ROI

Share on facebook
Share on linkedin
ROI (wskaźnik rentowności inwestycji) to jeden z najważniejszych wskaźników wykorzystywanych do sprawdzenia czy i w jakim stopniu będzie opłacalna inwestycja.
ROI

Co to jest ROI? Jak obliczyć ROI?

Wskaźnik ROI inaczej zwany wskaźnikiem rentowności

ROI (Return On Investment, czyli wskaźnik rentowności inwestycji) to wskaźnik, który mierzy stopę zwrotu z inwestycji. W praktyce wskaźnik ROI można obliczyć, dzieląc zysk z inwestycji, przez koszt inwestycji i mnożąc wynik przez 100%. W praktyce proces mierzenia wskaźnika ROI dokonują najczęściej osoby zajmujące się analizą finansową. Wskaźnik zwrotu często używany przez przedsiębiorców i inwestorów do oceny rentowności różnych inwestycji i do podejmowania decyzji dotyczących alokacji swoich zasobów.

Wskaźnik ROI pozwala również obliczyć zwrot kosztów poniesionych dla całego przedsiębiorstwa, dzieląc zysk netto, przez łączne aktywa. Wskaźnik rentowności ROI pokazuje, jak efektywnie przedsiębiorstwo wykorzystuje swoje aktywa do generowania zysku.

Jak obliczyć ROI? Wzór ROI

Obliczanie wskaźnika ROI to wbrew pozorom bardzo ważne zadanie dla osób odpowiedzialnych za budżet. By odpowiedzieć ile wynosi wskaźnik rentowności inwestycji należałoby zastosować następujący wzór:

Wzór ROI:

ROI = (przychód – koszt sprzedanych usług i towarów) / koszt sprzedanych usług i towarów x 100%
 
  • przychód – wartość sprzedanych usług i towarów,
  • koszt sprzedanych usług i towarów – koszt poniesiony przez przedsiębiorstwo przy wytwarzaniu danego produktu oraz koszty jego reklamy.

Jak obliczyć ROI - przykład obliczania wskaźnika ROI

Przychód ze sprzedaży np kampanii reklamowych lub pewnego produktu wyniósł 500 zł. Wytworzenie produktu kosztowało firmę 200 zł, a koszty reklamy tego produktu wyniosły 100 zł. Po odjęciu od przychodu kosztów inwestycji tj kosztów związanych
z wytworzeniem i reklamą produktu otrzymujemy zysk netto w postaci 200 zł (500 zł – 200 zł – 100 zł).
Aby obliczyć ROI należy już tylko 200 zł (przychód – suma kosztów) podzielić przez 300 zł (suma kosztów) i pomnożyć otrzymany wynik przez 100%.
W podanym przykładzie wskaźnik rentowności inwestycyjnej (ROI) wyniesie 66,67%.
 
Wskaznik ROI jest często używany przez przedsiębiorców i inwestorów do oceny rentowności różnych inwestycji i poniesionych kosztów . Metoda ROI idealnie nadaje się do podejmowania kluczowych decyzji dotyczących alokacji swoich zasobów.
Może być również używany przez menedżerów do oceny efektywności działań oraz skuteczności różnych projektów, opierając się wskaźniku rentowności przedsiębiorstwa, które z decyzji przynoszą największą stopę zwrotu z inwestycji
w postaci wartości wskaźnika ROI.

Mierzenie ROI może być również wykorzystywane do porównywania inwestycji
z różnymi stopami zwrotu, takimi jak lokaty bankowe czy obligacje, co pozwala inwestorom wybrać opcję, która przyniesie największe korzyści.

Wskaźnik ten jest również często używany przez analityków finansowych do oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, brany jest pod uwagę podczas realizacji danej inwestycji i jej zdolności do generowania zysku z posiadanych aktywów.
Może być również wykorzystywany przez inwestorów, do oceny opłacalności projektów, przez dane przedsiębiorstwo. ROI jest jednym z najważniejszych wskaźników rentowności, a sama umiejętność przeprowadzenia analizy wskaźnika ROI, jest kluczowa. Im wyższy wskaźnik, tym zwrot poniesionych kosztów większy. ROI często ma na celu pomiar efektywności działania przedsiębiorstwa na przestrzeni danego czasookresu. Wskaźnikiem wydajności ROI możemy skalować potencjał doskonalenia danego biznesu. Dzięki analitycznej metodzie wskaźnik ROI pokazuje, jaki zysk generuje każda wydana złotówka w organizacji.

Istnieje wiele różnych metod pomiaru rentowności zakładu. Oto kilka z nich:

  1. Wskaźnik rentowności inwestycji (ROI) – jak już wspomniałem, jest to wskaźnik, który mierzy stopę zwrotu z inwestycji. Można obliczyć wskaźnik rentowności, dzieląc zysk z inwestycji przez koszt inwestycji i mnożąc wynik przez 100%.
  2. Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) – mierzy, jak efektywnie przedsiębiorstwo wykorzystuje swoje aktywa do generowania zysku. Obliczenie wskaźnika polega na podzieleniu zysku netto przez łączne aktywa.
  3. Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) – mierzy, jak efektywnie przedsiębiorstwo wykorzystuje swój kapitał własny do generowania zysku. Dzięki niemu możemy określić rentowność inwestycji, dzieląc zysk netto przez kapitał własny.
  4. Wskaźnik zysku na sprzedaży (profit margin) – mierzy, jakie jest procentowe wynagrodzenie za włożoną pracę w postaci zysku netto (np z działań marketingowych) w stosunku do całkowitych przychodów. Obliczenie wykonujemy dzieląc zysk netto, przez całkowite przychody i mnożąc wynik przez 100%.
  5. Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio) – mierzy zdolność przedsiębiorstwa do spłaty bieżących zobowiązań (nakładów inwestycyjnych) z bieżących aktywów. Można go obliczyć, dzieląc bieżące aktywa, przez bieżące zobowiązania.
 
