Wskaźnik OEE – całkowita efektywność wyposażenia

OEE - Overall Equipment Effectiveness (Całkowita Efektywność Wyposażenia) jest to wskaźnik określający efektywność wykorzystania urządzeń i maszyn w zakładzie produkcyjnym.

Wskaźnik OEE - czym jest, jak obliczać
i interpretować wyniki?

Overall Equipment Effectiveness (OEE) to miara wydajności maszyn lub linii produkcyjnych, wykorzystywana w zarządzaniu produkcją. OEE jest wskaźnikiem, który określa, w jakim stopniu maszyny są wykorzystywane w procesie produkcyjnym oraz jak efektywnie są one w stanie wykonywać swoje zadania.

OEE jest wynikiem iloczynu trzech wskaźników: dostępności (ang. Availability), wydajności (ang. Performance) i jakości (ang. Quality). Dostępność odnosi się do czasu, w którym maszyna jest dostępna do pracy, wydajność odnosi się do stopnia, w jakim maszyna wykorzystuje swój potencjał produkcyjny, a jakość odnosi się do liczby produktów spełniających wymagania jakościowe.

OEE=AvailabilityPerformanceQuality

OEE jest narzędziem umożliwiającym identyfikację obszarów, które wymagają poprawy, a także umożliwiającym porównanie wydajności różnych maszyn lub linii produkcyjnych. OEE może również pomóc w planowaniu i zarządzaniu produkcją, umożliwiając dostosowanie wydajności maszyn do potrzeb produkcji oraz poprawę jakości produktów.

Wartość OEE jest mierzona w procentach i może wynosić od 0% (maszyna jest całkowicie niedostępna lub nieefektywna) do 100% (maszyna działa w pełni wydajnie i zgodnie z wymaganiami jakościowymi). OEE jest jednym z najważniejszych wskaźników wydajności produkcyjnej, które pozwalają na identyfikację obszarów, w których można poprawić proces produkcyjny i zwiększyć efektywność produkcji.

Dostępność (Availability)

Jest to stosunek rzeczywistego czasu pracy do całkowitego czasu, w którym zaplanowana była praca maszyny lub grupy maszyn. Inaczej mówiąc jest to całkowity czas produkcyjny pomniejszony o wszelkie niezaplanowane przerwy odniesiony do całkowitego czasu produkcyjnego. Na wartość wskaźnika nie mają natomiast wpływu wszelkie zaplanowane przestoje, w tym także przestoje wynikające np. z jednozmianowego trybu pracy. Standardy, do których dąży się w zakładach produkcyjnych określają dostępność na poziomie 90% lub wyższym.

Wydajność (Performance)

Jest to stosunek ilości wytworzonych produktów (zarówno dobrych jak i uszkodzonych) do ilości możliwych do wytworzenia produktów w czasie pracy. Czas wytworzenia 1 produktu to tzw. Czas standardowy wyznaczany przez inżynierów na podstawie wiedzy eksperckiej. Standardy, do których dąży się w zakładach produkcyjnych określają wydajność na poziomie 95% lub wyższym.

Jakość (Quality)

Stosunek dobrych produktów (pozbawionych wad) do wszystkich wytworzonych produktów. Standardy, do których dąży się w zakładach produkcyjnych określają jakość na poziomie 99% lub wyższym.

Jeśli uważasz ten artykuł za merytoryczny i pomocny, udostępnij go na swoich social mediach.

Zaciekawił Cię artykuł? Podziel się nim na Facebook
Zaciekawił Cię artykuł? Podziel się nim na Linkedin
Udostępnij na Facebook
Udostępnij na Linkedin

Nasze wdrożenia

Lean w branży automotive

Optymalizacja 2 linii zrobotyzowanego spawania. Dzięki wdrożonym zmianom dostawca może sprostać zmienności w zamówieniach klienta i produkować zgodnie z zasadami JIT. Projekt wygenerował 2 500 000 zł zysku.

Lean w logistyce – transport kontenerów morskich

Realizacja business case’u polegającego na zmniejszeniu kosztów załadunku i rozładunku statku oraz umożliwieniu składania większej liczby zamówień na transport morski. Osiągnięto cel projektu w zakładanym czasie i zwrocie inwestycji 200k...

Lean w produkcji – armatura sanitarna

Optymalizacja linii montażowej zaworów. Dzięki wdrożonym zmianom bazującym na koncepcji Lean Manufacturing udało się znacząco obniżyć koszty wytwarzania produktów zwiększając produktywność średnio o 45 % . Projekt wygenerował 450 000...

Lean w usługach – branża bankowość, finanse

Skrócenie czasu odpowiedzi na zgłoszenia Klientów o 30%. Zwiększenie wydajności procesu o 40% dzięki zastosowaniu narzędzi Lean Managament. Wzrost zaangażowania pracowników w proces optymalizacji dzięki KAIZEN. Wzrost satysfakcji Klientów przekładający...

branża bpo

Lean w usługach – branża BPO Assistance / Call Center

Podniesienie rentowności, produktywności bez zwiększenia tempa pracy. Skrócenie czasu rozmowy potrzebnego do zawarcia porozumienia o 32%. Skrócenie czasu oczekiwania Klienta na rozmowę do 3 sygnałów (IN). W ramach projektu osiągnięto...

Zapisz się na LeanLAB!

Weź udział w spotkaniu praktyków Lean Management!

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się i bądź na bieżąco z artykułami
i wydarzeniami Lean.

Praktyczne warsztaty

Certyfikacje Lean Six Sigma

warta logo
Warta referencje

„We wrześniu 2016 i oku w Katowicach, pracownicy Warty uczestniczyli w warsztatach Lean Champions „Lean Management i KAIZEN” zorganizowanym przez firmę LEAN Partner.

Szkolenie zostalo przeprowadzone w bardzo dynamicznej formie. Zestawy pojęć teoretycznych były umiejętnie przeplatane warsztatami, realizując tym samym praktyczne zastosowanie poznanych teorii. Dzięki temu, uczestnicy byli zaangażowani i chętni do pracy. Należy podkreślić, że dużą rolę odegrali sami trenerzy, którzy z dużą swobodą przekazywali wiedzy i dbali o dobrą atmosferę szkolenia.

Warsztat został przygotowany i przeprowadzony zgodnie z wcześniejszym ustaleniem, dokładnie pod zamówienie Warty spełnił oczekiwania wszystkich uczestników w części merytorycznej oraz warsztatowej.

Ogromnym atutem warsztatów okazała się możliwość poznania praktycznego wykorzystania metodyki LEAN w firmie Bombardier. To świetny pomysł na spotkanie z praktykami i możliwość zadania pytań managerom stosującym na co dzień z sukcesem metodologię LEAN.

Wszystkim zainteresowanym wprowadzeniem metodologii LEAN polecamy szkolenie i warsztaty prowadzone przez LEAN Partner.

To bardzo dobra inwestycja oraz gwarancja jakości szkolenia.”

Beata Jaczewska, Koordynator

Jarosław Paćko, Dyrektor, Towarzystwo ubezpieczeń i reasekuracji  Warta S.A, branża ubezpieczeniowa