PPAP

Share on facebook
Share on linkedin
PAP (ang. Production Part Approval Process) to proces zatwierdzenia części do produkcji seryjnej.

PPAP - czym jest? Jakie są jego cele
i wymagania?

PPAP (ang. Production Part Approval Process) to proces zatwierdzenia części do produkcji seryjnej. PPAP wykorzystuje się w branży automotive, powstał na podstawie amerykańskiego systemu QS-9000. PPAP składa się z 18 dokumentów.


Cel PPAP

PPAP jest szczególnym wymogiem w branży motoryzacyjnej i dostarczany jest przez dostawcę. Wykorzystuje się go do potwierdzenia wszystkich wymagań klienta – dostawca gwarantuje stałą produkcję, spełniającą przedstawione wymagania.
Najważniejszym elementem PPAP jest PSW ( Gwarancja Przedłożonej Części).
Podpisując PSW, dostawca akceptuje wszystkie wymogi klienta oraz daje gwarancję na ich spełnienie.

Gwarancja Przedłożonej Części jest ostatnim etapem PPAP – jej podpisanie oznacza zakończenie procesu PPAP.


Wymagania PPAP

PPAP może mieć 5 poziomów dowodów – poziom zależy od wymagań klienta.
W poszczególnych poziomach przedłożenie do klienta zawiera:
Poziom 1 – tylko gwarancję PSW 
Poziom 2 – gwarancję PSW z próbkami wyrobu i ograniczonymi danymi potwierdzającymi
Poziom 3 – gwarancję PSW z próbkami wyrobu i kompletnymi danymi potwierdzającymi
Poziom 4 – gwarancję PSW, pozostałe elementy kompletowane są zgodnie z wymaganiami klienta
Poziom 5 – gwarancję PSW, próbki produktu oraz kompletne dane potwierdzone przez oddział produkcyjny

Najczęściej stosowany jest poziom 3. 


Elementy PPAP

Proces PPAP zawiera 18 punktów: 

 1.  Zapis z projektu (np. rysunek techniczny)
 2.  Dokumenty informujące o zmianach technologicznych
 3.  Zatwierdzenie działu technologicznego klienta
 4.  DFMEA
 5.  Diagram przepływu procesu
 6.  PFMEA
 7.  Plan kontroli
 8.  MSA – analiza systemów pomiarowych
 9.  Wyniki pomiarowe
 10.  Wyniki badań osiągów i materiałów
 11.  SPC – wstępne badanie procesu
 12.  Dokumentacja laboratorium
 13.  Raport AAR – zatwierdzenie wyglądu
 14.  Próbka wyrobu
 15.  Próbka wzorcowa
 16.  Weryfikacja narzędzi kontrolnych
 17.  Zapisy dt. specjalnych wymagań klienta
 18.  PSW – Gwarancja Przedłożonej części

   

   

PSW potwierdza, że wyrób spełnia wymagania klienta i zamyka proces PPAP.


Kiedy wykorzystuje się PPAP?

 • Nowe uruchomienie dostawy,
 • zmiany technologiczne,
 • przerwa w produkcji dłuższa niż 12 miesięcy,
 • korekta związana z poprzednim PPAP,
 • zmiana dostawcy komponentów,
 • zmiana konstrukcji lub materiałów,
 • zmiana metody kontroli produkcji.

Jeśli uważasz ten artykuł za merytoryczny i pomocny, udostępnij go na swoich social mediach.

Share on facebook
Udostępnij na Facebook
Share on linkedin
Udostępnij na Linkedin

Nasze wdrożenia

Lean w branży automotive

Optymalizacja 2 linii zrobotyzowanego spawania. Dzięki wdrożonym zmianom dostawca może sprostać zmienności w zamówieniach klienta i produkować zgodnie z zasadami JIT. Projekt wygenerował 2 500 000 zł zysku.

Lean w logistyce – transport kontenerów morskich

Realizacja business case’u polegającego na zmniejszeniu kosztów załadunku i rozładunku statku oraz umożliwieniu składania większej liczby zamówień na transport morski.
Osiągnięto cel projektu w zakładanym czasie i zwrocie inwestycji 200k USD + 35% wzrost sprzedaży cargo.

