Nasze referencje. Co mówią o nas Nasi Klienci

Będziemy wdzięczni jeśli sprawdzisz szczegóły referencji. Są napisane przez Naszych Klientów.

Bardzo doświadczeni, zaangażowani i wnikliwi eksperci z LEAN’a pomogli nam dotrzeć do źródeł „wąskich gardeł”, skwantyfikować je i wypracować wiele rozwiązań, które pozwoliły nam zwiększyć wolumeny produkcyjne.

centrum leczenia oparzeń logo

Firma LEAN PARTNER pełni w naszej organizacji funkcje edukacyjne i mentoringowe, realizując programy certyfikujące dla naszych pracowników na poziomie LEAN SIX SIGMA GREEN BELT.

Dzięki umiejętnościom zdobytym na warsztatach nauczyliśmy się tworzyć mapy VSM, zaczęliśmy analizować i eliminować marnotrawstwa. Wprowadziliśmy cyklicznie projekty leanowe, dzięki którym obniżyliśmy koszty w poszczególnych działach.

sordrew logo

Rozpoczęliśmy wprowadzanie narzędzi i metod z zakresu Lean Manufacturing. Działania pozwoliły na optymalizację w zakresie jakości, operacji, metod pracy i produkcji.

3s logo

Zdecydowaliśmy się na podjęcie współpracy z firmą LEAN PARTNER, ponieważ zaproponowała spójne i rzeczowe podejście do wdrażania kultury ciągłego doskonalenia.

 

rosa logo

Rekomenduję Zespół LEAN PARTNER jako rzeczowego Partnera w poszerzaniu praktyki związanej z LEAN MANAGEMENT.

 

kotrak logo

Uzyskana w trakcie warsztatów wiedza pozwala wdrożyć w praktyce zmiany w firmach z każdego sektora.

 

agh logo

The training was performed in accordance with the highest standards of the training profession. As a client, we appreciated very much a very good contact with the training organizer at each stage of the training process.

continental bakeries logo

Firma Lean Partner zrealizowała u nas w firmie szkolenie Lean Sigma Yellow Belt. W jego trakcie, zespół uczestniczył w trzydniowym warsztacie. Jego zakres obejmował część teoretyczną, gry symulacyjne oraz część praktyczną.

hirschvogel logo

W efekcie szczegółowej selekcji rynku pod kątem firm otwartych na współpracę, biorąc pod uwagę kompetencje, wiedzę, osiągnięcia i przede wszystkim profesjonalne podejście i chęć współpracy w ramach wspólnej wymiany doświadczeń, firma Lean Partner w naszym odczuciu jest bezkonkurencyjna.

alstom logo

Szkolenie zostało przeprowadzone na bardzo wysokim poziomie  merytorycznym  i organizacyjnym, co sprawia, że warsztat kierowany jest nie tylko do osób, które chcą poznać bliżej metodologię zarządzania poprzez Lean, ale również do praktyków Lean.

szpital murcki logo

Zakres tej współpracy  dotyczy  wdrażania
i  stosowania  narzędzi  LEAN  SIX  SIGMA
w ochronie zdrowia, których celem jest zwiększenie efektywności działania Szpitala, poprawa satysfakcji Pacjenta, jak również personelu Szpitala.

telforce one logo

Zdecydowanie polecamy firmę Lean Partner, zarówno pod kątem merytorycznym (wysoki poziom szkolenia), jak i organizacyjnym (zaplanowanie i realizacja integracji uczestników).

warta logo

Wszystkim zainteresowanym wprowadzeniem metodologii LEAN polecamy szkolenie i warsztaty prowadzone przez LEAN Partner. To bardzo dobra inwestycja oraz gwarancja jakości szkolenia.

politechnika czestochowska referencje

Zajęcia prowadzone były przez zespół posiadający duże doświadczenie oraz wiedzę merytoryczną w zakresie Lean Logistic. Przedstawiali omawiane zagadnienia w sposób przystępny i nowoczesny, wykorzystując praktyczne przykłady.

urząd dozoru technicznego logo

Warsztat prowadzony był w sposób ciekawy dla odbiorcy, a jego największym atutem była przeprowadzona gra, w trakcie której uczestnicy zajęć mogli w praktyczny sposób przećwiczyć elementy procesu.

getinbank logo

Projekt zakończył się powodzeniem, a efekty spełniły nasze oczekiwania, dlatego też polecamy firmę LEAN PARTNER jako zaufanego partnera w rozwoju kompetencji pracowników i optymalizacji organizacji pracy wg metodologii LEAN.

trouw nutrition logo

Na uwagę zasługuje zaangażowanie Zespołu LEAN PARTNER w badanie potrzeb nas jako Klienta Zarządzającego jak i pracowników operacyjnych. Takie podejście zaowocowało efektywną i skuteczną realizacją przedsięwzięcia.

van pur logo

Zarówno same warsztaty, jak też ich efekty oceniamy bardzo pozytywnie. Konsultanci Lean Partner podeszli do sprawy profesjonalnie, a uczestnicy warsztatów – pracownicy oraz kadra kierownicza naszego browaru, uzyskali motywację oraz inspirację do wdrażania pozytywnych zmian w procesach firmy oraz do poszukiwania ich usprawnień.

famur logo

Praktyczne Warsztaty z ww. tematu, zrealizowane dla naszych pracowników przez specjalistów z LEAN PARTNER oceniamy bardzo pozytywnie. Warsztaty zostały przygotowane z uwzględnieniem wymagań naszej organizacji i celów, które jej przyświecają – wzrost efektywności i zwiększenie integracji ludzi i procesów.

gbk logo

Z przyjemnością rekomenduję szkolenia i warsztaty z LEAN MANAGEMENT i Kaizen z Zespołem Lean Partner. Te, w których wziąłem  udział zainspirowały mnie do wprowadzania usprawnień w mojej pracy.

grupa otmuchów logo

W wyniku przeprowadzonych prac warsztatowych powstała lista zweryfikowanych usprawnień procesów produkcyjno-logistycznych. Dodatkowym atutem warsztatów był ich praktyczny charakter i gra strategiczna, która zintegrowała grupę szkoleniową wokół koncepcji LEAN i dała możliwość wymiany doświadczeń przez uczestników.

huta pokój logo

W ciągu dwóch dni, w przystępny i ciekawy sposób przekazano nam praktyczny wiedzy z zakresu Lean, której umiejętność wykorzystywania ćwiczyliśmy podczas symulacji procesów. Symulacje takie stanowiły zasadniczą część warsztatu. Atmosfera w trakcie zajęć była energetyczna, co wzmacniało zaangażowanie uczestników przez cały czas trwania warsztatu.

ideabank logo

Do realizacji projektu poszukiwaliśmy rzetelnego partnera, który posiada doświadczenie i praktyczną wiedzę z powyższego obszaru. Dlatego zdecydowaliśmy się na podjęcie współpracy z firmą LEAN PARTNER, ktora zaproponowala spójny i rzeczowy program.

kłos logo

Usługa szkoleniowa realizowana przez firmę Lean Partner spełnia  najwyższe  standardy w zakresie kształcenia. Bardzo wysoko oceniam treść i zakres szkoleń, jak również wiedzy, kompetencji, a także umiejętności dydaktyczne osób prowadzących.

megaset logo

Forma warsztatowa szkoleń bardzo pozytywnie wpływa na uczestników, ponieważ każda osoba bierze w nich czynny udział. Firma LEAN PARTNER przygotowała dla nas grę symulacyjną, dzięki której zapoznaliśmy się z filozofią LEAN Management. W bardzo ciekawy sposób została przedstawiona metoda 5S oraz narzędzie jakim jest Mapa Procesów.

onninen logo

Zajęcia prowadzone były przez zespół posiadający duże doświadczenie oraz wiedzę merytoryczną w zakresie problematyki Lean Management. Prowadzący w sposób przystępny przedstawiali omawiane zagadnienia.

proseat logo

Zaangażowanie trenerów zasługuje na szczególną ocenę, pasja z jako podchodzili do każdego zagadnienia oraz sposób w jaki przedstawiali wiedzę i otwarcie na problemy różnego kalibru stało na najwyższym poziomie.

srkp surmiriko poland logo

Realizacja szkolenia została oceniona wysoko, zarówno pod kątem ilości przekazywanej wiedzy jak i praktycznych korzyści dla uczestników. Na każdym etapie realizacji LEAN PARTNER dał się poznać jako firma rzetelna i zaangażowana w budowanie relacji z klientem.

toyota tsusho europe logo

Firma Lean Partner każdorazowo dostosowuje program szkolenia do konkretnych potrzeb naszych pracowników. Szkolenia organizowane przez firmy Lean Partner cechują się bardzo wysokim poziomem merytorycznym.

koleje śląskie logo

Lean Partner w profesjonalny i skuteczny sposób, współpracując codziennie z naszymi pracownikami, przedstawili analizę procesów utrzymaniowo — naprawczych, taboru kolejowego oraz przygotowali plan działań ku polepszeniu ich efektywności w dziedzinie czasowej i organizacyjnej.

famur logo

Mimo, że nasza organizacja cechuje się wieloletnim doświadczeniem w produkcji maszyn i urządzeń dla górnictwa, świeże i analityczne spojrzenie na ugruntowane procesy przyniosło wymierne korzyści. Zaproponowany odmienny od tradycyjnego sposób pracy, oparty o metodykę LEAN MANAGEMENT przyniosła i przynosi korzyści.

bombardier logo

Z pełnym przekonaniem zespół ds. wdrożenia projektu „Lean Logistics” firmy Bombardier, poleca firmę Lean Partner jako profesjonalnego partnera w zakresie doradztwa oraz wdrażania projektów logistycznych. Firmie Lean Partner zlecono przygotowanie koncepcji outsourcingu magazynów. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z ustaleniami, w wyznaczonym terminie oraz w atmosferze pełnej integracji z pracownikami firmy Bombardier.

Ruger Smart Logistic logo

Dzięki warsztatom z Lean Partner udało się uporządkować i zoptymalizować procesy zachodzące w nasze firmie, co zaowocowało zwiększeniem efektywności pracy całego zespołu.

epekoks logo

Umiejętność zaangażowania pracowników Spółki w realizację programu, mobilizowanie ich do koncepcyjnej i twórczej pracy, nowatorskie moderowanie na warsztatach i w codziennych kontaktach sprawiły, że efekt pracy i wyniki były dużo lepsze niż zakładano.

dobrowolscy logo

Posiadane doświadczenie i osobiste zaangażowanie pracowników  firmy  LEAN PARTNER pozwoliło na wypracowanie schematów działań pozwalających podnieść dostępność maszyn produkcyjnych.

