Raport A3

Share on facebook
Share on linkedin
Raport A3 to tablica raportująca lub sprawozdanie z zastosowania cyklu PDCA, zawierająca informację i fakty z wiarygodnego źródła na temat problemu.

Czym jest raport A3?

A3 w rozumieniu LEAN

A3 – międzynarodowy format kartki papieru.

A3 dla LEAN – to opisany problem pojawiający się w fabryce na jednej kartce papieru.

 

Raport A3 jako raport z cyklu PDCA

Raport A3 to tablica raportująca lub sprawozdanie z zastosowania cyklu PDCA (PLAN-DO-CHECK-ACT). Inaczej mówiąc to kartka papieru w formacie A3 , na której znajduje się kilka rubryk do wypełniania informacjami i faktami z wiarygodnego źródła na temat problemu, jaki wystąpił w danym obszarze w fabryce (GEMBA).

 

Raport A3 jako proces myślowy

Raport A3 to proces myślowy zachodzący w trakcie rozwiązywania problemu, to dialog pomiędzy właścicielem problemu a resztą organizacji → dążenie do rozwiązania poprzez wspólny język i zrozumienie.

 

Złote zasady A3:

 • sposób zarządzania w organizacji
  • odgórne zalecenie działania systemem A3
  • wybór właściwego rozwiązania. Często nie jest to zadanie krótkoterminowe, nie da się go załatwić od razu. Musi być na to przestrzeń i czas.
  • zdefiniowanie mentorów A3 z odpowiednim podejściem do ludzi. Mają oni towarzyszyć, podpowiadać i nakierowywać.
  • potrzeba czasu na zrozumienie tematu. Należy zebrać dane, fakty a co za tym idzie, trzeba koncentracji i chęci do działania w danym temacie. „Dobrze zrozumiany problem i  prawidłowo określone przyczyny jego występowania to problem w połowie rozwiązany”.
 • narzędzie do śledzenia i zarządzania zmianami i projektami
  • wszystkie problemy  są zebrane i spisane, a po odpowiednim skatalogowaniu, gotowe, by czerpać z nich doświadczenie.
 • rozwijanie kierowników i przywódców poprzez rozwiązywanie problemów
  • zbieranie informacji i faktów na miejscu wydarzenia (GEMBA) to najbardziej wiarygodne źródło informacji. Zmusza do dokładnego poznania obszaru, do dokładnego poznania szczegółów.
  • Nie można podczas takiej analizy polegać  na opiniach czy uczuciach, które nie są poparte faktami, bo to prowadzi do niewłaściwych wniosków.
 • proces rozwiązywania problemów przy jednoczesnym rozwoju pracowników
  • sztuką jest tak pokierować działaniami operatorów, aby sami znaleźli rozwiązanie
  • udzielenie odpowiedzi pracownikowi jak rozwiązać problem, z którym do nas przychodzi, to zdjęcie z niego odpowiedzialności za ten problem.

    

Raport A3 – korzyści

 • ciągłe udoskonalanie – KAIZEN
 • rozwijanie umiejętności zarządczych i rozwój organizacji (poprzez rozwój pracowników)
 • postępowanie skoncentrowane na dążeniu do celu w jak najkrótszym i efektywnym czasie

Podobne artykuły

Nasze wdrożenia

Lean w branży automotive

Optymalizacja 2 linii zrobotyzowanego spawania. Dzięki wdrożonym zmianom dostawca może sprostać zmienności w zamówieniach klienta i produkować zgodnie z zasadami JIT. Projekt wygenerował 2 500 000 zł zysku.

Lean w logistyce – transport kontenerów morskich

Realizacja business case’u polegającego na zmniejszeniu kosztów załadunku i rozładunku statku oraz umożliwieniu składania większej liczby zamówień na transport morski.
Osiągnięto cel projektu w zakładanym czasie i zwrocie inwestycji 200k USD + 35% wzrost sprzedaży cargo.

Lean w produkcji – armatura sanitarna

Optymalizacja linii montażowej zaworów.
Dzięki wdrożonym zmianom bazującym na koncepcji Lean Manufacturing udało się znacząco obniżyć koszty wytwarzania produktów zwiększając produktywność średnio o 45 % .
Projekt wygenerował 450 000 zł zysku / rok.

Lean w usługach – branża bankowość, finanse

Skrócenie czasu odpowiedzi na zgłoszenia Klientów o 30%. Zwiększenie wydajności procesu o 40% dzięki zastosowaniu narzędzi Lean Managament. Wzrost zaangażowania pracowników w proces optymalizacji dzięki KAIZEN. Wzrost satysfakcji Klientów przekładający się poziom sprzedaży.

Lean w logistyce – centrum usług logistycznych

Zwiększenie rotacji zapasów o 34%.
Poprawienie efektywności operatorów na magazynie o 63%. Uwolnienie zapasów nierotujących o 9,6 MLN zł.
Skrócenie czasu wdrażania Lead Time dla nowych produktów (Time to market) o 130%. Projekt wygenerował 12 MLN zł zysku / rok.

logistyka

Lean w logistyce – branża produkcja nisko- i wysokoseryjna

Projekt dla klienta z branży produkcyjnej w zakresie logistyki wewnętrznej. Skrócenie czasów przestojów produkcyjnych związanych z niedoborem komponentów na stanowiskach pracy o 50%. Powołanie na nowo funkcji LEAN TEAM z przedstawicieli wszystkich współpracujących działów.

branża bpo

Lean w usługach – branża BPO Assistance / Call Center

Podniesienie rentowności, produktywności bez zwiększenia tempa pracy. Skrócenie czasu rozmowy potrzebnego do zawarcia porozumienia o 32%.
Skrócenie czasu oczekiwania Klienta na rozmowę do 3 sygnałów (IN). W ramach projektu osiągnięto zysk w wysokości 2 mln zł.

warta logo
Warta referencje

„We wrześniu 2016 i oku w Katowicach, pracownicy Warty uczestniczyli w warsztatach Lean Champions „Lean Management i KAIZEN” zorganizowanym przez firmę LEAN Partner.

Szkolenie zostalo przeprowadzone w bardzo dynamicznej formie. Zestawy pojęć teoretycznych były umiejętnie przeplatane warsztatami, realizując tym samym praktyczne zastosowanie poznanych teorii. Dzięki temu, uczestnicy byli zaangażowani i chętni do pracy. Należy podkreślić, że dużą rolę odegrali sami trenerzy, którzy z dużą swobodą przekazywali wiedzy i dbali o dobrą atmosferę szkolenia.

Warsztat został przygotowany i przeprowadzony zgodnie z wcześniejszym ustaleniem, dokładnie pod zamówienie Warty spełnił oczekiwania wszystkich uczestników w części merytorycznej oraz warsztatowej.

Ogromnym atutem warsztatów okazała się możliwość poznania praktycznego wykorzystania metodyki LEAN w firmie Bombardier. To świetny pomysł na spotkanie z praktykami i możliwość zadania pytań managerom stosującym na co dzień z sukcesem metodologię LEAN.

Wszystkim zainteresowanym wprowadzeniem metodologii LEAN polecamy szkolenie i warsztaty prowadzone przez LEAN Partner.

To bardzo dobra inwestycja oraz gwarancja jakości szkolenia.”

Beata Jaczewska, Koordynator

Jarosław Paćko, Dyrektor, Towarzystwo ubezpieczeń i reasekuracji  Warta S.A, branża ubezpieczeniowa