LEAN w Usługach – Branża BPO Call Center​

Usługi, Branża: BPO Assistance / Call Center, Projekt dla klienta z branży BPO. Cele Projektu Podniesienie rentowności, produktywności bez zwiększenia tempa pracy. Zmierzenie aktualnej efektywności procesu oraz zaproponowanie zmian, dzięki którym możliwe będzie monitorowanie produktywności i zapewnienie sprawnej komunikacji o ewentualnych problemach w działach i Zespołach realizujących, Skrócenie czasu oczekiwania Klienta na rozmowę do 3 […]