Wartość dodana

Lean value added jest to każda czynność, która zwiększa wartość danego dobra lub usługi dla naszego klienta i powoduje, że produkt staje się bardziej pożądany.

Czym jest wartość dodana? Definicja, przykłady.

Lean value added (wartość dodana) – co to jest?

Lean value added jest to każda czynność, która zwiększa wartość danego dobra lub usługi dla naszego klienta i powoduje, że produkt staje się bardziej pożądany.
Dlatego najważniejszą rzeczą to poznać wymagania klienta i je zrozumieć.
Niestety te uwagi nie są przekazywane do pracowników i stosują niepotrzebne poprawki, niepotrzebne operacje oraz niepotrzebne kontrole jakości.

Dlatego od samego początku starajmy się uczciwie komunikować wymagania klienta wszystkim zaangażowanym w proces.


Lean non value added (brak wartości dodanej)

Co to tak właściwie ten brak wartości dodanej? W języku Lean najprościej jest to MUDA.
Muda używane jest w systemie produkcyjnym Toyoty (TPS) oraz w lean management.

Muda oznacza wszystkie działania i aktywności, które nie dają wartości dla klienta. Słowo to pochodzi z języka japońskiego i oznacza “bezużyteczny, zbędny”.


Czemu tak ważną rzeczą jest umiejętność sprawdzenia co jest naszą wartością dodaną, a co nie?

W tradycyjnych metodach zarządzania priorytet jest nastawiony na przyspieszenie wartości dodanej, a nie skupia się na eliminacji marnotrawstwa (wartości nie dodanej).
Zarząd kupuje nowe sprzęty, lepsze maszyny, osoby wyżej “motywują” pracowników do prac bardziej wydajnych i do szybszej pracy. Firmy koncentrują się nie na tym, czym tak naprawdę powinni.

O wiele więcej można zyskać i czasu oraz zwiększyć zysk niwelacją non value added. Dlatego tak ważne jest skupienie się na nim.


W takim razie jak sprawdzić co w produkcji jest naszym non value added, a co jest wartością dodaną?

Najprostszą metodą jest wzięcie stopera do ręki i notesu, a następnie przejście się do Gemba. Tam mierząc wszystkie procesy poznamy jakie dają nam wyniki. Drugą metodą może być dokładnie to samo tylko korzystając z nagrań wideo. Pozwoli nam to uniknąć nienaturalnego ruchu na produkcji, przez który moglibyśmy coś przeoczyć. Wtedy już dobre pomiary powiedzą nam o wiele więcej, niż to co opowiadają nam pracownicy (co powinniśmy oczywiście też sprawdzić).


Podsumowując

Najważniejszą rzeczą nie jest eliminowanie wartości nie dodanej na siłę, dlatego że niektórych rzeczy nie będziemy w stanie wyeliminować całkowicie. Często takie rozwiązania nie byłyby ekonomiczne albo nie mamy takich rozwiązań na dany problem w danym momencie. Samo dostrzeżenie marnotrawstw oraz koncentracja na ich wyeliminowaniu da nam o wiele więcej niż “dokręcanie śruby”. 

Jeśli uważasz ten artykuł za merytoryczny i pomocny, udostępnij go na swoich social mediach.

Udostępnij na Facebook
Udostępnij na Linkedin

Nasze wdrożenia

Lean w branży automotive

Optymalizacja 2 linii zrobotyzowanego spawania. Dzięki wdrożonym zmianom dostawca może sprostać zmienności w zamówieniach klienta i produkować zgodnie z zasadami JIT. Projekt wygenerował 2 500 000 zł zysku.

Lean w logistyce – transport kontenerów morskich

Realizacja business case’u polegającego na zmniejszeniu kosztów załadunku i rozładunku statku oraz umożliwieniu składania większej liczby zamówień na transport morski.
Osiągnięto cel projektu w zakładanym czasie i zwrocie inwestycji 200k USD + 35% wzrost sprzedaży cargo.

