CASE STUDY

Automatyczna linia foliowania pakietów
z wózkiem samobieżnym

Projekt miał na celu zautomatyzowanie procesu pakowania i transportu materiałów w firmie produkcyjnej po to, aby zwiększyć wydajność, skrócić czas przetwarzania i zminimalizować ryzyko przestoju linii produkcyjnych. 

Szczegóły realizacji

Klient

Wiodący na polskim rynku producent w branży przetwórstwa drewna

Nazwa projektu

Automatyczna linia foliowania pakietów z wózkiem samobieżnym

Transportowany produkt

Pakiet płyt laminowanych

Czas wdrożenia projektu

2 miesiące

Analiza problemu

Projekt miał na celu zautomatyzowanie procesu pakowania i transportu materiałów w firmie produkcyjnej po to, aby zwiększyć wydajność, skrócić czas przetwarzania i zminimalizować ryzyko przestoju linii produkcyjnych.

Klient postawił przed firmą PROMUS Katowice Sp. z o.o. następujące cele:

Cele

Celem projektu było znaczące obniżenie kosztów operacyjnych poprzez zautomatyzowanie procesu pakowania i transportu.

Kolejnym celem było ograniczenie użycia wózków widłowych w obszarze linii produkcyjnych, przy jednoczesnym zachowaniu możliwości przejazdu pojazdami kołowymi.

Projekt zakładał zapewnienie ciągłości procesu produkcyjnego 24/7, eliminując zbędne przestoje.

Istotnym celem było podniesienie jakości foliowania przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia tworzywa.

Oczekiwaniem Klienta było także, aby system automatycznej linii współpracował z istniejącymi wózkami widłowymi.

Wymagania klienta

Kolejnym krokiem po zapoznaniu się z celami, jakie postawił przed nami Klient była szczegółowa identyfikacja i analiza Jego wymagań. Na jej podstawie określiliśmy następujące wyzwania, którym musieliśmy sprostać.

Projekt musiał uwzględniać odbiór produktu z sześciu niezależnych linii produkcyjnych oraz dwóch stacji załadowczych.

System musiał obsługiwać pakiety o zróżnicowanych wysokościach i wagach, osiągających nawet do 8 ton.

Projekt musiał być wdrażany w trybie ciągłym, bez konieczności całkowitego zatrzymania produkcji w fabryce.

Korzyści wdrożenia systemu dla naszego Klienta

Warto podkreślić, że ostatnie dwie korzyści poza niezaprzeczalnym walorem biznesowym, niosą za sobą również korzyści dla środowiska naturalnego.

Zastosowane rozwiązania

Zastosowano autonomiczne wózki szynowe, które są w stanie transportować ciężkie stosy płyt

Wdrożono inteligentny system zarządzania, który uwzględnia priorytety i zapełnienie buforów różnych linii produkcyjnych oraz stacji załadowczych

Wykorzystano nowoczesną maszynę foliującą, która posiada funkcję pre-stretch w trakcie owijania, co pozwala na oszczędność tworzywa

Zastosowano przenośniki z kieszeniami, co umożliwia współpracę systemu z wózkami widłowymi.

Zwiększ efektywność i redukuj koszty dzięki nowoczesnej automatyzacji

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą. Oferujemy darmowy audyt Twojej linii produkcyjnej.

warta logo
Warta referencje

„We wrześniu 2016 i oku w Katowicach, pracownicy Warty uczestniczyli w warsztatach Lean Champions „Lean Management i KAIZEN” zorganizowanym przez firmę LEAN Partner.

Szkolenie zostalo przeprowadzone w bardzo dynamicznej formie. Zestawy pojęć teoretycznych były umiejętnie przeplatane warsztatami, realizując tym samym praktyczne zastosowanie poznanych teorii. Dzięki temu, uczestnicy byli zaangażowani i chętni do pracy. Należy podkreślić, że dużą rolę odegrali sami trenerzy, którzy z dużą swobodą przekazywali wiedzy i dbali o dobrą atmosferę szkolenia.

Warsztat został przygotowany i przeprowadzony zgodnie z wcześniejszym ustaleniem, dokładnie pod zamówienie Warty spełnił oczekiwania wszystkich uczestników w części merytorycznej oraz warsztatowej.

Ogromnym atutem warsztatów okazała się możliwość poznania praktycznego wykorzystania metodyki LEAN w firmie Bombardier. To świetny pomysł na spotkanie z praktykami i możliwość zadania pytań managerom stosującym na co dzień z sukcesem metodologię LEAN.

Wszystkim zainteresowanym wprowadzeniem metodologii LEAN polecamy szkolenie i warsztaty prowadzone przez LEAN Partner.

To bardzo dobra inwestycja oraz gwarancja jakości szkolenia.”

Beata Jaczewska, Koordynator

Jarosław Paćko, Dyrektor, Towarzystwo ubezpieczeń i reasekuracji  Warta S.A, branża ubezpieczeniowa