Rysunek techniczny

Share on facebook
Share on linkedin
Rysunek techniczny przedstawia graficznie mechanizmy, układy itp. z dokładnymi wskazaniami kształtu, rozmiaru dostarczając informacje o prezentowanym obiekcie.
rysunek techniczny

Rysunek techniczny - czym jest, jakie są jego rodzaje?

Czym jest rysunek techniczny?

Rysunek techniczny (w umowny sposób) przedstawia graficznie mechanizmy, układy, konstrukcje itp. z dokładnymi wskazaniami kształtu, rozmiaru dostarczając pełną informację o działaniu prezentowanego obiektu.
Takie graficzne przedstawienie, jest uproszczoną formą rzeczywistych cech danego obiektu, w celu ułatwienia ich opisów.

Rodzaje rysunków technicznych

Każda dziedzina inżynierii opracowała własny zestaw zasad i stylów rysunku technicznego.

Nie mniej jednak finalny rysunek w każdej dziedzinie powinien zawierać wszelkie niezbędne informacje, które muszą być jasne i jednoznaczne w swojej interpretacji.

Ze względu na różnorodność kształtów, różny stopień skomplikowania obiektów oraz przeznaczenie rysunku, korzysta się z różnych jego form rzutowania i przedstawiania.


Ze względu na metody odwzorowania takich jak: 

 • rysunek rzutowy – najczęściej używana metoda odzwierciedlania obiektów na rysunkach inżynierskich i konstrukcyjnych, wykonana jako rzuty (rzut Monge’a), rysunki aksonometryczne (lub perspektywiczne) –  powszechnie stosowanych do przedstawienia przedmiotu jako ilustracji.


Ze względu na przeznaczenie rysunków wyróżnia się rysunki takie jak:

 • zestawieniowy – rysunek złożeniowy wraz z naniesionymi wymiarami oraz danymi, które są wymagane dla poszczególnych  potrzebnych części do ich późniejszego zamontowania.
 •  wykonawczy  – wszystkie dane niezbędne do jego wykonania zawarte w rysunku szczegółowym,
 • montażowyrysunek prezentujący poszczególne kroki wraz z informacjami związanymi z montażem,
 • instalacyjny – rysunek przedstawiający sposoby połączeń elementów oraz ich rozmieszczenie,
 • operacyjny (zabiegowy) – rysunek fragmentu maszyny bądź urządzenia wraz
  z danymi określającymi oznaczenie niezbędnych do przeprowadzenia procesu technologicznego elementów.
 • złożeniowy – pokazujący położenie, kształt i wzajemną współpracę poszczególnych montowanych elementów wraz z częściami; poszczególne części lub zespoły są numerowane i umieszczane na liście ze spisem.

Podstawowym rysunkiem który ukazuje złożenie wszystkich zespołów produktu, podzespołów i komponentów to rysunek złożeniowy. Jednak ze względu na skomplikowanie i złożoność rozróżnia się następujące rodzaje:

 1. rysunek zespołowy – prezentujący złożoność wszystkich elementów zespołu,
 2. rysunek częściowy – przedstawiający wycinek obiektu lub zespołu,
 3. rysunek części – ukazujący detal.

Jeśli uważasz ten artykuł za merytoryczny i pomocny, udostępnij go na swoich social mediach.

Share on facebook
Udostępnij na Facebook
Share on linkedin
Udostępnij na Linkedin

Nasze wdrożenia

Lean w branży automotive

Optymalizacja 2 linii zrobotyzowanego spawania. Dzięki wdrożonym zmianom dostawca może sprostać zmienności w zamówieniach klienta i produkować zgodnie z zasadami JIT. Projekt wygenerował 2 500 000 zł zysku.

Lean w logistyce – transport kontenerów morskich

Realizacja business case’u polegającego na zmniejszeniu kosztów załadunku i rozładunku statku oraz umożliwieniu składania większej liczby zamówień na transport morski.
Osiągnięto cel projektu w zakładanym czasie i zwrocie inwestycji 200k USD + 35% wzrost sprzedaży cargo.

