LEAN SIX SIGMA GREEN BELT

Skuteczny kierownik projektów
Lean Six Sigma.

Lider zmian i rozwoju Zespołów.

0
uczestników
0 mln
zysk / projekt
0
kursów
+ 0 %
wzrost produktywności / projekt

Lean Six Sigma Green Belt to wartość dla każdej organizacji inwestującej w innowacje
i samodoskonalenie. Oprócz roli lidera projektów o określonej wartości finansowej,  certyfikowany Lean Six Sigma Green Belt, pełni kluczową funkcję wsparcia rozwoju talentów.

Program certyfikujący został przygotowany tak, aby nasze absolwentki i absolwenci czuli się pewnie w swojej roli i mogli samodzielnie doskonalić swoje zawodowe umiejętności.

Prowadzący program specjaliści to eksperci w swoich dziedzinach, którzy swoje doświadczenie zdobyli dzięki wieloletniej praktyce w wielu branżach – od produkcji, usług oraz IT.

Certyfikat Lean Six Sigma Green Belt, upoważnia do wzięcia udziału w programie Lean Six Sigma Black Belt.

Certyfikacja Lean Six Sigma Green Belt

Korzyści dla Ciebie i Twojej firmy

Korzyści dla Ciebie

Korzyści dla firmy, w której pracujesz

Certyfikacja Lean Six Sigma Green Belt

Umiejętności, które rozwiniesz

Umiejętności miękkie

Umiejętności twarde

Certyfikacja Lean Six Sigma Green Belt

Jak wyglądały poprzednie edycje?

leanlabheader

Certyfikacja Lean Six Sigma Green Belt

Dlaczego warto?

Lider zmian o znaczącej wartośći

Jest liderem zmian i optymalizacji w każdej organizacji bez względu na branżę.

Przykład dla innych

Daje przykład swoim zaangażowaniem i kształci swoich następców - kierowników projektów GREEN BELT.

Wysokie i pożądane kompetencje potwierdzone certyfikatem

Jego kompetencje pozwalają na zarządzanie portfelem projektów strategicznych z punktu widzenia rentowności i rozwoju przedsiębiorstwa z wykorzystaniem metodyki LEAN SIX SIGMA zgodnie z DMAIC.

Certyfikat potwierdzony ciekawym, realnym projektem

Sprawdź wdrożenie, dzięki któremu uczestnicy zdobyli certyfikaty Lean Six Sigma Green Belt

Certyfikacja Lean Six Sigma Green Belt

Informacje o programie

Wielkość grupy

od 4 do 10 osób

Forma zajęć

Zajęcia prowadzone są w formie online lub stacjonarnie
Zajęcia prowadzone są w siedzibie Lean Partner lub partnerów Lean Partner. Możliwe jest przeprowadzenie zajęć w siedzibie firmy kursantów.

Dodatkowa pomoc w realizacji projektu certyfikującego

Wsparcie konsultantów Lean Partner podczas realizacji pierwszego projektu.

Pierwszeństwo w zapisach na warsztat Lean Lab

Praktycznych zajęciach na terenie wybranego przedsiębiorstwa ("w gembie") wraz z innymi praktykami Lean Management.

Warsztaty Lean Six Sigma Green Belt

Certyfikacja Lean Six Sigma Green Belt

Sprawdź program

 • Opór przed zmianą.
 • Motywowanie do wdrażania zmian i przełamywania rutyny.
 • Dobór Zespołu.
 • Komunikacja projektu.
 • Budowanie relacji w przedsiębiorstwie.
 • Case studies i ćwiczenia.
 • Przygotowanie dokumentacji P&L, A3.
 • Definiowanie zakresu projektu.
 • Określenie planu działań i potrzebnych zasobów.
 • Szacowanie ryzyk projektowych.
 • Komunikacja projektu z wykorzystaniem macierzy RACI.
 • Case studies i ćwiczenia.
 • Budowanie map procesowych VSM.
 • Planowanie i organizacja zbierania danych do późniejszych analiz.
 • Dobór odpowiednich narzędzi analizy.
 • Przeprowadzanie analiz.
 • Wnioskowanie.
 • Stawianie hipotez.
 • Weryfikacja hipotez.
 • Case studies i ćwiczenia.
 • Organizacja działań usprawniających na podstawie wniosków z fazy Analyze.
 • Przeprowadzanie warsztatów usprawniających.
 • Case studies i ćwiczenia.
 • Weryfikacja P&L, A3.
 • Komunikacja wyników prac projektowych w organizacji.
 • Weryfikacja planowania i wykonania działań projektowych.
 • Ocena metodyki.
 • Case studies i ćwiczenia.
 • Certyfikacja i rozdanie dyplomów

