Lean Six Sigma Manager

2 semestry

Opis kierunku

Celem studiów jest przekazanie wiedzy i doświadczeń menedżerskich z zakresu zarządzania zmianą kulturową w organizacji oraz optymalizacją procesów biznesowych. Stale zmieniający się rynek oraz nasilająca się konkurencja, sprawia że rośnie zapotrzebowanie na specjalistów z praktycznymi umiejętnościami w zakresie Lean Management. 

Kompleksowy program dydaktyczny Studiów to połączenie kompetencji przywódczych z narzędziami analizy danych i wdrażania zmian, które mają sens z punktu widzenia Klientów, Pracowników i samego przedsiębiorstwa – bardzo często samego zarządu firmy.

Rola Lean Six Sigma Managera

Rola LEAN SIX SIGMA MANAGERA (LSSM) w firmach, które chcą być zwinne, konkurencyjne i zyskowne jest w obecnych czasach kluczowa. LSSM to połączenie kompetencji takich jak: 

 • integracja ludzi i procesów w celu efektywnej transformacji organizacji, 
 • analityka finansowa i procesowa zwiększająca trafność podejmowanych decyzji o znaczeniu strategicznym,
 • zwinne zarządzanie przedsięwzięciami (Lean, Agile/Scrum) służące osiągania celu Zespołowo i produktywnie bez konieczności przyspieszenia pracy, m.in: warsztaty Kaizen, Kanban, Scrum teams.

To, że warto łączyć zmianę Kulturową (Lean/Agile) z solidną analityką (Six Sigma, finanse), udowodnili studenci poprzednich edycji studiów realizując przełomowe projekty LEAN SIX SIGMA GREEN BELT, które zaangażowały ich współpracowników i zarządzających w proces korzystnych zmian.

 

"Zanim zrobimy samochód, stwórzmy człowieka”

 „Zanim zrobimy samochód, stwórzmy człowieka” słowa Eiji Toyoda* już od kilku dekad najtrafniej podsumowują, co jest prawdziwą istotą przewagi konkurencyjnej na rynku. Nie można skutecznie stawać się innowacyjnym bez stawiania na ludzi i ich unikalne kompetencje w organizacji.

LEAN SIX SIGMA MANAGER to wartość każdej organizacji stawiającej na innowacje i samodoskonalenie.

*prezes TOYOTY, który stanął na czele zmian kulturowych i organizacyjnych w okresie walki tego koncernu o przetrwanie na rynku. Dzięki niemu i jego zespołowi TOYOTA stała się światowym liderem wydajności, którym pozostaje do dziś.

 
eiji
www.nytimes.com/2013/09/18/business/global/eiji-toyoda-promoter-of-toyota-way-dies-at-100.html

Pytania i odpowiedzi

Co zyskujesz ?

✔ Poznasz pracę LEAN SIX SIGMA MANAGERA od strony praktycznej dzięki przykładom projektów, które zrealizowali i realizują

✔ Dowiesz się jak połączyć LEAN MANAGEMENT z SIX SIGMA tak by przeprowadzać skuteczne zmiany ze wsparciem zarządu i zaangażowaniem swoich współpracowników

✔ Weźmiesz udział w praktycznych zajęciach na terenie naszych firm partnerskich, które dbają o własną kulturę ciągłego doskonalenia

✔ Zobaczysz jak wyglądają działania optymalizacyjne w różnych środowiskach (produkcja i usługi)

✔ Poznasz szefów ciekawych firm i będziesz miał/a okazję wymiany doświadczeń

✔ Dowiesz się jak przeprowadzić swoich współpracowników przez proces zmian i jak przekonać ich do tego by im się chciało chcieć

✔ Poznasz super ciekawych i fajnych ludzi na studiach, z którymi będziesz wartościowo spędzać czas!

Po pozytywnym ukończeniu studiów każdy słuchacz otrzyma certyfikat LEAN SIX SIGMA YELLOW BELT firmowany przez firmę LEAN PARTNER.

Dla chętnych możliwe zdobycie dodatkowego Certyfikatu LEAN SIX SIGMA GREEN BELT.  Program certyfikacji LEAN SIX SIGMA GREEN BELT objęty jest asystą wykładowców.

Dla kogo ?

Studia te w szczególności powinny zainteresować osoby, które na co dzień, mają bliski kontakt z procesami zmian, wdrażaniami nowych rozwiązań. Są liderami zmian lub chciałaby zdobyć umiejętność bycia aktywnym członkiem zespołu ds. optymalizacji procesów.

Praktyczny charakter studiów

Jako student będziesz brał/a udział min. w grach symulacyjnych LEAN SIX SIGMA w celu praktycznego zrozumienia fundamentów tej metodyki optymalizacji procesów.

Ćwiczenia realizowane są w metodzie projektowej i zespołowej by umożliwić wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami zajęć.
Część zajęć realizowanych jest na terenie firm partnerskich, co daje możliwość obserwacji programów Lean Six Sigma.