Lean w produkcji – armatura sanitarna

Optymalizacja linii montażowej zaworów.
Dzięki wdrożonym zmianom bazującym na koncepcji Lean Manufacturing udało się znacząco obniżyć koszty wytwarzania produktów zwiększając produktywność średnio o 45 % .
Projekt wygenerował 450 000 zł zysku / rok.

Lean w usługach – branża bankowość, finanse

Skrócenie czasu odpowiedzi na zgłoszenia Klientów o 30%. Zwiększenie wydajności procesu o 40% dzięki zastosowaniu narzędzi Lean Managament. Wzrost zaangażowania pracowników w proces optymalizacji dzięki KAIZEN. Wzrost satysfakcji Klientów przekładający się poziom sprzedaży.

Lean w logistyce – centrum usług logistycznych

Zwiększenie rotacji zapasów o 34%.
Poprawienie efektywności operatorów na magazynie o 63%. Uwolnienie zapasów nierotujących o 9,6 MLN zł.
Skrócenie czasu wdrażania Lead Time dla nowych produktów (Time to market) o 130%. Projekt wygenerował 12 MLN zł zysku / rok.

logistyka

Lean w logistyce – branża produkcja nisko- i wysokoseryjna

Projekt dla klienta z branży produkcyjnej w zakresie logistyki wewnętrznej. Skrócenie czasów przestojów produkcyjnych związanych z niedoborem komponentów na stanowiskach pracy o 50%. Powołanie na nowo funkcji LEAN TEAM z przedstawicieli wszystkich współpracujących działów.

branża bpo

Lean w usługach – branża BPO Assistance / Call Center

Podniesienie rentowności, produktywności bez zwiększenia tempa pracy. Skrócenie czasu rozmowy potrzebnego do zawarcia porozumienia o 32%.
Skrócenie czasu oczekiwania Klienta na rozmowę do 3 sygnałów (IN). W ramach projektu osiągnięto zysk w wysokości 2 mln zł.

Zapisz się na LeanLAB!

Weź udział w spotkaniu praktyków Lean Management!

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się i bądź na bieżąco z artykułami
i wydarzeniami Lean.

Praktyczne warsztaty

Certyfikacje Lean Six Sigma

Ciekawe artykuły

warta logo
Warta referencje

„We wrześniu 2016 i oku w Katowicach, pracownicy Warty uczestniczyli w warsztatach Lean Champions „Lean Management i KAIZEN” zorganizowanym przez firmę LEAN Partner.

Szkolenie zostalo przeprowadzone w bardzo dynamicznej formie. Zestawy pojęć teoretycznych były umiejętnie przeplatane warsztatami, realizując tym samym praktyczne zastosowanie poznanych teorii. Dzięki temu, uczestnicy byli zaangażowani i chętni do pracy. Należy podkreślić, że dużą rolę odegrali sami trenerzy, którzy z dużą swobodą przekazywali wiedzy i dbali o dobrą atmosferę szkolenia.

Warsztat został przygotowany i przeprowadzony zgodnie z wcześniejszym ustaleniem, dokładnie pod zamówienie Warty spełnił oczekiwania wszystkich uczestników w części merytorycznej oraz warsztatowej.

Ogromnym atutem warsztatów okazała się możliwość poznania praktycznego wykorzystania metodyki LEAN w firmie Bombardier. To świetny pomysł na spotkanie z praktykami i możliwość zadania pytań managerom stosującym na co dzień z sukcesem metodologię LEAN.

Wszystkim zainteresowanym wprowadzeniem metodologii LEAN polecamy szkolenie i warsztaty prowadzone przez LEAN Partner.

To bardzo dobra inwestycja oraz gwarancja jakości szkolenia.”

Beata Jaczewska, Koordynator

Jarosław Paćko, Dyrektor, Towarzystwo ubezpieczeń i reasekuracji  Warta S.A, branża ubezpieczeniowa