Wykres Gantta

Share on facebook
Share on linkedin
Wykres Gantta to graficzne przedstawienie przebiegu projektu. Wykres Gantta pomaga nam w planowaniu i kontroli produkcji oraz zarządzaniu projektami.
wykres gantta

Wykres Gantta - do czego służy i jak go zrobić?

Wykres Gantta, inaczej harmonogram Adamieckiego, to graficzne przedstawienie przebiegu projektu. Wykres Gantta pomaga w planowaniu i kontroli produkcji oraz zarządzaniu projektami. W wykresie Gantta uwzględniamy harmonogram zadań oraz podział projektu na poszczególne, mniejsze zadania.

Wykres Gantta pozwala na planowanie zarówno projektów grupowych jak i indywidualnych. Wykres przedstawia kolejność zadań, ich następstwa oraz zadania wykonywane równolegle. Wykres Gantta wspomaga osobę zarządzająca projektem, dając jej informacje o zależności między zadaniami oraz wpływem nieplanowanych zmian na realizację projektu.

Geneza wykresu Gantta

W 1896 roku Karol Adamiecki stworzył narzędzie podobne do wykresu, lecz jego publikacja odbyła się dopiero w roku 1931.  W międzyczasie Henry Gantt opracował nowy system zarządzania dla fabryki Bethelem Steel. Nowoczesny system zawierał m.in. diagram Gantta, pozwalający na pokazywanie harmonogramów zadań na podstawie wykresów.

Początkowo wykres Gantta tworzono z wykorzystaniem tablic lub kartek papieru. Dopiero w późniejszym czasie wykresy tworzone były w programach komputerowych.
Tworzenie wykresów Gantta w wersji elektronicznej wpłynęło znacząco na ich rozwój, stały się one bardziej złożone i zaawansowane. 

Tworzenie wykresu Gantta

 1. Zadaniem w pierwszym etapie  jest podział projektu na cele:
  • etapowe,
  • szczątkowe.
 2. Drugi etap polega na określeniu czasu: 
  • trwania całego projektu,
  • realizacji zadań etapowych,
  • realizacji zadań cząstkowych.
 3.  W trzecim etapie określamy kolejność zadań oraz terminy ich rozpoczęcia i zakończenia.
 4. Końcowym etapem jest zebranie wszystkich informacji i stworzenie wykresu Gantta.

Wykres Gantta - programy

Do wykonania wykresu Gantta możemy użyć wielu narzędzi, na przykład:

 1. Excel
 2. Asana
 3. Jira

Jak zbudowany jest wykres Gantta?

 1. Prostokąt na linii czasu – jest to czas realizacji zadania, lewa krawędź informuje nas o początku zadania, prawa o jego zakończeniu. 
  • zacieniowany prostokąt – oznacza zadanie, które nie może zostać pominięte, to tzw. zadanie krytyczne,
  • prostokąt bez wypełnienia – oznacza zadanie, które jest mniej ważne dla projektu, lecz jego ukończenie może ułatwić realizację celu.
 2. Po lewej stronie znajdziemy zbiór informacji o projekcie, znajdują się tam informację o  nazwie zadania, czasie realizacji, datach rozpoczęcia i zakończenia itd.
 3.  Kamień milowy – zdarzenie kończące najważniejsze zadania dla projektu, oznaczone jest specjalnym symbolem.

Do czego służy wykres Gantta?

Budowa złożonego projektu i zarządzanie nim w prosty sposób

Dużym ułatwieniem wynikającym z wdrożenia wykresu Gantta jest graficzne przedstawienie przebiegu projektu. Cały projekt podzielony jest na mniejsze zadania, które są dokładnie rozplanowane na osi czasu.  


Zależności pomiędzy zadaniami

Oś czasu pozwala na tworzenie zależności pomiędzy zadaniami, kolejne zadania mogą być rozpoczęte dopiero po ukończeniu poprzednich. W przypadku opóźnienia realizacji zadania, wszystkie następne, powiązane zadania zostaną przełożone w czasie. Taki sposób pracy wpływa na płynność przebiegu projektu. 

Rejestracja czasu realizacji zadań

Praca z wykresem Gantta pozwala na rejestrowanie planowanego i rzeczywistego czasu realizacji zadań. Jest to niezwykła zaleta, ponieważ w następnych projektach możemy wprowadzić poprawki związane z planowanym czasem realizacji zadania na podstawie danych z wcześniejszego projektu. 

Zalety wykresu Gantta

Wykres Gantta Excel

Tworzenie wykresu Gantta w excelu nie jest trudne. W internecie znajduje się wiele poradników, jak stworzyć taki wykres. Najłatwiejszym sposobem jest skorzystanie z gotowych szablonów od Google lub Microsoft.