Tylko online

Cena regularna
1*-6000 zł
 • Ceny zawierają – opłatę za uczestnictwo w programie, catering oraz wszelkie materiały szkoleniowe.
 • Certyfikat – wydany po obronie projektu, który potwierdza kwalifikację.
 • Bezpłatne konsultacje - po warsztacie dla uczestników (2h/uczestnik)
 • Liczba godzin - 50h

Hybryda

Cena regularna
1*-7000 zł
 • Ceny zawierają – opłatę za uczestnictwo w programie, catering oraz wszelkie materiały szkoleniowe.
 • Certyfikat – wydany po obronie projektu, który potwierdza kwalifikację.
 • Bezpłatne konsultacje - po warsztacie dla uczestników (2h/uczestnik)
 • Liczba godzin - 64h

Stacjonarnie

Cena regularna
1*-8500 zł
 • Ceny zawierają – opłatę za uczestnictwo w programie, catering oraz wszelkie materiały szkoleniowe.
 • Certyfikat – wydany po obronie projektu, który potwierdza kwalifikację.
 • Bezpłatne konsultacje - po warsztacie dla uczestników (2h/uczestnik)
 • Liczba godzin - 70h

* skontaktuj się z nami aby dowiedzieć się więcej

Gotowy na zmiany?

Proces certyfikacji

Zapisz się na program certyfikujący

Zdaj praktyczny test

Przeprowadź własny projekt – otrzymasz wsparcie naszego Zespołu.

Przedstaw w postaci prezentacji swoje osiągnięcia projektowe

Certyfikacje poprowadzi mi.n.

Magdalena Wierzbicka

Magdalena Wierzbicka

LEAN SIX SIGMA MASTER BLACK BELT, specjalizacja branża przemysłowa, automotive.

LEAN SIX SIGMA MASTER BLACK BELT, specjalizacja branża przemysłowa, automotive. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w realizacji projektów optymalizacji procesów biznesowych i kształtowaniu kultury ciągłego doskonalenia.

Profil Magdy na LinkedIn

Certyfikat Lean Six Sigma Green Belt

certyfikat Green Belt

Czy certyfikacja jest zgodna z normami ISO?

Tak, certyfikacja jest zgodna z normami ISO. Poniżej możesz sprawdzić jakie to normy i jakie stawiają przed nami i Tobą wymagania.

Norma ISO 18404:2015 określa wymagania dotyczące kompetencji osób zarządzających systemami i procesami przy użyciu metod „lean” i „six sigma”. „Lean” to metodyka optymalizacji procesów produkcyjnych i usługowych poprzez eliminację marnotrawstwa, natomiast „Six Sigma” to system zarządzania jakością mający na celu redukcję wadliwości w procesach do maksymalnie 3,4 defektu na milion możliwości. Norma ISO 18404:2015 ma na celu zapewnienie, że organizacje i ich pracownicy mogą być oceniani według jednolitego standardu odnośnie do ich zdolności do stosowania tych metod.

Konkretne wymagania normy obejmują:

 1. Wymagania dotyczące organizacji: Określa, jak organizacja powinna zarządzać swoimi zasobami i procesami w celu efektywnego stosowania metod „lean” i „Six Sigma”.

 2. Wymagania dotyczące osób: Definiuje poziomy kompetencji dla różnych ról w procesach „lean” i „Six Sigma”, w tym dla „green belts”, „black belts” i „master black belts”. Każdy poziom ma określone wymagania dotyczące wiedzy teoretycznej, doświadczenia oraz umiejętności praktycznych.

