Lean w logistyce – branża produkcja nisko- i wysokoseryjna

Share on facebook
Share on linkedin
Projekt dla klienta z branży produkcyjnej w zakresie logistyki wewnętrznej. Skrócenie czasów przestojów produkcyjnych związanych z niedoborem komponentów na stanowiskach pracy o 50%. Powołanie na nowo funkcji LEAN TEAM z przedstawicieli wszystkich współpracujących działów.
logistyka

Projekt dla klienta z branży produkcyjnej w zakresie logistyki wewnętrznej

 

Cele projektu

 1. Obniżenie poziomu stanów magazynowych o 10%
 2. Skrócenie czasów przestojów produkcyjnych związanych z niedoborem komponentów na stanowiskach pracy o 50%
 3. Zwiększenie efektywności zespołów odpowiedzialnych za pakowanie wyrobów gotowych o 5%
 4. Zmniejszenie liczby reklamacji związanych z błędami w kompletacji materiałów wysyłkowych o 20%.
 5. Powołanie na nowo funkcji LEAN TEAM z przedstawicieli wszystkich współpracujacych działów.


Efekt projektu

 • Finansowy – zwiększenie marży o 7,5% poprzez:
  • zmniejszenie liczby reklamacji/kwot kar,
  • obniżenie poziomu kapitału zaangażowanego w stany magazynowe oraz WIP,
  • zmniejszenie liczby nadgodzin oraz dodatkowych prac w weekend.
 • Operacyjny:
  • wprowadzenie standardu pracy zgodnie z JIT i KANBAN – elektroniczny i wizualny,
  • wdrożenie wskaźnika OTIF – in time in full – daje informacje jak działa JIT,
  • podniesienie produktywności procesów pakowania wyrobów gotowych o 34% – tym samym skrócenie czasu potrzebnego na realizację wysyłek na czas,
  • wyeliminowanie błędów do poziomu 0,02%, zastosowano FMEA oraz zwiększono produktywność dając tym samym więcej czasu na staranność realizacji zadań.
 • Zespoły:
  • powołanie akademii lidera i LEAN Six Sigma,
  • powołano na nowo LEAN TEAM,
  • analiza, weryfikacja oraz wdrożenie wskaźników KPI, schematu komunikacji
   i zgłaszania pomysłów usprawniających,
  • integracja działów w wyniku mapowania VSM – eliminacja konfliktów i błędów.


Metody projektowe

 • opracowanie Business Case,
 • wprowadzenie komunikacji zgodnie z Hoshin Kanri,
 • wprowadzenie aplikacji do zgłaszania problemów i usprawnień,
 • projekt prowadzony zgodnie z DMAIC/PDCA,
 • opracowanie wskaźników produktywności – KPI,
 • wdrożenie zmian w logistyce wewnętrznej – wywołania typu pull Kanban,
 • warsztaty Lean Lider w logistyce oraz Lean Six Sigma Yellow Belt.

Podobne artykuły

Jeśli uważasz ten artykuł za merytoryczny i pomocny, udostępnij go na swoich social mediach.

Share on facebook
Udostępnij na Facebook
Share on linkedin
Udostępnij na Linkedin

Nasze wdrożenia

Lean w branży automotive

Optymalizacja 2 linii zrobotyzowanego spawania. Dzięki wdrożonym zmianom dostawca może sprostać zmienności w zamówieniach klienta i produkować zgodnie z zasadami JIT. Projekt wygenerował 2 500 000 zł zysku.

Lean w logistyce – transport kontenerów morskich

Realizacja business case’u polegającego na zmniejszeniu kosztów załadunku i rozładunku statku oraz umożliwieniu składania większej liczby zamówień na transport morski.
Osiągnięto cel projektu w zakładanym czasie i zwrocie inwestycji 200k USD + 35% wzrost sprzedaży cargo.

