yellow belt

Lean Six Sigma

Lean Six Sigma
Yellow Belt

Ten certyfikat oznacza, że potrafisz:

✔ Zidentyfikować problem w firmie, który wpływa na produktywność.

✔ Zorganizować Zespół.

✔ Rozwiązać problem zespołowo.

Informacje

Lean Six Sigma Yellow belt - kim jest, co robi ?

1. Lider zmian

Jest liderem zmian i optymalizacji w każdej organizacji bez względu na branżę.

2. Wysokie kompetencje

Jego kompetencje pozwalają na zarządzanie portfelem projektów strategicznych z punktu widzenia rentowności i rozwoju przedsiębiorstwa z wykorzystaniem metodyki LEAN SIX SIGMA zgodnie z DMAIC.

3. Przykład dla innych

Daje przykład swoim zaangażowaniem, oraz sposobem komunikacji dzięki modelowi - liczby, dane, fakty, który pozwala swobodnie poruszać się w ramach średniego i wyższego szczeblu kierownictwa.

informacje

Jak zostać certyfikowanym Yellow Belt'em ?

1. Przejdź szkolenie i warsztaty LEAN SIX SIGMA składające się z odpowiednich  modułów tematycznych,

2. Potwierdź znajomość zagadnień z kursu – zdaj test, 

3. Przeprowadź własny projekt – otrzymasz wsparcie naszego Zespołu,

4. Przedstaw w postaci prezentacji swoje osiągnięcia projektowe,

Korzyści

Korzyści z udziału w programie

Korzyści dla uczestników:

1. Rozwinięcie zdolności zarządczych i przywódczych,

2. Zastosowanie w praktyce narzędzi, dzięki którym, Zespołowo odkrywa i definiuje problemy,

3. Przeprowadzenie projektu, który ma sens dla firmy i Zespołu,

4. Zweryfikowanie w praktyce metodyki PDCA, DMAIC, A3.

Korzyści dla przedsiębiorstw:

1. Powołanie skutecznych liderów zmian,

2. Wyższa jakość zarządzania,

3. Posiadanie kadry zdolnej do systematycznego i metodycznego rozwiązywania problemów,

4. Oszczędności finansowe wynikające z rozwiązanych problemów organizacyjnych, procesowych i jakościowych.

Korzyści

Kompetencje menedżerskie

Umiejętności miękkie:

1. Pokonywanie oporu przed zmianą.

2. Angażowanie w proces zmian.

3. Dobór odpowiednich członków zespołów projektowych.

4. Budowanie i przewodzenie zespołom projektowym.

Umiejętności twarde:

1. Metodyczne prowadzenie warsztatów usprawniających.

2. Monitorowanie i rozliczanie efektów realizacji warsztatów usprawniających.

kurs

Przebieg kursu

Informacje w pigułce

 1. Wielkość grupy w trakcie kursu: 6 do 10 osób

 2. Forma zajęć: Online albo hybrydowa Online/Warsztaty w siedzibie kursantów albo Lean Parter i Partnerów Lean Partner

 3. Termin ramowy: 07.06-15.06.2021, 3 dni ćwiczeń i symulacji, 2 dni warsztat LIVE w siedzibie naszego Partnera w Katowicach.
  Dzień 1:
  07.06 – Zajęcia wprowadzające do Lean Six Sigma poziom Yellow Belt
  Dzień 2 i 3:
  10-11.06.2021 – Praktyczne warsztaty w przedsiębiorstwie współpracującym z firmą Lean Partner
  Dzień 4:
  14.06.2021 – Zajęcia związane z prowadzeniem projektów Lean Six Sigma Yellow Belt oraz podsumowanie działań
  Dzień 5:
  Istnieją dwie możliwości obrony projektu oraz otrzymania certyfikatu:
  – ostatniego dnia warsztatów na podstawie rezultatów z działań w dniu 2 i 3 – zadania przydziela nasz Partner (15.06.2021)
  – lub do miesiąca po zakończeniu ostatnich zajęć warsztatowych na podstawie samodzielnych działań projektowych, które należy udokumentować (termin: do 15.07.2021)

 4. Dodatkowe ćwiczenia: Tak, zadania domowe z omówieniem rozwiązań,

 5. Dodatkowa pomoc w realizacji projektu certyfikującego (w cenie): Tak, wsparcie konsultantów Lean Partner.

 6. Pierwszeństwo w zapisach na warsztat Lean Lab – praktycznych zajęciach na terenie wybranego przedsiębiorstwa („w gembie”) wraz z innymi praktykami Lean Management.