Norma ISO 18404:2015 została zaprojektowana, aby pomóc organizacjom w skutecznym wdrażaniu i ocenianiu praktyk „lean” i „Six Sigma”, co przyczynia się do poprawy jakości, wydajności oraz zadowolenia klientów. Pomaga również w standaryzacji sposobów oceny kompetencji osób stosujących te metody, co jest korzystne zarówno dla pracowników, jak i pracodawców.

Norma ISO 13053:2011 określa wytyczne i najlepsze praktyki dla zastosowania metodyki Six Sigma w celu poprawy jakości i efektywności procesów. Six Sigma to podejście skoncentrowane na redukcji zmienności w procesach produkcyjnych i biznesowych, dążące do minimalizacji liczby defektów i błędów, aby osiągnąć jak najwyższą jakość produktów i usług. Kluczowym elementem Six Sigma jest użycie metod statystycznych do identyfikacji i eliminacji przyczyn błędów lub wad w procesach.

ISO 13053:2011 zawiera dwa główne dokumenty:

 1. ISO 13053-1:2011 – Definiuje metodologię DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control), która jest rdzeniem Six Sigma. Faza „Define” polega na określeniu problemów i celów. „Measure” skupia się na pomiarze obecnego stanu procesu. „Analyze” służy do identyfikacji przyczyn problemów. „Improve” to faza wprowadzania rozwiązań i optymalizacji, a „Control” dotyczy utrzymania ulepszeń i zapewnienia trwałości efektów.

 2. ISO 13053-2:2011 – Zawiera wytyczne dotyczące narzędzi i technik, które mogą być używane w ramach każdej fazy DMAIC. Obejmuje to szeroki zakres metod, od analizy przyczyn i skutków, przez analizę wariancji, po kontrolne karty procesów statystycznych (SPC).

Celem normy ISO 13053:2011 jest pomoc organizacjom w skutecznym stosowaniu Six Sigma, promowanie spójności i standardów w implementacji tej metodologii, a także zapewnienie, że działania poprawiające są prowadzone w sposób systematyczny i kontrolowany. Dzięki temu organizacje mogą lepiej rozumieć swoje procesy, identyfikować nieefektywności i błędy, a następnie pracować nad ich eliminacją, co przyczynia się do poprawy jakości i zadowolenia klientów, a także redukcji kosztów.

Quantitative methods in process improvement – Six Sigma – Part 1: DMAIC methodology

ISO 13053-1:2011 stanowi pierwszą część serii standardów ISO 13053, skupiającą się na metodyce DMAIC, która jest kluczowym elementem metodyki Six Sigma. Six Sigma jest strategią zarządzania jakością, która wykorzystuje podejście statystyczne do redukcji błędów i poprawy jakości w procesach produkcyjnych i biznesowych.

Kluczowe elementy ISO 13053-1:2011:

 • Define (Definiowanie): Ta faza polega na określeniu problemów do rozwiązania, celów projektu oraz wymagań klientów (wewnętrznych lub zewnętrznych). Zawiera identyfikację zainteresowanych stron i ich oczekiwań.

 • Measure (Pomiar): Obejmuje zbieranie danych na temat obecnego procesu, aby zrozumieć jego wydajność. W tej fazie ustalane są wskaźniki kluczowych cech procesu, które mają być poprawione.

 • Analyze (Analiza): Analiza danych zebranej w fazie pomiaru w celu identyfikacji przyczyn podstawowych defektów lub problemów. Wykorzystuje różne narzędzia statystyczne i analizy przyczynowej.

 • Improve (Ulepszanie): Na tej etapie projektowane są rozwiązania w celu eliminacji identyfikowanych przyczyn problemów. Faza ta może obejmować eksperymenty lub pilotaże, aby przetestować skuteczność proponowanych rozwiązań.

 • Control (Kontrola): Ostatnia faza ma na celu zapewnienie, że ulepszenia są trwałe i że proces pozostanie pod kontrolą. Wprowadza się procedury monitorowania, dokumentacji i, w razie potrzeby, korygowania procesu.

