zostalo przeprowadzone w bardzo dynamicznej formie. Zestawy pojęć teoretycznych były umiejętnie przeplatane warsztatami, realizując tym samym praktyczne zastosowanie poznanych teorii. Dzięki temu, uczestnicy byli zaangażowani i chętni do pracy. Należy podkreślić, że dużą rolę odegrali sami trenerzy, którzy z dużą swobodą przekazywali wiedzy i dbali o dobrą atmosferę szkolenia.

Warsztat został przygotowany i przeprowadzony zgodnie z wcześniejszym ustaleniem, dokładnie pod zamówienie Warty spełnił oczekiwania wszystkich uczestników w części merytorycznej oraz warsztatowej.

Ogromnym atutem warsztatów okazała się możliwość poznania praktycznego wykorzystania metodyki LEAN w firmie Bombardier. To świetny pomysł na spotkanie z praktykami i możliwość zadania pytań managerom stosującym na co dzień z sukcesem metodologię LEAN.

Wszystkim zainteresowanym wprowadzeniem metodologii LEAN polecamy szkolenie i warsztaty prowadzone przez LEAN Partner.

To bardzo dobra inwestycja oraz gwarancja jakości szkolenia.”

Beata Jaczewska, Koordynator

Jarosław Paćko, Dyrektor, Towarzystwo ubezpieczeń i reasekuracji  Warta S.A, branża ubezpieczeniowa