To tylko kilka przykładów wskaźników, które mogą być używane do pomiaru rentowności oraz oceny działań zakładu lub przedsiębiorstwa.
Oczywiście, istnieje wiele innych wskaźników, które mogą być używane w zależności od potrzeb danej organizacji. Należy zawsze być ostrożnym by ustrzec się sytuacji, kiedy nasza siła włożona w działania przewyższa zysk. Jeśli tak się dzieje nasza inwestycja staje się nieopłacalna.
 

Podobne artykuły

Jeśli uważasz ten artykuł za merytoryczny i pomocny, udostępnij go na swoich social mediach.

Share on facebook
Udostępnij na Facebook
Share on linkedin
Udostępnij na Linkedin

Nasze wdrożenia

Lean w branży automotive

Optymalizacja 2 linii zrobotyzowanego spawania. Dzięki wdrożonym zmianom dostawca może sprostać zmienności w zamówieniach klienta i produkować zgodnie z zasadami JIT. Projekt wygenerował 2 500 000 zł zysku.

Lean w logistyce – transport kontenerów morskich

Realizacja business case’u polegającego na zmniejszeniu kosztów załadunku i rozładunku statku oraz umożliwieniu składania większej liczby zamówień na transport morski.
Osiągnięto cel projektu w zakładanym czasie i zwrocie inwestycji 200k USD + 35% wzrost sprzedaży cargo.

Lean w produkcji – armatura sanitarna

Optymalizacja linii montażowej zaworów.
Dzięki wdrożonym zmianom bazującym na koncepcji Lean Manufacturing udało się znacząco obniżyć koszty wytwarzania produktów zwiększając produktywność średnio o 45 % .
Projekt wygenerował 450 000 zł zysku / rok.

Lean w usługach – branża bankowość, finanse

Skrócenie czasu odpowiedzi na zgłoszenia Klientów o 30%. Zwiększenie wydajności procesu o 40% dzięki zastosowaniu narzędzi Lean Managament. Wzrost zaangażowania pracowników w proces optymalizacji dzięki KAIZEN. Wzrost satysfakcji Klientów przekładający się poziom sprzedaży.

Lean w logistyce – centrum usług logistycznych

Zwiększenie rotacji zapasów o 34%.
Poprawienie efektywności operatorów na magazynie o 63%. Uwolnienie zapasów nierotujących o 9,6 MLN zł.
Skrócenie czasu wdrażania Lead Time dla nowych produktów (Time to market) o 130%. Projekt wygenerował 12 MLN zł zysku / rok.

logistyka

Lean w logistyce – branża produkcja nisko- i wysokoseryjna

Projekt dla klienta z branży produkcyjnej w zakresie logistyki wewnętrznej. Skrócenie czasów przestojów produkcyjnych związanych z niedoborem komponentów na stanowiskach pracy o 50%. Powołanie na nowo funkcji LEAN TEAM z przedstawicieli wszystkich współpracujących działów.

branża bpo

Lean w usługach – branża BPO Assistance / Call Center

Podniesienie rentowności, produktywności bez zwiększenia tempa pracy. Skrócenie czasu rozmowy potrzebnego do zawarcia porozumienia o 32%.
Skrócenie czasu oczekiwania Klienta na rozmowę do 3 sygnałów (IN). W ramach projektu osiągnięto zysk w wysokości 2 mln zł.

Zapisz się na LeanLAB!

Weź udział w spotkaniu praktyków Lean Management!

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się i bądź na bieżąco z artykułami
i wydarzeniami Lean.

Praktyczne warsztaty

Certyfikacje Lean Six Sigma

Ciekawe artykuły

Share on facebook
Share on linkedin
warta logo
Warta referencje

„We wrześniu 2016 i oku w Katowicach, pracownicy Warty uczestniczyli w warsztatach Lean Champions „Lean Management i KAIZEN” zorganizowanym przez firmę LEAN Partner.

Szkolenie zostalo przeprowadzone w bardzo dynamicznej formie. Zestawy pojęć teoretycznych były umiejętnie przeplatane warsztatami, realizując tym samym praktyczne zastosowanie poznanych teorii. Dzięki temu, uczestnicy byli zaangażowani i chętni do pracy. Należy podkreślić, że dużą rolę odegrali sami trenerzy, którzy z dużą swobodą przekazywali wiedzy i dbali o dobrą atmosferę szkolenia.

Warsztat został przygotowany i przeprowadzony zgodnie z wcześniejszym ustaleniem, dokładnie pod zamówienie Warty spełnił oczekiwania wszystkich uczestników w części merytorycznej oraz warsztatowej.

Ogromnym atutem warsztatów okazała się możliwość poznania praktycznego wykorzystania metodyki LEAN w firmie Bombardier. To świetny pomysł na spotkanie z praktykami i możliwość zadania pytań managerom stosującym na co dzień z sukcesem metodologię LEAN.

Wszystkim zainteresowanym wprowadzeniem metodologii LEAN polecamy szkolenie i warsztaty prowadzone przez LEAN Partner.

To bardzo dobra inwestycja oraz gwarancja jakości szkolenia.”

Beata Jaczewska, Koordynator

Jarosław Paćko, Dyrektor, Towarzystwo ubezpieczeń i reasekuracji  Warta S.A, branża ubezpieczeniowa