TWI

TWI to skuteczna metoda przekazywania wiedzy i doświadczeń. Sprawdzi się na każdym stanowisku. Jego głównym celem było i jest umożliwienie doświadczonym pracownikom efektywnego i skutecznego dzielenia się swoją wiedzą oraz doświadczeniem, przyspieszając tym samym rozwój nowo zatrudnionych pracowników.
 1. Rozwija umiejętności kierownicze, skupiając się na instruowaniu pracowników, budowaniu relacji, doskonaleniu metod pracy i zapewnieniu bezpieczeństwa pracy.
 2. Jest uznawany za podstawę lean management i japońskich metod zarządzania, wykorzystując cykl Plan-Do-Check-Act (PDCA).
 3. Powstał w odpowiedzi na potrzeby przemysłu zbrojeniowego USA podczas II wojny światowej, przynosząc skrócenie czasu szkolenia i wzrost wydajności.
 4. Po wojnie został zaadoptowany przez Japonię, wpływając na rozwój innowacji i efektywności produkcji, szczególnie w Toyota Production System.
 5. Wprowadzenie metod pracy jak SMED, TPM, 5S, i Andon znacząco zmniejszyło błędy procesowe.
 6. TWI ma kluczowe znaczenie dla globalnego zarządzania produkcją, promując kulturę ciągłego doskonalenia.
 7. Efektywnie zatrudnia i szkoli nowych pracowników, co zostało potwierdzone sukcesem na świecie, w tym w Lean Manufacturing.
 8. Wspiera poprawę jakości w firmach poprzez stabilizację pracy, redukcję błędów i eliminowanie niedociągnięć.

Program TWI co to i jaki jest jego cel? 

Training Within Industry (TWI) to innowacyjny program skoncentrowany na rozwijaniu umiejętności kierowniczych i operacyjnych wśród brygadzistów, mistrzów, liderów oraz kierowników.

 • Program ten podkreśla znaczenie: Instruowania Pracowników (IP),
 • budowania Relacji z Pracownikami (RP),
 • doskonalenia Metod Pracy (MP),
 • a także zapewnienia Bezpieczeństwa Pracy (BP).

 

TWI, uważany za fundament japońskich metod zarządzania i lean management, zyskał uznanie dzięki implementacji cyklu Plan-Do-Check-Act (PDCA), opracowanego przez Williama Edwardsa Deminga.

Historia TWI sięga II wojny światowej, kiedy to Departament Obrony USA zidentyfikował potrzebę szybkiego rozwijania nowej siły roboczej w przemyśle zbrojeniowym.

W odpowiedzi na tę potrzebę, Sidney Hillman zaprezentował program TWI jako kluczowy element w strategii produkcji wojennej.

Program, opracowany przez czołowych menedżerów i naukowców, miał na celu szybki rozwój utalentowanej kadry produkcyjnej, co miało przynieść wzrost produktywności i jakości.

Wprowadzenie TWI w przemyśle amerykańskim przyczyniło się do znaczących sukcesów, takich jak skrócenie czasu szkolenia nowych pracowników o 25% lub więcej, zwiększenie wydajności oraz redukcja reklamacji.

W kontekście roli lidera, TWI kładzie nacisk na praktyczne zarządzanie grupą ludzi, w tym nie tylko formalnie zarządzających, ale również doświadczonych operatorów.

Liderzy są odpowiedzialni za zapewnienie pracy zgodnej ze standardami, szkolenie operatorów, audytowanie i analizę usprawnień w metodach pracy.

Struktura programu TWI obejmuje rozwój czterech kluczowych umiejętności:

 • Instruowania Pracowników,
 • doskonalenia Metod Pracy,
 • budowy dobrych Relacji z Pracownikami oraz
 • zapewnienia Bezpieczeństwa Pracy.

Program TWI, w Polsce jest obecnie stosowany nie tylko w przemyśle produkcyjnym, ale również usługowym, oferując narzędzia takie jak analiza pracy, standaryzacja pracy oraz rozwiązywanie problemów, co przyczynia się do zwiększenia efektywności pracy.

