SIPOC

Share on facebook
Share on linkedin
Diagram SIPOC pokazuje nam łańcuch dostaw, klientów, procesu, wejść i wyjść dla danej czynności w firmie. Wywodzi się z metodyki Lean Management oraz Six Sigma.

Diagram SIPOC - czym jest? jak stworzyć diagram?

Czym jest diagram SIPOC?

SIPOC to skrót od angielskich słów suppliers (dostawcy), inputs (wejścia), process (proces), outputs (wyjścia), customers (klienci).
Diagram SIPOC pokazuje nam łańcuch dostaw, klientów, procesu, wejść i wyjść dla danej czynności w firmie. Wywodzi się z metodyki Lean Management oraz Six Sigma. SIPOC wykorzystywany jest w technice DMAIC – faza “mierz”. Diagram SIPOC pozwala nam dokładnie zrozumieć zależności pomiędzy podprocesami.
SIPOC pozwala nam na dogłębną analizę procesu, dlatego też, diagram jest często używany przez zespoły, które doskonalą procesy.
Alternatywą dla diagramu SIPOC jest Value Stream Mapping (VSM).


Opis diagramu SIPOC

Patrząc na zdjęcie z przykładem diagramu, widzimy, że po lewej stronie znajdują się dostawcy i wejścia. Po prawej stronie wyjścia i klienci.
Diagram SIPOC jest często wykorzysywanym narzędziem do identyfikacji naistotniejszych czynników, które mają wpływ na proces.


Tworzenie diagramu SIPOC, przykład SIPOC

Stworzenie diagramu SIPOC nie jest trudne. Do wykonania takiego diagramu należy przygotować informacje nt. :
– odbiorców naszego produktu
– dostawców materiałów wejściowych
– materiałów wejściowych i wyjściowych
– procesu pomiędzy wejściem, a wyjściem

Krok 1: Klienci (odbiorcy)

Tworzenie diagramu zaczynamy od końca, czyli od klienta.
W pierwszym etapie zbieramy informacje o tym kim jest nasz klient i czego oczekuje.
Klient to każdy, który w końcowym etapie otrzymuje od nas dane wyjściowe. Klienci mogą być zewnętrzni i wewnętrzni, dlatego należy wykonać analizę, w jaki sposób dany klient wpływa na nasz proces.
Analiza klienta w pierwszej kolejności pozwoli na prawidłową identyfikację jego potrzeb i wymagań. Wartością tego etapu będzie informacja, za co klient jest gotów zapłacić.

Krok 2: Wyjścia

Wyjścia oznaczają rezultaty naszej pracy.
Posiadając wymagania naszego klienta z kroku 1, jesteśmy w stanie określić czy nasze produkty spełniają jego oczekiwania.

Krok 3: Proces

W tym kroku należy zebrać wszystkie etapy naszego procesu. Etapy procesu powiny zawierać ogólne kroki, bez szczegółów. Zebranie informacji w tym kroku pozwoli nam na zrozumienie, gdzie proces się zaczyna i kończy.

Krok 4: Wejścia

Wejścia to nic innego jak materiały dostarczane przez naszych dostawców, które są niezbędne do przebiegu procesu. Podczas wykonywania tego kroku warto zwrócić się o pomoc do wszystkich osób uczestniczących w procesie – dzięki temu, nie pominiemy żadnych potrzebnych materiałów.

Krok 5: Dostawcy

W tym kroku należy wpisać do diagramu dostawców, którzy mają bezpośredni wpływ na proces. Podczas analizy dostaców sprawdź towary z punktu 4.

Diagram SIPOC może być edytowany, gdyż warto wprowadzać usprawnienia do swojego procesu. 


W jakim celu tworzy się diagram SIPOC

Diagram SIPOC pozwala nam na dogłębną analizę procesu, może być dobrym narzędziem do identyfikacji problemów w procesie. Diagram SIPOC pozwala także na szybkie wdrożenie nowych pracowników do procesu.
Diagram SIPOC odpowiada także na pytania:
– jakie są wymagania odbiorcy
– kto jest naszym klientem
– jak zaspokoić potrzeby klienta

Nasze wdrożenia

Lean w branży automotive

Optymalizacja 2 linii zrobotyzowanego spawania. Dzięki wdrożonym zmianom dostawca może sprostać zmienności w zamówieniach klienta i produkować zgodnie z zasadami JIT. Projekt wygenerował 2 500 000 zł zysku.

