Redukcja kosztów

Na skuteczne obniżenie kosztów w przedsiębiorstwie duży wpływ ma wdrożenie zasad Lean Management. Wpływają one na polepszenie jakości pracy oraz produktów.

Jak zredukować koszty w swoim przedsiębiorstwie?

Na skuteczne obniżenie kosztów w przedsiębiorstwie duży wpływ ma wdrożenie zasad Lean Management. Te zasady to min. Just-In-Time oraz przepływ jednej sztuki czyli one-piece-flow. Zasady te mówią wprost – koszt to pieniądz, który w danym zakresie czasowym nie pracuje. Nie jest zamieniany w pierwszej kolejności na przychód.

Redukcja poziomu zapasów w produkcji (redukcja liczby „tasków” w usługach) oraz skrócenie czasu procesów, sprawia iż zamrożony w produktach i półproduktach kapitał (czas w usługach) upłynnia się. Po przeprowadzeniu analizy sprawności procesów, w trakcie której badamy czy i na jakim poziomie zasady Lean Management są stosowane w praktyce, możemy określić poziom zbędnych kosztów.

Z doświadczenia wiemy, że taką analizę warto wykonać zanim zdecydujemy się na wydanie pieniędzy na:

  • dodatkowe maszyny, które zwiększają jednostkową/lokalną wydajność,
  • automatyzację procesów administracyjnych, która zmniejsza atencję pracowników i pozwala im na zwiększenie jednostkowej/lokalną wydajności  
dlaczego?
Słowo klucz to jednostkowa/lokalna wydajność. Jeśli inwestycja w automatyzację nie wpływa pozytywnie na pracę dokładnie na czas (Just-In-Time) oraz na przepływ jednej sztuki (one-piece-flow) w całym procesie – od A do Z, to nie możemy spodziewać się planowanych zysków.

W 30% przypadków, zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest zmiana organizacji pracy niż kosztowne zmiany związane z automatyzacją.

Pamiętaj – koszt to pieniądz, który w danym czasie nie pracuje.

Jeśli uważasz ten artykuł za merytoryczny i pomocny, udostępnij go na swoich social mediach.

Zaciekawił Cię artykuł? Podziel się nim na Facebook
Zaciekawił Cię artykuł? Podziel się nim na Linkedin
Udostępnij na Facebook
Udostępnij na Linkedin

Nasze wdrożenia

Lean w branży automotive

Optymalizacja 2 linii zrobotyzowanego spawania. Dzięki wdrożonym zmianom dostawca może sprostać zmienności w zamówieniach klienta i produkować zgodnie z zasadami JIT. Projekt wygenerował 2 500 000 zł zysku.

Lean w logistyce – transport kontenerów morskich

Realizacja business case’u polegającego na zmniejszeniu kosztów załadunku i rozładunku statku oraz umożliwieniu składania większej liczby zamówień na transport morski. Osiągnięto cel projektu w zakładanym czasie i zwrocie inwestycji 200k...

Lean w produkcji – armatura sanitarna

Optymalizacja linii montażowej zaworów. Dzięki wdrożonym zmianom bazującym na koncepcji Lean Manufacturing udało się znacząco obniżyć koszty wytwarzania produktów zwiększając produktywność średnio o 45 % . Projekt wygenerował 450 000...

Lean w usługach – branża bankowość, finanse

Skrócenie czasu odpowiedzi na zgłoszenia Klientów o 30%. Zwiększenie wydajności procesu o 40% dzięki zastosowaniu narzędzi Lean Managament. Wzrost zaangażowania pracowników w proces optymalizacji dzięki KAIZEN. Wzrost satysfakcji Klientów przekładający...

branża bpo

Lean w usługach – branża BPO Assistance / Call Center

Podniesienie rentowności, produktywności bez zwiększenia tempa pracy. Skrócenie czasu rozmowy potrzebnego do zawarcia porozumienia o 32%. Skrócenie czasu oczekiwania Klienta na rozmowę do 3 sygnałów (IN). W ramach projektu osiągnięto...

Zapisz się na LeanLAB!

Weź udział w spotkaniu praktyków Lean Management!

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się i bądź na bieżąco z artykułami
i wydarzeniami Lean.

Praktyczne warsztaty

Certyfikacje Lean Six Sigma

warta logo
Warta referencje

„We wrześniu 2016 i oku w Katowicach, pracownicy Warty uczestniczyli w warsztatach Lean Champions „Lean Management i KAIZEN” zorganizowanym przez firmę LEAN Partner.

Szkolenie zostalo przeprowadzone w bardzo dynamicznej formie. Zestawy pojęć teoretycznych były umiejętnie przeplatane warsztatami, realizując tym samym praktyczne zastosowanie poznanych teorii. Dzięki temu, uczestnicy byli zaangażowani i chętni do pracy. Należy podkreślić, że dużą rolę odegrali sami trenerzy, którzy z dużą swobodą przekazywali wiedzy i dbali o dobrą atmosferę szkolenia.

Warsztat został przygotowany i przeprowadzony zgodnie z wcześniejszym ustaleniem, dokładnie pod zamówienie Warty spełnił oczekiwania wszystkich uczestników w części merytorycznej oraz warsztatowej.

Ogromnym atutem warsztatów okazała się możliwość poznania praktycznego wykorzystania metodyki LEAN w firmie Bombardier. To świetny pomysł na spotkanie z praktykami i możliwość zadania pytań managerom stosującym na co dzień z sukcesem metodologię LEAN.

Wszystkim zainteresowanym wprowadzeniem metodologii LEAN polecamy szkolenie i warsztaty prowadzone przez LEAN Partner.

To bardzo dobra inwestycja oraz gwarancja jakości szkolenia.”

Beata Jaczewska, Koordynator

Jarosław Paćko, Dyrektor, Towarzystwo ubezpieczeń i reasekuracji  Warta S.A, branża ubezpieczeniowa