Po zakończeniu wojny, choć zainteresowanie TWI w Stanach Zjednoczonych zaczęło słabnąć, Japonia przyjęła i rozwijała program jako fundament dla swojej filozofii ciągłego doskonalenia, znanego jako Kaizen, oraz dla Systemu Produkcji Toyoty (TPS). Dzięki adaptacji i rozwojowi metod TWI, Toyota i inne japońskie przedsiębiorstwa szybko stały się liderami w dziedzinie innowacji przemysłowych i efektywności produkcji, ustanawiając nowe standardy w zarządzaniu jakością i produkcją.

Program TWI, opierając się na cyklu PDCA (Plan-Do-Check-Act), opracowanym przez Williama Edwardsa Deminga, stał się integralną częścią systemu zarządzania Toyoty, wpływając na stabilizację i standaryzację procesów pracy.

Wprowadzenie metod pracy, takich jak SMED, TPM, 5S, i Andon, w ramach TWI, umożliwiło redukcję błędów procesowych i zwiększenie wydajności pracy.

Długoterminowe skutki adaptacji metod TWI przez przemysł japoński, zwłaszcza Toyotę, były znaczące i trwałe, wpływając nie tylko na rozwój przemysłu w Japonii, ale i na globalne podejście do zarządzania produkcją i pracy.

Filozofia ciągłego doskonalenia oraz efektywne techniki zarządzania produkcją zostały przyjęte przez przedsiębiorstwa na całym świecie, co przyczyniło się do rozwoju kultury innowacji, skupionej na ciągłym doskonaleniu i eliminacji marnotrawstwa.

W jakim stopniu TWI spełniło oczekiwania?

Zapotrzebowanie na produkty zbrojeniowe było coraz większe. Wprowadzenie TWI miało na celu sprawne zatrudnienie nowych niedoświadczonych osób do prac w przemyśle, którzy nigdy wcześniej z taką pracą nie mieli styczności, a były to nie tylko kobiety czy też młodzi mężczyźni, którzy nie mogli służyć w wojsku ale także pracownicy administracyjni niemający z produkcją nic wspólnego.

Wdrożenie programu i jego skuteczność była monitorowana w 600 fabrykach z obszaru zbrojeniowego. 

Jak się okazało TWI odniósł olbrzymi sukces i po zakończeniu wojny był stosowany między innymi w Japonii w okresie jej dynamicznej odbudowy. Aktualnie TWI wchodzi w skład fundamentów Lean Management – szczególnie w Lean Manufacturing

TWI jako metoda jest oparta o cykl PDCA (Plan-Do-Check-Act), opracowana przez Williama Edwardsa Deminga. Program TWI został zaadoptowany przez system Toyota Production System i stał się jego integralną częścią. Oficjalne wyniki stosowania TWI są następujące:

 • 100% fabryk o 25% lub więcej skróciło czas szkolenia nowych pracowników,

 • 86% fabryk podniosło wydajność o 25%,

 • 88% fabryk zredukowało czas pracy na produkcie o 25% lub więcej,

 • 100% fabryk zredukowało reklamacje o ponad 25%

TWI obecnie. Dalszy rozwój

Lean Management i program TWI łącznie, są uzupełniającą się filozofią poprawy jakości w firmach. 

TWI stał się też fundamentem systemu Toyoty odpowiedzialnym za stabilizację i standaryzację pracy procesów takich jak:

 • SMED (metoda skracania przezbrojeń),

 • TPM (całkowite produktywne utrzymanie ruchu maszyn),

 • 5S (utrzymanie stanowiska pracy na jak najwyższym poziomie),

 • Andon (szybkie reagowanie na problemy poprzez ich zgłoszenie i zatrzymanie procesu)

Ważne jest to o tyle, że standaryzacja pracy wpływa na redukcję błędów w procesach popełnionych przez ludzi – co się w sposób naturalny może wydarzyć. 

To zwykle działanie człowieka (jeszcze) stanowi bezpośrednią przyczynę niedociągnięć jakościowych, niskiej efektywności pracy czy wypadków. TWI skutecznie eliminuje u źródła:

 • Brak odpowiedniego przeszkolenia operatorów,

 • Źle opracowany standard pracy,

 • Brak systemu nadzorowania i audytowania pracownika po szkoleniu.

