Wykres Gantta

Wykres Gantta to graficzne przedstawienie przebiegu projektu. Wykres Gantta pomaga nam w planowaniu i kontroli produkcji oraz zarządzaniu projektami.

Wykres Gantta - do czego służy i jak go zrobić? Czy Polak, Karol Adamiecki wpłynął na to, jak wygląda wykres Gantta?

Karol Adamiecki Harmonogram pracy walcowni blach cienkich

Niewiele jest osób, które wie, że pierwszy wykres Gantta powstał na bazie harmonogramu pracy, który analizował i opisał Karol Adamiecki.

To Adamiecki, jako pierwszy w znanej i udokumentowanej historii, pokusił się o to, by graficzne przedstawienie przebiegu projektu oraz powiązanych ze sobą zdarzeń, było pomocne w zrozumieniu wartości czasu pracy i trwania zadań, które wykonywali pracownicy fizyczni wznosząc, uwaga i tutaj ciekawostka…mur.

Jeśli wyobrazisz sobie tych pracowników w projekcie budowy muru to zrozumiesz, że większość wykresów Gantta pomaga w planowaniu i kontroli wykonywanych czynności oraz kontroli czasu trwania poszczególnych zadań. W związku z tym, wykres Gantta jest bardzo popularny w zarządzaniu projektami.

Harmonogram Adamieckiego, był czytelny i genialnie prosty. Zawierał wszystkie istotne informacje, dlatego obecnie wykres Gantta podobny jest do harmonogramu Adamieckiego.

W wykresie Gantta uwzględniamy harmonogram zadań oraz podział projektu
na poszczególne obszary zadań i mniejsze, ale kluczowe czynności.

Dla profesjonalisty, używanie wykresu Gantta oznacza możliwość optymalizacji czasu zadań i projektu.

Dziś ponad 80% realizowanych projektów, na poziomie planowania, wykonuje się z pomocą wykresu Gantta.


Praktyczne zastosowanie wykresu Gantta. Co pokazuje 
nam wykres Gantta?

Wykres Gantta pozwala na planowanie zarówno projektów grupowych, jak i indywidualnych. 

Wykres przedstawia kolejność zadań, ich następstwa oraz zadania wykonywane równolegle. Wykres Gantta wspomaga osobę zarządzająca projektem, dając jej informacje o zależności między zadaniami oraz wpływem nieplanowanych zmian na realizację projektu.


Użycie wykresu Gantta do pojedynczego projektu, jak i tworzenie zaawansowanych wykresów Gantta wraz z uwzględnieniem czasu trwania zadań, pozwala na wyznaczenie tzw. ścieżki krytycznej projektu. Jest to najdłuższy, akceptowalny czas trwania projektu.


Jest wiele postaci wykresu Gantta, jednak w praktyce im ten typ wykresu jest bardziej czytelny i zrozumiały dla osób, które dzięki niemu mają i mogą lepiej zrozumieć co mają wspólnie zrobić, tym lepiej.


Praktyczne „przedstawienie” wykresu Gantta w zespole projektowym

Do podstawowych informacji, jakie uznawane są przez zespoły projektowe, za przydatne, należą: czas rozpoczęcia projektu, czas rozpoczęcia grupy zadań, czas rozpoczęcia mojego zadania, czas zakończenia projektu, grupy zadań projektu oraz zakończenie zadania indywidualnego. Zazwyczaj, wykresowi Gantta, najwięcej czasu poświęca się w trakcie koordynacji projektów na tzw. stand-up meetingach i retrospekcjach.


W trakcie tego typu spotkań, sprawdza się tradycyjny szablon wykresu – wydrukowany lub prezentowany na rzutniku. Tradycyjny szablon wykresu, rozumiany jako całościowy obraz projektu, oddaje w pełni możliwości wykresu Gantta – widzimy wszyscy ten sam scenariusz i prezentowane na nim współzależności działań.