Lean w produkcji – armatura sanitarna

Optymalizacja linii montażowej zaworów.
Dzięki wdrożonym zmianom bazującym na koncepcji Lean Manufacturing udało się znacząco obniżyć koszty wytwarzania produktów zwiększając produktywność średnio o 45 % .
Projekt wygenerował 450 000 zł zysku / rok.

Lean w usługach – branża bankowość, finanse

Skrócenie czasu odpowiedzi na zgłoszenia Klientów o 30%. Zwiększenie wydajności procesu o 40% dzięki zastosowaniu narzędzi Lean Managament. Wzrost zaangażowania pracowników w proces optymalizacji dzięki KAIZEN. Wzrost satysfakcji Klientów przekładający się poziom sprzedaży.

Lean w logistyce – centrum usług logistycznych

Zwiększenie rotacji zapasów o 34%.
Poprawienie efektywności operatorów na magazynie o 63%. Uwolnienie zapasów nierotujących o 9,6 MLN zł.
Skrócenie czasu wdrażania Lead Time dla nowych produktów (Time to market) o 130%. Projekt wygenerował 12 MLN zł zysku / rok.

logistyka

Lean w logistyce – branża produkcja nisko- i wysokoseryjna

Projekt dla klienta z branży produkcyjnej w zakresie logistyki wewnętrznej. Skrócenie czasów przestojów produkcyjnych związanych z niedoborem komponentów na stanowiskach pracy o 50%. Powołanie na nowo funkcji LEAN TEAM z przedstawicieli wszystkich współpracujących działów.

branża bpo

Lean w usługach – branża BPO Assistance / Call Center

Podniesienie rentowności, produktywności bez zwiększenia tempa pracy. Skrócenie czasu rozmowy potrzebnego do zawarcia porozumienia o 32%.
Skrócenie czasu oczekiwania Klienta na rozmowę do 3 sygnałów (IN). W ramach projektu osiągnięto zysk w wysokości 2 mln zł.

Zapisz się na LeanLAB!

Weź udział w spotkaniu praktyków Lean Management!

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się i bądź na bieżąco z artykułami
i wydarzeniami Lean.

Praktyczne warsztaty

Certyfikacje Lean Six Sigma

Ciekawe artykuły

Share on facebook
Share on linkedin
warta logo
Warta referencje

„We wrześniu 2016 i oku w Katowicach, pracownicy Warty uczestniczyli w warsztatach Lean Champions „Lean Management i KAIZEN” zorganizowanym przez firmę LEAN Partner.

Szkolenie zostalo przeprowadzone w bardzo dynamicznej formie. Zestawy pojęć teoretycznych były umiejętnie przeplatane warsztatami, realizując tym samym praktyczne zastosowanie poznanych teorii. Dzięki temu, uczestnicy byli zaangażowani i chętni do pracy. Należy podkreślić, że dużą rolę odegrali sami trenerzy, którzy z dużą swobodą przekazywali wiedzy i dbali o dobrą atmosferę szkolenia.

Warsztat został przygotowany i przeprowadzony zgodnie z wcześniejszym ustaleniem, dokładnie pod zamówienie Warty spełnił oczekiwania wszystkich uczestników w części merytorycznej oraz warsztatowej.

Ogromnym atutem warsztatów okazała się możliwość poznania praktycznego wykorzystania metodyki LEAN w firmie Bombardier. To świetny pomysł na spotkanie z praktykami i możliwość zadania pytań managerom stosującym na co dzień z sukcesem metodologię LEAN.

Wszystkim zainteresowanym wprowadzeniem metodologii LEAN polecamy szkolenie i warsztaty prowadzone przez LEAN Partner.

To bardzo dobra inwestycja oraz gwarancja jakości szkolenia.”

Beata Jaczewska, Koordynator

Jarosław Paćko, Dyrektor, Towarzystwo ubezpieczeń i reasekuracji  Warta S.A, branża ubezpieczeniowa