Wdrożenia

LEAN w Usługach – Branża BPO Call Center​

Usługi, Branża: BPO Assistance / Call Center,

 

Projekt dla klienta z branży BPO.

Cele Projektu

 1. Podniesienie rentowności, produktywności bez zwiększenia tempa pracy.
 2. Zmierzenie aktualnej efektywności procesu oraz zaproponowanie zmian, dzięki którym możliwe będzie monitorowanie produktywności i zapewnienie sprawnej komunikacji o ewentualnych problemach w działach i Zespołach realizujących,
 3. Skrócenie czasu oczekiwania Klienta na rozmowę do 3 sygnałów (IN),
 4. Skrócenie czasu rozmowy potrzebnego do zawarcia porozumienia o 32%,

Efekt projektu

 • Zespołowe wdrożenie zmian (Zespół Klienta i Zespół LEAN PARTNER), które zmieniły architekturę procesu i sposób komunikacji. Powyższe zmiany miały wpływ na podwyższenie produktywności o 20% (więcej obsłużonych zleceń Klientów tymi samymi zasobami, bez zwiększania tempa pracy, realizacja pkt 3 i 4) oraz wyższą ocenę wystawianą przez Klientów,
 • Stworzyliśmy zrozumiałe mapy rzeczywistych procesów, tak aby można było wskazywać na tych mapach problemy i rozwiązania – okazało się, że realizowane czynności w pracy wyglądają inaczej niż opisano je w procedurach,
 • Określiliśmy wskaźniki do monitorowania produktywności oraz sposób komunikacji ich wartości w celu unikania sytuacji problematycznych,
 • Stworzyliśmy na nowo system sugestii KAIZEN,
 • W ramach projektu osiągnięto zysk w wysokości 2 MLN zł

Metody projektowe

 • Opracowanie Business Case
 • Wprowadzenie komunikacji zgodnie z Hoshin Kanri
 • Projekt prowadzony zgodnie z DMAIC/PDCA
 • Mapowanie procesu VSM zgodnie z Lean Six Sigma in Office
 • Analiza danych systemowych i statystycznych
 • Wdrożenie kolejkowania zadań i systemu Pull Kanban
 • Balansowanie procesu
 • Analizy video
 • Zmiana architektury procesu na front i back office
 • Usprawnienia realizowane zgodnie z Kaizen, dokumentacja A3

 

Sprawdź czym jest KPI: https://leanpartner.pl/czy-mierzysz-wskaznikami-efektywnosc-swojego-przedsiebiorstwa/

Sprawdź czym jest Kanban Pull System: https://leanpartner.pl/system-kanban-pull-system/