W arkuszach Google znajdziemy gotowy szablon wykresu Gantta. Jeśli nie potrafisz sam stworzyć wykresu Gantta, będzie to duże ułatwienie.
Szablon znajdziemy w galerii szablonów, w zakładce zarządzanie projektami.
Ten szablon jest całkowicie darmowy!

Jeśli posiadasz pakiet Office 365 możesz skorzystać z oferty Microsoft.
Microsoft udostępnia gotowe rozwiązanie dla osób z subskrypcją.
https://templates.office.com/pl-pl/elastyczny-wykres-gantta-tm55723235

Podobne artykuły

Nasze wdrożenia

Lean w branży automotive

Optymalizacja 2 linii zrobotyzowanego spawania. Dzięki wdrożonym zmianom dostawca może sprostać zmienności w zamówieniach klienta i produkować zgodnie z zasadami JIT. Projekt wygenerował 2 500 000 zł zysku.

Lean w logistyce – transport kontenerów morskich

Realizacja business case’u polegającego na zmniejszeniu kosztów załadunku i rozładunku statku oraz umożliwieniu składania większej liczby zamówień na transport morski.
Osiągnięto cel projektu w zakładanym czasie i zwrocie inwestycji 200k USD + 35% wzrost sprzedaży cargo.

Lean w produkcji – armatura sanitarna

Optymalizacja linii montażowej zaworów.
Dzięki wdrożonym zmianom bazującym na koncepcji Lean Manufacturing udało się znacząco obniżyć koszty wytwarzania produktów zwiększając produktywność średnio o 45 % .
Projekt wygenerował 450 000 zł zysku / rok.

Lean w usługach – branża bankowość, finanse

Skrócenie czasu odpowiedzi na zgłoszenia Klientów o 30%. Zwiększenie wydajności procesu o 40% dzięki zastosowaniu narzędzi Lean Managament. Wzrost zaangażowania pracowników w proces optymalizacji dzięki KAIZEN. Wzrost satysfakcji Klientów przekładający się poziom sprzedaży.

Lean w logistyce – centrum usług logistycznych

Zwiększenie rotacji zapasów o 34%.
Poprawienie efektywności operatorów na magazynie o 63%. Uwolnienie zapasów nierotujących o 9,6 MLN zł.
Skrócenie czasu wdrażania Lead Time dla nowych produktów (Time to market) o 130%. Projekt wygenerował 12 MLN zł zysku / rok.

logistyka

Lean w logistyce – branża produkcja nisko- i wysokoseryjna

Projekt dla klienta z branży produkcyjnej w zakresie logistyki wewnętrznej. Skrócenie czasów przestojów produkcyjnych związanych z niedoborem komponentów na stanowiskach pracy o 50%. Powołanie na nowo funkcji LEAN TEAM z przedstawicieli wszystkich współpracujących działów.

branża bpo

Lean w usługach – branża BPO Assistance / Call Center

Podniesienie rentowności, produktywności bez zwiększenia tempa pracy. Skrócenie czasu rozmowy potrzebnego do zawarcia porozumienia o 32%.
Skrócenie czasu oczekiwania Klienta na rozmowę do 3 sygnałów (IN). W ramach projektu osiągnięto zysk w wysokości 2 mln zł.

warta logo
Warta referencje

„We wrześniu 2016 i oku w Katowicach, pracownicy Warty uczestniczyli w warsztatach Lean Champions „Lean Management i KAIZEN” zorganizowanym przez firmę LEAN Partner.

Szkolenie zostalo przeprowadzone w bardzo dynamicznej formie. Zestawy pojęć teoretycznych były umiejętnie przeplatane warsztatami, realizując tym samym praktyczne zastosowanie poznanych teorii. Dzięki temu, uczestnicy byli zaangażowani i chętni do pracy. Należy podkreślić, że dużą rolę odegrali sami trenerzy, którzy z dużą swobodą przekazywali wiedzy i dbali o dobrą atmosferę szkolenia.

Warsztat został przygotowany i przeprowadzony zgodnie z wcześniejszym ustaleniem, dokładnie pod zamówienie Warty spełnił oczekiwania wszystkich uczestników w części merytorycznej oraz warsztatowej.

Ogromnym atutem warsztatów okazała się możliwość poznania praktycznego wykorzystania metodyki LEAN w firmie Bombardier. To świetny pomysł na spotkanie z praktykami i możliwość zadania pytań managerom stosującym na co dzień z sukcesem metodologię LEAN.

Wszystkim zainteresowanym wprowadzeniem metodologii LEAN polecamy szkolenie i warsztaty prowadzone przez LEAN Partner.

To bardzo dobra inwestycja oraz gwarancja jakości szkolenia.”

Beata Jaczewska, Koordynator

Jarosław Paćko, Dyrektor, Towarzystwo ubezpieczeń i reasekuracji  Warta S.A, branża ubezpieczeniowa