Wyższa: efektywność, wydajność i produktywność. Wzrost świadomości Zespołów i ich zaangażowania. To wszystko można osiągnąć stosując Lean Management w sposób praktyczny. Kanban, 5S i inne narzędzia w praktyce.

Optymalizuj procesy tak, aby efekty były widoczne w budżecie i w wartościach wskaźników

0 lat
na rynku
800 mln +
co najmniej 1 mln wyższy zysk EBITDA / projekt
0
zrealizowane projekty
+ 0 %
o tyle co najmniej wzrasta wydajność / projekt

Przykłady naszych realizacji w wybranych branżach

Lean w branży automotive

Optymalizacja 2 linii zrobotyzowanego spawania. Dzięki wdrożonym zmianom dostawca może sprostać zmienności w zamówieniach klienta i produkować zgodnie z zasadami JIT. Projekt wygenerował 2 500 000 zł zysku.

Lean w logistyce – transport kontenerów morskich

Realizacja business case’u polegającego na zmniejszeniu kosztów załadunku i rozładunku statku oraz umożliwieniu składania większej liczby zamówień na transport morski. Osiągnięto cel projektu w zakładanym czasie i zwrocie inwestycji 200k USD + 35% wzrost sprzedaży cargo.

Lean w produkcji – armatura sanitarna

Optymalizacja linii montażowej zaworów. Dzięki wdrożonym zmianom bazującym na koncepcji Lean Manufacturing udało się znacząco obniżyć koszty wytwarzania produktów zwiększając produktywność średnio o 45 % . Projekt wygenerował 450 000 zł zysku / rok.

Lean w usługach – branża bankowość, finanse

Skrócenie czasu odpowiedzi na zgłoszenia Klientów o 30%. Zwiększenie wydajności procesu o 40% dzięki zastosowaniu narzędzi Lean Managament. Wzrost zaangażowania pracowników w proces optymalizacji dzięki KAIZEN. Wzrost satysfakcji Klientów przekładający się poziom sprzedaży.

Lean w logistyce – centrum usług logistycznych

Zwiększenie rotacji zapasów o 34%. Poprawienie efektywności operatorów na magazynie o 63%. Uwolnienie zapasów nierotujących o 9,6 MLN zł. Skrócenie czasu wdrażania Lead Time dla nowych produktów (Time to market) o 130%. Projekt wygenerował 12 MLN zł zysku / rok.
wdrozenie-fmcg

Lean w branży FMCG, produkcyjnej – optymalizacja produkcji na liniach

Cel projektu: optymalizacja produkcji na liniach – wyroby piekarnicze. Dzięki zastosowaniu rozwiązań systemowych udało się podnieść produktywność o blisko 25% w czasie zaledwie kilku dni wdrożenia. Projekt wygenerował 150 000 zł zysku / rok.
logistyka

Lean w logistyce – branża produkcja nisko- i wysokoseryjna

Projekt dla klienta z branży produkcyjnej w zakresie logistyki wewnętrznej. Skrócenie czasów przestojów produkcyjnych związanych z niedoborem komponentów na stanowiskach pracy o 50%. Powołanie na nowo funkcji LEAN TEAM z przedstawicieli wszystkich współpracujących działów.
lean w produkcji

Lean w produkcji – branża remontowa, produkcja niskoseryjna

Podwyższenie produktywności o 15% i wydajności o 10% w działach remontowych i montażu nowych konstrukcji. Zmniejszenie stanów magazynowych o 30%. wzrost produktywności działu inżynierów i technologów, odpowiednio o 17% i 22%.
branża bpo

Lean w usługach – branża BPO Assistance / Call Center

Podniesienie rentowności, produktywności bez zwiększenia tempa pracy. Skrócenie czasu rozmowy potrzebnego do zawarcia porozumienia o 32%. Skrócenie czasu oczekiwania Klienta na rozmowę do 3 sygnałów (IN). W ramach projektu osiągnięto zysk w wysokości 2 mln zł.

Zaufali nam

W jaki sposób zaczynamy i realizujemy projekty Lean Management

P|Identyfikujemy Twoje potrzeby

Chcemy mieć pewność, że doskonale rozumiemy Twoje cele i wymagania. Dzięki tej wiedzy, wspólnie stworzymy strategię dalszych działań. Dążymy do konsensusu w wyborze strategii oraz jasnej i czytelnej oceny przedsięwzięcia.

