Leanowiec – kto to?

Stosowanie w praktyce Lean Management, sprawia, że zmienia się sposób myślenia o firmie – zespołach i procesach. Zmianie ulega proces podejmowania decyzji.
lean management

Kim jest Leanowiec? Jak myśli?

Zarządzanie procesowe to sposób myślenia. W jaki sposób myślą doświadczeni Leanowcy? 

 

 

Stosowanie w praktyce LEAN Management, sprawia, że zmienia się sposób myślenia o firmie i jej działaniu. 

Zmienia się sposób myślenia o potrzebach klientów, zespołów. 

To co robimy na co dzień nie jest już tylko pojedynczym zadaniem. Staje się procesem – czyli czymś coś integruje ludzi i sprawia, że osiągamy efekty.

Zmianie ulega proces podejmowania decyzji – przechodzimy z „poczucia” i „doświadczenia” na dane-liczby-fakty oraz działamy zgodnie z PDCA

Zaczynamy działać skuteczniej bo strategicznie. Pomaga w tym rozumienie praktyczne KaizenHoshin KanriVSM

Dzięki zebranym doświadczeniom, zaczynasz inaczej myśleć a spisane przez Ciebie doświadczenia w zarządzaniu mają inny wydźwięk, niż te opisane w książkach popularnych autorów.

Jak myśli doświadczony leanowiec

 „Czuję, że jestem zależny od kogoś i ktoś jest zależny ode mnie” 

Podczas wprowadzania LEAN w życie firmy, kluczowym jest właściwe zrozumienie tej praktyki przez wszystkie zaangażowane osoby. 

Takimi osobami są właściciele firmy, zarząd oraz pracownicy operacyjni. 

Tylko od nich zależy, w jaki sposób będą ze sobą współpracować i tylko do nich może zgłosić się potencjalny klient. 

Świadomość tych subtelnych współzależności jest istotna – tak samo jak istotne jest przełożenie tej wiedzy na konkretne działania doskonalące. A zacząć należy od przepływu informacji.

Informację można stworzyć, przekazać i następnie zweryfikować stopień jej przyswojenia i zrozumienia. Można to zrobić w relatywnie prosty sposób. Korzystanie ze wskaźników może dać wiele odpowiedzi na wiele pytań – tylko trzeba zacząć je zadawać. Poziom jakości usługi lub produktu jest najpopularniejszym i najczęściej stosowanym wskaźnikiem, który odpowiada na pytania jak poprawnie się rozumiemy.

Doświadczony specjalista ds. lean wie, że nie tylko od definiowania wskaźników i ich monitorowania zależy sukces firmy. To dzięki współpracy grupy specjalistów z praktyczną wiedzą o gemba walk (czyli odpowiednia obserwacja – analiza procesów, która pozwala je lepiej poznać i doskonalić), można modelowo rozpocząć wprowadzanie jakichkolwiek miar (KPI) w organizacji.

Jeśli zespół będzie w stanie stworzyć taką grupę, praktyczne i dogłębne zrozumienie współzależności stanie się możliwe. To od subtelnych szczegółów tej współzależności i wyników analizy tej grupy będą uwarunkowane dalsze decyzje o doskonaleniu firmy – wszystko zależy od grona współpracujących ze sobą ludzi.

„Wiem, że każdy proces posiada wartość w jednostkach czasu, finansowych a przede wszystkim w stopniu zadowolenia Klientów – zewnętrznych i wewnętrznych”.

Wszyscy żyjemy w czasie rzeczywistym. 

Mówienie o “długiej” lub “krótkiej” czynności nie informuje o jej rzeczywistym czasie wykonywania i nie jest mierzalne z perspektywy analizy. Specjalista lean wie, że od pomiarów zależy rzetelna wiedza. Brak pomiarów oznacza zmniejszenie szans na identyfikację i rozwiązanie kluczowych problemów.

W swoich obliczeniach warto wziąć pod uwagę m.in. rentowność produktów i usług. Analiza finansowa uzupełnia analizę operacyjną. Pozwala podjąć skuteczne decyzje strategiczne. Całość pomiarów powinno rozpocząć i zakończyć badanie satysfakcji i opinii klientów – zewnętrznych i wewnętrznych. Ci pierwsi są nośnikiem kapitału finansowego oraz opinii na rynku, ci drudzy odpowiadają za produktywność procesów.

Dużo, mało, długo, krótko, jakiś i gdzieś – używanie takich sformułowań jest niestety często nadużywane w trakcie rozmów o procesach, problemach i szansach. W tym wypadku codzienny język nacechowany jest emocjami. Warto użyć prostej matematyki, aby porozumiewać się w kategoriach zrozumiałych dla wszystkich wartości.

„Zmiana sposobu myślenia jest fundamentem, na którym można budować kulturę ciągłego doskonalenia”.

Kiedy przedsiębiorstwo decyduje się na zatrudnienie pracowników, którzy są doświadczeni oraz wykwalifikowani to z perspektywy pracodawcy jest to już bardzo dobra inwestycja. Jednak wykonywanie przez tych pracowników zadań opierających się jedynie na nabytej dotychczas wiedzy oraz braku usprawnień, nie jest procesem zgodnym z LEAN. 

80% firm stosuje wyżej wymienioną taktykę, w której pracownik powinien wykonywać określone przez zarząd zadania i nie zmieniać procesu.

