Rysunek techniczny

Rysunek techniczny to dokumentacja techniczna przedstawiająca w sposób jednoznaczny i precyzyjny projektowane produkty, maszyny, urządzenia, budynki lub ich poszczególne elementy. Jest on niezbędny do wykonania, montażu, naprawy i utrzymania w ruchu różnego rodzaju konstrukcji.

Rysunek techniczny - czym jest, jakie są jego rodzaje?

Czym jest rysunek techniczny?

Rysunek techniczny (w umowny sposób) przedstawia graficznie:
– mechanizmy, 
– układy,
– konstrukcje itp.
z dokładnymi wskazaniami kształtu i rozmiaru.
Dostarczając pełną informację o działaniu prezentowanego obiektu.

Takie graficzne przedstawienie, jest uproszczoną formą rzeczywistych cech danego obiektu, w celu ułatwienia ich opisów.

Rodzaje rysunków technicznych

Każda dziedzina inżynierii opracowała własny zestaw zasad i stylów rysunku technicznego.

Nie mniej jednak, finalny rysunek w każdej dziedzinie powinien zawierać wszelkie niezbędne informacje, które muszą być jasne i jednoznaczne w swojej interpretacji.

Ze względu na różnorodność kształtów, różny stopień skomplikowania obiektów oraz przeznaczenie rysunku, korzysta się z różnych jego form rzutowania i przedstawiania.


Ze względu na metody odwzorowania, 
wyróżnia się rysunki takie jak

Rysunek rzutowy

Przedstawiający trójwymiarowy obiekt w formie dwuwymiarowych projekcji.
Na rysunku rzutowym przedstawione są projekcje obiektu z różnych perspektyw – z przodu,
z góry i z boku. Rysunek rzutowy pozwala na dokładne określenie wymiarów, kształtu oraz położenia poszczególnych elementów obiektu. Rysunek rzutowy jest często stosowany
w inżynierii, architekturze, produkcji i budownictwie, a także w procesie projektowania
i konstrukcji urządzeń i maszyn.
W rysunku rzutowym stosuje się specjalne symbole i znaki graficzne, które umożliwiają dokładne określenie rodzaju, wielkości i położenia poszczególnych elementów.
Rysunek rzutowy jest jednym z podstawowych narzędzi w procesie projektowania i produkcji, a jego poprawność i czytelność są kluczowe dla właściwego wykonania danego obiektu.


Ze względu na przeznaczenie rysunków, wyróżnia się rysunki takie jak:

Rysunek zestawieniowy

Przedstawiający zbiór różnych elementów składowych, z których składa się dany produkt
lub urządzenie. Rysunek zestawieniowy może być również nazywany rysunkiem składu.
Na rysunku zestawieniowym przedstawia się wszystkie elementy składowe oraz ich wzajemne położenie w stosunku do siebie. Często rysunek zestawieniowy wykorzystywany jest do złożenia lub montażu danego urządzenia, maszyny lub produktu, umożliwiając łatwe
i precyzyjne zrozumienie sposobu łączenia poszczególnych elementów.

Rysunek wykonawczy

Przedstawiający szczegółowy opis elementów konstrukcyjnych, wymiary oraz sposób wykonania danego obiektu, urządzenia lub maszyny.
Rysunek wykonawczy jest często stosowany w przemyśle, budownictwie, produkcji masowej, a także w inżynierii mechanicznej i elektrycznej. Rysunek wykonawczy powinien być precyzyjny i czytelny, aby zapewnić poprawne wykonanie projektu przez osoby odpowiedzialne za produkcję lub budowę.

Rysunek montażowy

Przedstawiający szczegółowy opis sposobu montażu i łączenia elementów składowych urządzenia, maszyny lub konstrukcji. Rysunek montażowy zawiera informacje dotyczące kolejności montażu elementów, zastosowanych połączeń oraz wymaganych narzędzi. Rysunek montażowy jest często stosowany w przemyśle, budownictwie, produkcji masowej oraz w inżynierii mechanicznej i elektrycznej. Jego celem jest umożliwienie łatwego
i precyzyjnego złożenia danego urządzenia lub konstrukcji przez osoby odpowiedzialne za montaż. W rysunku montażowym powinny być uwzględnione wszelkie szczegóły, które mają wpływ na poprawne złożenie i działanie końcowego produktu.

Rysunek instalacyjny

Przedstawiający sposób instalacji i połączenia różnych elementów systemu lub urządzenia, takich jak rury, przewody, kable, urządzenia elektryczne i inne.
Rysunek instalacyjny jest stosowany w branży budowlanej, przemysłowej oraz w instalacjach sanitarnych i elektrycznych. Celem rysunku instalacyjnego jest zapewnienie poprawnej
i bezpiecznej instalacji urządzenia lub systemu. Rysunek instalacyjny zawiera informacje dotyczące położenia elementów, sposobu ich połączenia, długości przewodów czy rur,
a także wymiarów i typów zastosowanych elementów. W rysunku instalacyjnym uwzględnia się również przepisy bezpieczeństwa i normy techniczne.

Rysunek operacyjny (zabiegowy)

Przedstawiający proces operacyjny, czyli sposób funkcjonowania urządzenia lub systemu. Rysunek operacyjny może dotyczyć różnych dziedzin, takich jak przemysł, medycyna, transport czy energetyka. Celem rysunku operacyjnego jest zapewnienie prawidłowego
i efektywnego działania urządzenia lub systemu poprzez zaprezentowanie szczegółowych informacji dotyczących poszczególnych etapów procesu operacyjnego. Rysunek operacyjny może zawierać informacje takie jak schematy blokowe, diagramy przepływu, dane techniczne, parametry i warunki pracy urządzenia lub systemu. Rysunek operacyjny jest często stosowany w procesie projektowania i konstrukcji, a także podczas szkoleń pracowników odpowiedzialnych za obsługę i utrzymanie danego urządzenia lub systemu.