D| Wspólnie z Tobą planujemy działania

Plany stworzymy z Tobą. Chcemy mieć wspólny obraz przedsięwzięcia. Zrozumiały i przejrzysty. Wspólnie stworzony plan jest podstawą bardzo dobrej komunikacji. Wiemy, że dobre planowanie to wartościowa inwestycja.

CA| Realizujemy i monitorujemy

Realizujemy plan. Twoje cele, wymagania i potrzeby są w nim ujęte. Monitorujemy postępy. Nasz wspólny cel i jego realizacja jest komunikowana. Słuchamy sugestii odbiorców. Doceniamy wysiłek i cieszymy się z efektów.

yellow belt

Chcesz rozpocząć zmiany?

Wybierz dogodną formę współpracy

Optymalizacje i transformacje Lean w Twojej branży

Cele:

 • Optymalizuj procesy tak, aby efekty były widoczne w budżecie i w wartości wskaźników,
 • Przeprowadź transformacje organizacji zgodnie z LEAN Six Sigma i Agile, które angażują zespoły w proces zmian,
 • Odkryj i wykształć skutecznych liderów zmian. Certyfikacja odbywa się na poziomie Lean Six Sigma Yellow i Green Belt.


Rozliczenie uzależnione od wyników.

Projekty wybierane są przez organizacje nastawione na systematyczną i efektywną współpracę.

Idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą trwałych i skutecznych zmian.

Programy certyfikacyjne Lean Six Sigma, Agile i WCM

Cele:

 • Zdobądź dodatkowe kompetencje – Lidera zespołu i zmian, które mają sens – poparte certyfikatem,
 • Sprawdzaj teorię w praktyce – ćwicz w rzeczywistych warunkach. Realizuj zadania w postaci zespołowych projektów,
 • Poszerz wiedzę, umiejętności i doświadczenia. Poznaj wartościowych ludzi.


Ucz się poprzez wymianę doświadczeń. Zdobywaj umiejętności poprzez ćwiczenia w praktyce. Odwiedzaj miejsca, która są dla Ciebie inspirujące.

Poznasz wspaniałych ludzi z różnych firm. Uzyskasz wsparcie merytoryczne w trakcie certyfikacji.

Nasza akademia jest stworzona dla tych, którzy chcą wiedzieć więcej, chcą zdobyć praktyczne umiejętności, chcą być przykładem dla innych – to akademia dla liderów.

Studia podyplomowe Lean Six Sigma Manager
Green Belt

Cele:

 • Certyfikuj się na poziomie Lean Six Sigma Green Belt – prestiżowy certyfikat oznaczający praktyczną znajomość LEAN i SIX SIGMA oraz prowadzenia projektów optymalizacyjnych,
 • Przeprowadź rewolucyjny projekt, którego wyniki daleko przewyższą oczekiwania i cele,
 • Naucz się wykorzystywać liczby, dane, fakty oraz wizualizację po to by skutecznie przedstawiać swoje pomysły na zmianę.


Znasz już Lean? Masz doświadczenia praktyczne albo tylko teoretyczne?

Na tych studiach poszerzysz swoją wiedzę i zdobędziesz nowe doświadczenia.

Poznasz prawdziwy Lean, który skupia się szacunku dla ludzi, Klientów i wartości (Lean Kata). Odkryjesz, że logika i zrozumiała analiza danych pomaga w podejmowaniu właściwym decyzji.

80% naszych studentów jednoznacznie wskazuje, że te studia miały pozytywny wpływ na poprawę ich sytuacji zawodowej.

95% naszych studentów poleca te studia swoim znajomym.

Szybkie projekty usprawniające w produkcji
i w usługach

Cele:

 • Rozwiąż problemy organizacyjne i techniczne,
 • Podnieś poziom produktywności, wydajności i efektywności,
 • Zwiększ swoją skuteczność jako lidera warsztatów usprawniających.


Chcesz szybkiej realizacji? Chcesz szybkich efektów?

Pracujemy z Klientami u Klientów. Niezależnie od branży.

Ten rodzaj projektów wybierany jest przez doświadczonych przedsiębiorców oraz tych, którzy chcą sprawdzić czy zmiana jest w ogóle możliwa.

Doskonała forma wsparcia i wymiany doświadczeń, która nastawiona jest na efekty.

Sprawdź nas !
Skontaktuj się z nami

Powiedz czego
potrzebujesz

Dowiedz się więcej