Raport A3

Raport A3 to tablica raportująca lub sprawozdanie z zastosowania cyklu PDCA, zawierająca informację i fakty z wiarygodnego źródła na temat problemu.

Czym jest raport A3?

A3 w rozumieniu LEAN

Raport A3 to metoda opracowana w odpowiedzi na potrzeby Fabryk Toyota. Jego głównym założeniem jest możliwość ustrukturyzowanego opisu problemu jego przyczyny, planu działań, następujących w kolejnym etapie akcji korygujących oraz weryfikacji tychże akcji. Wszystkie te działania powinny zostać opracowane na pojedynczej kartce papieru w formacie A3, czyli kartki papieru o wymiarach 297 mm na 420 mm. Dlaczego akurat taki rozmiar ? Ten format jest w stanie pomieścić wystarczająco dużo danych zebranych podczas analiz, równocześnie ograniczając wypełniających do najbardziej istotnych informacji. Dodatkowo ciekawostka historyczna – w latach 70 XX w. głównym urządzeniem zapewniającym szybką wymianę informacji pomiędzy fabrykami Toyoty rozsianymi po całym świecie był Fax, a rozmiar A3 był największym jaki mógł przez niego przejść. Ponadto sam, Taiichi ŌnoTwórca Systemu Produkcyjnego Toyoty znany był ze swojej niechęci do obszernych raportów zajmujących więcej niż jedną stronę, także forma A3 został szybko stał się standardem w jego fabrykach.

W swojej metodyce Arkusz A3 łączy narzędzie 8D oraz zasadę PDCA. Pomaga podejmować decyzje w oparciu o sprawdzone fakty i dane oraz wdrażać skuteczne środki zapobiegające powstawaniu podobnych problemów w przyszłości co za tym idzie stale optymalizować i udoskonalać wszystkie procesy w organizacji. Zastosowanie wspomnianego podejścia, zaczerpniętego z koła Deminga, czyli (zaplanuj – wykonaj – sprawdź – zastosuj) pomaga w standaryzacji procesów oraz znajdowaniu rozwiązań, które zwiększają wydajność operacyjną i efektywność finansową. Dobrze opracowany i wykorzystywany Raport A3 pozwala jasno komunikować istniejące w przedsiębiorstwie problemy, równocześnie stając się jednym z najbardziej efektywnych narzędzi do ich rozwiązywania.

Podstawowym zaleceniem tej metodyki, jest żelazna zasada Lean Management, czyli rozwiązywanie problemów w miejscu ich występowania – Genchi Genbustsu – idź i zobacz. 

Raport A3 jako raport z cyklu PDCA

Raport A3 to tablica raportująca lub sprawozdanie z zastosowania cyklu PDCA (PLAN-DO-CHECK-ACT). Inaczej mówiąc to kartka papieru w formacie A3 , na której znajduje się kilka rubryk do wypełniania informacjami i faktami z wiarygodnego źródła na temat problemu, jaki wystąpił w danym obszarze w fabryce (GEMBA).

Raport A3 jako proces myślowy

Raport A3 to proces myślowy zachodzący w trakcie rozwiązywania problemu, to dialog pomiędzy właścicielem problemu a resztą organizacji → dążenie do rozwiązania poprzez wspólny język i zrozumienie.

Złote zasady A3:

 • sposób zarządzania w organizacji
  • odgórne zalecenie działania systemem A3
  • wybór właściwego rozwiązania. Często nie jest to zadanie krótkoterminowe, nie da się go załatwić od razu. Musi być na to przestrzeń i czas.
  • zdefiniowanie mentorów A3 z odpowiednim podejściem do ludzi. Mają oni towarzyszyć, podpowiadać i nakierowywać.
  • potrzeba czasu na zrozumienie tematu. Należy zebrać dane, fakty a co za tym idzie, trzeba koncentracji i chęci do działania w danym temacie. „Dobrze zrozumiany problem i  prawidłowo określone przyczyny jego występowania to problem w połowie rozwiązany”.
 • narzędzie do śledzenia i zarządzania zmianami i projektami
  • wszystkie problemy  są zebrane i spisane, a po odpowiednim skatalogowaniu, gotowe, by czerpać z nich doświadczenie.
 • rozwijanie kierowników i przywódców poprzez rozwiązywanie problemów
  • zbieranie informacji i faktów na miejscu wydarzenia (GEMBA) to najbardziej wiarygodne źródło informacji. Zmusza do dokładnego poznania obszaru, do dokładnego poznania szczegółów.
  • Nie można podczas takiej analizy polegać  na opiniach czy uczuciach, które nie są poparte faktami, bo to prowadzi do niewłaściwych wniosków.
 • proces rozwiązywania problemów przy jednoczesnym rozwoju pracowników
  • sztuką jest tak pokierować działaniami operatorów, aby sami znaleźli rozwiązanie
  • udzielenie odpowiedzi pracownikowi jak rozwiązać problem, z którym do nas przychodzi, to zdjęcie z niego odpowiedzialności za ten problem.