Geneza wykresu Gantta

W 1896 roku Karol Adamiecki stworzył narzędzie podobne do wykresu Gantta, lecz jego publikacja odbyła się dopiero w roku 1931. W międzyczasie Henry Gantt opracował nowy system zarządzania dla fabryki Bethlehem Steel. Nowoczesny system zawierał m.in. diagram Gantta, pozwalający na pokazywanie harmonogramów zadań na podstawie wykresów.

Początkowo wykres Gantta tworzono z wykorzystaniem tablic lub kartek papieru. Dopiero w późniejszym czasie wykresy tworzone były w programach komputerowych.

Tworzenie wykresów Gantta w wersji elektronicznej wpłynęło znacząco na ich rozwój, stały się one bardziej złożone i zaawansowane. Jak widzisz, ta historia wykresu Gantta uczy nas na pewno jednego – wykres Gantta wykorzystuje elementy harmonogramu Adamieckiego, które są jego fundamentem, natomiast prawie nikt na świecie o tym fundamentalnym fakcie
nie wie. Po drugie – nie warto zastanawiać się zbyt długo nad wykorzystaniem wykresu Gantta w codziennej pracy, od czasów Adamieckiego jest aktualny i użyteczny!


Jak utworzyć wykres Gantta?

Dziś do tworzenia wykresu Gantta służą różne programy – o tym dowiesz się już za chwilę. Jednak z doświadczenia wiemy, że w przypadku wykresu Gantta najważniejsze jest to, aby był zrozumiały i czytelny. Kiedyś o formie wykresu Gantta decydowała wielkość kartki papieru, a o zaawansowanym wykresie Gantta można było tylko pomarzyć. Budowa wykresu Gantta powinna być podzielona na etapy i zadania. Dokładnie tak jak harmonogram projektu. Sprawdźmy co należy zrobić:

 • Podziel projekt na cele:
 • etapowe,
 • szczątkowe – to takie, których suma zamyka etap.
 • Drugi etap polega na określeniu czasu: 
 • trwania całego projektu,
 • realizacji zadań etapowych,
 • realizacji zadań cząstkowych.
 •  W trzecim etapie określamy kolejność zadań oraz terminy ich rozpoczęcia
  i zakończenia. Zwróć szczególną uwagę na daty zakończenia zadań – będą potrzebne
  do określenia ścieżki krytycznej w projekcie.
 • Końcowym etapem jest zebranie wszystkich informacji i stworzenie wykresu Gantta.
  Na tym etapie zastanów się nad konkretnym wykorzystaniem wykresu Gantta – czy ma być on czytelny tylko dla Ciebie, czy przede wszystkim dla Zespołu, którym zarządzasz.


Wykres Gantta – programy

Do wykonania wykresu Gantta możemy użyć wielu narzędzi, na przykład:

 • Excel
 • Asana
 • Jira

W bibliotekach tych programów, znajdziesz biblioteki tradycyjnych wykresów Gantta, jak i takie, które zostały stworzone w wyniku realizacji specyficznych projektów lub zadań. Warto sprawdzić te biblioteki oraz jak wykres Gantta wyświetla się na ekranie komputera, apki lub tabletu. Pamiętaj – „słupek” wykresu Gantta ma być czytelny i zawierać widoczne kamienie milowe realizacji.


Jak zbudowany jest wykres Gantta?

 • Prostokąt na linii czasu – jest to czas realizacji zadania, lewa krawędź informuje nas
  o początku zadania, prawa o jego zakończeniu. 
 • zacieniowany prostokąt – oznacza zadanie, które nie może zostać pominięte,
  to tzw. zadanie krytyczne,
 • prostokąt bez wypełnienia – oznacza zadanie, które jest mniej ważne dla projektu, lecz jego ukończenie może ułatwić realizację celu.
 • Po lewej stronie znajdziemy zbiór informacji o projekcie, znajdują się tam informację
  o nazwie zadania, czasie realizacji, datach rozpoczęcia i zakończenia itd.
 •  Kamień milowy (jeden) lub kamienie milowe (co najmniej jeden)– zdarzenie kończące najważniejsze zadania dla projektu, oznaczone jest specjalnym symbolem – na wykresie Gantta zazwyczaj jest to romb.