Rysunek złożeniowy

Przedstawiający sposób składania elementów składowych produktu lub urządzenia w całość. Rysunek złożeniowy może również nazywać się rysunkiem eksploatacyjnym lub rysunkiem detaliowym. Na rysunku złożeniowym przedstawione są wszystkie elementy składowe produktu lub urządzenia oraz ich wzajemne położenie w stosunku do siebie. Rysunek złożeniowy umożliwia łatwe zrozumienie sposobu łączenia poszczególnych elementów oraz ich funkcji w całym produkcie lub urządzeniu. Rysunek złożeniowy jest często wykorzystywany w procesie produkcji i montażu, a także w procesie utrzymania i naprawy produktów lub urządzeń.

Podstawowym rysunkiem, który ukazuje złożenie wszystkich zespołów produktu, podzespołów i komponentów jest rysunek złożeniowy.
Jednak ze względu na skomplikowanie i złożoność rozróżnia się następujące rodzaje:

  1. rysunek zespołowy – prezentujący złożoność wszystkich elementów zespołu,
  2. rysunek częściowy – przedstawiający wycinek obiektu lub zespołu,
  3. rysunek części – ukazujący detal.

Jeśli uważasz ten artykuł za merytoryczny i pomocny, udostępnij go na swoich social mediach.

Zaciekawił Cię artykuł? Podziel się nim na Facebook
Zaciekawił Cię artykuł? Podziel się nim na Linkedin
Udostępnij na Facebook
Udostępnij na Linkedin

Nasze wdrożenia

Lean w branży automotive

Optymalizacja 2 linii zrobotyzowanego spawania. Dzięki wdrożonym zmianom dostawca może sprostać zmienności w zamówieniach klienta i produkować zgodnie z zasadami JIT. Projekt wygenerował 2 500 000 zł zysku.

Lean w logistyce – transport kontenerów morskich

Realizacja business case’u polegającego na zmniejszeniu kosztów załadunku i rozładunku statku oraz umożliwieniu składania większej liczby zamówień na transport morski. Osiągnięto cel projektu w zakładanym czasie i zwrocie inwestycji 200k...

Lean w produkcji – armatura sanitarna

Optymalizacja linii montażowej zaworów. Dzięki wdrożonym zmianom bazującym na koncepcji Lean Manufacturing udało się znacząco obniżyć koszty wytwarzania produktów zwiększając produktywność średnio o 45 % . Projekt wygenerował 450 000...

Lean w usługach – branża bankowość, finanse

Skrócenie czasu odpowiedzi na zgłoszenia Klientów o 30%. Zwiększenie wydajności procesu o 40% dzięki zastosowaniu narzędzi Lean Managament. Wzrost zaangażowania pracowników w proces optymalizacji dzięki KAIZEN. Wzrost satysfakcji Klientów przekładający...

branża bpo

Lean w usługach – branża BPO Assistance / Call Center

Podniesienie rentowności, produktywności bez zwiększenia tempa pracy. Skrócenie czasu rozmowy potrzebnego do zawarcia porozumienia o 32%. Skrócenie czasu oczekiwania Klienta na rozmowę do 3 sygnałów (IN). W ramach projektu osiągnięto...

Zapisz się na LeanLAB!

Weź udział w spotkaniu praktyków Lean Management!

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się i bądź na bieżąco z artykułami
i wydarzeniami Lean.

Praktyczne warsztaty

Certyfikacje Lean Six Sigma

warta logo
Warta referencje

„We wrześniu 2016 i oku w Katowicach, pracownicy Warty uczestniczyli w warsztatach Lean Champions „Lean Management i KAIZEN” zorganizowanym przez firmę LEAN Partner.

Szkolenie zostalo przeprowadzone w bardzo dynamicznej formie. Zestawy pojęć teoretycznych były umiejętnie przeplatane warsztatami, realizując tym samym praktyczne zastosowanie poznanych teorii. Dzięki temu, uczestnicy byli zaangażowani i chętni do pracy. Należy podkreślić, że dużą rolę odegrali sami trenerzy, którzy z dużą swobodą przekazywali wiedzy i dbali o dobrą atmosferę szkolenia.

Warsztat został przygotowany i przeprowadzony zgodnie z wcześniejszym ustaleniem, dokładnie pod zamówienie Warty spełnił oczekiwania wszystkich uczestników w części merytorycznej oraz warsztatowej.

Ogromnym atutem warsztatów okazała się możliwość poznania praktycznego wykorzystania metodyki LEAN w firmie Bombardier. To świetny pomysł na spotkanie z praktykami i możliwość zadania pytań managerom stosującym na co dzień z sukcesem metodologię LEAN.

Wszystkim zainteresowanym wprowadzeniem metodologii LEAN polecamy szkolenie i warsztaty prowadzone przez LEAN Partner.

To bardzo dobra inwestycja oraz gwarancja jakości szkolenia.”

Beata Jaczewska, Koordynator

Jarosław Paćko, Dyrektor, Towarzystwo ubezpieczeń i reasekuracji  Warta S.A, branża ubezpieczeniowa