16 Edycja LeanLAB – Lean Partner & W.Legutko

16 edycja LeanLAB w W.Legutko

13.03.2024 r. i 14.03.2024 r. odbyły się dwa dni praktycznych warsztatów i benchmarku Lean, podczas których gospodarzem był Zespół świetnej polskiej i rodzinnej firmy W.Legutko.

🟢Taki był ramowy plan LeanLAB:

  • Zwiedziliśmy firmę i fabrykę.
  • Mieliśmy swobodny dostęp do wyznaczonych obszarów w produkcji, logistyce i administracji.
  • Spotkaliśmy się z kierownictwem, liderami i pracownikami, aby lepiej poznać procesy i ich samych.
  • Wymienialiśmy się wiedzą i doświadczeniem z zakresu Lean i zarządzania.
  • Dzięki naszym propozycjom usprawniającym (Kaizen), Zespół gospodarzy mógł wprowadzić zmiany, które miały dla nich sens. Wspólne Kaizeny zostały stworzone na bazie naszych obserwacji i warsztatów.

✅Zakres działań w trakcie LeanLAB:

  • 1 dzień, 13.03.2024 – ćwiczenia i warsztaty przygotowujące do Lean LAB, wymiana doświadczeń nt. Lean.
  • 2 dzień, 14.03.2024 – Lean LAB część zasadnicza: wizyta benchmarkowa + warsztaty Kaizen w procesach.
  • 3 dzień/online (termin ustalony z gospodarzami) – podsumowanie realizacji propozycji usprawniających w formie telekonferencji.

Partnerem strategicznym tej edycji #LeanLAB jest

Balluff

Jeśli artykuł ci się spodobał, udostępnij go swoim znajomym.

warta logo
Warta referencje

„We wrześniu 2016 i oku w Katowicach, pracownicy Warty uczestniczyli w warsztatach Lean Champions „Lean Management i KAIZEN” zorganizowanym przez firmę LEAN Partner.

Szkolenie zostalo przeprowadzone w bardzo dynamicznej formie. Zestawy pojęć teoretycznych były umiejętnie przeplatane warsztatami, realizując tym samym praktyczne zastosowanie poznanych teorii. Dzięki temu, uczestnicy byli zaangażowani i chętni do pracy. Należy podkreślić, że dużą rolę odegrali sami trenerzy, którzy z dużą swobodą przekazywali wiedzy i dbali o dobrą atmosferę szkolenia.

Warsztat został przygotowany i przeprowadzony zgodnie z wcześniejszym ustaleniem, dokładnie pod zamówienie Warty spełnił oczekiwania wszystkich uczestników w części merytorycznej oraz warsztatowej.

Ogromnym atutem warsztatów okazała się możliwość poznania praktycznego wykorzystania metodyki LEAN w firmie Bombardier. To świetny pomysł na spotkanie z praktykami i możliwość zadania pytań managerom stosującym na co dzień z sukcesem metodologię LEAN.

Wszystkim zainteresowanym wprowadzeniem metodologii LEAN polecamy szkolenie i warsztaty prowadzone przez LEAN Partner.

To bardzo dobra inwestycja oraz gwarancja jakości szkolenia.”

Beata Jaczewska, Koordynator

Jarosław Paćko, Dyrektor, Towarzystwo ubezpieczeń i reasekuracji  Warta S.A, branża ubezpieczeniowa