Lean w produkcji – armatura sanitarna

Optymalizacja linii montażowej zaworów.
Dzięki wdrożonym zmianom bazującym na koncepcji Lean Manufacturing udało się znacząco obniżyć koszty wytwarzania produktów zwiększając produktywność średnio o 45 % .
Projekt wygenerował 450 000 zł zysku / rok.

Lean w usługach – branża bankowość, finanse

Skrócenie czasu odpowiedzi na zgłoszenia Klientów o 30%. Zwiększenie wydajności procesu o 40% dzięki zastosowaniu narzędzi Lean Managament. Wzrost zaangażowania pracowników w proces optymalizacji dzięki KAIZEN. Wzrost satysfakcji Klientów przekładający się poziom sprzedaży.

Lean w logistyce – centrum usług logistycznych

Zwiększenie rotacji zapasów o 34%.
Poprawienie efektywności operatorów na magazynie o 63%. Uwolnienie zapasów nierotujących o 9,6 MLN zł.
Skrócenie czasu wdrażania Lead Time dla nowych produktów (Time to market) o 130%. Projekt wygenerował 12 MLN zł zysku / rok.

logistyka

Lean w logistyce – branża produkcja nisko- i wysokoseryjna

Projekt dla klienta z branży produkcyjnej w zakresie logistyki wewnętrznej. Skrócenie czasów przestojów produkcyjnych związanych z niedoborem komponentów na stanowiskach pracy o 50%. Powołanie na nowo funkcji LEAN TEAM z przedstawicieli wszystkich współpracujących działów.

branża bpo

Lean w usługach – branża BPO Assistance / Call Center

Podniesienie rentowności, produktywności bez zwiększenia tempa pracy. Skrócenie czasu rozmowy potrzebnego do zawarcia porozumienia o 32%.
Skrócenie czasu oczekiwania Klienta na rozmowę do 3 sygnałów (IN). W ramach projektu osiągnięto zysk w wysokości 2 mln zł.

Zapisz się na LeanLAB!

Weź udział w spotkaniu praktyków Lean Management!

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się i bądź na bieżąco z artykułami
i wydarzeniami Lean.

Praktyczne warsztaty

Certyfikacje Lean Six Sigma

Ciekawe artykuły

Share on facebook
Share on linkedin
warta logo
Warta referencje

„We wrześniu 2016 i oku w Katowicach, pracownicy Warty uczestniczyli w warsztatach Lean Champions „Lean Management i KAIZEN” zorganizowanym przez firmę LEAN Partner.

Szkolenie zostalo przeprowadzone w bardzo dynamicznej formie. Zestawy pojęć teoretycznych były umiejętnie przeplatane warsztatami, realizując tym samym praktyczne zastosowanie poznanych teorii. Dzięki temu, uczestnicy byli zaangażowani i chętni do pracy. Należy podkreślić, że dużą rolę odegrali sami trenerzy, którzy z dużą swobodą przekazywali wiedzy i dbali o dobrą atmosferę szkolenia.

Warsztat został przygotowany i przeprowadzony zgodnie z wcześniejszym ustaleniem, dokładnie pod zamówienie Warty spełnił oczekiwania wszystkich uczestników w części merytorycznej oraz warsztatowej.

Ogromnym atutem warsztatów okazała się możliwość poznania praktycznego wykorzystania metodyki LEAN w firmie Bombardier. To świetny pomysł na spotkanie z praktykami i możliwość zadania pytań managerom stosującym na co dzień z sukcesem metodologię LEAN.

Wszystkim zainteresowanym wprowadzeniem metodologii LEAN polecamy szkolenie i warsztaty prowadzone przez LEAN Partner.

To bardzo dobra inwestycja oraz gwarancja jakości szkolenia.”

Beata Jaczewska, Koordynator

Jarosław Paćko, Dyrektor, Towarzystwo ubezpieczeń i reasekuracji  Warta S.A, branża ubezpieczeniowa