Dzięki wizytom referencyjnym będziesz miał/a możliwość wymiany doświadczeń z osobami, które są odpowiedzialne za działania usprawniające

 • Program studiów jest zgodny z cyklem Kolba tj. zakłada nie tylko wykład teoretyczny, ale przede wszystkim praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy.
 • Wykładowcami są aktywni zawodowo szefowie ds. optymalizacji procesów w firmach produkcyjnych i usługowych – LEAN SIX SIGMA Managerowie, wykłady uzupełnią spotkania z wyższą kadrą zarządzającą stosującą i wspierającą LEAN SIX SIGMA. Ich wykłady, ćwiczenia realizowane są w oparciu o przygotowane casy study.

Co nas motywuje ?

Nasze motto w LEAN PARTNER brzmi:

Dostarczamy wartość każdego dnia. Robimy to ponieważ wierzymy, że od poziomu efektywności przedsiębiorstw zależy poziom życia społeczeństwa.

Program oparliśmy o wymagania praktyków, którzy albo tak jak my, są odpowiedzialni za optymalizację w firmach, albo te firmy prowadzą – są właścicielami, dyrektorami albo prezesami.

Reasumując – wzięliśmy pod uwagę potrzeby rynku pracy, biznesu oraz samych studentów na podstawie ankiet i wywiadów.

Taka postawa i podejście w działaniu zostało wysoko ocenione.

Otrzymaliśmy notę 9/10 w ankiecie satysfakcji NPS studentów, co oznacza wynik prawie maksymalny. Mimo to, nadal wprowadzamy usprawnienia!

Program kierunku

Liczba miesięcy nauki: 9
Liczba godzin: 160
Liczba zjazdów: 11
Liczba semestrów: 2

Moduł: Strategia
(40 godz.)

 • Budowanie kompetencji menedżerskich (16 godz.)
 • Wprowadzenie do Lean Six Sigma (4 godz.)
 • Metodyka Lean Six Sigma w pigułce (4 godz.)
 • Zarządzanie projektem optymalizacyjnym (16 godz.)

Moduł: Skuteczność organizacji pracy (20 godz.)

 • Narzędzia Lean Six Sigma w praktyce w przykładach z produkcji i usług (8 godz.)
 • Praktyka Lean i Kaizen jako narzędzie ciągłego doskonalenia (4 godz.)
 • Techniki kreatywnego myślenia i działania (8 godz.)

Moduł: Liczby, dane, fakty, analiza
(52 godz.)

 • Metodyka Lean Six Sigma – zarządzanie projektem optymalizacyjnym zgodnie z DMAIC (32 godz.)
 • Identyfikacja i eliminacja marnotrawstw z procesów (4 godz.)
 • Gra symulacyjna Lean Six Sigma (16 godz.)

Moduł: Benchmarking
(48 godz.)

 • Wizyty praktyczne w obszarach Lean Six Sigma (32 godz.)
 • Przegląd realizowanych projektów i prac zaliczeniowych (16 godz.)

Forma zaliczenia

 • Podstawowa – jednocześnie gwarantująca, po pozytywnym rozstrzygnięciu, uzyskanie certyfikatu Lean Six Sigma Yellow Belt (w cenie): test sprawdzający wiedzę po każdym semestrze oraz zespołowa praca podyplomowa w postaci prezentacji praktycznego projektu zgodnie z Lean Six Sigma, skupiająca się na wybranym zagadnieniu omawianym na zajęciach.

 • Rozszerzona – jednocześnie gwarantująca, po pozytywnym rozstrzygnięciu, uzyskanie certyfikatu Lean Six Sigma Green Belt (opłata): test sprawdzający wiedzę po każdym semestrze oraz zespołowa praca podyplomowa w postaci zespołowej prezentacji z przebiegu realizacji projektu zgodnie z Lean Six Sigma DMAIC w praktyce.

  Zapewniamy możliwość realizacji projektu w organizacjach naszych Partnerów.

Nasi wykładowcy

5 edycja studiów w liczbach od 2017 do 2022

os.

Studentów ukończyło studia, w niezapomnianym klimacie, realizując przełomowe projekty i dzieląc się swoją wiedzą!

mln

O tyle wspólnie zwiększyli budżety firm, dla których pracują. Podnosząc marże, zmniejszając koszty, zwiększając przychody!

os.

Obroniło prace na poziomie Lean Six Sigma Green Belt. 

os.

Obroniło prace na poziomie Lean Six Sigma Yellow Belt. 

Studenci o sobie i o studiach

Nie czekaj, wypełnij formularz i zapisz się na studia.

Zapisując się do 15 października, zyskujesz 700 zł: 

 • 300 zł zniżki w czesnym, która rozliczana jest przez cały okres studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną opłatę czesnego, 
 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej. 

Jeśli jesteś absolwentem Wyższej Szkoły Bankowej, zyskasz więcej. Twoja zniżka wyniesie 900 zł: 

 • 500 zł zniżki w czesnym, która rozliczana jest również przez cały okres studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną opłatę czesnego, 
 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej.