Lean Six Sigma Manager

2 semestry

Opis kierunku

Celem studiów jest przekazanie wiedzy i doświadczeń menedżerskich z zakresu zarządzania zmianą kulturową w organizacji oraz optymalizacją procesów biznesowych. Stale zmieniający się rynek oraz nasilająca się konkurencja, sprawia że rośnie zapotrzebowanie na specjalistów z praktycznymi umiejętnościami w zakresie Lean Management. 

Kompleksowy program dydaktyczny Studiów to połączenie kompetencji przywódczych z narzędziami analizy danych i wdrażania zmian, które mają sens z punktu widzenia Klientów, Pracowników i samego przedsiębiorstwa – bardzo często samego zarządu firmy.

Rola Lean Six Sigma Managera

Rola LEAN SIX SIGMA MANAGERA (LSSM) w firmach, które chcą być zwinne, konkurencyjne i zyskowne jest w obecnych czasach kluczowa. LSSM to połączenie kompetencji takich jak: 

 • integracja ludzi i procesów w celu efektywnej transformacji organizacji, 
 • analityka finansowa i procesowa zwiększająca trafność podejmowanych decyzji o znaczeniu strategicznym,
 • zwinne zarządzanie przedsięwzięciami (Lean, Agile/Scrum) służące osiągania celu Zespołowo i produktywnie bez konieczności przyspieszenia pracy, m.in: warsztaty Kaizen, Kanban, Scrum teams.

To, że warto łączyć zmianę Kulturową (Lean/Agile) z solidną analityką (Six Sigma, finanse), udowodnili studenci poprzednich edycji studiów realizując przełomowe projekty LEAN SIX SIGMA GREEN BELT, które zaangażowały ich współpracowników i zarządzających w proces korzystnych zmian.

 

"Zanim zrobimy samochód, stwórzmy człowieka”

 „Zanim zrobimy samochód, stwórzmy człowieka” słowa Eiji Toyoda* już od kilku dekad najtrafniej podsumowują, co jest prawdziwą istotą przewagi konkurencyjnej na rynku. Nie można skutecznie stawać się innowacyjnym bez stawiania na ludzi i ich unikalne kompetencje w organizacji.

LEAN SIX SIGMA MANAGER to wartość każdej organizacji stawiającej na innowacje i samodoskonalenie.

*prezes TOYOTY, który stanął na czele zmian kulturowych i organizacyjnych w okresie walki tego koncernu o przetrwanie na rynku. Dzięki niemu i jego zespołowi TOYOTA stała się światowym liderem wydajności, którym pozostaje do dziś.

 
eiji
www.nytimes.com/2013/09/18/business/global/eiji-toyoda-promoter-of-toyota-way-dies-at-100.html

Pytania i odpowiedzi

Co zyskujesz ?

Dla kogo ?

Studia te w szczególności powinny zainteresować osoby, które na co dzień, mają bliski kontakt z procesami zmian, wdrażaniami nowych rozwiązań. Są liderami zmian lub chciałaby zdobyć umiejętność bycia aktywnym członkiem zespołu ds. optymalizacji procesów.

Praktyczny charakter studiów

Co nas motywuje ?

Nasze motto w LEAN PARTNER brzmi:

Dostarczamy wartość każdego dnia. Robimy to ponieważ wierzymy, że od poziomu efektywności przedsiębiorstw zależy poziom życia społeczeństwa.

Program oparliśmy o wymagania praktyków, którzy albo tak jak my, są odpowiedzialni za optymalizację w firmach, albo te firmy prowadzą – są właścicielami, dyrektorami albo prezesami.

Reasumując – wzięliśmy pod uwagę potrzeby rynku pracy, biznesu oraz samych studentów na podstawie ankiet i wywiadów.

Taka postawa i podejście w działaniu zostało wysoko ocenione.

Otrzymaliśmy notę 9/10 w ankiecie satysfakcji NPS studentów, co oznacza wynik prawie maksymalny. Mimo to, nadal wprowadzamy usprawnienia!

Program kierunku

Liczba miesięcy nauki: 9
Liczba godzin: 160
Liczba zjazdów: 11
Liczba semestrów: 2

Moduł: Strategia
(40 godz.)

 • Budowanie kompetencji menedżerskich (16 godz.)
 • Wprowadzenie do Lean Six Sigma (4 godz.)
 • Metodyka Lean Six Sigma w pigułce (4 godz.)
 • Zarządzanie projektem optymalizacyjnym (16 godz.)