Lean w produkcji – armatura sanitarna

Optymalizacja linii montażowej zaworów.
Dzięki wdrożonym zmianom bazującym na koncepcji Lean Manufacturing udało się znacząco obniżyć koszty wytwarzania produktów zwiększając produktywność średnio o 45 % .
Projekt wygenerował 450 000 zł zysku / rok.

Lean w usługach – branża bankowość, finanse

Skrócenie czasu odpowiedzi na zgłoszenia Klientów o 30%. Zwiększenie wydajności procesu o 40% dzięki zastosowaniu narzędzi Lean Managament. Wzrost zaangażowania pracowników w proces optymalizacji dzięki KAIZEN. Wzrost satysfakcji Klientów przekładający się poziom sprzedaży.

Lean w logistyce – centrum usług logistycznych

Zwiększenie rotacji zapasów o 34%.
Poprawienie efektywności operatorów na magazynie o 63%. Uwolnienie zapasów nierotujących o 9,6 MLN zł.
Skrócenie czasu wdrażania Lead Time dla nowych produktów (Time to market) o 130%. Projekt wygenerował 12 MLN zł zysku / rok.

logistyka

Lean w logistyce – branża produkcja nisko- i wysokoseryjna

Projekt dla klienta z branży produkcyjnej w zakresie logistyki wewnętrznej. Skrócenie czasów przestojów produkcyjnych związanych z niedoborem komponentów na stanowiskach pracy o 50%. Powołanie na nowo funkcji LEAN TEAM z przedstawicieli wszystkich współpracujących działów.

branża bpo

Lean w usługach – branża BPO Assistance / Call Center

Podniesienie rentowności, produktywności bez zwiększenia tempa pracy. Skrócenie czasu rozmowy potrzebnego do zawarcia porozumienia o 32%.
Skrócenie czasu oczekiwania Klienta na rozmowę do 3 sygnałów (IN). W ramach projektu osiągnięto zysk w wysokości 2 mln zł.

Zapisz się na LeanLAB!

Weź udział w spotkaniu praktyków Lean Management!

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się i bądź na bieżąco z artykułami
i wydarzeniami Lean.

Praktyczne warsztaty

Certyfikacje Lean Six Sigma

Ciekawe artykuły

Share on facebook
Share on linkedin
warta logo
Warta referencje

„We wrześniu 2016 i oku w Katowicach, pracownicy Warty uczestniczyli w warsztatach Lean Champions „Lean Management i KAIZEN” zorganizowanym przez firmę LEAN Partner.

Szkolenie zostalo przeprowadzone w bardzo dynamicznej formie. Zestawy pojęć teoretycznych były umiejętnie przeplatane warsztatami, realizując tym samym praktyczne zastosowanie poznanych teorii. Dzięki temu, uczestnicy byli zaangażowani i chętni do pracy. Należy podkreślić, że dużą rolę odegrali sami trenerzy, którzy z dużą swobodą przekazywali wiedzy i dbali o dobrą atmosferę szkolenia.

Warsztat został przygotowany i przeprowadzony zgodnie z wcześniejszym ustaleniem, dokładnie pod zamówienie Warty spełnił oczekiwania wszystkich uczestników w części merytorycznej oraz warsztatowej.

Ogromnym atutem warsztatów okazała się możliwość poznania praktycznego wykorzystania metodyki LEAN w firmie Bombardier. To świetny pomysł na spotkanie z praktykami i możliwość zadania pytań managerom stosującym na co dzień z sukcesem metodologię LEAN.

Wszystkim zainteresowanym wprowadzeniem metodologii LEAN polecamy szkolenie i warsztaty prowadzone przez LEAN Partner.

To bardzo dobra inwestycja oraz gwarancja jakości szkolenia.”

Beata Jaczewska, Koordynator

Jarosław Paćko, Dyrektor, Towarzystwo ubezpieczeń i reasekuracji  Warta S.A, branża ubezpieczeniowa