Wdrożenia

Logistyka, branża: produkcja nisko- i wysokoseryjna

Projekt dla klienta z branży produkcyjnej w zakresie logistyki wewnętrznej.

Cele projektu

 1. Obniżenie poziomu stanów magazynowych o 10%.
 2. Skrócenie czasów przestojów produkcyjnych związanych z niedoborem komponentów na stanowiskach pracy o 50%.
 3. Zwiększenie efektywności Zespołów odpowiedzialnych za pakowanie wyrobów gotowych o 5%.
 4. Zmniejszenie liczby reklamacji związanych z błędami w kompletacji materiałów wysyłkowych o 20%.
 5. Powołanie na nowo funkcji LEAN TEAM z przedstawicieli wszystkich współpracujacych działów.

Efekt projektu

 • Finansowy – zwiększenie marży o 7,5% poprzez:
  • zmniejszenie liczby reklamacji/kwot kar.
  • obniżenie poziomu kapitału zaangażowanego w stany magazynowe oraz WIP.
  • zmniejszenie liczby nadgodzin oraz dodatkowych prac w weekend.
 • Operacyjny:
  • wprowadzenie standardu pracy zgodnie z JIT i KANBAN – elektroniczny i wizualny
  • wdrożenie wskaźnika OTIF – in time in full – daje informacje jak działa JIT
  • podniesienie produktywności procesów pakowania wyrobów gotowych o 34% – tym samym skrócenie czasu potrzebnego na realizację wysyłek na czas
  • wyeliminowanie błędów do poziomu 0,02%, zastosowano FMEA oraz zwiększono produktywność dając tym samym więcej czasu na staranność realizacji zadań.
 • Zespoły:
  • powołanie akademii lidera i LEAN Six Sigma,
  • powołano na nowo LEAN TEAM,
  • analiza, weryfikacja oraz wdrożenie wskaźników KPI, schematu komunikacji
   i zgłaszania pomysłów usprawniających,
  • integracja działów w wyniku mapowania VSM – eliminacja konfliktów i błędów.

Metody projektowe

 • opracowanie Business Case,
 • wprowadzenie komunikacji zgodnie z Hoshin Kanri,
 • wprowadzenie aplikacji do zgłaszania problemów i usprawnień,
 • projekt prowadzony zgodnie z DMAIC/PDCA,
 • opracowanie wskaźników produktywności – KPI,
 • wdrożenie zmian w logistyce wewnętrznej – wywołania typu pull Kanban,
 • warsztaty Lean Lider w logistyce oraz Lean Six Sigma Yellow Belt,

 

Sprawdź czym jest wspomniany wcześniej Kanban Pull System : https://leanpartner.pl/system-kanban-pull-system/