Standaryzacja

Standaryzację można zdefiniować jako wykonywanie danego procesu w sposób najbardziej efektywny, biorąc pod uwagę koszty, jakość oraz czas.

Co to jest Standaryzacja? Definicja, przykłady

Standaryzacja pracy jest jednym z głównych, jak nie najważniejszych narzędzi pracy w filozofii Lean Management. Koncepcja pracy lidera, jego obowiązków oraz metody pracy głównie opiera się na stosowaniu standaryzacji pracy. Standaryzację możemy opisać jako najbardziej efektywny spisany sposób wykonywania pracy.

By móc mówić na temat wdrażania standaryzacji pracy, należy pamiętać o czterech niezwykle istotnych elementach, które wpływają na efekt końcowy pracy standaryzowanej.

Standard musi być:

 1. DOSTĘPNY – Standard jest opisany i dostępny dla wszystkich pracowników. Pracownicy są w stanie wskazać jest dostępny standard pracy.
 2. AKTUALNY – Standard opisuje najlepszą znaną aktualnie metodę realizacji procesu/usługi
 3. ZNANY – Pracownicy znają i rozumieją obowiązujący standard.
 4. STOSOWANY – Celem standardu pracy jest sytuacja, gdzie pracownicy stosują standard na co dzień, a wszystkie odchylenia stanowią podstawę do uruchomienia procesu Kaizen i stanowią podstawę ciągłego doskonalenia.

Główne cele standaryzacji pracy

 •  Lepsza organizacja miejsca pracy
 • Szkolenie nowych pracowników
 •  Podstawa do wdrażania kultury pracy
 •  Szkolenie pracowników wg ustalonej zasady i metody
 •  Eliminacja zbędnych czynności w procesie
 •  Powtarzalne wykonanie pracy na stanowisku
 •  Punkt odniesienia do poziomu dziennej produkcji vs czas cyklu danego procesu


Proces doskonalenia pracy ma na celu zadbanie o poprawienie stabilności procesów – często podczas wdrażania nowych metod pracy. Pewne standardy pracy wewnątrz organizacji są niezmienne np: przestrzeganie BHP, czasy przerw, czas rozpoczęcia zmiany i zakończenia. Jednak samo wdrożenie standaryzacji ma kluczowe znaczenie w ujęciu doskonalenia standardów pracy juz istniejących. Dzięki standaryzacji pracy, jesteśmy w stanie odnieść się do konkretnych wyników naszej pracy oraz respektowania standardów wewnątrz organizacji.

Proces tworzenia standardów jest procesem długotrwałym, przynoszącym wiele korzyści organizacji. Poprzez normowanie czasu pracy, wykorzystując przy tym karty standaryzacji pracy możemy osiągnąć pożądany efekt.

Standaryzacja nie była by możliwa bez kilku istotnych elementów

 • Zdefiniowanego czasu cyklu oraz czasu taktu poszczególnych operacji . Czynność można definiować, wyłącznie na podstawie uprzednio zrealizowanej analizie procesu
 • Dokładnego opisu wykonywania danego procesu
 • Opisu oraz wizualizacji wykorzystywanych narzędzi, niezbędnych do wykonania danej operacji. Standaryzacja metody pracy na tym etapie jest niezwykle ważna.


Arkusz pracy standaryzowanej winien zawierać powyższe elementy z uwagi na konieczność odwołania się co jakiś czas do standardu, celem audytu procesu oraz weryfikacji kolejności wykonywanych operacji.

Rola lidera Lean

Rola lidera Lean jest bardzo ważna w całym procesie doskonalenia procesów oraz jakości wykonywanej pracy. Od lidera Lean często wymaga się przestrzegania wykonywania czynności, zgodnie z obowiązującym standardem. W pracy lidera Lean w dużej mierze chodzi o bycie ambasadorem ciągłego doskonalenia w organizacji.

Wdrożenie pracy standaryzowanej opiera się na pracy powtarzalnej. Podczas tworzenia standardu pracy, musimy pamiętać, że w praca powtarzalna to taka, kiedy wszystkie elementy procesu są do odtworzenia, za każdym razem standardową metodą pracy opisaną i dostępną na stanowisku pracy.

Proces wdrażania standaryzacji

Proces wdrażania standaryzacji pracy, procesów produkcyjnych jest zadaniem złożonym oraz czasochłonnym. Wdrożenie może kojarzyć sie z usztywnieniem poszczególnych metod pracy i niejako zamrożeniem procesu zmian. Nic bardziej mylnego. By móc mówić o procesie standaryzacji, należy zawsze pamiętać, że każdy standard podlega aktualizacji – musi żyć – być integralną częścią firmy. Wprowadzenie standaryzacji pracy prowadzi do budowania stabilności w organizacji.

Standaryzacja optymalizuje proces organizacji pracy oraz jakości pracy. Standaryzacja stanowisk pracy jest czynnikiem optymalizującym koszty pracy oraz eliminującym napotkane błędy, podczas procesu analizy. Wizerunek standaryzacji pracy w każdej organizacji wygląda bardzo podobnie, zawiera w sobie standardy obecne na rynku, uregulowane systemem ISO oraz wewnętrznymi regulacjami.

