Nasze referencje

Co mówią
o nas klienci​

Wybrane wdrożenie

Zadowolony klient

getin noble referencje

''

„Firma trafnie zdefiniowała nasze potrzeby i przeprowadziła praktyczne, adekwatne do naszych procesów i potrzeb działania rozwojowe. Projekt zakończył się powodzeniem, a efekty spełniły nasze oczekiwania, dlatego też polecamy firmę Lean Partner jako zaufanego partnera w rozwoju kompetencji pracowników i optymalizacji organizacji pracy wg metodologii Lean.”

centrum leczenia oparzeń logo

Firma LEAN PARTNER pełni w naszej organizacji funkcje edukacyjne i mentoringowe, realizując programy certyfikujące dla naszych pracowników na poziomie LEAN SIX SIGMA GREEN BELT.

w legutko logo

Dzięki umiejętnościom zdobytym na warsztatach nauczyliśmy się tworzyć mapy VSM, zaczęliśmy analizować i eliminować marnotrawstwa. Wprowadziliśmy cyklicznie projekty leanowe, dzięki którym obniżyliśmy koszty w poszczególnych działach.

sordrew logo

Rozpoczęliśmy wprowadzanie narzędzi i metod z zakresu Lean Manufacturing. Działania pozwoliły na optymalizację w zakresie jakości, operacji, metod pracy i produkcji.

dobrowolscy logo

Posiadane doświadczenie i osobiste zaangażowanie pracowników  firmy  LEAN PARTNER pozwoliło na wypracowanie schematów działań pozwalających podnieść dostępność maszyn produkcyjnych.

3s logo

Zdecydowaliśmy się na podjęcie współpracy z firmą LEAN PARTNER, ponieważ zaproponowała spójne i rzeczowe podejście do wdrażania kultury ciągłego doskonalenia.

 

rosa logo

Nasze dotychczasowe przedsięwzięcia były praktyczne, efektywne i wartościowe. We współpracy cenię zaangażowanie, otwartość, doświadczenie i możliwość wymiany wiedzy.


kotrak logo

Naturalna i aktywna postawa prelegenta miała bezpośredni wpływ na dobre samopoczucie pracowników, którzy chętnie angażowali się w stawiane przed nimi zadania.

agh logo

The training was performed in accordance with the highest standards of the training profession. As a client, we appreciated very much a very good contact with the training organizer at each stage of the training process.

continental bakeries logo

Firma Lean Partner zrealizowała u nas w firmie szkolenie Lean Sigma Yellow Belt. W jego trakcie, zespół uczestniczył w trzydniowym warsztacie. Jego zakres obejmował część teoretyczną, gry symulacyjne oraz część praktyczną.

hirschvogel logo

Podczas organizacji warsztatów z optymalizacji procesów oraz innych ciekawych wydarzeń zawsze fascynuje mnie podejście do planowanych zagadnień i bardzo otwarta postawa.

alstom logo

Dzięki ogromnemu doświadczeniu i zaangażowaniu prowadzącego, Pana Mariusza Szymochy, każde prezentowane narzędzie poparte jest konkretnym studium przypadku.

szpital murcki logo

Współpraca z LEAN PARTNER obejmowała m.in. organizacji warsztatów szkoleniowych dla pracowników Szpitala, a następnie była kontynuowana, aż do chwili obecnej, w formie wymiany  wiedzy i doświadczeń.

telforce one logo

Zakres merytoryczny szkolenia był na bardzo wysokim poziomie. Szkolenie zostało zrealizowane zgodnie z wymaganiami, o których strony rozmawiały przed rozpoczęciem szkolenia, na etapie planowania.

warta logo

Ogromnym atutem warsztatów okazała się możliwość poznania praktycznego wykorzystania metodyki LEAN w firmie Bombardier. To świetny pomysł na spotkanie z praktykami i możliwość zadania pytań managerom.

politechnika czestochowska referencje

Zajęcia prowadzone były przez zespół posiadający duże doświadczenie oraz wiedzę merytoryczną w zakresie Lean Logistic. Przedstawiali omawiane zagadnienia w sposób przystępny i nowoczesny, wykorzystując praktyczne przykłady.

urząd dozoru technicznego logo

Warsztat prowadzony był w sposób ciekawy dla odbiorcy, a jego największym atutem była przeprowadzona gra, w trakcie której uczestnicy zajęć mogli w praktyczny sposób przećwiczyć elementy procesu.

getinbank logo

Projekt zakończył się powodzeniem, a efekty spełniły nasze oczekiwania, dlatego też polecamy firmę LEAN PARTNER jako zaufanego partnera w rozwoju kompetencji pracowników i optymalizacji organizacji pracy wg metodologii LEAN.

trouw nutrition logo

Na uwagę zasługuje zaangażowanie Zespołu LEAN PARTNER w badanie potrzeb nas jako Klienta Zarządzającego jak i pracowników operacyjnych. Takie podejście zaowocowało efektywną i skuteczną realizacją przedsięwzięcia.