Kutno Odlewnia

Odlewnia Żeliwa Kutno należąca do Grupy LUMA Automation, rekomenduje współpracę z LEAN PARTNER w zakresie projektowym, warsztatowym i edukacyjnym.

Referencje PROMUS


Specjaliści z LEAN PARTNER wykonali dla nas szereg usług projektowych, dzięki którym organizacja pracy w naszej spółce, w sposób zauważalny, weszła na wyższy poziom.

Referencje BWF Envirotec

Informujemy, że firma LEAN PARTNER we współpracy z naszym Zespołem, w ciągu minionych czterech (4) lat, przeprowadziła szereg projektów z dziedziny optymalizacji procesów operacyjnych.

Bulten logo

Szukaliśmy profesjonalnej firmy, która posiada szerokie i praktyczne doświadczenia w pracy w systemach WCM i Lean w branży automotive. 

 

fuchs logo

Długoletnia współpraca trwająca od 2018 r. zapoczątkowała wdrożenie oraz utrzymanie jednego z fundamentalnych narzędzi standaryzacji pracy w Lean Manufacturing – 5S.

Master Logo

Projekt optymalizacyjny wspólnie z Lean Partner rozpoczęliśmy na początku roku 2022.
W trakcie licznych spotkań grupowych i indywidualnych Panowanie dali się poznać jako profesjonaliści, posiadający duża wiedzę merytoryczną.

warta logo

Pracujący nad projektem p. Mariusz Szymocha i p. Arkadiusz Mysiak wykazali się biegłą znajomością tematu w zakresie lean managementu, dzięki czemu opracowali ciekawe programy uwzględniające potrzeby
szkoleniowe i sugestie pracowników Warty oraz specyfikę jej otoczenia biznesowego.

WISS - referencje

Nasze wspólne przedsięwzięcie trwało ponad rok i jesteśmy bardzo zadowoleni z osiągniętych rezultatów. Aktualnie, dzięki współpracy z LEAN PARTNER jesteśmy
w stanie kontynuować prace samodzielnie
i w ustrukturyzowany sposób osiągać kolejne cele.

mid ocean logo

Dzięki pomocy LEAN PARTNER skutecznie skwantyfikowaliśmy problemy
i wypracowaliśmy różnorodne rozwiązania,
a sam proces naprawczy nie wymagał znaczących inwestycji finansowych.

W poszukiwaniu profesjonalnego partnera z obszaru systemów WCM i Lean w branży przemysłu ciężkiego, zwróciliśmy uwagę na praktyczne doświadczeniem kluczowe dla poprawy wydajności i produktywności.

WISS - referencje

Nasze wspólne przedsięwzięcie trwało ponad rok i jesteśmy bardzo zadowoleni z osiągniętych rezultatów. Aktualnie, dzięki współpracy z LEAN PARTNER jesteśmy
w stanie kontynuować prace samodzielnie
i w ustrukturyzowany sposób osiągać kolejne cele.

mid ocean logo

Dzięki pomocy LEAN PARTNER skutecznie skwantyfikowaliśmy problemy
i wypracowaliśmy różnorodne rozwiązania,
a sam proces naprawczy nie wymagał znaczących inwestycji finansowych.

Chcesz rozpocząć zmiany?

Skontaktuj się z nami

„Firma Upfield (Manufacturing) Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Kołodziejskiej 2 rekomenduje współpracę z LEAN PARTNER.

Upfield jest największym na świecie producentem wysokiej jakości margaryn. W swoim portfolio posiada takie marki jak Rama, Kasia, Flora, Delma, Blue Band, Planta, Hera, Kaliakra i wiele innych. Od wielu lat w fabryce w Katowicach, jednej z największych fabryk w grupie Upfield, realizowany był program ciągłego doskonalenia (TPM, WCM) nadzorowany przez twórców i ekspertów z Japonii (JIPM). Fabryka osiągnęła bardzo wysoki poziom zaawansowania w korzystaniu z narzędzi japońskich metod doskonalenia.
Było nam bardzo trudno znaleźć lokalnie partnerów do dalszego rozwoju naszego programu Continuous Improvement. Jedyną firmą, która sprostała naszym oczekiwaniom, a nawet znacząco poza nie wkroczyła, jest LEAN PARTNER. Dlatego postanowiliśmy kontynuować współpracę z LEAN PARTNER długoterminowo i realizujemy kolejne projekty.

LEAN PARTNER podjął się między innymi usprawnienia wewnętrznej logistyki
w naszym zakładzie. Bardzo doświadczeni, zaangażowani i wnikliwi eksperci z LEAN’a pomogli nam dotrzeć do źródeł “wąskich gardeł”, skwantyfikować je i wypracować wiele rozwiązań (więszkość nie wymagała inwestycji tylko reorganizacji_, które pozwoliły nam zwiększyć wolumeny produkcyjne. Zespół z firmy LEAN PARTNER wyróżnia się cechami, które w naszej ocenie są niezbędne, by skutecznie usprawniać procesy producyjne: “sharp eyes”, spojrzenie
na cały proces, nie tylko jego drobny wycinek, umiejętność rozróżnienia symptomów problemu od fenomeny, dokonanie szczegółowej analizy w celu dotarcia do źródła problemu oraz zdolność kreatywnego wypracowywania rozwiązań, wielokrotnie prostych, zawsze skutecznych.

Ze względu na powyższe gorąco polecamy współpracę z LEAN PARTNER. Bez wątpienia wdrażanie jakichkolwiek progarmów Continuous Improvement ze wsparciem lub pod nadzorem LEAN PARTNER ma wielkie szanse na powodzenie i sukces.”

Andrzej Guzik , Plant Manager 

upfield-referencje
centrum leczenia oparzeń logo
Centrum Leczenia Oparzeń referencje

„Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich informuje, iż od roku 2017 współpracujemy z firmą LEAN PARTNER oraz jej współpracownikami. Współpraca ta realizowana jest z zakresie zarządzania procesowego, LEAN SIX SIGMA MANAGEMENT oraz w aktywnym wprowadzaniu optymalizacji w naszej Organizacji.

Dodatkowo firma LEAN PARTNER pełni w naszej organizacji funkcje edukacyjne i mentoringowe, realizując programy certyfikujące dla naszych pracowników na poziomie LEAN SIX SIGMA GREEN BELT. Nasi pracownicy w trakcie i po uzyskaniu niniejszej certyfikacji pełnią rolę liderów zmian i usprawnień.

Na uwagę zasługuje osobiste zaangażowanie Pana Mariusza Szymochy w pełnieniu stałej funkcji doradcy strategicznego dla naszej kadry kierowniczej w zakresie ciągłego doskonalenia procesów biznesowych

Polecamy współpracę z całym Zespołem LEAN PARTNER, ponieważ jest to rzeczowy, wiarygodny i zaangażowany we wspólne przedsięwzięcia Partner biznesowy.”

Dyrektor Centrum Leczenia Oparzeń dr. n. med. Mariusz Nowak

w legutko referencje

„W.Legutko Przedsiębiorstwo Hodowlano-Nasienne Sp. z o.o. z siedziba Nad Stawem 1 poleca firmę Lean Partner jako profesjonalną i innowacyjną firmę szkoleniową z zakresu LEAN MANAGEMENT.

W/w firma przeprowadziła w naszym przedsiębiorstwie 3 szkolenia.

 • „Metoda 5S w praktyce — ergonomia i optymalizacja miejsca pracy”
 • „Praktyczny Warsztat Lean Management” – dla dwóch grup pracowników.

Szkolenia w formie warsztatów były prowadzone bardzo zrozumiale i ciekawie. Cechował je bardzo wysoki poziom merytoryczny, ogromne zaangażowanie prowadzących, dbałość o jakość, a przede wszystkim bardzo skuteczny przekaz. Ogromną wartością dodaną firmy LEAN PARTNER jest fakt, iż   nie  narzuca,  nie  podsuwa   gotowych   rozwiązań   dla zdefiniowanych problemów, a nakierowuje tak, aby uczestnik sam wpadł na właściwy pomysł.

Dzięki umiejętnościom zdobytym na warsztatach nauczyliśmy się tworzyć mapy VSM, zaczęliśmy analizować i eliminować marnotrawstwa. Wprowadziliśmy cyklicznie projekty leanowe, dzięki którym obniżyliśmy koszty w poszczególnych działach, podnieśliśmy poziom jakości oraz skróciliśmy cykl dostawy. Przełożyło się to w sposób pozytywny na finanse firmy. Dzięki Kaizenom eliminujemy bieżące problemy, zapobiegamy występowaniu ich w przyszłości i tworzymy innowacyjne rozwiązania. Nieprzerwanie dążymy do doskonałości. ;-)

Dodatkowo pragniemy zaznaczyć, że w każdej chwili możemy liczyć na wsparcie i cenne rady ze strony LEAN PARTNER – za co bardzo dziękujemy.”

Adam Legutko, Członek Zarządu, W. Legutko. Przedsiębiorstwo Hodowlano-Nasienne Sp. z o.o., branża nasienna

sordrew logo
sordrew referencje

„Zgodnie z przyjętą strategią firmy SOR-DREW S.A., została podjęta decyzja o wdrożeniu programów szkoleniowych i optymalizacyjnych z zakresu  produkcji. Do realizacji tych zadań została wybrana firma Lean Partner, z którą współpracujemy od lipca 2018 roku.

Efektem rozpoczęcia współpracy jest istotna poprawa i zmiana istniejącej kultury organizacyjnej oraz kultury pracy. Rozpoczęliśmy wprowadzanie narzędzi i metod z zakresu Lean Manufacturing. Działania pozwoliły na optymalizację w zakresie jakości, operacji, metod pracy i produkcji. Nasza współpraca została bardzo dobrze przyjęta przez naszych pracowników, którzy zaangażowali się w realizowane projekty. Efekty prowadzonych działań mają odzwierciedlenie w poprawie wskaźników operacyjnych i ekonomicznych.

Jako osoba odpowiedzialna za realizację strategii spółki, mogę otwarcie polecić współpracę  z firmą Lean Partner.”

Marcin Jadczyk, Prezes Zarządu, Sor-drew S.A, branża przemysłowa

3s logo
3s referencje

„Kierując się naszymi wartościami, którymi są zaufanie, zaangażowanie, otwartość i innowacyjność, cały czas stawiamy na ciągłe doskonalenie własnych kadr, sposobu pracy i współpracy w 3S. Naszym celem jest stworzenie jeszcze bardziej efektywnej organizacji. Dążymy do kultury pracy opartej o zwinne techniki zarządzania oraz swobodnej§ wymiany wiedzy i doświadczeń.

