TPM

Całkowite Produktywne Utrzymanie Ruchu Maszyn (TPM) jest metodą, która umożliwia nam utrzymanie możliwie jak najbardziej efektywnych działań maszyn i urządzeń.

Czym jest TPM - Total Productive Maintenance?

TPM (Total Productive Maintenance), czyli Całkowite Produktywne Utrzymanie Ruchu Maszyn jest metodą, która umożliwia utrzymanie możliwie jak najbardziej efektywnego działania maszyn i urządzeń w symbiozie z założeniami Lean Management. Zakładają one, że zaangażowanie pracowników przekłada się na zmniejszenie traconego czasu powstałego przez postoje spowodowane nieterminowymi dostawami, przezbrojeniami, awariami oraz konserwacjami. W wyniku stosowania tych założeń implementowane są usprawnienia w miejscu pracy/ hali produkcyjnej, czy nawet w ustawieniu maszyn.

Jakie są cele TPM?

Total Productive Maintenance to ciągły proces wykorzystywania maszyn i urządzeń w firmie przez pracowników mających na celu utrzymać ruch. Dzięki wdrożeniu tych metod każde urządzenie w procesie produkcyjnym jest w stanie przeprowadzić potrzebne zadania dzięki brakom zakłóceń na linii produkcyjnej.
Główne cele TPM to:

 • doskonalenie całkowitej efektywności przedsiębiorstwa (maksymalizowanie efektywności wyposażenia),
 • rozwijanie systemu utrzymania ruchu,
 • zaangażowanie całej firmy w planowanie i projektowanie oraz konserwacja maszyn,
 • aktywowanie pracowników w celu zaangażowania się w konserwację maszyn.

Najważniejszym celem w TPM jest osiągniecie 3 zer: zero wypadków w przy pracy, zero awarii i zero braków.

Jakie są główne straty w TPM?

W Total Productive Maintenance wyróżniamy 6 głównych strat podczas wdrażania tego systemu:

 • awarie,
 • straty,
 • przezbrojenia i nastawienia,
 • przestoje i bezczynność maszyn,
 • zmniejszona prędkość operacji,
 • braki jakościowe, poprawki i odpady produkcyjne.

Główne filary Total Productive Maintenance

W systemie TPM, aby osiągnąć główne cele, musimy uwzględnić 7 filarów, które stanowią podstawę Total Productive Maintenance:

 • Autonomiczne utrzymanie produkcji

Znajomość ich obsługi przez operatora opiera się na dogłębnym poznaniu maszyny. Pozwala to na wcześniejsze wykrycie nieprawidłowości tj. niechciane odgłosy, stukanie, hałasy. 

Przeprowadzanie analizy operacyjnej maszyn w celu opracowania ulepszeń, które eliminują marnotrawstwa. 

 •  Planowane utrzymanie maszyn

Głównym przesłaniem wyłaniającym się z działań prowadzonych w tym filarze jest dzielenie się doświadczeniami w przypadku zakupu lub testowania nowych maszyn. Ważne jest również skrócenie czasu uruchamiania nowego urządzenia. 

 • Utrzymanie jakości

Stosowanie odpowiednich narzędzi jakościowych oraz wykonywanie analiz technicznych dotyczących pracy poszczególnych elementów maszyny, które prowadzą do wystąpienia potencjalnych awarii i wpływają na produkt finalny. 

 • Szkolenia

Wdrażaj działania, które poprawią wydajność pracowników. Szkolenie to może zapewnić zarówno firma, jak i organizacje zewnętrzne. Ma na celu doskonalenie umiejętności pracowników. 

 • Globalne utrzymanie ruchu w biurach

Wdrożenie działań, które zoptymalizują procesy administracyjne oraz poprawią komunikację pomiędzy działami firmy. 

 • Bezpieczeństwo, zdrowie i środowisko

Podejmowanie działania uwzględniające bezpieczeństwo maszyn, operatorów i środowiska –  wszystko to, co wpływa na samopoczucie pracowników 

Podstawą całego systemu TPM jest metodologia 5S, powiązana z organizacją miejsca pracy. Wynika to z faktu, że w źle zorganizowanym miejscu pracy trudno dostrzec usterkę w maszynie. Filary TPM nie będą miały solidnych podstaw i nie osiągną swoich celów bez wdrożenia stabilnego systemu 5S

Korzyści ze stosowania metody Total Productive Maintenance

Wśród korzyści  z wdrożenia TPM w firmie można wymienić:

 • Skrócony czas przestoju maszyny.
 • Zmniejszona liczba i czas trwania przestojów.
 • Zminimalizowana ilość braków, usterek i reklamacji.
 • Zmniejszone zużycie części zamiennych.
 • Poprawa bezpieczeństwa.
 • Poprawa pracy zespołowej.
 • Poprawa komunikacji.