Moduł: Skuteczność organizacji pracy (20 godz.)

 • Narzędzia Lean Six Sigma w praktyce w przykładach z produkcji i usług (8 godz.)
 • Praktyka Lean i Kaizen jako narzędzie ciągłego doskonalenia (4 godz.)
 • Techniki kreatywnego myślenia i działania (8 godz.)

Moduł: Liczby, dane, fakty, analiza
(52 godz.)

 • Metodyka Lean Six Sigma – zarządzanie projektem optymalizacyjnym zgodnie z DMAIC (32 godz.)
 • Identyfikacja i eliminacja marnotrawstw z procesów (4 godz.)
 • Gra symulacyjna Lean Six Sigma (16 godz.)

Moduł: Benchmarking
(48 godz.)

 • Wizyty praktyczne w obszarach Lean Six Sigma (32 godz.)
 • Przegląd realizowanych projektów i prac zaliczeniowych (16 godz.)

Forma zaliczenia

 • Podstawowa – jednocześnie gwarantująca, po pozytywnym rozstrzygnięciu, uzyskanie certyfikatu Lean Six Sigma Yellow Belt (w cenie): test sprawdzający wiedzę po każdym semestrze oraz zespołowa praca podyplomowa w postaci prezentacji praktycznego projektu zgodnie z Lean Six Sigma, skupiająca się na wybranym zagadnieniu omawianym na zajęciach.

 • Rozszerzona – jednocześnie gwarantująca, po pozytywnym rozstrzygnięciu, uzyskanie certyfikatu Lean Six Sigma Green Belt (opłata): test sprawdzający wiedzę po każdym semestrze oraz zespołowa praca podyplomowa w postaci zespołowej prezentacji z przebiegu realizacji projektu zgodnie z Lean Six Sigma DMAIC w praktyce.

  Zapewniamy możliwość realizacji projektu w organizacjach naszych Partnerów.

Nasi wykładowcy

5 edycja studiów w liczbach od 2017 do 2022

Studenci o sobie i o studiach

Nie czekaj, wypełnij formularz i zapisz się na studia.

Zapisując się do 15 października, zyskujesz 700 zł: 

 • 300 zł zniżki w czesnym, która rozliczana jest przez cały okres studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną opłatę czesnego, 
 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej. 

Jeśli jesteś absolwentem Wyższej Szkoły Bankowej, zyskasz więcej. Twoja zniżka wyniesie 900 zł: 

 • 500 zł zniżki w czesnym, która rozliczana jest również przez cały okres studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną opłatę czesnego, 
 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej. 
warta logo
Warta referencje

„We wrześniu 2016 i oku w Katowicach, pracownicy Warty uczestniczyli w warsztatach Lean Champions „Lean Management i KAIZEN” zorganizowanym przez firmę LEAN Partner.

Szkolenie zostalo przeprowadzone w bardzo dynamicznej formie. Zestawy pojęć teoretycznych były umiejętnie przeplatane warsztatami, realizując tym samym praktyczne zastosowanie poznanych teorii. Dzięki temu, uczestnicy byli zaangażowani i chętni do pracy. Należy podkreślić, że dużą rolę odegrali sami trenerzy, którzy z dużą swobodą przekazywali wiedzy i dbali o dobrą atmosferę szkolenia.

Warsztat został przygotowany i przeprowadzony zgodnie z wcześniejszym ustaleniem, dokładnie pod zamówienie Warty spełnił oczekiwania wszystkich uczestników w części merytorycznej oraz warsztatowej.

Ogromnym atutem warsztatów okazała się możliwość poznania praktycznego wykorzystania metodyki LEAN w firmie Bombardier. To świetny pomysł na spotkanie z praktykami i możliwość zadania pytań managerom stosującym na co dzień z sukcesem metodologię LEAN.

Wszystkim zainteresowanym wprowadzeniem metodologii LEAN polecamy szkolenie i warsztaty prowadzone przez LEAN Partner.

To bardzo dobra inwestycja oraz gwarancja jakości szkolenia.”

Beata Jaczewska, Koordynator

Jarosław Paćko, Dyrektor, Towarzystwo ubezpieczeń i reasekuracji  Warta S.A, branża ubezpieczeniowa