Do współtworzenia tych rozwiązań postanowiliśmy zaprosić firmy doradcze podzielające nasze wartości i filozofię działania.

Zdecydowaliśmy się na podjęcie współpracy z firmą LEAN PARTNER, ponieważ zaproponowała spójne i rzeczowe podejście do wdrażania kultury ciągłego doskonalenia. Firma LEAN PARTNER zorganizowała dla wytypowanej grupy naszych pracowników praktyczne warsztaty z LEAN MANAGEMENT, podczas których mieliśmy okazję — zgodnie z filozofią KAIZEN rozwiązywać skomplikowane problemy organizacyjne, eksperymentując i wdrażając ponadstandardowe rozwiązania.

Polecamy firmę LEAN PARTNER wszystkim tym, którzy stawiają na efektywność, skuteczność, innowacyjność i indywidualne podejście do realizacji usług z zakresu LEAN MANAGEMENT.”

Marek Mleczko, Członek Zarządu, 3S S.A., branża IT

rosa logo
rosa referencje

„Współpracuję z LEAN PARTNER w zakresie wymiany doświadczeń z LEAN Six Sigma.

Nasze dotychczasowe przedsięwzięcia były praktyczne, efektywne i wartościowe. We współpracy cenię zaangażowanie, otwartość, doświadczenie i możliwość wymiany wiedzy. Analizy i warsztaty prowadzone przez LEAN PARTNER stworzyły takie okoliczności.

Rekomenduję Zespół LEAN PARTNER jako rzeczowego Partnera w poszerzaniu praktyki związanej z LEAN MANAGEMENT.”

Jakub Krzemiński, Manager ds. produkcji, Rosa , branża produkcyjna

kotrak logo
kotrak referencje

„Pragniemy z pełnym przekonaniem zarekomendować usługi firmy Lean Partner. Jej przedstawiciel, praktyk z wieloletnim doświadczeniem, przeprowadził szkolenie dla naszych pracowników z zakresu optymalizacji procesów biznesowych zgodnie z Lean Management.

Warsztaty trwały 2 dni. Rozpoczęły się od krótkiej części teoretycznej, by następnie płynnie przejść do praktyki; uczestnicy poznali konkretne rozwiązania, które realnie przyczyniają się nie tylko do znalezienia źródła problemów, ale także do wprowadzenia skutecznych zmian w firmie. Wymiernymi efektami są większe zyski firmy i lepsza organizacja codziennej pracy. Pan Mariusz Szymocha, który prowadził szkolenie, był bardzo otwarty na nasze pytania, a także pozostawał do dyspozycji w przypadku pytań po warsztacie. Naturalna i aktywna postawa prelegenta miała bezpośredni wpływ na dobre samopoczucie pracowników, którzy chętnie angażowali się w stawiane przed nimi zadania. Pozwoliło to efektywnie wykorzystać czas szkolenia na rozwój cennych umiejętności.

Uzyskana w trakcie warsztatów wiedza pozwala wdrożyć w praktyce zmiany w firmach z każdego sektora. Serdecznie polecamy usługi firmy Lean Partner każdemu, kto potrzebuje udoskonaleń w codziennej działalności i zaufanego partnera do współpracy.”

Jakub Imosa, CEO, Kotrak Bis

agh logo
agh referencje

„This is to express our appreciation of the excellent quality of training services offered by Lean Partner Sp. z o. o., Sp. k. company, that delivered the ‘Problem solving 8D’ training for 10 international students of the Faculty of Energy and Fuels of AGH University of Science and Technology in Cracow (field of study: Chemical Technology, specialty: Energy Transition).

The training was performed  in accordance with the highest standards    of the training profession. As a client, we appreciated very much a very good contact with  the  training   organizer   at   each   stage   of   the   training   process.   Lean Partner staff demonstrated professionalism, reliability and organizational skills. The trainers, who run the training gave a very clear and well-structured presentation and transferred their knowledge in an involving manner and was highly graded by training participants in their training evaluation. The training event was delivered appropriately, as planned and according to the contract.
We strongly recommend Lean Partner Sp. z o. o., Sp. k. as a reliable and trustworthy partner.”

dr. inż Karol Sztekler, Project Director of MSc Energy Transition, AGH, Wydział Energetyki i Paliw

continental bakeries logo
continental referencje

„Firma Lean Partner zrealizowała u nas w firmie szkolenie Lean Sigma Yellow Belt. W jego trakcie, zespół uczestniczył w trzydniowym warsztacie. Jego zakres obejmował część teoretyczną, gry symulacyjne oraz część praktyczną, gdzie uczestnicy mogli zastosować poznane narzędzia w praktyce na wybranym procesie. Po zakończeniu szkolenia, uczestnicy podzieleni na zespoły robocze zrealizowali swoje pierwsze projekty, których wyniki zaprezentowali przed konsultantami Lean Partner.

Szkolenie dostarczyło uczestnikom solidnej bazy wiedzy i inspiracji do zastosowania jej w praktyce. Dzięki temu z sukcesem ukończonych zostało 6 projektów Yellow Belt. Polecam współpracę z firmą Lean Partner.”

Szymon  Sołtykowski, Lean Manager, Continental Bakeries, branża spożywcza

hirschvogel logo
hirschvogel referencje

„Niniejszym listem referencyjnym chciałbym udzielić referencji firmie LEAN PARTNER Sp. z o.o. której siedziba mieści się: ul. Ligocka 103 budynek 8, 40-823 Katowice, Polska , NIP: 6342892418

W efekcie szczegółowej selekcji rynku pod kątem firm otwartych na współpracę, biorąc pod uwagę kompetencje, wiedzę, osiągnięcia i przede wszystkim profesjonalne podejście i chęć współpracy w ramach wspólnej wymiany doświadczeń, firma Lean Partner w naszym odczuciu jest bezkonkurencyjna. Podczas organizacji warsztatów z optymalizacji procesów oraz innych ciekawych wydarzeń zawsze fascynuje mnie podejście do planowanych zagadnień i bardzo otwarta postawa. Dla mnie osobiście znacząca jest również koleżeńska forma współpracy !

Z całą odpowiedzialnością i pełnym przekonaniem polecam współpracę z firmą Lean Partner. Jestem pewny, że oczekiwania zostaną zaspokojone a owocna współpraca przyniesie korzyści dla firmy i satysfakcję ze współpracy.”

Witold Starzewski, CI Leader, Hirschvogel Components Poland, branża metalurgiczna

alstom logo
alstom referencje

„Firma LAN PARTNER specjalizująca się w wdrażaniu szeroko pojętej filozofii Lean Manufacturing, w dniach 6-7 marca 2017 przeprowadziła szkolenie „Lean Management w praktyce”. Szkolenie zostało przeprowadzone na bardzo wysokim poziomie  merytorycznym  i organizacyjnym, co sprawia, że warsztat kierowany jest nie tylko do osób, które chcą poznać bliżej metodologię zarządzania poprzez Lean, ale również do praktyków Lean. Co ważne, wiedza przedstawiana jest w sposób praktyczny, dzięki temu każdy uczestnik aktywnie bierze udział w szkoleniu. Dzięki ogromnemu doświadczeniu i zaangażowaniu prowadzącego, Pana Mariusza Szymochy, każde prezentowane narzędzie poparte jest konkretnym studium przypadku. Z satysfakcją mogę stwierdzić, że szkolenie organizowane przez LEAN PARTNER spełniło moje oczekiwanie.”

Michał Kozieł, APYS, CI Leader, Alstom Konstal S.A, branża kolejowa

szpital murcki logo
Szpital murcki referencje

„Niniejszym  informujemy, że Szpital  Murcki  Sp.  z o.o.  z siedzibą  w Katowicach (dalej: „Szpital”), mając na uwadze plany rozwoju i wprowadzania systematycznych zmian w zakresie optymalizacji działalności, podjął w 2015 r. współpracę ze specjalistami z firmy LEAN PARTNER.

Zakres tej współpracy  dotyczy  wdrażania  i  stosowania  narzędzi  LEAN  SIX  SIGMA w ochronie zdrowia, których celem jest zwiększenie efektywności działania Szpitala, poprawa satysfakcji Pacjenta, jak również personelu Szpitala.

Współpraca z LEAN PARTNER obejmowała m.in. organizacji warsztatów szkoleniowych dla pracowników Szpitala, a następnie była kontynuowana, do chwili obecnej, w formie wymiany  wiedzy i doswiadczeñ  związanych  z optymalizacją  procesów  oraz poprawa  jakości i efektywności działalności Szpitala.

Współpraca z firmą Lean Partner przebiegała bezproblemowo, a jej specjaliści wykazywali się dużą wiedzą, doświadczeniem i kreatywnością, wobec czego możemy polecić firmę Lean Partner i jej specjalistów, jako wiarygodnych partnerów.”

Mgr. inż Krzysztof Zaczek, Prezes Zarządu, Szpital Murcki Sp. z o.o., branża medyczna

telforce one logo
telforce one referencje

„Spółka TelForceOne miała  okazję uczestniczyć w szkoleniu wyjazdowym, zorganizowanym przez firmę szkoleniową Lean Partner.

Szkolenie było dedykowane dla kadry managerskiej z obszaru logistyki magazynowej.

Podczas pierwszego dnia szkolenia, uczestnicy odwiedzili fabrykę Plastic Omnium, gdzie mieli okazję zapoznać się z nowoczesnymi rozwiązaniami z zakresu Lean Management, podczas typowego dnia pracy fabryki. Wizyta miała charakter aktywny, ponieważ uczestnicy przygotowali analizę SWOT na podstawie obserwacji procesów.

Drugiego dnia szkolenia miały miejsce warsztaty praktyczne, z wykorzystaniem konkretnych narzędzi Lean.

Zakres merytoryczny szkolenia był na bardzo wysokim poziomie. Szkolenie zostało zrealizowane zgodnie z wymaganiami, o których strony rozmawiały przed rozpoczęciem szkolenia, na etapie planowania. Dodatkowo, firma Lean Partner zorganizowała integrację uczestników (noclegi, kolację oraz dodatkowe atrakcje). Organizacja przebiegła pomyślnie, bez zarzutu.

Zdecydowanie polecamy firmę Lean Partner, zarówno pod kątem merytorycznym (wysoki poziom szkolenia), jak i organizacyjnym (zaplanowanie i realizacja integracji uczestników). Lean Partner to solidny partner w biznesie, a wyżej wymieniona współpraca wpłynęła pozytywnie na zadowolenie oraz efektywność naszych pracowników.”

