Zasada 7W

Zasada 7W
Share on facebook
Share on linkedin

Zasada 7W - 7 warunków, aby zaistnieć na rynku logistycznym

Zasada 7W w logistyce - co to takiego?

Koncepcja 7W jest podstawowym terminem używanym w logistyce, można powiedzieć że ta zasada jest rodzajem skróconej i uproszczonej definicji logistyki. Oznacza ona 7 warunków, które każda firma logistyczna musi spełnić aby istnieć na rynku. 7W oznacza 7 razy właściwy, możemy spotkać się także z nazwą angielską 7R gdzie R oznacza right czyli właściwy. 

Co zawiera reguła 7W?

Właściwy produkt

Dostarczenie właściwego produktu mówi nam, że produkt powinien być dokładnie taki jaki chce klient. Dotyczy to nie tylko rodzaju produktu, ale także jego oryginalności, koloru oraz wersji. Zasada odnosi się także do procesu załadunku, pomyłka oznacza wysłanie do klienta niewłaściwego produktu.

Właściwy stan

Kolejna zasada, mówi nam o tym że produkty które dostarczamy do klienta powinny być właściwej jakości. Przed każdą przesyłką, jeśli to możliwe, pracownik powinien sprawdzić produkt pod kątem stanu produktu.  Właściwy stan produktu oznacza, że produkt jest wolny od wad oraz odpowiada jakości zamawiającego. Towar powinien być dobrze zabezpieczony, aby nie został uszkodzony podczas transportu.

Właściwa ilość

Zasada ta mówi, że przygotowana przez nas ilość produktów powinna wynosić dokładnie tyle ile chciał klient. Pozwala to na ograniczenie marnotrawstwa związanego z nadmierną ilością magazynowanych produktów.

Właściwy czas

Jest to jedna z najważniejszych zasad dotycząca logistyki. Ten podpunkt mówi nam o tym, że produkt powinien być dostarczony w odpowiednim terminie. Dostarczając zamówienie na czas budujemy dobry wizerunek firmy oraz zaufanie klienta. Ważne jest to aby produkt został dostarczony do klienta dokładnie wtedy kiedy tego oczekuje. Nieterminowość naraża nas oraz klienta na koszty.

Właściwe miejsce

Zamówienie powinno trafić tam, gdzie zażąda tego klient. Pracownicy powinni sprawdzać faktyczny adres dostawy przed każdą wysyłką, gdyż może on się zmienić z dnia na dzień.

Właściwy klient/odbiorca

Zamówienie powinno być dostarczone do klienta, który został wskazany. W przypadku gdy pod jednym adresem znajduje się kilka firm, nasze zamówienie powinno być dostarczone do konkretnego klienta. Nie możemy doprowadzić do sytuacji, gdzie klient dostaje inne produkty niż te które zamówił.

Właściwa cena

Ostatnim elementem zasady 7W jest właściwa cena. Klient powinien od początku znać cenę zamówienia. Klient powinien mieć informację ile płaci za towar, jaki jest koszt dostawy oraz czy są jakieś dodatkowe, ukryte koszty. Należy dokładnie omówić politykę cenową firmy, różnice w kosztach mogą wpływać na złe postrzeganie firmy przez klienta oraz zerwanie umowy.

Podsumowanie metody 7W

Reguła 7W zawiera podstawowe zasady logistyki, które muszą zostać osiągnięte.
Wprowadzenie tej zasady do swojej firmy, pozwoli na zwiększenie zadowolenia oraz zaufania klienta. Należy pamiętać, że w tej branży rola klienta jest ogromnie ważna, dlatego należy dbać o dobre relacje. Pamiętaj, że pozytywne opinie wpłyną na zwiększenie ilości klientów. 

Jeśli artykuł ci się spodobał, udostępnij go swoim znajomym.

Share on facebook
Share on linkedin
warta logo
Warta referencje

„We wrześniu 2016 i oku w Katowicach, pracownicy Warty uczestniczyli w warsztatach Lean Champions „Lean Management i KAIZEN” zorganizowanym przez firmę LEAN Partner.

Szkolenie zostalo przeprowadzone w bardzo dynamicznej formie. Zestawy pojęć teoretycznych były umiejętnie przeplatane warsztatami, realizując tym samym praktyczne zastosowanie poznanych teorii. Dzięki temu, uczestnicy byli zaangażowani i chętni do pracy. Należy podkreślić, że dużą rolę odegrali sami trenerzy, którzy z dużą swobodą przekazywali wiedzy i dbali o dobrą atmosferę szkolenia.

Warsztat został przygotowany i przeprowadzony zgodnie z wcześniejszym ustaleniem, dokładnie pod zamówienie Warty spełnił oczekiwania wszystkich uczestników w części merytorycznej oraz warsztatowej.

Ogromnym atutem warsztatów okazała się możliwość poznania praktycznego wykorzystania metodyki LEAN w firmie Bombardier. To świetny pomysł na spotkanie z praktykami i możliwość zadania pytań managerom stosującym na co dzień z sukcesem metodologię LEAN.

Wszystkim zainteresowanym wprowadzeniem metodologii LEAN polecamy szkolenie i warsztaty prowadzone przez LEAN Partner.

To bardzo dobra inwestycja oraz gwarancja jakości szkolenia.”

Beata Jaczewska, Koordynator

Jarosław Paćko, Dyrektor, Towarzystwo ubezpieczeń i reasekuracji  Warta S.A, branża ubezpieczeniowa