Do czego służy funkcjonalny wykres Gantta?

Wykresy Gantta ułatwiają planowanie i nadają się do mierzenia czasu pracy.
Jeśli planujesz coś w czasie i nie stronisz od mierzenia czasu pracy – czyli weryfikacji tego, co sobie założyliście jako zespół, to jesteśmy już bardzo blisko tego, co się nazywa zarządzaniem.


Budowa złożonego projektu i zarządzanie nim
w prosty sposób

Dużym ułatwieniem wynikającym z wdrożenia wykresu Gantta jest graficzne przedstawienie przebiegu projektu. Cały projekt podzielony jest na mniejsze zadania, które są dokładnie rozplanowane na osi czasu.  

 

Zależności pomiędzy zadaniami

Oś czasu pozwala na tworzenie zależności pomiędzy zadaniami, kolejne zadania mogą być rozpoczęte dopiero po ukończeniu poprzednich. W przypadku opóźnienia realizacji zadania, wszystkie następne, powiązane zadania zostaną przełożone we wskazanym przez nas czasie. Taki sposób pracy wpływa na płynność przebiegu projektu. 


Rejestracja czasu realizacji zadań

Praca z wykresem Gantta pozwala na rejestrowanie planowanego i rzeczywistego czasu realizacji zadań. Na wykresie Gantta zadania, których czas został przekroczony oznacza się
w specjalny sposób. Jest to niezwykła zaleta, ponieważ w następnych projektach możemy wprowadzić poprawki związane z planowanym czasem realizacji zadania na podstawie danych z wcześniejszego projektu. 


Zalety wykresu Gantta

 • optymalizacja przebiegu projektu, kontrola wydajności zespołu
 • ocena realizacji celów w czasie rzeczywistym
 • przejrzysty harmonogram zadań
 • możliwość dokonywania poprawek w wykonywanym projekcie
 • ułatwienie pracy w zespołach, łatwiejsze przydzielanie zasobów


Wykres Gantta Excel

Tworzenie wykresu Gantta w Excelu nie jest trudne. W internecie znajduje się wiele poradników, jak stworzyć taki wykres. Najłatwiejszym sposobem jest skorzystanie z gotowych szablonów od Google lub Microsoft.

W arkuszach Google znajdziemy gotowy szablon wykresu Gantta.
Jeśli nie potrafisz sam stworzyć wykresu Gantta, będzie to duże ułatwienie.

Szablon znajdziemy w galerii szablonów, w zakładce zarządzanie projektami.

Ten szablon jest całkowicie darmowy!

Jeśli posiadasz pakiet Office 365 możesz skorzystać z oferty Microsoft.

Microsoft udostępnia gotowe rozwiązanie dla osób z subskrypcją.

https://templates.office.com/pl-pl/elastyczny-wykres-gantta-tm55723235


Podsumowanie

 • Wykresy Gantta pozostają najczęściej używanym narzędziem do tworzenia i weryfikacji planu projektu.
 • Wykres Gantta należy do grupy najprostszych sposobów na zrozumiałe zakomunikowanie daty rozpoczęcie i daty zakończenia projektu lub zadania.
 • Do tworzenia diagramów Gantta powinni być zaangażowani wszyscy członkowie projektu, którzy odpowiedzialni są za poszczególne etapy projektu.
 • Na widok wykresu Gantta składają się elementy projektu, które w istotny sposób wpływają na ścieżkę krytyczną tego projektu.
 • Wykres Gantta umożliwia precyzyjne określenie takich parametrów działania jak
  czas rozpoczęcia zadania i jego zakończenia.
 • Ograniczenia wykresu Gantta są dosyć oczywiste – sam wykres nie zaplanuje
  i nie zrealizuje za nas projektu

Podobne artykuły

Jeśli uważasz ten artykuł za merytoryczny i pomocny, udostępnij go na swoich social mediach.