Zuzanna Sroczyńska, TelForceOne, branża telekomunikacyjna

warta logo
Warta referencje

„We wrześniu 2016 i oku w Katowicach, pracownicy Warty uczestniczyli w warsztatach Lean Champions „Lean Management i KAIZEN” zorganizowanym przez firmę LEAN Partner.

Szkolenie zostalo przeprowadzone w bardzo dynamicznej formie. Zestawy pojęć teoretycznych były umiejętnie przeplatane warsztatami, realizując tym samym praktyczne zastosowanie poznanych teorii. Dzięki temu, uczestnicy byli zaangażowani i chętni do pracy. Należy podkreślić, że dużą rolę odegrali sami trenerzy, którzy z dużą swobodą przekazywali wiedzy i dbali o dobrą atmosferę szkolenia.

Warsztat został przygotowany i przeprowadzony zgodnie z wcześniejszym ustaleniem, dokładnie pod zamówienie Warty spełnił oczekiwania wszystkich uczestników w części merytorycznej oraz warsztatowej.

Ogromnym atutem warsztatów okazała się możliwość poznania praktycznego wykorzystania metodyki LEAN w firmie Bombardier. To świetny pomysł na spotkanie z praktykami i możliwość zadania pytań managerom stosującym na co dzień z sukcesem metodologię LEAN.

Wszystkim zainteresowanym wprowadzeniem metodologii LEAN polecamy szkolenie i warsztaty prowadzone przez LEAN Partner.

To bardzo dobra inwestycja oraz gwarancja jakości szkolenia.”

Beata Jaczewska, Koordynator

Jarosław Paćko, Dyrektor, Towarzystwo ubezpieczeń i reasekuracji  Warta S.A, branża ubezpieczeniowa

politechnika czestochowska referencje
Politechnika Częstochowska referencje

„Niniejszym zaświadczamy o wysokiej jakości usług szkoleniowych oferowanych przez firmę Lean Partner Sp. z.o.o Sp. k., która w kwietniu 2021 r. zrealizowała pierwszą z zaplanowanych dwóch edycji szkolenia „Lean Logistic” dla studentów Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej na kierunku Logistyka.

Zajęcia prowadzone były przez zespół posiadający duże doświadczenie oraz wiedzę merytoryczną w zakresie Lean Logistic. Przedstawiali omawiane zagadnienia w sposób przystępny i nowoczesny, wykorzystując praktyczne przykłady oraz gry symulacyjne, angażując uczestników do aktywnego udziału w całym procesie szkoleniowym. Sami studenci ocenili szkolenie na bardzo wysokim poziomie podkreślając zarówno ich wymiar praktyczny jak i dobrą atmosferę oraz łatwość komunikacji pomiędzy grupą a trenerem. Jesteśmy przekonani, iż w toku prowadzonego szkolenia uczestnicy nabrali niezbędnego doświadczenia oraz uzyskali umiejętności, niezwykle cenione na dzisiejszym, szybko zmieniającym się rynku pracy.

Ponadto cały proces organizacji szkolenia, zarówno w obszarze kontaktu z organizatorem jak i przygotowania do jego przeprowadzenia, w oparciu o wytyczne Politechniki Częstochowskiej przebiegał bezproblemowo oraz zgodnie z najwyższymi standardami.
Zespół Lean Partner wykazał się profesjonalizmem, ogromem wiedzy merytorycznej oraz umiejętnościami organizacyjnymi na każdym etapie realizacji szkolenia.

Z pełnym przekonaniem rekomendujemy firmę Lean Partner jako rzetelnego i godnego zaufania partnera w zakresie realizacji projektów szkoleniowych.”

Kierownik Projektu, prof. PCz, dr. hab. inż. Robert Kucęba

urząd dozoru technicznego logo
Urząd Dozoru Technicznego referencje

„W czerwcu 2017 roku kadra zarządzająca Urzędu Dozoru Technicznego miała przyjemność uczestniczyć w warsztacie pt.: „Kaizen jako filozofia zarządzania” przeprowadzonym przez firmę Lean Partner.

Celem zajęć było przedstawienie podstaw filozofii Kaizen, tła historycznego, zapoznanie uczestników z narzędziami oraz procesem wdrożeniowym i korzyściami z zastosowania Kaizen w organizacji. Warsztat prowadzony był w sposób ciekawy dla odbiorcy, a jego największym atutem była przeprowadzona gra, w trakcie której uczestnicy zajęć mogli w praktyczny sposób przećwiczyć elementy procesu. Dodatkowo, dzięki udziałowi zaproszonych przez Lean Partner gości, uczestnicy mieli okazję zapoznać się z przykładami wdrożeń oraz dobrymi praktykami z rynku.

Warsztat „Kaizen jako filozofia zarządzania” został przygotowany i zrealizowany zgodnie z założeniami ustalonymi z zamawiającym i spelnił oczekiwania zamawiającego. Firmę Lean Partner cechuje przede wszystkim wysoki profesjonalizm, zaangażowanie oraz duże doświadczenie i otwartość na potrzeby klienta.

Rekomendujemy firmę Lean Partner jako dobrego partnera do współpracy z obszaru Lean Management.”

Departament Kadr, Urząd Dozoru Technicznego , bezpieczeństwo urządzeń technicznych

getinbank logo
getin referencje

„Celem wzmocnienia prowadzonych przez Bank działań optymalizujących procesów obsługi reklamacji, podjęliśmy w 2015 roku współpracę z firmą LEAN PARTNER, która w sposób profesjonalny i z zachowaniem wysokiej jakości zrealizowała dla nas projekt, w ramach którego:

 • przygotowano praktyczne mapy procesów (VSM), dzięki którym dokonano analizy ich wydajności oraz stworzono, a następnie uruchomiono portfel projektów usprawniających,
 • skorygowano architekturę procesów celem skrócenia czasu realizacji poszczególnych zadań, związanych m.in. z przetwarzaniem danych, pozyskiwaniem informacji, wymiany korespondencji z Klientami (nastąpił wzrost efektywności o blisko 30%),
 • przeprowadzono szereg szkoleń oraz interaktywnych warsztatów z zakresu Lean Management, w trakcie których Pracownicy Getin Noble Bank S.A. mogli wraz z ekspertami LEAN PARTNER brać aktywny udział w analizie wykonywanych czynności i wdrożeniu usprawnień procesowych,


dzięki powyższemu podejściu i aktywnemu współuczestnictwu w projekcie optymalizacji procesu obsługi reklamacji, pracownicy Banku nabyli kompetencje do samodzielnej kontynuacji optymalizacji procesów zgodnie z filozofią KAIZEN.

Firma trafnie zdefiniowała nasze potrzeby i przeprowadziła praktyczne, adekwatne do naszych procesów i potrzeb działania rozwojowe.

Projekt zakończył się powodzeniem, a efekty spełniły nasze oczekiwania, dlatego też polecamy firmę LEAN PARTNER jako zaufanego partnera w rozwoju kompetencji pracowników i optymalizacji organizacji pracy wg metodologii LEAN.”

Rafał Zińczuk, Dyrektor Zarządzający Obszarem Operacji

Paweł Kubisz, Dyrektor Biura Reklamacji, Getin Noble Bank S.A., branża bankowa

trouw nutrition logo
trouw nutrition referencje

„Rekomenduje firmę  LEAN PARTNER do współpracy w zakresie optymalizacji procesów operacyjnych.

Firma LEAN PARTNER przeprowadziła praktyczne warsztaty LEAN / 5S, których celem było podniesienie produktywności procesów realizowanych w wybranej części naszej firmy.

Cel biznesowy został zrealizowany.

Dodatkowo stworzono LEAN TEAM zespół złożony z pracowników, który kontynuuje prace związane z ciągłym  doskonaleniem.

Na uwagę zasługuje zaangażowanie Zespołu LEAN PARTNER w badanie potrzeb nas jako Klienta Zarządzającego jak i pracowników operacyjnych. Takie podejście zaowocowało efektywną i skuteczną realizacją przedsięwzięcia.

W imieniu swoim i uczestników projektu LEAN / 5S dziękuję za praktyczne i profesjonalne podejście do realizacji zadania.”

Robert Firlik, Dyrektor Operacyjny, Trouw Nutrition Polska, branża przemysłu paszowego

van pur logo
Van Pur referencje

„W grudniu 2017 roku mieliśmy przyjemność uczestniczyć w warsztatach z zakresu mapowania strumienia wartości, które przygotowała dla nas oraz przeprowadziła katowicka firma Lean Partner.

Warsztaty poprzedzone były skrupulatnym audytem, podczas którego konsultanci Lean Partner zbadali nasze kluczowe procesy.

Dzięki temu, warsztaty skupione były wokół naszych aktualnych problemów procesowych, nad którymi pracowaliśmy 2 dni, ćwicząc wykorzystanie do tego celu Value Stream Mapping oraz pozostałych narzędzi Lean.

Zarówno same warsztaty, jak też ich efekty oceniamy bardzo pozytywnie. Konsultanci Lean Partner podeszli do sprawy profesjonalnie, a uczestnicy warsztatów – pracownicy oraz kadra kierownicza naszego browaru, uzyskali motywację oraz inspirację do wdrażania pozytywnych zmian w procesach firmy oraz do poszukiwania ich usprawnień.

Polecamy firmę Lean Partner, jako rzetelnego i sprawdzonego dostawcę wiedzy, narzędzi oraz inspiracji w zakresie Lean Management.”

Jarosław Rzepka, Dyrektor Browaru 

Piotr Cierniak, Dyrektor Operacyjny, VAN PUR S.A, branża piwowarska

famur logo
famur referencje

„Polecamy firmy LEAN PARTNER, jako rzetelnego i efektywnego dostawcy wiedzy z zakresu LEAN MANAGEMENT (produkcja i usługi).

Praktyczne Warsztaty z ww. tematu, zrealizowane dla naszych pracowników przez specjalistów z LEAN PARTNER oceniamy bardzo pozytywnie. Warsztaty zostały     przygotowane     z     uwzględnieniem     wymagań     naszej     organizacji i celów, które  jej przyświecają  wzrost  efektywności  i zwiększenie  integracji  ludzi i procesów.

Przedsięwzięcie przeprowadzono rzeczowo, w formie praktycznej, na wysokim poziomie merytorycznym. Zajęcia były  wymagające  oraz  zachęcały  uczestników do natychmiastowego wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce.

