Audyt

Na pytanie co to jest audyt najłatwiej odpowiedzieć, że jest to niezależna ocena przedsiębiorstwa, procesów, projektów, systemów a nawet produktów.

Na czym polega audyt? Czym jest audyt?

Co to jest audyt?

Na pytanie co to jest audyt najłatwiej odpowiedzieć, że jest to niezależna ocena przedsiębiorstwa, procesów, projektów, systemów a nawet produktów. Oceniając przedsiębiorstwo poddajemy je kontroli jak i również analizie finansowej i organizacyjnej przeprowadzonej przez ekspertów.


Skąd się wzięło słowo audyt?

Etymologia słowa audyt pochodzi od łacińskiego słowa auditor co oznacza słuchający. W starożytnym Rzymie określenie powiązane było z “podsłuchiwaniem rachunków”. Jeden z urzędników analizował oraz porównywał treści co miało uchronić przed stratą pieniędzy.
Działania audytu jaki znamy ma swój początek na początku XX wieku. Organizacje zaczęły organizować audyty wewnątrz swojego przedsiębiorstwa uniezależniając się od audytorów zewnętrznych, weryfikując jakość zapisów w księgach, prawidłowemu zastosowaniu ogólnych przepisów oraz skuteczności przeprowadzanych kontroli. Na początku swojego działania audyty były zdominowane przez tematy księgowe ze względu na środowisko w którym działało. 

Pojęcie audytu jest czasami mylone z pojęciem kontroli. W przeciwieństwie do kontroli, audyt działa planowo (kontrole są zwykle wdrażane w miarę potrzeb), ma na celu usprawnienie organizacyjne (celem kontroli jest wykrycie anomalii i winowajców), skupia się na analizie określającej zapotrzebowanie na konkretne działanie.


Jak audyt wygląda teraz?

Audyty teraz są przeprowadzane przez audytorów wewnętrznych albo przez zewnętrznych niezależnych ekspertów. Obecnie audyty są przeprowadzane w celu usprawnienia organizacji, a nie identyfikacji anomalii. W sprawozdaniu z audytu nie należy wymieniać nazwiska ani wskazywać sprawcy. Audyt rozpoczyna się od analizy ryzyka i systemu kontroli.

 

Czym jest audyt w firmie?

Zaletą takiej kontroli jest przede wszystkim zaangażowanie zewnętrznego eksperta, który może obiektywnie zidentyfikować obszary działalności firmy wymagające poprawy. W tym celu wykorzystuje metody analizy porównawczej, a oprócz niej przeprowadza się wywiad i wskazuje standardy. To, co  dla przedsiębiorcy niezauważalne, może z pomocą audytora zostać konkretnie nakreślone i stać się celem do wykonania. Dlatego należy korzystać z audytu nie tylko wtedy, gdy jest to konieczne (na przykład: wymagane przez prawo lub politykę firmy), lecz zarówno gdy firma nie ma większych problemów operacyjnych – w końcu zawsze jest miejsce na poprawę.

Przeprowadzanie audytów w przedsiębiorstwie powinno być traktowane jako precyzyjne narzędzie optymalizacyjne, gdzie z ekspercką pomocą, zauważymy nowe możliwości, a nie zachętę do wytykania błędów firmie.

Podczas oceny zbierane  i analizowane są dane dotyczące danego zagadnienia. Kwestię tę można podsumować w formie pytania, na przykład: „Czy istnieją odpowiednie procedury postępowania z danymi osobowymi w firmie?” lub „jak przyspieszyć wprowadzenie nowego produktu na rynek?”. Cały proces będzie wtedy prowadzony pod tym kątem. Nie dotyczy to jednak wszystkich obszarów firmy, a jedynie tych, które wpływają na rozwiązanie określonego problemu. 

 

Co jest poprawne audyt czy audit?

W praktyce słowo audyt  jest wielokrotnie zamieniane na krytykowany wariant audit. Pomimo tego, że wersja audit odbiega od polskich zasad zapożyczeń i nie występuje w standardowych słownikach języka polskiego, zaczyna coraz częściej pojawiać się w słownictwie specjalistów z powiązanych branż. 