Jak większość procesów tak i standaryzacja pracy nie jest procesem określonym
w czasie. Charakteryzuje się dużą dynamiką oraz prostotą i zrozumieniem dla ogółu użytkowników. Praca standardowa jest jednym z czynników ułatwiających optymalizację procesów, a wpływ standaryzacji pracy ma ogromne znaczenie
w procesie ciągłego doskonalenia.

Jeśli zainteresował Cię temat opisujący zagadnienie standaryzacji pracy, zapraszamy Cię do przeczytania pozostałych artykułów, na których m.in. dowiesz się jak wprowadzić i rozwinąć system zgłaszania pomysłów, który zwiększy Twoją efektywność.

https://leanpartner.pl/system-sugestii-pracowniczych-kaizen/

Nasz autorski system sugestii funkcjonuje w szeregu organizacji, zarówno tych produkcyjnych jak i usługowych.

Zapraszamy do kontaktu.

Jeśli uważasz ten artykuł za merytoryczny i pomocny, udostępnij go na swoich social mediach.

Zaciekawił Cię artykuł? Podziel się nim na Facebook
Zaciekawił Cię artykuł? Podziel się nim na Linkedin
Udostępnij na Facebook
Udostępnij na Linkedin

Nasze wdrożenia

Lean w branży automotive

Optymalizacja 2 linii zrobotyzowanego spawania. Dzięki wdrożonym zmianom dostawca może sprostać zmienności w zamówieniach klienta i produkować zgodnie z zasadami JIT. Projekt wygenerował 2 500 000 zł zysku.

Lean w logistyce – transport kontenerów morskich

Realizacja business case’u polegającego na zmniejszeniu kosztów załadunku i rozładunku statku oraz umożliwieniu składania większej liczby zamówień na transport morski. Osiągnięto cel projektu w zakładanym czasie i zwrocie inwestycji 200k...

Lean w produkcji – armatura sanitarna

Optymalizacja linii montażowej zaworów. Dzięki wdrożonym zmianom bazującym na koncepcji Lean Manufacturing udało się znacząco obniżyć koszty wytwarzania produktów zwiększając produktywność średnio o 45 % . Projekt wygenerował 450 000...

Lean w usługach – branża bankowość, finanse

Skrócenie czasu odpowiedzi na zgłoszenia Klientów o 30%. Zwiększenie wydajności procesu o 40% dzięki zastosowaniu narzędzi Lean Managament. Wzrost zaangażowania pracowników w proces optymalizacji dzięki KAIZEN. Wzrost satysfakcji Klientów przekładający...

branża bpo

Lean w usługach – branża BPO Assistance / Call Center

Podniesienie rentowności, produktywności bez zwiększenia tempa pracy. Skrócenie czasu rozmowy potrzebnego do zawarcia porozumienia o 32%. Skrócenie czasu oczekiwania Klienta na rozmowę do 3 sygnałów (IN). W ramach projektu osiągnięto...

Zapisz się na LeanLAB!

Weź udział w spotkaniu praktyków Lean Management!

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się i bądź na bieżąco z artykułami
i wydarzeniami Lean.

Praktyczne warsztaty

Certyfikacje Lean Six Sigma

warta logo
Warta referencje

„We wrześniu 2016 i oku w Katowicach, pracownicy Warty uczestniczyli w warsztatach Lean Champions „Lean Management i KAIZEN” zorganizowanym przez firmę LEAN Partner.

Szkolenie zostalo przeprowadzone w bardzo dynamicznej formie. Zestawy pojęć teoretycznych były umiejętnie przeplatane warsztatami, realizując tym samym praktyczne zastosowanie poznanych teorii. Dzięki temu, uczestnicy byli zaangażowani i chętni do pracy. Należy podkreślić, że dużą rolę odegrali sami trenerzy, którzy z dużą swobodą przekazywali wiedzy i dbali o dobrą atmosferę szkolenia.

Warsztat został przygotowany i przeprowadzony zgodnie z wcześniejszym ustaleniem, dokładnie pod zamówienie Warty spełnił oczekiwania wszystkich uczestników w części merytorycznej oraz warsztatowej.

Ogromnym atutem warsztatów okazała się możliwość poznania praktycznego wykorzystania metodyki LEAN w firmie Bombardier. To świetny pomysł na spotkanie z praktykami i możliwość zadania pytań managerom stosującym na co dzień z sukcesem metodologię LEAN.

Wszystkim zainteresowanym wprowadzeniem metodologii LEAN polecamy szkolenie i warsztaty prowadzone przez LEAN Partner.

To bardzo dobra inwestycja oraz gwarancja jakości szkolenia.”

Beata Jaczewska, Koordynator

Jarosław Paćko, Dyrektor, Towarzystwo ubezpieczeń i reasekuracji  Warta S.A, branża ubezpieczeniowa