Zaciekawił Cię artykuł? Podziel się nim na Facebook
Zaciekawił Cię artykuł? Podziel się nim na Linkedin
Udostępnij na Facebook
Udostępnij na Linkedin

Nasze wdrożenia

Lean w branży automotive

Optymalizacja 2 linii zrobotyzowanego spawania. Dzięki wdrożonym zmianom dostawca może sprostać zmienności w zamówieniach klienta i produkować zgodnie z zasadami JIT. Projekt wygenerował 2 500 000 zł zysku.

Lean w logistyce – transport kontenerów morskich

Realizacja business case’u polegającego na zmniejszeniu kosztów załadunku i rozładunku statku oraz umożliwieniu składania większej liczby zamówień na transport morski. Osiągnięto cel projektu w zakładanym czasie i zwrocie inwestycji 200k...

Lean w produkcji – armatura sanitarna

Optymalizacja linii montażowej zaworów. Dzięki wdrożonym zmianom bazującym na koncepcji Lean Manufacturing udało się znacząco obniżyć koszty wytwarzania produktów zwiększając produktywność średnio o 45 % . Projekt wygenerował 450 000...

Lean w usługach – branża bankowość, finanse

Skrócenie czasu odpowiedzi na zgłoszenia Klientów o 30%. Zwiększenie wydajności procesu o 40% dzięki zastosowaniu narzędzi Lean Managament. Wzrost zaangażowania pracowników w proces optymalizacji dzięki KAIZEN. Wzrost satysfakcji Klientów przekładający...

branża bpo

Lean w usługach – branża BPO Assistance / Call Center

Podniesienie rentowności, produktywności bez zwiększenia tempa pracy. Skrócenie czasu rozmowy potrzebnego do zawarcia porozumienia o 32%. Skrócenie czasu oczekiwania Klienta na rozmowę do 3 sygnałów (IN). W ramach projektu osiągnięto...

Zapisz się na LeanLAB!

Weź udział w spotkaniu praktyków Lean Management!

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się i bądź na bieżąco z artykułami
i wydarzeniami Lean.

Praktyczne warsztaty

Certyfikacje Lean Six Sigma

warta logo
Warta referencje

„We wrześniu 2016 i oku w Katowicach, pracownicy Warty uczestniczyli w warsztatach Lean Champions „Lean Management i KAIZEN” zorganizowanym przez firmę LEAN Partner.

Szkolenie zostalo przeprowadzone w bardzo dynamicznej formie. Zestawy pojęć teoretycznych były umiejętnie przeplatane warsztatami, realizując tym samym praktyczne zastosowanie poznanych teorii. Dzięki temu, uczestnicy byli zaangażowani i chętni do pracy. Należy podkreślić, że dużą rolę odegrali sami trenerzy, którzy z dużą swobodą przekazywali wiedzy i dbali o dobrą atmosferę szkolenia.

Warsztat został przygotowany i przeprowadzony zgodnie z wcześniejszym ustaleniem, dokładnie pod zamówienie Warty spełnił oczekiwania wszystkich uczestników w części merytorycznej oraz warsztatowej.

Ogromnym atutem warsztatów okazała się możliwość poznania praktycznego wykorzystania metodyki LEAN w firmie Bombardier. To świetny pomysł na spotkanie z praktykami i możliwość zadania pytań managerom stosującym na co dzień z sukcesem metodologię LEAN.

Wszystkim zainteresowanym wprowadzeniem metodologii LEAN polecamy szkolenie i warsztaty prowadzone przez LEAN Partner.

To bardzo dobra inwestycja oraz gwarancja jakości szkolenia.”

Beata Jaczewska, Koordynator

Jarosław Paćko, Dyrektor, Towarzystwo ubezpieczeń i reasekuracji  Warta S.A, branża ubezpieczeniowa