Jeśli uważasz ten artykuł za merytoryczny i pomocny, udostępnij go na swoich social mediach.

Zaciekawił Cię artykuł? Podziel się nim na Facebook
Zaciekawił Cię artykuł? Podziel się nim na Linkedin
Udostępnij na Facebook
Udostępnij na Linkedin

Nasze wdrożenia

Lean w branży automotive

Optymalizacja 2 linii zrobotyzowanego spawania. Dzięki wdrożonym zmianom dostawca może sprostać zmienności w zamówieniach klienta i produkować zgodnie z zasadami JIT. Projekt wygenerował 2 500 000 zł zysku.

Lean w logistyce – transport kontenerów morskich

Realizacja business case’u polegającego na zmniejszeniu kosztów załadunku i rozładunku statku oraz umożliwieniu składania większej liczby zamówień na transport morski. Osiągnięto cel projektu w zakładanym czasie i zwrocie inwestycji 200k...

Lean w produkcji – armatura sanitarna

Optymalizacja linii montażowej zaworów. Dzięki wdrożonym zmianom bazującym na koncepcji Lean Manufacturing udało się znacząco obniżyć koszty wytwarzania produktów zwiększając produktywność średnio o 45 % . Projekt wygenerował 450 000...

Lean w usługach – branża bankowość, finanse

Skrócenie czasu odpowiedzi na zgłoszenia Klientów o 30%. Zwiększenie wydajności procesu o 40% dzięki zastosowaniu narzędzi Lean Managament. Wzrost zaangażowania pracowników w proces optymalizacji dzięki KAIZEN. Wzrost satysfakcji Klientów przekładający...

branża bpo

Lean w usługach – branża BPO Assistance / Call Center

Podniesienie rentowności, produktywności bez zwiększenia tempa pracy. Skrócenie czasu rozmowy potrzebnego do zawarcia porozumienia o 32%. Skrócenie czasu oczekiwania Klienta na rozmowę do 3 sygnałów (IN). W ramach projektu osiągnięto...

Zapisz się na LeanLAB!

Weź udział w spotkaniu praktyków Lean Management!

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się i bądź na bieżąco z artykułami
i wydarzeniami Lean.

Praktyczne warsztaty

Certyfikacje Lean Six Sigma

warta logo
Warta referencje

„We wrześniu 2016 i oku w Katowicach, pracownicy Warty uczestniczyli w warsztatach Lean Champions „Lean Management i KAIZEN” zorganizowanym przez firmę LEAN Partner.

Szkolenie zostalo przeprowadzone w bardzo dynamicznej formie. Zestawy pojęć teoretycznych były umiejętnie przeplatane warsztatami, realizując tym samym praktyczne zastosowanie poznanych teorii. Dzięki temu, uczestnicy byli zaangażowani i chętni do pracy. Należy podkreślić, że dużą rolę odegrali sami trenerzy, którzy z dużą swobodą przekazywali wiedzy i dbali o dobrą atmosferę szkolenia.

Warsztat został przygotowany i przeprowadzony zgodnie z wcześniejszym ustaleniem, dokładnie pod zamówienie Warty spełnił oczekiwania wszystkich uczestników w części merytorycznej oraz warsztatowej.

Ogromnym atutem warsztatów okazała się możliwość poznania praktycznego wykorzystania metodyki LEAN w firmie Bombardier. To świetny pomysł na spotkanie z praktykami i możliwość zadania pytań managerom stosującym na co dzień z sukcesem metodologię LEAN.

Wszystkim zainteresowanym wprowadzeniem metodologii LEAN polecamy szkolenie i warsztaty prowadzone przez LEAN Partner.

To bardzo dobra inwestycja oraz gwarancja jakości szkolenia.”

Beata Jaczewska, Koordynator

Jarosław Paćko, Dyrektor, Towarzystwo ubezpieczeń i reasekuracji  Warta S.A, branża ubezpieczeniowa