Dostrzegamy wyraźny związek pomiędzy sposobem przekazywania wiedzy i możliwości jej zastosowania w warunkach rzeczywistej pracy.

Mając powyższe na uwadze rekomendujemy firmy i specjalistów LEAN PARTNER jako skutecznych partnerów w procesie budowania wartości w organizacji poprzez wymiany doświadczeń i nauka w formie warsztatów z LEAN MANAGEMENT.”

Dawid Gruszczyk, Wiceprezes Zarządu, Famur S.A. , branża przemysłowa

„Rekomenduję współpracę z Zespołem LEAN PARTNER w zakresie podniesienia
efektywności i sprawności działania działów UR w produkcji.

Wyzwania, którym musieliśmy sprostać w trakcie intensywnych zmian w naszej Organizacji, spowodowały znaczący wzrost zadań w dziale utrzymania ruchu.

Specjaliści z LEAN PARTNER wraz z pracownikami UR stworzyli Zespół, który
zidentyfikował możliwości wprowadzenia korzystnych zmian i je wprowadził. Na uwagę
zasługuję fakt, że wypracowane rozwiązania zwiększające efektywność UR odwzorowano w mobilnej aplikacji, która usprawniła komunikacji, analizy i raportowanie w całej Organizacji.
Cały nowy standard został dostosowany do specyfiki branży, w której działamy i preferencji
pracowników.

Miałem okazję współpracować z wieloma dostawcami usług i podwykonawcami w
projektach. Mając te doświadczenia na uwadze, jednoznacznie rekomenduję firmę LEAN PARTNER jako lidera w zakresie wprowadzania usprawnień, które mają wymierny efekt oraz są przeprowadzane w sposób partnerski.”

Tomasz Parzyński, Dyrektor Operacyjny, Famur S.A. , branża przemysłowa

„Polecamy firmę LEAN PARTNER Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą w Katowicach jako dostawcę oprogramowania systemu SZINFO.

Firma wykazała się dużym zaangażowaniem w dostarczaniu oprogramowania.

Rekomendujemy LEAN PARTNER wszystkim przedsiębiorstwom i instytucjom chcącym wdrożyć oprogramowanie organizujące i ułatwiające codzienną pracę w obszarze utrzymania ruchu.”

Michał Kurek, Dyrektor Operacyjny, Famur S.A. , branża przemysłowa

gbk logo
gbk referencje

„Z przyjemnością rekomenduję szkolenia i warsztaty z LEAN MANAGEMENT i Kaizen z Zespołem Lean Partner. Te, w których wziąłem  udział zainspirowały mnie do wprowadzania usprawnień w mojej pracy. Zdobyte na warsztatach umiejętności wykorzystałem realizując samodzielnie serie Kaizenów, które, tak jak na warsztacie szkoleniowym, zaowocowały oszczędnościami finansowymi i pozwoliły odzyskać „zamrożony” w dotychczasowej rutynie czas.

Polecam współpracę z LEAN PARTNER. Realizowane projekty i warsztaty mają sens – inspirują, zachęcają do twórczego myślenia i dają efekty.”

mgr. inż. arch. Michał Grzybek, GBK Michał Grzybek

grupa otmuchów logo
otmuchów referencje

„Informujemy, że firma LEAN PARTNER na rzecz Grupy Otmuchów przeprowadziła dedykowane warsztaty z zakresu Zarządzania na produkcji i LEAN MANUFACTURING. Warsztaty adresowane były kadrze kierowniczej i obejmowały zagadnienia związane z podnoszeniem efektywności procesów operacyjnych oraz skutecznych sposobów komunikacji z pracownikami produkcyjnymi.

Scenariusz realizowanego przedsięwzięcia zawierał :

 • Praktyczne wykłady z zakresu najnowszych standardów zarządzania na produkcji zgodnie z LEAN MANUFACTURING
 • Grę strategiczną zarządzania przedsiębiorstwem zgodnie z LEAN MANAGEMENT ( MANUFACTURING + OFFICE)
 • Ćwiczenia z analizy efektywności procesów realizowane na poziomie fabryki
 • Symulacje wdrożeń i kalkulacji wzrostu wydajności procesów produkcyjnych i logistycznych na podstawie ww. analizy
 • KAIZEN czyli sesje pozyskiwania, analizy i planowania optymalizacji procesów na podstawie zgłoszeń pracowników


W wyniku przeprowadzonych prac warsztatowych powstała lista zweryfikowanych usprawnień procesów produkcyjno-logistycznych. Dodatkowym atutem warsztatów był ich praktyczny charakter i gra strategiczna, która zintegrowała grupę szkoleniową wokół koncepcji LEAN
i dała możliwość wymiany doświadczeń przez uczestników.

Niniejszym polecamy firmę LEAN PARTNER jako merytorycznego i dynamicznego partnera w zakresie wdrażania i rozwijania kultury ciągłego doskonalenia opartej o KAIZEN i LEAN MANAGEMENT.”

Gabriela Lamch, Dyrektor Personalny, Grupa Otmuchów, branża spożywcza

huta pokój logo
Huta pokój referencje

„W lutym 2017 roku mieliśmy przyjemność  uczestniczyć w Praktycznym Warsztacie Lean Management organizowanym w Katowicach przez firmę Lean Partner. Warsztat zrobił na nas bardzo pozytywne wrażenie. W ciągu dwóch dni, w przystępny i ciekawy sposób przekazano nam praktyczny wiedzy z zakresu Lean, której umiejętność wykorzystywania ćwiczyliśmy podczas symulacji procesów. Symulacje takie stanowiły zasadniczą część warsztatu. Atmosfera w trakcie zajęć była energetyczna, co wzmacniało zaangażowanie uczestników przez cały czas trwania warsztatu.

Ze względu na otwarty charakter spotkania – brali w nim udział poza nami także przedstawiciele innych firm z różnych branż, ponadto padło wiele pytań ze strony uczestników o nurtujące ich zagadnienia i problemy. Na pytania te były udzielane odpowiedzi poparte praktycznymi przykładami z realnych wdrożeń kultury Lean, co znacznie podnosi!o wartość merytoryczny spotkania.

Gra symulacyjna to naszym zdaniem główny atut całego szkolenia. Symulacja optymalizacji procesów stawia przed uczestnikami konkretne wymagania i pobudza kreatywność. Pozwala też na zaadoptowanie nabytej wiedzy teoretycznej do potrzeb własnego przedsiębiorstwa i wykorzystania jej w praktyce.

Z pełnym przekonaniem polecamy warsztaty Lean Management organizowane przez firmę Lean Partner każdemu, kto poszukuje rzetelnej wiedzy w zakresie Lean od praktyków.”

Grzegorz Nowak, Pełnomocnik Zarządu ds. Lean Manufacturing, Huta Pokój S.A., branża hutnicza

ideabank logo
idebank referencje

„W Idea Bank S.A. stawiamy na doskonalenie własnych kadr i podnoszenie efektywności pracowników. Zależy nam, by pracownicy pracowali mądrzej, w atmosferze współpracy i dążyli do szeroko rozumianej optymalizacji. Naszym celem jest stworzenie jeszcze bardziej efektywnej organizacji.

W oparciu o powyższe, zdecydowaliśmy się w 2017 roku na projekt rozwojowy z obszaru LEAN SIX SIGMA wraz z certyfikacją na poziomie Green Belt, którym objętych zostało 15 pracowników Idea Bank SA.

Do realizacji projektu poszukiwaliśmy rzetelnego partnera, który posiada doświadczenie i praktyczną wiedzę z powyższego obszaru. Dlatego zdecydowaliśmy się na podjęcie współpracy z firmą LEAN PARTNER, ktora zaproponowala spójny i rzeczowy program.

Firma LEAN PARTNER zorganizowała dla wytypowanej grupy naszych pracowników osiem warsztatów, podczas których uczestnicy mieli okazję zgodnie z filozofią KAIZEN rozwiązywać skomplikowane problemy organizacyjne, eksperymentując i wdrażając ponadstandardowe rozwiązania, a następnie nadzorować certyfikację LEAN SIX SIGMA GREEN BELT zgodnie z przedstawioną w trakcie warsztatów metodykę.

Polecamy firmę LEAN PARTNER wszystkim tym, którzy poszukują praktyków i stawiają na skuteczność, innowacyjność i indywidualne podejście do realizacji usług.”

Agnieszka Majchrzak, Dyrektor Biura Szkoleń IDEA BANK S.A  , branża bankowa

kłos logo
kłos referencje

„Usługa szkoleniowa realizowana przez firmę Lean Partner spełnia  najwyższe  standardy w zakresie kształcenia. Bardzo wysoko oceniam treść i zakres szkoleń, jak również wiedzy, kompetencji, a także umiejętności dydaktyczne osób prowadzących.

Natomiast szkolenia i warsztaty z Lean Management i Kaizen, w których braliśmy udział okazały się dopasowane do potrzeb naszej firmy.

Rekomenduje firmę Lean Partner jako rzetelnego, elastycznego i profesjonalnego partnera szkoleniowego.”

Mariusz Kurzyca, Dyrektor Zarządzający, Kłos Sp. z o.o., branża  spożywcza

megaset logo
megaset referencje

„We wrześniu 2017 roku w naszej firmie odbyły się szkolenia z LEAN Management, wprowadzające naszych pracowników w tematykę LEAN. Szkolenia poprzedzono audytem, który przeprowadzony został bardzo sprawnie i bez zbędnych zakłóceń w codziennych czynnościach naszych pracowników.

Forma warsztatowa szkoleń bardzo pozytywnie wpływa na uczestników, ponieważ każda osoba bierze w nich czynny udział. Firma LEAN PARTNER przygotowała dla nas grę symulacyjną, dzięki której zapoznaliśmy się z filozofią LEAN Management. W bardzo ciekawy sposób została przedstawiona metoda 5S oraz narzędzie jakim jest Mapa Procesów. Ogromne zaangażowanie prowadzącego warsztaty Pana Mariusza Szymochy, pomogło uczestnikom dostarczoną wiedzę wykorzystać w działaniu i stworzyło tym samym okazję do rozwoju uczestników szkolenia. Pod względem merytorycznym Pan Mariusz wykazał się wyjątkowo dobrym przygotowaniem, gdyż na każde zadane pytanie przez uczestników szkolenia, potrafił odpowiedzieć bardzo rzeczowo. Jego wiedza na temat LEAN oraz wszelkich powiązanych z tym tematów jest niezwykle szeroka.

Polecamy szkolenia firmy  LEAN   PARTNER   zarówno   ze  względu   na   tematykę,  jak i przygotowanie prowadzących.