van pur logo

Dzięki temu, warsztaty skupione były wokół naszych aktualnych problemów procesowych, nad którymi pracowaliśmy 2 dni, ćwicząc wykorzystanie do tego celu Value Stream Mapping oraz pozostałych narzędzi Lean.

famur logo

Przedsięwzięcie przeprowadzono rzeczowo, w formie praktycznej, na wysokim poziomie merytorycznym. Zajęcia były wymagające oraz zachęcały uczestników do natychmiastowego wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce.

gbk logo

Z przyjemnością rekomenduję szkolenia i warsztaty z LEAN MANAGEMENT i Kaizen z Zespołem Lean Partner. Te, w których wziąłem  udział zainspirowały mnie do wprowadzania usprawnień w mojej pracy.

grupa otmuchów logo

W wyniku przeprowadzonych prac warsztatowych powstała lista zweryfikowanych usprawnień procesów produkcyjno-logistycznych. Dodatkowym atutem warsztatów był ich praktyczny charakter i gra strategiczna.

huta pokój logo

Ze względu na otwarty charakter spotkania – brali w nim udział poza nami także przedstawiciele innych firm z różnych branż, ponadto padło wiele pytań ze strony uczestników o nurtujące ich zagadnienia i problemy.

ideabank logo

Do realizacji projektu poszukiwaliśmy rzetelnego partnera, który posiada doświadczenie i praktyczną wiedzę z powyższego obszaru. Dlatego zdecydowaliśmy się na podjęcie współpracy z firmą LEAN PARTNER.

kłos logo

Usługa szkoleniowa realizowana przez firmę Lean Partner spełnia  najwyższe  standardy w zakresie kształcenia. Bardzo wysoko oceniam treść i zakres szkoleń, jak również wiedzy, kompetencji, a także umiejętności dydaktyczne osób prowadzących.

megaset logo

Ogromne zaangażowanie prowadzącego warsztaty Pana Mariusza Szymochy, pomogło uczestnikom dostarczoną wiedzę wykorzystać w działaniu i stworzyło tym samym okazję do rozwoju uczestników szkolenia.

onninen logo

Zajęcia prowadzone były przez zespół posiadający duże doświadczenie oraz wiedzę merytoryczną w zakresie problematyki Lean Management. Prowadzący w sposób przystępny przedstawiali omawiane zagadnienia.

proseat logo

Zaangażowanie trenerów zasługuje na szczególną ocenę, pasja z jako podchodzili do każdego zagadnienia oraz sposób w jaki przedstawiali wiedzę i otwarcie na problemy różnego kalibru stało na najwyższym poziomie.

srkp surmiriko poland logo

Realizacja szkolenia została oceniona wysoko, zarówno pod kątem ilości przekazywanej wiedzy jak i praktycznych korzyści dla uczestników. Na każdym etapie realizacji LEAN PARTNER dał się poznać jako firma rzetelna.

toyota tsusho europe logo

Firma Lean Partner każdorazowo dostosowuje program szkolenia do konkretnych potrzeb naszych pracowników. Szkolenia organizowane przez firmy Lean Partner cechują się bardzo wysokim poziomem merytorycznym.

koleje śląskie logo

Przedstawiciele Lean Partner w profesjonalny i skuteczny sposób, współpracując codziennie z naszymi pracownikami, przedstawili analizę procesów utrzymaniowo – naprawczych.

famur logo

Mimo, że nasza organizacja cechuje się wieloletnim doświadczeniem w produkcji maszyn i urządzeń dla górnictwa, świeże i analityczne spojrzenie na ugruntowane procesy przyniosło wymierne korzyści.

bombardier logo

Firma Lean Partner w pełni realizuje podjęte działania z absolutnym zaangażowaniem. Niewątpliwym atutem firmy jest zespół z doświadczeniem w zakresie tematyki lean oraz łańcucha dostaw podparty ugruntowaną wiedzą teoretyczną.

Chcesz rozpocząć zmiany?

Wybierz dogodną formę współpracy

Szybkie projekty usprawniające w produkcji i usługach

Cele:
  • Rozwiąż problemy organizacyjne i techniczne,
  • Podnieś poziom produktywności, wydajności i efektywności,
  • Zwiększ swoją skuteczność jako lidera warsztatów usprawniających.

Chcesz szybkiej realizacji? Chcesz szybkich efektów?
Pracujemy z Klientami u Klientów. Niezależnie od branży.

Ten rodzaj projektów wybierany jest przez doświadczonych przedsiębiorców oraz tych, którzy chcą sprawdzić czy zmiana jest w ogóle możliwa.

Doskonała forma wsparcia i wymiany doświadczeń, która nastawiona jest na efekty.

Sprawdź nas !
Skontaktuj się z nami

Powiedz czego
potrzebujesz

Dowiedz się więcej