PUSH PULL System

System Push: duży poziom zapasów, produkcja cechująca się dużą liczbą partii produkcyjnych System Pull: niski poziom zapasów, wyższe stawianie na jakość

Podstawowe różnice pomiędzy produkcją Push i Pull

Systemy Pull – jest to metoda zarządzania produkcją, kojarzona przede wszystkim z Lean Manufacturing (wyszczuploną produkcją), odpowiadająca za przepływ materiałów i informacji oraz ich uzupełnienie, jeśli zostaną zużyte. Głównym założeniem tego systemu jest to że wytwarzamy to co jest potrzebne w danej chwili przez następny etap produkcyjny albo docelowego klienta. Tym sposobem podnosimy jakość produktów redukując przy tym zapasy i minimalizując partie produkcyjne. Metodami Pull jest też np Kanban i supermarket

PUSH system – jest to strategia powiązana z systemami informatycznymi MRP. W tej metodzie stawia się na wytwarzanie produktu w pierwszej kolejności a później na jego “wypchanie” – sprzedaż. Często taka nadprodukcja jest zbędna, powodująca wyższe koszty w firmie. Działalność produkcyjna nie opiera się na realnym zapotrzebowaniu a jedynie na prognozowaniu sprzedaży. W momencie, gdy szacunki okazują się nie pokrywające z fizycznym zapotrzebowaniem firma zostaje z nadwyżką produktową. 

Push vs Pull –która metoda jest lepsza?

Metoda Pull wydaje się być lepiej rozplanowanym systemem zaopatrzeniowym i mniej narażając na koszty, wydaje się być lepszą strategią redukującą zapasy i wypuszczanie produkcji pod zamówienie mniejszym nakładem partii produkcyjnej, jednakże  nie sprawdza się ono zawsze w przypadku dużych zamówień oraz w dłuższym okresie produkcyjnym. Takie firmy częściej spotykają się z systemem PUSH, które jak już wiemy charakteryzuje się prognozowaniem zapotrzebowania oraz sprzedaży.

Czym charakteryzuje się każdy z systemów:

System Push:

  • duży poziom zapasów
  • produkcja cechująca się dużą liczbą partii produkcyjnych
  • częstsze problemy z jakością
  • prognozowany poziom zapotrzebowania na produkt

Systemy Pull:

  • niski poziom zapasów
  • produkcja cechująca się małą liczbą partii produkcyjnych
  • wyższe stawianie na jakość
  • sprecyzowany poziom produkcji

Jeśli uważasz ten artykuł za merytoryczny i pomocny, udostępnij go na swoich social mediach.

Zaciekawił Cię artykuł? Podziel się nim na Facebook
Zaciekawił Cię artykuł? Podziel się nim na Linkedin
Udostępnij na Facebook
Udostępnij na Linkedin

Nasze wdrożenia

Lean w branży automotive

Optymalizacja 2 linii zrobotyzowanego spawania. Dzięki wdrożonym zmianom dostawca może sprostać zmienności w zamówieniach klienta i produkować zgodnie z zasadami JIT. Projekt wygenerował 2 500 000 zł zysku.

Lean w logistyce – transport kontenerów morskich

Realizacja business case’u polegającego na zmniejszeniu kosztów załadunku i rozładunku statku oraz umożliwieniu składania większej liczby zamówień na transport morski. Osiągnięto cel projektu w zakładanym czasie i zwrocie inwestycji 200k...

Lean w produkcji – armatura sanitarna

Optymalizacja linii montażowej zaworów. Dzięki wdrożonym zmianom bazującym na koncepcji Lean Manufacturing udało się znacząco obniżyć koszty wytwarzania produktów zwiększając produktywność średnio o 45 % . Projekt wygenerował 450 000...

Lean w usługach – branża bankowość, finanse

Skrócenie czasu odpowiedzi na zgłoszenia Klientów o 30%. Zwiększenie wydajności procesu o 40% dzięki zastosowaniu narzędzi Lean Managament. Wzrost zaangażowania pracowników w proces optymalizacji dzięki KAIZEN. Wzrost satysfakcji Klientów przekładający...

branża bpo

Lean w usługach – branża BPO Assistance / Call Center

Podniesienie rentowności, produktywności bez zwiększenia tempa pracy. Skrócenie czasu rozmowy potrzebnego do zawarcia porozumienia o 32%. Skrócenie czasu oczekiwania Klienta na rozmowę do 3 sygnałów (IN). W ramach projektu osiągnięto...

Zapisz się na LeanLAB!

Weź udział w spotkaniu praktyków Lean Management!

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się i bądź na bieżąco z artykułami
i wydarzeniami Lean.

Praktyczne warsztaty

Certyfikacje Lean Six Sigma

warta logo
Warta referencje

„We wrześniu 2016 i oku w Katowicach, pracownicy Warty uczestniczyli w warsztatach Lean Champions „Lean Management i KAIZEN” zorganizowanym przez firmę LEAN Partner.

Szkolenie zostalo przeprowadzone w bardzo dynamicznej formie. Zestawy pojęć teoretycznych były umiejętnie przeplatane warsztatami, realizując tym samym praktyczne zastosowanie poznanych teorii. Dzięki temu, uczestnicy byli zaangażowani i chętni do pracy. Należy podkreślić, że dużą rolę odegrali sami trenerzy, którzy z dużą swobodą przekazywali wiedzy i dbali o dobrą atmosferę szkolenia.

Warsztat został przygotowany i przeprowadzony zgodnie z wcześniejszym ustaleniem, dokładnie pod zamówienie Warty spełnił oczekiwania wszystkich uczestników w części merytorycznej oraz warsztatowej.

Ogromnym atutem warsztatów okazała się możliwość poznania praktycznego wykorzystania metodyki LEAN w firmie Bombardier. To świetny pomysł na spotkanie z praktykami i możliwość zadania pytań managerom stosującym na co dzień z sukcesem metodologię LEAN.

Wszystkim zainteresowanym wprowadzeniem metodologii LEAN polecamy szkolenie i warsztaty prowadzone przez LEAN Partner.

To bardzo dobra inwestycja oraz gwarancja jakości szkolenia.”

Beata Jaczewska, Koordynator

Jarosław Paćko, Dyrektor, Towarzystwo ubezpieczeń i reasekuracji  Warta S.A, branża ubezpieczeniowa