Dziękujemy za współpracę „

Andrzej Rymarczyk, Prezes Zarządu, Megaset Sp. z o.o., wyroby hutnicze

onninen logo
onninen referencje

„Firma LEAN PARTNER zorganizowała i przeprowadziła dedykowane warsztaty z LEAN MANAGEMENT dla kadry kierowniczej Magazynu Centralnego firmy Onninen.

Warsztaty obejmowały zagadnienia dotyczące optymalizacji wszystkich procesów logistycznych i operacyjnych, w szczególności skrócenia cykli wykonywanych czynności, oszczędności miejsca i poprawy wydajności procesów.

Zajęcia prowadzone były przez zespół posiadający duże doświadczenie oraz wiedzę merytoryczną w zakresie problematyki Lean Management. Prowadzący w sposób przystępny przedstawiali omawiane zagadnienia, a zastosowane przykłady pozwoliły na pełniejsze zrozumienie analizowanych kwestii.

Szczególne podziękowania należą się Arturowi Judzińskiemu za przeprowadzenie projektów optymalizacyjnych w zakresie logistyki i transportu w naszej organizacji.

Projekt zrealizowano  zgodnie z przyjętymi ustaleniami, a przekazane materiały szkoleniowe zawierały wszystkie zagadnienia wraz z materiałami ćwiczeniowymi.

Cały program został przygotowany i poprowadzony w tak profesjonalny sposób, że firma LEAN PARTNER została zaproszona do współpracy nad projektem wdrażania wypracowanych w trakcie warsztatów rozwiązań w zakresie Lean Management.”

Krzysztof Koniarski, Prokurent, Onninen Sp. z o.o. branża hurtowa

proseat logo
proseat referencje

„W 2016 roku korzystałem z oferty szkoleniowej firmy Lean Partner Sp. z.o.o Sp. k.

Warsztaty szkoleniowe o tematyce LEAN MANAGEMENT w PRAKTYCE oparte były na wiedzy teoretycznej jak i praktycznej z wykorzystaniem gry symulacyjnej. Szkolenie spełniło moje oczekiwania, wiedza została przekazana w profesjonalny i nowoczesny sposób. Prowadzący wzbogacali część teoretyczną o ciekawe przykłady z życia codziennego jak i o wdrożone Kaizeny we wcześniej realizowanych projektach.

Zaangażowanie trenerów zasługuje na szczególną ocenę, pasja z jako podchodzili do każdego zagadnienia oraz sposób w jaki przedstawiali wiedzę i otwarcie na problemy różnego kalibru stało na najwyższym poziomie.

Z czystym sumieniem polecam szkolenia prowadzone przez Lean Partner Sp. z.o.o Sp. k. i zachęcam do współpracy.”

Marcin Skorupski, Inżynier procesu, Proseat Sp. z o.o., dostawca elementów karoserii samochodow

srkp surmiriko poland logo
srkp surmiriko poland referencje

„Pragniemy poinformować, iż w listopadzie bieżącego roku pracownicy firmy Sumiriko Poland Sp. z o.o. Oddział w Zagórzu, wzięli udział w warsztatach Lean Manufacturing zorganizowanych przez firmy LEAN PARTNER.

Program dostosowany był  do naszych potrzeb, szkolenie  przeprowadzone było w formie zajęć  praktycznych/warsztatów.

Realizacja szkolenia została oceniona wysoko, zarówno pod kątem ilości przekazywanej wiedzy jak i praktycznych korzyści dla uczestników. Na każdym etapie realizacji     LEAN      PARTNER      dał      się      poznać      jako      firma      rzetelna i zaangażowana w budowanie relacji z klientem.

Standardy szkoleniowe, organizacja oraz wysokie kompetencje trenerów pozwalają nam z pełnym przekonaniem rekomendować tą firmę do współpracy.”

Barbara Dereń, Specjalista Dział Personalny i Administracji, SRKP SumiRiko Poland Sp. z o.o. dostawca wyrobów gumowych

toyota tsusho europe logo
toyota tsusho europe referencje

„Toyota Tsusho Europe S.A. w tym oddział polski, funkcjonują w oparciu o Total Quality Management System (TQM), W celu poszerzania wiedzy organizacji i ciągłego rozwoju naszej kadry niezbędne są szkolenia doskonalące zarówno praktyczne jak i teoretyczne. Firma Lean Partner każdorazowo dostosowuje program szkolenia do konkretnych potrzeb naszych pracowników. Szkolenia organizowane przez firmy Lean Partner cechują się bardzo wysokim poziomem merytorycznym, doskonałą znajomością terminologii Lean a zaangażowanie i elastyczność szkoleniowców skutkuje dużą mierzalną w codziennej pracy efektywnością.

Polecamy firmy Lean Partner jako rzetelnego i sprawdzonego dostawcę wiedzy i doświadczenia.”

Marta Żabko, Europe Region TQM Chief Assistant, Toyota Tsuscho Europe S.A., automotive

koleje śląskie logo
koleje śląskie referencje

„Informujemy,  że  firma  Lean  Partner  prowadziła  na  rzecz  naszej   Spółki w okresie październik 2016 — marzec 2017 prace w zakresie wdrażania metodologii Lean Management. Przedstawiciele Lean Partner w profesjonalny i skuteczny sposób, współpracując codziennie z naszymi pracownikami, przedstawili analizę procesów utrzymaniowo — naprawczych, taboru  kolejowego  oraz  przygotowali  plan działań ku polepszeniu ich efektywności w dziedzinie czasowej i organizacyjnej. Ponadto przeprowadzone zostały warsztaty dla mistrzów i personelu technicznego naszej Spółki. 

Możemy   polecić   firmę   Lean   Partner   podmiotom   zainteresowanym   analizom i optymalizacji procesów.”

Wojciech Dinges, Prezes Zarządu, Koleje Śląskie  branża kolejowa

famur logo
famur referencje

„Informuję, że w ramach działań na rzecz zwiększenia efektywności finansowej i operacyjnej podjęliśmy współpracę z firmą LEAN PARTNER.

Do realizacji celów projektowych i wdrażania kultury ciągłego doskonalenia wybrano metody związane z LEAN MANAGEMENT.

W trakcie realizacji prac przeanalizowano procesy administracyjne, logistyczne i produkcyjne. Przeprowadzono szereg warsztatowych działań, w które zaangażowano naszych pracowników z różnych szczebli zaszeregowania. W wyniku obopólnej współpracy, wypracowano szereg wniosków usprawniających, które zespołowo wdrożono.

Mimo,  że   nasza   organizacja   cechuje   się    wieloletnim   doświadczeniem w produkcji maszyn i urządzeń dla górnictwa, świeże i analityczne spojrzenie na ugruntowane procesy przyniosło wymierne korzyści. Zaproponowany odmienny od tradycyjnego  sposób  pracy,  oparty  o  metodykę  LEAN  MANAGEMENT   przyniosła i przynosi korzyści.

Rekomenduję współpracę z firmą LEAN PARTNER, ponieważ cechuje ją rzeczowe i skuteczne podejście do integracji ludzi i procesów w celu zwiększenia efektywności organizacji.”

Dawid Gruszczyk, Wiceprezes Zarządu, Dawid Gruszczyk, Famur S. A , branża przemysłowa

bombardier logo
bombardier referencje

„Z pełnym przekonaniem zespół ds. wdrożenia projektu „Lean Logistics” firmy Bombardier, poleca firmę Lean Partner jako profesjonalnego partnera w zakresie doradztwa oraz wdrażania projektów logistycznych. Firmie Lean Partner zlecono przygotowanie koncepcji outsourcingu magazynów. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z ustaleniami, w wyznaczonym terminie oraz w atmosferze pełnej integracji z pracownikami firmy Bombardier.

Realizacja zlecenia dotyczyła:

 • Analizy dostępnych na rynku przestrzeni magazynowych
 • Wyboru 3 dostawcow usług logistycznych na podstawie przeprowadzonych audytów jakościowych
 • Przedstawienie wyników analizy ( w tym punkt ciężkości, analiza kosztowa, analiza jakościowa)
 • Wsparcie merytoryczne w przygotowania kontraktu z wybranym dostawcą.


W ramach projektu partnerami byli Pan Mariusz Szymocha i Pan Artur Judziński specjaliści z doświadczeniem w branży logistycznej i zdolnościami menedżerskimi. Zapewniali regularny przepływ informacji, w planowanych działaniach doprecyzowywali wymagania zdefiniowane przez Klienta. Każdy kolejny etap projektu zakończony analizą wartości dodanych, wskazywał na znaczący wkład Pana Artura i Pana Mariusza w osiągnięciu wyznaczonych dla kamieni milowych celów.

Firma Lean Partner w pełni realizuje podjęte działania z absolutnym zaangażowaniem. Niewątpliwym atutem firmy jest zespół z doświadczeniem w zakresie tematyki lean oraz łańcucha dostaw podparty ugruntowaną wiedzą teoretyczną. Życzliwe i otwarte nastawienie pracowników do Klienta oraz dostawców zachęcają do kontynuowania współpracy.

Z poważaniem:

Zespół ds. wdrażania programu „Lean Logistics”.”

Mgr inż. Anna Howaniec Siwek, Kierownik ds. Łańcucha Dostaw w Regionie North, Bombardier Transportation Polska Sp. z o.o., branża przemysłowa

Informuję, że od marca 2015 współpracuję z firmą LEAN PARTNER w zakresie szkoleń z optymalizacji procesów produkcyjnych oraz technicznego wsparcia z narzędziami IT do prowadzenia nadzoru nad zgłoszeniami zakłóceń.

Piotr Staroń, Z-ca dyr. Zakładu Produkcji BT Katowice, Bombardier Transportation, automatyka

Ruger Smart Logistic logo

„Firma Lean Partner Sp. z o.o. Sp. K. realizowała w firmie Ruger Polska Sp. z o.o. cykle szkoleń:

• szkolenia z zakresu wykorzystywania narzędzi LEAN MANAGEMENT,
• szkolenia z zakresu wdrażania systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie z
wykorzystaniem norm ISO 9001.
Powyższe projekty pomogły w przygotowaniu naszych pracowników do certyfikacji ISO, pozwalając im lepiej zrozumieć cele realizowanych działań oraz usystematyzować procesy w naszej organizacji.
Dzięki warsztatom z Lean Partner udało się uporządkować i zoptymalizować procesy zachodzące w nasze firmie, co zaowocowało zwiększeniem efektywności pracy całego zespołu. Lean Partner dostosował program szkoleń do naszych potrzeb i wykonując swoje zadania wykazał się pełnym profesjonalizmem oraz zaangażowaniem.
Rekomendujemy firmę Lean Partner jako rzetelnego partnera do współpracy w zakresie systematyzowania i optymalizacji procesów operacyjnych.”

