PPAP

PAP (ang. Production Part Approval Process) to proces zatwierdzenia części do produkcji seryjnej.

PPAP - czym jest? Jakie są jego cele
i wymagania?

PPAP (ang. Production Part Approval Process) to proces zatwierdzenia części do produkcji seryjnej. PPAP wykorzystuje się w branży automotive, powstał na podstawie amerykańskiego systemu QS-9000. PPAP składa się z 18 dokumentów.


Cel PPAP

PPAP jest szczególnym wymogiem w branży motoryzacyjnej i dostarczany jest przez dostawcę. Wykorzystuje się go do potwierdzenia wszystkich wymagań klienta – dostawca gwarantuje stałą produkcję, spełniającą przedstawione wymagania.
Najważniejszym elementem PPAP jest PSW ( Gwarancja Przedłożonej Części).
Podpisując PSW, dostawca akceptuje wszystkie wymogi klienta oraz daje gwarancję na ich spełnienie.

Gwarancja Przedłożonej Części jest ostatnim etapem PPAP – jej podpisanie oznacza zakończenie procesu PPAP.


Wymagania PPAP

PPAP może mieć 5 poziomów dowodów – poziom zależy od wymagań klienta.
W poszczególnych poziomach przedłożenie do klienta zawiera:
Poziom 1 – tylko gwarancję PSW 
Poziom 2 – gwarancję PSW z próbkami wyrobu i ograniczonymi danymi potwierdzającymi
Poziom 3 – gwarancję PSW z próbkami wyrobu i kompletnymi danymi potwierdzającymi
Poziom 4 – gwarancję PSW, pozostałe elementy kompletowane są zgodnie z wymaganiami klienta
Poziom 5 – gwarancję PSW, próbki produktu oraz kompletne dane potwierdzone przez oddział produkcyjny

Najczęściej stosowany jest poziom 3. 


Elementy PPAP

Proces PPAP zawiera 18 punktów: 

 1.  Zapis z projektu (np. rysunek techniczny)
 2.  Dokumenty informujące o zmianach technologicznych
 3.  Zatwierdzenie działu technologicznego klienta
 4.  DFMEA
 5.  Diagram przepływu procesu
 6.  PFMEA
 7.  Plan kontroli
 8.  MSA – analiza systemów pomiarowych
 9.  Wyniki pomiarowe
 10.  Wyniki badań osiągów i materiałów
 11.  SPC – wstępne badanie procesu
 12.  Dokumentacja laboratorium
 13.  Raport AAR – zatwierdzenie wyglądu
 14.  Próbka wyrobu
 15.  Próbka wzorcowa
 16.  Weryfikacja narzędzi kontrolnych
 17.  Zapisy dt. specjalnych wymagań klienta
 18.  PSW – Gwarancja Przedłożonej części

   

   

PSW potwierdza, że wyrób spełnia wymagania klienta i zamyka proces PPAP.


Kiedy wykorzystuje się PPAP?

 • Nowe uruchomienie dostawy,
 • zmiany technologiczne,
 • przerwa w produkcji dłuższa niż 12 miesięcy,
 • korekta związana z poprzednim PPAP,
 • zmiana dostawcy komponentów,
 • zmiana konstrukcji lub materiałów,
 • zmiana metody kontroli produkcji.

Jeśli uważasz ten artykuł za merytoryczny i pomocny, udostępnij go na swoich social mediach.

Zaciekawił Cię artykuł? Podziel się nim na Facebook
Zaciekawił Cię artykuł? Podziel się nim na Linkedin
Udostępnij na Facebook
Udostępnij na Linkedin

Nasze wdrożenia

Lean w branży automotive

Optymalizacja 2 linii zrobotyzowanego spawania. Dzięki wdrożonym zmianom dostawca może sprostać zmienności w zamówieniach klienta i produkować zgodnie z zasadami JIT. Projekt wygenerował 2 500 000 zł zysku.

Lean w logistyce – transport kontenerów morskich

Realizacja business case’u polegającego na zmniejszeniu kosztów załadunku i rozładunku statku oraz umożliwieniu składania większej liczby zamówień na transport morski. Osiągnięto cel projektu w zakładanym czasie i zwrocie inwestycji 200k...

Lean w produkcji – armatura sanitarna

Optymalizacja linii montażowej zaworów. Dzięki wdrożonym zmianom bazującym na koncepcji Lean Manufacturing udało się znacząco obniżyć koszty wytwarzania produktów zwiększając produktywność średnio o 45 % . Projekt wygenerował 450 000...

Lean w usługach – branża bankowość, finanse

Skrócenie czasu odpowiedzi na zgłoszenia Klientów o 30%. Zwiększenie wydajności procesu o 40% dzięki zastosowaniu narzędzi Lean Managament. Wzrost zaangażowania pracowników w proces optymalizacji dzięki KAIZEN. Wzrost satysfakcji Klientów przekładający...

branża bpo

Lean w usługach – branża BPO Assistance / Call Center

Podniesienie rentowności, produktywności bez zwiększenia tempa pracy. Skrócenie czasu rozmowy potrzebnego do zawarcia porozumienia o 32%. Skrócenie czasu oczekiwania Klienta na rozmowę do 3 sygnałów (IN). W ramach projektu osiągnięto...

Zapisz się na LeanLAB!

Weź udział w spotkaniu praktyków Lean Management!

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się i bądź na bieżąco z artykułami
i wydarzeniami Lean.

Praktyczne warsztaty

Certyfikacje Lean Six Sigma

warta logo
Warta referencje

„We wrześniu 2016 i oku w Katowicach, pracownicy Warty uczestniczyli w warsztatach Lean Champions „Lean Management i KAIZEN” zorganizowanym przez firmę LEAN Partner.

Szkolenie zostalo przeprowadzone w bardzo dynamicznej formie. Zestawy pojęć teoretycznych były umiejętnie przeplatane warsztatami, realizując tym samym praktyczne zastosowanie poznanych teorii. Dzięki temu, uczestnicy byli zaangażowani i chętni do pracy. Należy podkreślić, że dużą rolę odegrali sami trenerzy, którzy z dużą swobodą przekazywali wiedzy i dbali o dobrą atmosferę szkolenia.

Warsztat został przygotowany i przeprowadzony zgodnie z wcześniejszym ustaleniem, dokładnie pod zamówienie Warty spełnił oczekiwania wszystkich uczestników w części merytorycznej oraz warsztatowej.

Ogromnym atutem warsztatów okazała się możliwość poznania praktycznego wykorzystania metodyki LEAN w firmie Bombardier. To świetny pomysł na spotkanie z praktykami i możliwość zadania pytań managerom stosującym na co dzień z sukcesem metodologię LEAN.

Wszystkim zainteresowanym wprowadzeniem metodologii LEAN polecamy szkolenie i warsztaty prowadzone przez LEAN Partner.

To bardzo dobra inwestycja oraz gwarancja jakości szkolenia.”

Beata Jaczewska, Koordynator

Jarosław Paćko, Dyrektor, Towarzystwo ubezpieczeń i reasekuracji  Warta S.A, branża ubezpieczeniowa