Lean w logistyce – transport kontenerów morskich

Realizacja business case’u polegającego na zmniejszeniu kosztów załadunku i rozładunku statku oraz umożliwieniu składania większej liczby zamówień na transport morski.
Osiągnięto cel projektu w zakładanym czasie i zwrocie inwestycji 200k USD + 35% wzrost sprzedaży cargo.

Lean w produkcji – armatura sanitarna

Optymalizacja linii montażowej zaworów.
Dzięki wdrożonym zmianom bazującym na koncepcji Lean Manufacturing udało się znacząco obniżyć koszty wytwarzania produktów zwiększając produktywność średnio o 45 % .
Projekt wygenerował 450 000 zł zysku / rok.

Lean w usługach – branża bankowość, finanse

Skrócenie czasu odpowiedzi na zgłoszenia Klientów o 30%. Zwiększenie wydajności procesu o 40% dzięki zastosowaniu narzędzi Lean Managament. Wzrost zaangażowania pracowników w proces optymalizacji dzięki KAIZEN. Wzrost satysfakcji Klientów przekładający się poziom sprzedaży.

Lean w logistyce – centrum usług logistycznych

Zwiększenie rotacji zapasów o 34%.
Poprawienie efektywności operatorów na magazynie o 63%. Uwolnienie zapasów nierotujących o 9,6 MLN zł.
Skrócenie czasu wdrażania Lead Time dla nowych produktów (Time to market) o 130%. Projekt wygenerował 12 MLN zł zysku / rok.

logistyka

Lean w logistyce – branża produkcja nisko- i wysokoseryjna

Projekt dla klienta z branży produkcyjnej w zakresie logistyki wewnętrznej. Skrócenie czasów przestojów produkcyjnych związanych z niedoborem komponentów na stanowiskach pracy o 50%. Powołanie na nowo funkcji LEAN TEAM z przedstawicieli wszystkich współpracujących działów.

branża bpo

Lean w usługach – branża BPO Assistance / Call Center

Podniesienie rentowności, produktywności bez zwiększenia tempa pracy. Skrócenie czasu rozmowy potrzebnego do zawarcia porozumienia o 32%.
Skrócenie czasu oczekiwania Klienta na rozmowę do 3 sygnałów (IN). W ramach projektu osiągnięto zysk w wysokości 2 mln zł.

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się i bądź na bieżąco z artykułami
i wydarzeniami Lean.

Praktyczne warsztaty

Certyfikacje Lean Six Sigma

Ciekawe artykuły

warta logo
Warta referencje

„We wrześniu 2016 i oku w Katowicach, pracownicy Warty uczestniczyli w warsztatach Lean Champions „Lean Management i KAIZEN” zorganizowanym przez firmę LEAN Partner.

Szkolenie zostalo przeprowadzone w bardzo dynamicznej formie. Zestawy pojęć teoretycznych były umiejętnie przeplatane warsztatami, realizując tym samym praktyczne zastosowanie poznanych teorii. Dzięki temu, uczestnicy byli zaangażowani i chętni do pracy. Należy podkreślić, że dużą rolę odegrali sami trenerzy, którzy z dużą swobodą przekazywali wiedzy i dbali o dobrą atmosferę szkolenia.

Warsztat został przygotowany i przeprowadzony zgodnie z wcześniejszym ustaleniem, dokładnie pod zamówienie Warty spełnił oczekiwania wszystkich uczestników w części merytorycznej oraz warsztatowej.

Ogromnym atutem warsztatów okazała się możliwość poznania praktycznego wykorzystania metodyki LEAN w firmie Bombardier. To świetny pomysł na spotkanie z praktykami i możliwość zadania pytań managerom stosującym na co dzień z sukcesem metodologię LEAN.

Wszystkim zainteresowanym wprowadzeniem metodologii LEAN polecamy szkolenie i warsztaty prowadzone przez LEAN Partner.

To bardzo dobra inwestycja oraz gwarancja jakości szkolenia.”

Beata Jaczewska, Koordynator

Jarosław Paćko, Dyrektor, Towarzystwo ubezpieczeń i reasekuracji  Warta S.A, branża ubezpieczeniowa