ISO 13053-1:2011 służy jako przewodnik dla organizacji w zakresie stosowania metodyki DMAIC, pomagając w systematycznym podejściu do rozwiązywania problemów i poprawy jakości. Jest to szczególnie ważne dla organizacji, które chcą zredukować zmienność w swoich procesach, zwiększyć satysfakcję klientów i osiągnąć wyższą efektywność operacyjną.

ISO 13053-2:2011 Quantitative methods in process improvement – Six Sigma – Part 2: Tools and techniques.

Celem tej części jest dostarczenie szczegółowego przewodnika po narzędziach i technikach statystycznych oraz innych metodach analizy, które mogą być wykorzystane na różnych etapach DMAIC w celu identyfikacji, analizy i rozwiązania problemów jakościowych w procesach produkcyjnych i usługowych.

Kluczowe elementy ISO 13053-2:2011:

 • Szczegółowy opis narzędzi i technik: ISO 13053-2 opisuje, jakie narzędzia statystyczne i techniki analizy mogą być stosowane na każdym etapie DMAIC, aby pomóc w identyfikacji i eliminacji przyczyn wad produktów lub usług.

 • Zastosowanie narzędzi: Norma podaje przykłady zastosowania poszczególnych narzędzi, takich jak analiza przyczynowa, diagramy Pareto, diagramy Ishikawy (znane również jako diagramy rybiej ości), analiza regresji, testy hipotez statystycznych, kontrolne karty procesu, oraz wiele innych metod, które są użyteczne w procesie poprawy jakości.

 • Wsparcie w wyborze odpowiednich technik: Dzięki tej normie organizacje mogą lepiej zrozumieć, jakie narzędzia są najbardziej odpowiednie do konkretnych problemów jakościowych, jak je stosować oraz jak interpretować wyniki ich zastosowania.

ISO 13053-2:2011 jest przeznaczona dla organizacji z różnych sektorów przemysłu i usług, które chcą wprowadzić lub już stosują metodologię Six Sigma w celu usprawnienia swoich procesów. Przedstawia bogaty zasób wiedzy na temat narzędzi i technik, które mogą znacznie przyczynić się do skuteczności inicjatyw poprawy jakości, minimalizacji zmienności i maksymalizacji zadowolenia klientów.

W trakcie certyfikacji istnieje możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń z naszymi Partnerami.

Nasi Partnerzy

Zainteresował Cię ten temat?

Zapytaj nas o szczegóły!

Przekaż nam swój kontakt, oddzwonimy!
warta logo
Warta referencje

„We wrześniu 2016 i oku w Katowicach, pracownicy Warty uczestniczyli w warsztatach Lean Champions „Lean Management i KAIZEN” zorganizowanym przez firmę LEAN Partner.

Szkolenie zostalo przeprowadzone w bardzo dynamicznej formie. Zestawy pojęć teoretycznych były umiejętnie przeplatane warsztatami, realizując tym samym praktyczne zastosowanie poznanych teorii. Dzięki temu, uczestnicy byli zaangażowani i chętni do pracy. Należy podkreślić, że dużą rolę odegrali sami trenerzy, którzy z dużą swobodą przekazywali wiedzy i dbali o dobrą atmosferę szkolenia.

Warsztat został przygotowany i przeprowadzony zgodnie z wcześniejszym ustaleniem, dokładnie pod zamówienie Warty spełnił oczekiwania wszystkich uczestników w części merytorycznej oraz warsztatowej.

Ogromnym atutem warsztatów okazała się możliwość poznania praktycznego wykorzystania metodyki LEAN w firmie Bombardier. To świetny pomysł na spotkanie z praktykami i możliwość zadania pytań managerom stosującym na co dzień z sukcesem metodologię LEAN.

Wszystkim zainteresowanym wprowadzeniem metodologii LEAN polecamy szkolenie i warsztaty prowadzone przez LEAN Partner.

To bardzo dobra inwestycja oraz gwarancja jakości szkolenia.”

Beata Jaczewska, Koordynator

Jarosław Paćko, Dyrektor, Towarzystwo ubezpieczeń i reasekuracji  Warta S.A, branża ubezpieczeniowa