Wyższa: efektywność, wydajność i produktywność. Wzrost świadomości Zespołów i ich zaangażowania. To wszystko można osiągnąć stosując Lean Management w sposób praktyczny. Kanban, 5S i inne narzędzia w praktyce.

Optymalizujemy procesy tak, aby efekty były widoczne w budżecie i w wartościach wskaźników a Twój Zespół był w stanie samodzielnie kontynuować prace po zakończonym projekcie

0 lat
na rynku
800 mln +
co najmniej 1 mln wyższy zysk EBITDA / projekt
0
zrealizowane projekty
+ 0 %
o tyle co najmniej wzrasta wydajność / projekt

Przykłady naszych realizacji w wybranych branżach

Lean w usługach – branża bankowość, finanse

Skrócenie czasu odpowiedzi na zgłoszenia Klientów o 30%. Zwiększenie wydajności procesu o 40% dzięki zastosowaniu narzędzi Lean Managament. Wzrost zaangażowania pracowników w proces optymalizacji dzięki KAIZEN. Wzrost satysfakcji Klientów przekładający się poziom sprzedaży.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

Lean w produkcji – armatura sanitarna

Optymalizacja linii montażowej zaworów. Dzięki wdrożonym zmianom bazującym na koncepcji Lean Manufacturing udało się znacząco obniżyć koszty wytwarzania produktów zwiększając produktywność średnio o 45 % . Projekt wygenerował 450 000 zł zysku / rok.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

Lean w logistyce – transport kontenerów morskich

Realizacja business case’u polegającego na zmniejszeniu kosztów załadunku i rozładunku statku oraz umożliwieniu składania większej liczby zamówień na transport morski. Osiągnięto cel projektu w zakładanym czasie i zwrocie inwestycji 200k USD + 35% wzrost sprzedaży cargo.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

Lean w branży automotive

Optymalizacja 2 linii zrobotyzowanego spawania. Dzięki wdrożonym zmianom dostawca może sprostać zmienności w zamówieniach klienta i produkować zgodnie z zasadami JIT. Projekt wygenerował 2 500 000 zł zysku.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

W jaki sposób zaczynamy i realizujemy projekty Lean Management

P|Identyfikujemy Twoje potrzeby

Chcemy mieć pewność, że doskonale rozumiemy Twoje cele i wymagania. Dzięki tej wiedzy, wspólnie stworzymy strategię dalszych działań. Dążymy do konsensusu w wyborze strategii oraz jasnej i czytelnej oceny przedsięwzięcia.

D| Wspólnie z Tobą planujemy działania

Plany stworzymy z Tobą. Chcemy mieć wspólny obraz przedsięwzięcia. Zrozumiały i przejrzysty. Wspólnie stworzony plan jest podstawą bardzo dobrej komunikacji. Wiemy, że dobre planowanie to wartościowa inwestycja.

CA| Realizujemy i monitorujemy

Realizujemy plan. Twoje cele, wymagania i potrzeby są w nim ujęte. Monitorujemy postępy. Nasz wspólny cel i jego realizacja jest komunikowana. Słuchamy sugestii odbiorców. Doceniamy wysiłek i cieszymy się z efektów.

yellow belt

Kontakt

Dowiedz się więcej

warta logo
Warta referencje

„We wrześniu 2016 i oku w Katowicach, pracownicy Warty uczestniczyli w warsztatach Lean Champions „Lean Management i KAIZEN” zorganizowanym przez firmę LEAN Partner.

Szkolenie zostalo przeprowadzone w bardzo dynamicznej formie. Zestawy pojęć teoretycznych były umiejętnie przeplatane warsztatami, realizując tym samym praktyczne zastosowanie poznanych teorii. Dzięki temu, uczestnicy byli zaangażowani i chętni do pracy. Należy podkreślić, że dużą rolę odegrali sami trenerzy, którzy z dużą swobodą przekazywali wiedzy i dbali o dobrą atmosferę szkolenia.

Warsztat został przygotowany i przeprowadzony zgodnie z wcześniejszym ustaleniem, dokładnie pod zamówienie Warty spełnił oczekiwania wszystkich uczestników w części merytorycznej oraz warsztatowej.

Ogromnym atutem warsztatów okazała się możliwość poznania praktycznego wykorzystania metodyki LEAN w firmie Bombardier. To świetny pomysł na spotkanie z praktykami i możliwość zadania pytań managerom stosującym na co dzień z sukcesem metodologię LEAN.

Wszystkim zainteresowanym wprowadzeniem metodologii LEAN polecamy szkolenie i warsztaty prowadzone przez LEAN Partner.

To bardzo dobra inwestycja oraz gwarancja jakości szkolenia.”

Beata Jaczewska, Koordynator

Jarosław Paćko, Dyrektor, Towarzystwo ubezpieczeń i reasekuracji  Warta S.A, branża ubezpieczeniowa