Leanowiec z kolei myśli o ciągłym usprawnianiu miejsca pracy oraz kształceniu pracowników, na przykład wykorzystując problemy występujące w przedsiębiorstwie jako przykład dydaktyczny.
Napotykając problem, jest w stanie odnaleźć prawdziwy powód MUDY (marnotrawstwa) oraz zamienić dotychczasowy sposób działania na sprawniejszy np. o 5% (produktywność +5%). 

Wśród firm, które doskonale dostosowały się do zmian wywołanych pandemią oraz zwiększyły zyski ze sprzedaży, można wyróżnić firmę Lego.

Zastosowanie efektywnych praktyk Lean Management doprowadziło do podniesienia poziomu sprzedaży zabawek aż o 21%. 

Taki efekt był możliwy, dzięki elastycznemu podejściu przedsiębiorstwa oraz zwiększeniu zaangażowania pracowników poprzez upoważnianie ich do podejmowania decyzji o właściwych priorytetach.

Według dyrektora generalnego Lego – Nielsa B. Christiansena, kluczową lekcją jest zrozumienie znaczenia zwinności w zmotywowanej, zaangażowanej organizacji, w której pracownikom pozwala się podejmować decyzje. Czyli działać jak partner!

Źródło: Lego: zysk i przychody w 2020 r. Lekcja dla biznesu z czasów pandemii COVID-19 (businessinsider.com.pl)


Dowiedz się więcej o LEAN i liczbach – Weź
udział w naszym cenionym programie certyfikującym umiejętności menedżerskie na poziomie LEAN SIX SIGMA YELLOW BELT.

Zapisz się na https://leanpartner.pl/yellow-belt

Jeśli uważasz ten artykuł za merytoryczny i pomocny, udostępnij go na swoich social mediach.

Zaciekawił Cię artykuł? Podziel się nim na Facebook
Zaciekawił Cię artykuł? Podziel się nim na Linkedin
Udostępnij na Facebook
Udostępnij na Linkedin

Nasze wdrożenia

Lean w branży automotive

Optymalizacja 2 linii zrobotyzowanego spawania. Dzięki wdrożonym zmianom dostawca może sprostać zmienności w zamówieniach klienta i produkować zgodnie z zasadami JIT. Projekt wygenerował 2 500 000 zł zysku.

Lean w logistyce – transport kontenerów morskich

Realizacja business case’u polegającego na zmniejszeniu kosztów załadunku i rozładunku statku oraz umożliwieniu składania większej liczby zamówień na transport morski. Osiągnięto cel projektu w zakładanym czasie i zwrocie inwestycji 200k...

Lean w produkcji – armatura sanitarna

Optymalizacja linii montażowej zaworów. Dzięki wdrożonym zmianom bazującym na koncepcji Lean Manufacturing udało się znacząco obniżyć koszty wytwarzania produktów zwiększając produktywność średnio o 45 % . Projekt wygenerował 450 000...

Lean w usługach – branża bankowość, finanse

Skrócenie czasu odpowiedzi na zgłoszenia Klientów o 30%. Zwiększenie wydajności procesu o 40% dzięki zastosowaniu narzędzi Lean Managament. Wzrost zaangażowania pracowników w proces optymalizacji dzięki KAIZEN. Wzrost satysfakcji Klientów przekładający...

branża bpo

Lean w usługach – branża BPO Assistance / Call Center

Podniesienie rentowności, produktywności bez zwiększenia tempa pracy. Skrócenie czasu rozmowy potrzebnego do zawarcia porozumienia o 32%. Skrócenie czasu oczekiwania Klienta na rozmowę do 3 sygnałów (IN). W ramach projektu osiągnięto...

Zapisz się na LeanLAB!

Weź udział w spotkaniu praktyków Lean Management!

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się i bądź na bieżąco z artykułami
i wydarzeniami Lean.

Praktyczne warsztaty

Certyfikacje Lean Six Sigma

warta logo
Warta referencje

„We wrześniu 2016 i oku w Katowicach, pracownicy Warty uczestniczyli w warsztatach Lean Champions „Lean Management i KAIZEN” zorganizowanym przez firmę LEAN Partner.

Szkolenie zostalo przeprowadzone w bardzo dynamicznej formie. Zestawy pojęć teoretycznych były umiejętnie przeplatane warsztatami, realizując tym samym praktyczne zastosowanie poznanych teorii. Dzięki temu, uczestnicy byli zaangażowani i chętni do pracy. Należy podkreślić, że dużą rolę odegrali sami trenerzy, którzy z dużą swobodą przekazywali wiedzy i dbali o dobrą atmosferę szkolenia.

Warsztat został przygotowany i przeprowadzony zgodnie z wcześniejszym ustaleniem, dokładnie pod zamówienie Warty spełnił oczekiwania wszystkich uczestników w części merytorycznej oraz warsztatowej.

Ogromnym atutem warsztatów okazała się możliwość poznania praktycznego wykorzystania metodyki LEAN w firmie Bombardier. To świetny pomysł na spotkanie z praktykami i możliwość zadania pytań managerom stosującym na co dzień z sukcesem metodologię LEAN.

Wszystkim zainteresowanym wprowadzeniem metodologii LEAN polecamy szkolenie i warsztaty prowadzone przez LEAN Partner.

To bardzo dobra inwestycja oraz gwarancja jakości szkolenia.”

Beata Jaczewska, Koordynator

Jarosław Paćko, Dyrektor, Towarzystwo ubezpieczeń i reasekuracji  Warta S.A, branża ubezpieczeniowa