Toyota Kata

5 pytań Toyota Kata pozwala nawiązać dialog i zrozumieć celu rozwoju. Pytania pozwalają na szybkie odnalezienie się w zaistniałej sytuacji dla obu stron.
Toytota Kata

Toyota Kata - czym jest i jak się ją stosuje?

Czym jesta Kata?

Słowo Kata pochodzi z kraju kwitnącej wiśni jaki jest Japonia. Kata rozumiana jest jako jeden z rodzajów ćwiczeń w sztukach walki. Poprzez standardowe określone w czasie sekwencje oddechów oraz ruchów w sytuacji zagrożenia, ataku lub obrony, adept sztuk walki doprowadza do sytuacji, że powtarzalne ruchy stają się jego drugą naturą.

Toyota Kata znajduje odzwierciedlenie w ciągłym doskonaleniu procesów jak również w rozwoju osobistym. Od niedawna stanowi fundament w szkoleniach coachingowych dla szeregu organizacji, mając na celu budowanie świadomego zespołu i rozwoju pracowników. Budując świadome przedsiębiorstwo oparte na realizacji celów oraz kierunku organizacji, rozwój pracowników jest szalenie ważny. Niejednokrotnie pracownicy stawiają sobie za cel, wyjście ze swojej strefy komfortu
i stanięcie twarzą w twarz, z otaczającą ich zmianą.

Toyota Kata pozwala w jasny i obrazowy sposób, rozwiązywać problemy.
Temat, który doskwiera wielu organizacjom. Podczas podejścia Kata należy zbudować hipotezy, które następnie trzeba poddać testowaniu. Testowanie, zawsze musi opierać się na Liczbach, Danych oraz Faktach, zebranych podczas obserwacji dnia pracy, podobnego do tego, kiedy wystąpił problem. Toyota Kata, proponuje po określeniu konkretnych warunków (tzw wyzwania biznesowego) oraz stworzeniu planu, przystępujemy do wyciągania wniosków.

Brzmi dość enigmatycznie, jak to wygląda w praktyce?

Mike Rother w książce „Toyota Kata” opisuje pięć pytań, których celem jest zaangażowanie pracowników podczas wstąpienia na ścieżkę zmiany. Opisane niżej pytania, pozwalają na nawiązanie dialogu ((mentor-uczeń) i wspólne wypracowanie drogi doskonalenia.

Poniżej 5 pytań kata coachingu:

  1. Jak wygląda cel zmiany?
  2. Jak wygląda stan obecny?
  3. Jakie widzisz przeszkody w osiągnieciu celu zmiany?
  4. Jaki mógłbyś podjąć pierwszy krok i czy możesz go zrobić?
  5. Kiedy możemy sprawdzić wynik pierwszego kroku?

Opanowanie wzorca kata doskonalenia, ułatwia pracę kadry managerskiej, lider podążający w zmianie, nie musi znać rozwiązań na występujące problemy.
Cała jego siła skupia się na wzorcach Kata. 5 pytaniach, które zadaje swojemu zespołowi, celem określenia rozwiązania i zdefiniowania przyczyny źródłowej problemu. Temat toyota kata jest często podejmowany podczas szeregu szkoleń
z zakresu rozwoju osobistego kadry liderów. Kata utrzymuje harmonie własnej organizacji w dynamicznym otoczeniu. Aktualnie, w rzeczywistości ciągłej niekontrolowanej zmiany VUCA – Toyota Kata jest wybawieniem od wszechogarniającego chaosu.

Kata doskonalenie promuje naukowy sposób myślenia. Czasem można sądzić, że nazbyt szablonowy, zorientowany na cel rozwiązywania problemów. Toyota kata opisuje w trzech etapach proces problem solving:

  1. Etap planowania – określamy cel, analizujemy gdzie aktualnie się znajdujemy
    i jakie kroki musimy dokonać, by przybliżyć się do celu
  2. Etap realizacji – realizujemy plan i wyciągamy wnioski. PDCA – ciągłe eksperymenty, dzięki którym napotykamy się na przeszkody. Toyota kata utrzymuje, że dzięki problemom, uczysz się co działa, a co nie. Rozwiązujesz napotkane problemy do momentu, aż osiągniecie określonego celu nie stanie się jasne.
  3. Etap adaptacji – retrospektywa – przypominasz sobie napotkane przeszkody oraz dostosowujesz swój plan do następnego cyklu – ucząc się za każdym razem, dzięki wiedzy którą nabyłeś podczas przeprowadzania eksperymentów.


Kata bazuje na pętli zwrotnej: celowe zaplanowane działanie – wyciąganie wniosków
z przeprowadzonych działań – wprowadzanie zmian bazując na zebranych informacjach. Kata doskonalenia upraszcza proces zarządzania i daje przestrzeń na rozwój zarówno zespołów, jak i narzędzie dla lidera.

5 pytań Toyota Kata pozwala nawiązać dialog i zrozumieć celu rozwoju. Zastosowanie przygotowanej formuły pytań pozwala na szybkie odnalezienie się w zaistniałej sytuacji dla obu stron. Rozwój pracownika to podstawa, by firma była szanowana
i konkurencyjna na rynku.

Jeśli zainteresowałeś się zastosowanie Toyota Kata u siebie w organizacji, jest nam niezwykle miło. Zapraszamy Cię różwnież do przeczytania pozostałych artykułów,
na których m.in. dowiesz się jak wprowadzić i rozwinąć system zgłaszania pomysłów, który zwiększy Twoją efektywność.

https://leanpartner.pl/system-sugestii-pracowniczych-kaizen/

Nasz autorski system sugestii funkcjonuje w szeregu organizacji, zarówno tych produkcyjnych jak i usługowych.

Zapraszamy do kontaktu.

Jeśli uważasz ten artykuł za merytoryczny i pomocny, udostępnij go na swoich social mediach.

Zaciekawił Cię artykuł? Podziel się nim na Facebook
Zaciekawił Cię artykuł? Podziel się nim na Linkedin
Udostępnij na Facebook
Udostępnij na Linkedin

Nasze wdrożenia

Lean w branży automotive

Optymalizacja 2 linii zrobotyzowanego spawania. Dzięki wdrożonym zmianom dostawca może sprostać zmienności w zamówieniach klienta i produkować zgodnie z zasadami JIT. Projekt wygenerował 2 500 000 zł zysku.

Lean w logistyce – transport kontenerów morskich

Realizacja business case’u polegającego na zmniejszeniu kosztów załadunku i rozładunku statku oraz umożliwieniu składania większej liczby zamówień na transport morski. Osiągnięto cel projektu w zakładanym czasie i zwrocie inwestycji 200k...

Lean w produkcji – armatura sanitarna

Optymalizacja linii montażowej zaworów. Dzięki wdrożonym zmianom bazującym na koncepcji Lean Manufacturing udało się znacząco obniżyć koszty wytwarzania produktów zwiększając produktywność średnio o 45 % . Projekt wygenerował 450 000...

Lean w usługach – branża bankowość, finanse

Skrócenie czasu odpowiedzi na zgłoszenia Klientów o 30%. Zwiększenie wydajności procesu o 40% dzięki zastosowaniu narzędzi Lean Managament. Wzrost zaangażowania pracowników w proces optymalizacji dzięki KAIZEN. Wzrost satysfakcji Klientów przekładający...

branża bpo

Lean w usługach – branża BPO Assistance / Call Center

Podniesienie rentowności, produktywności bez zwiększenia tempa pracy. Skrócenie czasu rozmowy potrzebnego do zawarcia porozumienia o 32%. Skrócenie czasu oczekiwania Klienta na rozmowę do 3 sygnałów (IN). W ramach projektu osiągnięto...

Zapisz się na LeanLAB!

Weź udział w spotkaniu praktyków Lean Management!

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się i bądź na bieżąco z artykułami
i wydarzeniami Lean.

Praktyczne warsztaty

Certyfikacje Lean Six Sigma

warta logo
Warta referencje

„We wrześniu 2016 i oku w Katowicach, pracownicy Warty uczestniczyli w warsztatach Lean Champions „Lean Management i KAIZEN” zorganizowanym przez firmę LEAN Partner.

Szkolenie zostalo przeprowadzone w bardzo dynamicznej formie. Zestawy pojęć teoretycznych były umiejętnie przeplatane warsztatami, realizując tym samym praktyczne zastosowanie poznanych teorii. Dzięki temu, uczestnicy byli zaangażowani i chętni do pracy. Należy podkreślić, że dużą rolę odegrali sami trenerzy, którzy z dużą swobodą przekazywali wiedzy i dbali o dobrą atmosferę szkolenia.

Warsztat został przygotowany i przeprowadzony zgodnie z wcześniejszym ustaleniem, dokładnie pod zamówienie Warty spełnił oczekiwania wszystkich uczestników w części merytorycznej oraz warsztatowej.

Ogromnym atutem warsztatów okazała się możliwość poznania praktycznego wykorzystania metodyki LEAN w firmie Bombardier. To świetny pomysł na spotkanie z praktykami i możliwość zadania pytań managerom stosującym na co dzień z sukcesem metodologię LEAN.

Wszystkim zainteresowanym wprowadzeniem metodologii LEAN polecamy szkolenie i warsztaty prowadzone przez LEAN Partner.

To bardzo dobra inwestycja oraz gwarancja jakości szkolenia.”

Beata Jaczewska, Koordynator

Jarosław Paćko, Dyrektor, Towarzystwo ubezpieczeń i reasekuracji  Warta S.A, branża ubezpieczeniowa