Raport A3 – korzyści

 • ciągłe udoskonalanie – KAIZEN
 • rozwijanie umiejętności zarządczych i rozwój organizacji (poprzez rozwój pracowników)
 • postępowanie skoncentrowane na dążeniu do celu w jak najkrótszym i efektywnym czasie

Podobne artykuły

Jeśli uważasz ten artykuł za merytoryczny i pomocny, udostępnij go na swoich social mediach.

Zaciekawił Cię artykuł? Podziel się nim na Facebook
Zaciekawił Cię artykuł? Podziel się nim na Linkedin
Udostępnij na Facebook
Udostępnij na Linkedin

Nasze wdrożenia

Lean w branży automotive

Optymalizacja 2 linii zrobotyzowanego spawania. Dzięki wdrożonym zmianom dostawca może sprostać zmienności w zamówieniach klienta i produkować zgodnie z zasadami JIT. Projekt wygenerował 2 500 000 zł zysku.

Lean w logistyce – transport kontenerów morskich

Realizacja business case’u polegającego na zmniejszeniu kosztów załadunku i rozładunku statku oraz umożliwieniu składania większej liczby zamówień na transport morski. Osiągnięto cel projektu w zakładanym czasie i zwrocie inwestycji 200k...

Lean w produkcji – armatura sanitarna

Optymalizacja linii montażowej zaworów. Dzięki wdrożonym zmianom bazującym na koncepcji Lean Manufacturing udało się znacząco obniżyć koszty wytwarzania produktów zwiększając produktywność średnio o 45 % . Projekt wygenerował 450 000...

Lean w usługach – branża bankowość, finanse

Skrócenie czasu odpowiedzi na zgłoszenia Klientów o 30%. Zwiększenie wydajności procesu o 40% dzięki zastosowaniu narzędzi Lean Managament. Wzrost zaangażowania pracowników w proces optymalizacji dzięki KAIZEN. Wzrost satysfakcji Klientów przekładający...

branża bpo

Lean w usługach – branża BPO Assistance / Call Center

Podniesienie rentowności, produktywności bez zwiększenia tempa pracy. Skrócenie czasu rozmowy potrzebnego do zawarcia porozumienia o 32%. Skrócenie czasu oczekiwania Klienta na rozmowę do 3 sygnałów (IN). W ramach projektu osiągnięto...

Zapisz się na LeanLAB!

Weź udział w spotkaniu praktyków Lean Management!

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się i bądź na bieżąco z artykułami
i wydarzeniami Lean.

Praktyczne warsztaty

Certyfikacje Lean Six Sigma

warta logo
Warta referencje

„We wrześniu 2016 i oku w Katowicach, pracownicy Warty uczestniczyli w warsztatach Lean Champions „Lean Management i KAIZEN” zorganizowanym przez firmę LEAN Partner.

Szkolenie zostalo przeprowadzone w bardzo dynamicznej formie. Zestawy pojęć teoretycznych były umiejętnie przeplatane warsztatami, realizując tym samym praktyczne zastosowanie poznanych teorii. Dzięki temu, uczestnicy byli zaangażowani i chętni do pracy. Należy podkreślić, że dużą rolę odegrali sami trenerzy, którzy z dużą swobodą przekazywali wiedzy i dbali o dobrą atmosferę szkolenia.

Warsztat został przygotowany i przeprowadzony zgodnie z wcześniejszym ustaleniem, dokładnie pod zamówienie Warty spełnił oczekiwania wszystkich uczestników w części merytorycznej oraz warsztatowej.

Ogromnym atutem warsztatów okazała się możliwość poznania praktycznego wykorzystania metodyki LEAN w firmie Bombardier. To świetny pomysł na spotkanie z praktykami i możliwość zadania pytań managerom stosującym na co dzień z sukcesem metodologię LEAN.

Wszystkim zainteresowanym wprowadzeniem metodologii LEAN polecamy szkolenie i warsztaty prowadzone przez LEAN Partner.

To bardzo dobra inwestycja oraz gwarancja jakości szkolenia.”

Beata Jaczewska, Koordynator

Jarosław Paćko, Dyrektor, Towarzystwo ubezpieczeń i reasekuracji  Warta S.A, branża ubezpieczeniowa