Arkadiusz Turczyński, Prezes Zarządu RUGER POLSKA Sp. z o.o.

epekoks logo

„Zakład Usług Energetycznych “epeKoks” Sp. z o.o. w Wałbrzychu ma przyjemność udzielić rekomendacji firmie LEAN PARTNER Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Katowicach, z którą współpracował w okresie od 01.10.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. w zakresie wdrożenia w Spółce programu “Przeprowadzenie analizy efektywności świadczenia usług utrzymania ruchu przez ZUE “epeKoks” Sp. z o.o. na rzecz WZK “Victoria” S.A., wdrożenia rozwiązań proceduralnych i informatycznych mających na celu zwiększenie produktywności, zoptymalizowanie procesów wewnętrznych i zewnętrznych spółki oraz poprawę zdolności do świadczenia usług utrzymania ruchu.

Firma LEAN PARTNER Sp. z o.o. Sp. k. okazała się godnym zaufania partnerem z dużym profesjonalizmem, wiedzą i doświadczeniem, a także umiejętnością przekazywania wiedzy oraz kanalizowania jej w newralgicznych i wymagających tego miejscach Spółki. Umiejętność zaangażowania pracowników Spółki w realizację programu, mobilizowanie ich do koncepcyjnej i twórczej pracy, nowatorskie moderowanie na warsztatach i w codziennych kontaktach sprawiły, że efekt pracy i wyniki były dużo lepsze niż zakładano. Szczególnie, że specyfikacja ZUE “epeKoks” Sp. z o.o. wymagała twórczego i często nowatorskiego podejścia.

Mimo zakończenia wdrażania programu, pracownicy LEAN PARTNER Sp. z o.o. Sp. k. w dalszym ciągu monitorują efekty wypracowanych rozwiązań, także poprzez wizyty kontrolne w Spółce. 

Mając na uwadze powyższe jeszcze raz pragniemy udzielić rekomendacji firmie LEAN PARTNER Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Katowicach i zaznaczyć, że pragniemy utrzymać nasze wzajemne, dalsze kontakty. „

Roman Etel , Prezes Zarządu 

dobrowolscy logo
dobrowolscy referencje

„Firma Dobrowolscy Sp. z o.o. z siedzibą w Wadowicach Górnych informuje, iż od stycznia 2015 rozpoczęła współpracę z firmy LEAN PARTNER  w  zakresie  szkoleń  naszych pracowników, optymalizacji pracy naszego Działu Utrzymania  Ruchu  oraz wsparcie tych rozwiqzañ IT.

W/w firma dała się poznać jako fachowa, rzeczowa i oferująca często innowacyjne rozwiązania, wdrażanie których przekłada się na optymalizację utrzymania ruchu w naszym Zakładzie. 

Posiadane doświadczenie i osobiste zaangażowanie pracowników  firmy  LEAN PARTNER pozwoliło na wypracowanie schematów działań pozwalających podnieść dostępność maszyn produkcyjnych. Jesteśmy zadowoleni

z współpracy z firmą LEAN  PARTNER  i z przyjemnością  rekomendujemy ją w zakresie usług doradztwa z:

 • Lean Management 

           – w tym warsztatów TPM i dla działu utrzymania ruchu

 • Usprawnień w dziedzinie zarządzania, wymiany danych i informacji

Firma Dobrowolscy Sp. z o.o. z siedzibą w Wadowicach Górnych zamówiła oprogramowanie SZINFO w firmie LEAN PARTNER dla zarządzania zdarzeniami technicznymi dotyczącymi maszyn produkcyjnych.
Aktualnie oprogramowanie wspiera Dział Produkcji Przetwórczej dla ilości
ok. 400 maszyn, gdzie odnotowujemy 200 incydentów tygodniowo. Oprogramowanie firmy Lean Partner zdecydowanie przyspieszyło przepływ informacji, a przede wszystkim umożliwiło bieżącą analizę parku maszynowego.
Po analizie korzyści jakie przynosi wprowadzone oprogramowanie nasza firma zdecydowała o wprowadzeniu oprogramowania SZINFO dla całego naszego Zakładu.
W związku z powyższym z przyjemnością rekomendujemy firmę LEAN PARTNER jako profesjonalnego partnera w zakresie wdrożeń IT.”

Zbigniew Kozik, Kierownik Działu Technicznego, Dobrowolscy Sp. z o.o., branża mięsna, spożywcza

Kutno Odlewnia

„Szanowni Państwo, 

Odlewnia Żeliwa Kutno należąca do Grupy LUMA Automation, rekomenduje współpracę z LEAN PARTNER w zakresie projektowym, warsztatowym i edukacyjnym.

Odlewnia Żeliwa Kutno jest wiodącym producentem żeliwa szarego i sferoidalnego, a także produktów rdzeniowych i bezrdzeniowych. Współpracuje z wymagającymi odbiorcami, dla których istotna jest najwyższa na rynku jakość wyrobów, konkurencyjne warunki handlowe oraz dostawy dokładnie na czas.

Specyfika rynku odbiorców Odlewni, charakter pracy zakładu, technologia oraz poziom skomplikowania procesów operacyjnych, wymaga ciągłej optymalizacji. W związku z powyższym Nasze działania zorientowane są na realizację długofalowej strategii i działania operacyjne w standardzie WCM/LEAN.

Celem stosowania WCM/LEAN jest ciągła optymalizacja oraz doskonalenie firmy w wyniku pozyskiwania wiedzy o najlepszych praktykach i gromadzeniu własnych doświadczeń. Są to działania oparte o rzeczywiste efekty i skalkulowany zwrot z inwestycji. Do tego typu działań należy dobrać odpowiednich partnerów biznesowych, którzy posiadają praktyczne doświadczenie i umiejętność rzeczowej współpracy.

Do realizacji powyższych celów wybraliśmy LEAN PARTNER. Wraz ze specjalistami z tej firmy stworzyliśmy zgrany Zespół i zrealizowaliśmy działania: podnoszące produktywność, obniżające poziom odpadu produkcyjnego, zwiększające skuteczność i efektywność UR. Do tych działań wykorzystano techniki chronometraży, analiz statystycznych oraz warsztatów Kaizen. Usprawniono daily shop floor management i wprowadzono ustrukturyzowane KPI i system zgłaszania wniosków racjonalizatorskich. 

Mając powyższa na uwadze w imieniu Zespołu Odlewni Kutno, w pełni rekomenduję LEAN PARTNER. „

Jakub Pijowczyk, Wiceprezes zarządu 

Referencje PROMUS

„Szanowni Państwo,

Rekomendujemy współpracę z LEAN PARTNER.

Specjaliści z LEAN PARTNER wykonali dla nas szereg usług projektowych, dzięki którym organizacja pracy w naszej spółce, w sposób zauważalny, weszła na wyższy poziom. 

Nasi Klienci niezmiennie oczekują od nas wysokiej jakości i punktualności w realizacji usług. Zwykle naszym zakresem jest tworzenie dla każdego Zleceniodawcy indywidualnych rozwiązań z zakresu automatyzacji produkcji, które zwiększają efektywność pracy. W ten sposób obniżamy koszty produkcji jednocześnie zwiększając bezpieczeństwo pracy i konkurencyjność na rynku naszego Klienta. Wspominamy zakres działalności wymaga od naszego Zespołu kreatywności, wiedzy i umiejętności stosowania innowacyjnych technik. Co do zasady – nasza praca nie jest powtarzalna, co czyni ją ciekawą ale też wymagająca. 

Rozpoczynając współpracę z LEAN PARTNER, poprosiliśmy ich Zespół dokładnie o to samo podejście do zadania, jakiego wymagają od nas nasi Klienci. LEAN PARTNER wywiązał się z nawiązką.

Nasza pozytywna rekomendacja dla LEAN PARTNER odzwierciedla, nie tylko wartości, którymi my się kierujemy – czyli rzetelność, partnerstwo oraz praktyka, ale również fakt, że byli w stanie w sposób skuteczny zainspirować nas do kontynuowania wspólnie rozpoczętych prac nad optymalizacją naszych procesów. Rekomendujemy współpracę z LEAN PARTNER w zakresie optymalizacji procesów związanych z zarządzaniem i realizację projektów oraz zwiększaniem efektywności procesów produkcyjnych i z produkcją wprost powiązanych.”

Referencje BWF Envirotec
Referencje BWF Envirotec

„Informujemy, że firma LEAN PARTNER we współpracy z naszym Zespołem, w ciągu minionych czterech (4) lat, przeprowadziła szereg projektów z dziedziny optymalizacji procesów operacyjnych.

W zakresie działań znalazły się min. zagadnienia związane z: 

 • produkcją, 
 • utrzymaniem ruchu, 
 • logistyką wewnętrzną, 
 • logistyką magazynową,
 • planowaniem i harmonogramowaniem produkcji,
 • statystyczną analizą danych.

 Dodatkowo, z LEAN PARTNER zrealizowaliśmy dedykowane i praktyczne szkolenia z: 

 • LEAN Management – Lean Lider, 
 • Lean Six sigma Green Belt – z certyfikacją, 
 • zarządzania operacyjnego dla naszych liderów Produkcji.


Szkolenia były dedykowane i prowadzone metodą warsztatową – uczestnicy mogli w trakcie ich trwania i tuż po ich zakończeniu, wykorzystać nowe umiejętności w realizacji swoich zadań. Warsztatowe podejście przełożyło się bezpośrednio na osiągane przez nich wyniki.   

Wszystkie powyższe działania były oparte o mierzalne cele i zrozumienie naszych potrzeb. Dlatego rekomendujemy współpracę z LEAN PARTNER ponieważ, tak jak My nastawieni są na skuteczność, przejrzyste i partnerskie zasady współpracy oraz praktyczne działania zmierzające do tworzenia przewagi konkurencyjnej.”

Tomasz Kuleta , Managing Director

Bulten logo
Bulten referencje

Szukaliśmy profesjonalnej firmy, która posiada szerokie i praktyczne doświadczenia
w pracy w systemach WCM i Lean w branży automotive. 

Dodatkowym kryterium jakie postawiliśmy przed podmiotem współpracującym była praktyczna wiedza o przepływie danych i informacji w postaci KPI (np. OEE, OTIF), które mają wpływ na efektywność współpracy Zespołów w organizacji.