 7. Cennik

Cena regularna (1 uczestnik) Każda zarekomendowana osoba (która weźmie udział)
2300 zł brutto -10% dla polecającego
W przypadku polecenia 10 osób zniżka 100% dla polecającego !

Ceny zawierają – opłatę za uczestnictwo w programie, catering oraz wszelkie materiały szkoleniowe.
Certyfikat – wydany po obronie projektu, który potwierdza kwalifikację. 
Bezpłatne konsultacje – po warsztacie dla uczestników 2godziny/uczestnik

Program Lean Six Sigma Yellow Belt

Dzień 1. Strategia, wybór projektu i planowanie działań

1. Jak stosować Lean Six Sigma w firmie? 
2. Czym jest wartość / marnotrawstwo z punktu widzenia Lean Six Sigma i biznesu?
3. Jak zaangażować Kierownictwo w optymalizacje i mówić tym samym językiem?
4. Jak zachęcić ludzi do zgłaszania pomysłów ?
5. Integracja ludzi i procesów, czyli jak zbudować grupę multidyscyplinarną, która zrealizuje z nami projekt?
6. Ćwiczenia i zadanie domowe.

Dzień 2. Narzędzia analizy i komunikacji (praca na rzeczywistych procesach usługowych i produkcyjnych w firmie)

0. Omówienie ćwiczeń i zadań z poprzedniego modułu,
1. Jak stosować Hoshin Kanri by strategia optymalizacji była jasna dla wszystkich w firmie?
2. KPI i wskaźniki produktywności, wydajności i efektywności. Wybrane miary statystyczne – czy i które wybrać do mierzenia?
3. VSM i SIPOC – jak obrazować i opisywać proces by był zrozumiały?
4. DMAIC, A3, PDCA – jak zapisywać obserwacje, analizy i wnioski by z nich na pewno skorzystać?
5. Ćwiczenia i zadanie domowe.

Dzień 3. Warsztat usprawniający - wstęp do projektu (praca na rzeczywistych procesach w firmie)

0. Omówienie ćwiczeń i zadań z poprzedniego modułu,
1. Jak określić i przygotować właściwe dane, które będą poddane weryfikacji i pomiarom?
2. Jak przygotować się do warsztatu?
3. Jak prowadzić warsztat by efektywnie wykorzystać powierzonce zasoby?
4. Jak podsumować warsztat zgodnie z DMAIC, A3, PDCA?
5. Ćwiczenia i zadanie domowe.

Dzień 4. Projekt: planowanie, realizacja, dokumentacja i podsumowanie

0. Omówienie ćwiczeń i zadań z poprzedniego modułu,
1. Jak rozpocząć projekt i uzyskać akceptację Zarządu?
2. Jak planować i komunikować zadania?
3. Jak relacjonowac postępy oraz ograniczać ryzyka, które mogą powodować problemy?
4. Jak podsumować projekt zgodnie z DMAIC, A3, PDCA?
5. Ćwiczenia i zadanie domowe,
6. Przygotowanie do certyfikacji.

Dzień 5. Certyfikacja i wymiana doświadczeń projektowych w grupie uczestników kursu

1. Certyfikacja w postaci prezentacji zrealizowanego projektu.
2. Dyskusja i wymiana doświadczeń.

Kontakt

Skontaktuj się z nami !

Ewa Wrzesień

Telefon: +48 663 678 733
Email: ewa.wrzesien@leanpartner.pl

Agnieszka Rogula

Telefon: +48 579 977 765
Email: agnieszka.rogula@leanpartner.pl

Partnerzy

Nasi partnerzy

Jednym z przykładów jest możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń, członków partnerskich organizacji w formie projektów usprawniających, warsztatów szkoleniowych, studiów podyplomowych oraz wizyt referencyjnych.