Podobne artykuły

Jeśli uważasz ten artykuł za merytoryczny i pomocny, udostępnij go na swoich social mediach.

Zaciekawił Cię artykuł? Podziel się nim na Facebook
Zaciekawił Cię artykuł? Podziel się nim na Linkedin
Udostępnij na Facebook
Udostępnij na Linkedin

Nasze wdrożenia

Lean w branży automotive

Optymalizacja 2 linii zrobotyzowanego spawania. Dzięki wdrożonym zmianom dostawca może sprostać zmienności w zamówieniach klienta i produkować zgodnie z zasadami JIT. Projekt wygenerował 2 500 000 zł zysku.

Lean w logistyce – transport kontenerów morskich

Realizacja business case’u polegającego na zmniejszeniu kosztów załadunku i rozładunku statku oraz umożliwieniu składania większej liczby zamówień na transport morski. Osiągnięto cel projektu w zakładanym czasie i zwrocie inwestycji 200k...

Lean w produkcji – armatura sanitarna

Optymalizacja linii montażowej zaworów. Dzięki wdrożonym zmianom bazującym na koncepcji Lean Manufacturing udało się znacząco obniżyć koszty wytwarzania produktów zwiększając produktywność średnio o 45 % . Projekt wygenerował 450 000...

Lean w usługach – branża bankowość, finanse

Skrócenie czasu odpowiedzi na zgłoszenia Klientów o 30%. Zwiększenie wydajności procesu o 40% dzięki zastosowaniu narzędzi Lean Managament. Wzrost zaangażowania pracowników w proces optymalizacji dzięki KAIZEN. Wzrost satysfakcji Klientów przekładający...

branża bpo

Lean w usługach – branża BPO Assistance / Call Center

Podniesienie rentowności, produktywności bez zwiększenia tempa pracy. Skrócenie czasu rozmowy potrzebnego do zawarcia porozumienia o 32%. Skrócenie czasu oczekiwania Klienta na rozmowę do 3 sygnałów (IN). W ramach projektu osiągnięto...

Zapisz się na LeanLAB!

Weź udział w spotkaniu praktyków Lean Management!

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się i bądź na bieżąco z artykułami
i wydarzeniami Lean.

Praktyczne warsztaty

Certyfikacje Lean Six Sigma

warta logo
Warta referencje

„We wrześniu 2016 i oku w Katowicach, pracownicy Warty uczestniczyli w warsztatach Lean Champions „Lean Management i KAIZEN” zorganizowanym przez firmę LEAN Partner.

Szkolenie zostalo przeprowadzone w bardzo dynamicznej formie. Zestawy pojęć teoretycznych były umiejętnie przeplatane warsztatami, realizując tym samym praktyczne zastosowanie poznanych teorii. Dzięki temu, uczestnicy byli zaangażowani i chętni do pracy. Należy podkreślić, że dużą rolę odegrali sami trenerzy, którzy z dużą swobodą przekazywali wiedzy i dbali o dobrą atmosferę szkolenia.

Warsztat został przygotowany i przeprowadzony zgodnie z wcześniejszym ustaleniem, dokładnie pod zamówienie Warty spełnił oczekiwania wszystkich uczestników w części merytorycznej oraz warsztatowej.

Ogromnym atutem warsztatów okazała się możliwość poznania praktycznego wykorzystania metodyki LEAN w firmie Bombardier. To świetny pomysł na spotkanie z praktykami i możliwość zadania pytań managerom stosującym na co dzień z sukcesem metodologię LEAN.

Wszystkim zainteresowanym wprowadzeniem metodologii LEAN polecamy szkolenie i warsztaty prowadzone przez LEAN Partner.

To bardzo dobra inwestycja oraz gwarancja jakości szkolenia.”

Beata Jaczewska, Koordynator

Jarosław Paćko, Dyrektor, Towarzystwo ubezpieczeń i reasekuracji  Warta S.A, branża ubezpieczeniowa