Informujemy, że BULTEN Polska podjął współpracę z firmą LEAN PARTNER w zakresie podniesienia poziomu produktywności procesów produkcji, magazynowania i logistyki wewnętrznej.

Oprócz celów operacyjnych, projekt został wzbogacony o zajęcia dydaktyczne
z przeprowadzania warsztatów usprawniających i komunikacji dla Liderów naszej firmy.

Niniejszym rekomendujemy współpracę z Zespołem firmy LEAN PARTNER. Uważamy, że zainwestowany czas i środki zaprocentowały ponadprzeciętnymi efektami. Dodatkowo uzyskane i poszerzone dzięki ww. współpracy kompetencje naszej kadry w sposób pozytywny wpływają na efektywność współpracy w naszej Firmie.”

Radoław Banach, Dyrektor Zakładu

fuchs logo
referencje fuchs

Fuchs Oil Corporation (PL) Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach z pełnym przekonaniem rekomenduje Lean Partner jako rzetelnego i efektywnego partnera we wdrażaniu kultury Lean Management wśród naszych pracowników reprezentujących różne działy w przedsiębiorstwie. Długoletnia współpraca trwająca od 2018 r. zapoczątkowała wdrożenie oraz utrzymanie jednego z fundamentalnych narzędzi standaryzacji pracy w Lean Manufacturing -5S, które obecnie jest ujęte w strategii firmy oraz zostało dostrzeżone w strukturach korporacyjnych.

Dzięki uczestnictwu w warsztatach uzyskali oni motywację do wdrażania pozytywnych zmian
w procesach firmy oraz do poszukiwania usprawnień — organizacyjno-komunikacyjnych oraz w procesach logistycznych i produkcyjnych. 

Wprowadzone działania, nie tylko zainicjowały zmiany w obszarze kultury organizacyjnej firmy, ale również przełożyły się to w sposób pozytywny na jej finanse.

W ramach współpracy z firmą Lean Partner, Fuchs Oil Corporation (PL) współtworzył również wydarzenie Lean-Lab, czyli praktyczne spotkania i wizyty benchmarkingowe, skierowane na wymianę wiedzy i doświadczeń wśród praktyków Lean Management.

W związku z powyższym z przyjemnością rekomendujemy firmę Lean Partner, jako profesjonalnego partnera dla wszystkich, którzy stawiają na efektywność, skuteczność, innowacyjność i indywidualne podejście do realizacji usług z zakresu Lean Management.”

Mariusz Gorecko, Dyrektor ds. Operacyjnych

Master Logo

„Projekt optymalizacyjny wspólnie z Lean Partner rozpoczęliśmy na początku roku 2022.
W trakcie licznych spotkań grupowych i indywidualnych Panowanie dali się poznać jako profesjonaliści, posiadający duża wiedzę merytoryczną.
Plusem pracy z firmą Lean Partner jest fakt, że Trenerzy są również praktykami z doświadczeniem zdobytym na różnych obszarach produkcyjnych, przez co poznanie procesu przetwarzania odpadów nie było dla nich problemem. Podczas licznych warsztatów i spotkań udało się wspólnie wskazać obszary, które powinny zostać zoptymalizowane w celu prowadzenia zaplanowanego i skutecznego procesu produkcji.
Większość założonych celów zostało zrealizowanych, a duch “szczupłego zarządzania produkcją” według metodologii Lean Partner, będzie nam towarzyszył jeszcze długi czas. Ponadto, zrealizowany Projekt stworzył nowy poziom zdrowej i skutecznej komunikacji w Organizacji.

Z czystym sumieniem możemy polecić projekty prowadzone przez firmę Lean Partner.”

Krzysztof Setlak , Wiceprezes Zarządu
Mieczysław Podmokły, Prezes Zarządu

warta logo

„Firma Lean Partner sp. z o.o. sp.k., z siedzibą 40-106 Katowice, ul. Węglowa 7, KRS: 0000668907 w lutym  i marcu br. zrealizowała projekt szkoleniowy pt. „Lean Management” dla pracowników Pionu Korpo  w Towarzystwie Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A.. Prace nad projektem obejmowały przygotowanie  i przeprowadzenie webinaru dla wszystkich pracowników Pionu oraz warsztatów dla Lean Liderów.  

Pracujący nad projektem p. Mariusz Szymocha i p. Arkadiusz Mysiak wykazali się biegłą znajomością  tematu w zakresie lean managementu, dzięki czemu opracowali ciekawe programy uwzględniające potrzeby  szkoleniowe i sugestie pracowników Warty oraz specyfikę jej otoczenia biznesowego. Trenerzy Lean Partner  angażowali uczestników i efektywnie nawiązywali z nimi kontakt, ponadto motywowali ich do zadawania pytań  i aktywnego udziału w ćwiczeniach. Wyrazem zadowolenia uczestników z udziału zarówno w webinarze, jak  i warsztatach są ich wysokie oceny.  

Firma Lean Partner wywiązała się ze swojego zadania wzorowo, dlatego rekomendujemy współpracę  z tą firmą.”

Marek Paradowski, Dyrektor Centrum Obsługi Klientów Korporacyjnych w Gdyni

WISS - referencje
Referencje WISS

Do wszystkich zainteresowanych podjęciem współpracy z Zespołem LEAN PARTNER.

Informujemy, że zdecydowaliśmy się na realizację kompleksowego projektu, mającego na celu podwyższenie poziomu efektywności procesów realizowanych w naszej firmie.

Do realizacji tego zadania wybraliśmy firmę doradczą LEAN PARTNER.

O naszym wyborze zdecydowały referencje innych Klientów tej firmy, rzetelne, profesjonalne, 
a przede wszystkim partnerskie relacje w trakcie definiowania i określania naszych potrzeb. Dużym atutem zespołu LEAN PARTNER było praktyczne doświadczenie w dziedzinie optymalizacji procesów oraz umiejętność budowania zespołów projektowych,
które realizowały swoje zadania.

Nasze wspólne przedsięwzięcie trwało ponad rok i jesteśmy bardzo zadowoleni z osiągniętych rezultatów.

Aktualnie, dzięki współpracy z LEAN PARTNER jesteśmy w stanie kontynuować prace samodzielnie i w ustrukturyzowany sposób osiągać kolejne cele.

Z zespołem LEAN PARTNER pozostajemy w kontakcie i możemy liczyć na wsparcie również po projekcie, co jest istotnym atutem tej firmy.

Dyrektor Operacyjny, Robert Fiałek

mid ocean logo
midocean referencje

„W midocean zawsze kierujemy się potrzebami Klienta i realizujemy zlecenia dokładnie na czas. Nasi partnerzy biznesowi  wiedzą, że dotrzymujemy złożonych im obietnic, a nasze produkty pod względem jakości są doceniane przez odbiorców końcowych.

Nieustanne dążenie do rozwoju technologicznego i kompetencyjnego pomaga nam realizować obraną strategię biznesową. Stosujemy praktyki WCM i Lean Manufacturing. Jako organizacja i zespół jesteśmy gotowi podejmować nowe wyzwania, doskonalić procesy i ciągle się uczyć. 

W 2018 spotkaliśmy się po raz pierwszy z przedstawicielami LEAN PARTNER. Poszukiwaliśmy wtedy firmy – partnera z zespołem profesjonalistów –  która zrozumie nasze indywidualne potrzeby i dostosuje swoją ofertę do postawionych wymagań. Nasza współpraca trwa do dziś.

LEAN PARTNER podjął się dla nas organizacji praktycznych szkoleń i warsztatów z LEAN SIX SIGMA na poziomie Green i Black Belt oraz przeprowadził analizy w celu dalszych optymalizacji wewnętrznych procesów. Doświadczeni i zaangażowani eksperci pomogli zidentyfikować obszary, wymagające usprawnień. Dzięki pomocy LEAN PARTNER skutecznie skwantyfikowaliśmy problemy i wypracowaliśmy różnorodne rozwiązania, a sam proces naprawczy nie wymagał  znaczących inwestycji finansowych, lecz wiązał się jedynie z reorganizacją. Otrzymaliśmy od nich cenne wskazówki, które poprawiły naszą zdolność produkcyjną.

Zespół z firmy LEAN PARTNER wyróżnia się cechami, które są niezbędne do skutecznego usprawnienia procesów produkcyjnych. Posiadają umiejętności, które prowadzą do realnych efektów. Ich dużym atutem jest spostrzegawczość. Potrafią spojrzeć na cały proces, a nie tylko na jego fragmenty. Co więcej, dokładnie analizują źródła problemów i kreatywnie wypracowują skuteczne rozwiązania.

Polecamy współpracę z LEAN PARTNER i wdrożenie sugerowanych przez nich programów Continuous Improvement. Projekty realizowane z ich wsparciem, to projekty zakończone sukcesem.”

Production Engineering Director, Damian Duda

Z przyjemnością przedstawiamy referencje dotyczące współpracy z firmą LEAN PARTNER. W poszukiwaniu profesjonalnego partnera z obszaru systemów WCM i Lean w branży przemysłu ciężkiego, zwróciliśmy uwagę na praktyczne doświadczeniem kluczowe dla poprawy wydajności i produktywności. 

Współpraca z LEAN PARTNER spełniła nasze oczekiwania, zarówno pod kątem wiedzy dotyczącej przepływu danych i informacji, jak i składowych OEE, prewencji i predykcji iw Utrzymaniu Ruchu. Firma ta aktywnie przyczyniła się do efektywności współpracy zespołów w naszej organizacji.

Nasza Spółka korzystałą nie tylko z asyty w obszarze operacyjnym, ale także skorzystała z wartościowych zajęć dydaktycznych, w tym warsztatów usprawniających i szkoleń z zakresu komunikacji dla liderów firmy. Dodatkowo, nasz zespół kierowniczy uczestniczył w studiach podyplomowych oraz kursie certyfikującym Lean Six Sigma Green Belt, zorganizowanych przez LEAN PARTNER w sposób profesjonalny u korzystny zarówno dla uczestników, jak i naszej firmy.

Z pełnym przekonaniem polecam współpracę z Zespołem firmy LEAN PARTNER. Uważamy, że zainwestowane przez nas czas i środki przyniosły ponadprzeciętne rezultaty. Poszerzenie kompetencji naszej kadry, osiągnięte dzięki tej współpracy, pozytywnie wpłynęło na efektywność współpracy międzydziałowej w naszej firmie. 

Członek Zarządu ds. Operacyjnych, Kamil Stosik ; Prezes Zarządu, Wojciech Maj