Jeśli uważasz ten artykuł za merytoryczny i pomocny, udostępnij go na swoich social mediach.

Zaciekawił Cię artykuł? Podziel się nim na Facebook
Zaciekawił Cię artykuł? Podziel się nim na Linkedin
Udostępnij na Facebook
Udostępnij na Linkedin

Nasze wdrożenia

Lean w branży automotive

Optymalizacja 2 linii zrobotyzowanego spawania. Dzięki wdrożonym zmianom dostawca może sprostać zmienności w zamówieniach klienta i produkować zgodnie z zasadami JIT. Projekt wygenerował 2 500 000 zł zysku.

Lean w logistyce – transport kontenerów morskich

Realizacja business case’u polegającego na zmniejszeniu kosztów załadunku i rozładunku statku oraz umożliwieniu składania większej liczby zamówień na transport morski. Osiągnięto cel projektu w zakładanym czasie i zwrocie inwestycji 200k...

Lean w produkcji – armatura sanitarna

Optymalizacja linii montażowej zaworów. Dzięki wdrożonym zmianom bazującym na koncepcji Lean Manufacturing udało się znacząco obniżyć koszty wytwarzania produktów zwiększając produktywność średnio o 45 % . Projekt wygenerował 450 000...

Lean w usługach – branża bankowość, finanse

Skrócenie czasu odpowiedzi na zgłoszenia Klientów o 30%. Zwiększenie wydajności procesu o 40% dzięki zastosowaniu narzędzi Lean Managament. Wzrost zaangażowania pracowników w proces optymalizacji dzięki KAIZEN. Wzrost satysfakcji Klientów przekładający...

branża bpo

Lean w usługach – branża BPO Assistance / Call Center

Podniesienie rentowności, produktywności bez zwiększenia tempa pracy. Skrócenie czasu rozmowy potrzebnego do zawarcia porozumienia o 32%. Skrócenie czasu oczekiwania Klienta na rozmowę do 3 sygnałów (IN). W ramach projektu osiągnięto...

Zapisz się na LeanLAB!

Weź udział w spotkaniu praktyków Lean Management!

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się i bądź na bieżąco z artykułami
i wydarzeniami Lean.

Praktyczne warsztaty

Certyfikacje Lean Six Sigma

warta logo
Warta referencje

„We wrześniu 2016 i oku w Katowicach, pracownicy Warty uczestniczyli w warsztatach Lean Champions „Lean Management i KAIZEN” zorganizowanym przez firmę LEAN Partner.

Szkolenie zostalo przeprowadzone w bardzo dynamicznej formie. Zestawy pojęć teoretycznych były umiejętnie przeplatane warsztatami, realizując tym samym praktyczne zastosowanie poznanych teorii. Dzięki temu, uczestnicy byli zaangażowani i chętni do pracy. Należy podkreślić, że dużą rolę odegrali sami trenerzy, którzy z dużą swobodą przekazywali wiedzy i dbali o dobrą atmosferę szkolenia.

Warsztat został przygotowany i przeprowadzony zgodnie z wcześniejszym ustaleniem, dokładnie pod zamówienie Warty spełnił oczekiwania wszystkich uczestników w części merytorycznej oraz warsztatowej.

Ogromnym atutem warsztatów okazała się możliwość poznania praktycznego wykorzystania metodyki LEAN w firmie Bombardier. To świetny pomysł na spotkanie z praktykami i możliwość zadania pytań managerom stosującym na co dzień z sukcesem metodologię LEAN.

Wszystkim zainteresowanym wprowadzeniem metodologii LEAN polecamy szkolenie i warsztaty prowadzone przez LEAN Partner.

To bardzo dobra inwestycja oraz gwarancja jakości szkolenia.”

Beata Jaczewska, Koordynator

Jarosław Paćko, Dyrektor, Towarzystwo ubezpieczeń i reasekuracji  Warta S.A, branża ubezpieczeniowa