Lean w produkcji – branża remontowa, produkcja niskoseryjna

Podwyższenie produktywności o 15% i wydajności o 10% w działach remontowych i montażu nowych konstrukcji. Zmniejszenie stanów magazynowych o 30%. wzrost produktywności działu inżynierów i technologów, odpowiednio o 17% i 22%.
lean w produkcji

Projekt dla klienta z branży produkcyjnej

Produkcja, branża: remonty, produkcja niskoseryjna, kastomizowana

Cele projektu

 1. Skrócenie czasu przygotowania technologii remontów maszyn oraz budowy nowych
  o 15%.
 2. Weryfikacja procesu harmonogramowania – zaproponowanie zmian mających na celu zmniejszenie odsetek opóźnień, następnie eliminacja opóźnień do zera.
 3. Dostosowanie logistyki zewnętrznej i wewnętrznej pod pracę dokładnie na czas
  (just-in-time).
 4. Podwyższenie produktywności o 15% i wydajności o 10% w działach remontowych
  i montażu nowych konstrukcji.
 5. Zmniejszenie stanów magazynowych o 30%.
 6. Zmniejszenie wartości wskaźnika “paleto-dni” dla zajętości miejsc paletowych
  w magazynie oraz wskaźnika “zakup-sprzedaż” dla części zamiennych dla pozycji remontowych i nowej produkcji o 15%.
 7. Stworzenie LEAN TEAM z przedstawicieli wszystkich 4 poziomów zarządzania.

 

Efekt projektu

 • Finansowy – zwiększenie marży o 11,5% poprzez:
  • skrócenie obiegu gotówki,
  • zwiększenie produktywności,
  • eliminację kar za niedotrzymywanie terminów.
 • Operacyjny:
  • wzrost produktywności działu inżynierów i technologów, odpowiednio
   o 17% i 22%,
  • skrócenie czasu przygotowywania technologii remontów maszyn i budowy nowych o 18%,
  • podwyższenie produktywności i wydajności w dziale remontów
   i nowych montaży o 17%,
  • zmniejszenie stanów magazynowych o 22%,
  • zmniejszenie wskaźników “paleto-dni” oraz “zakup-sprzedaż” o 18%.
 • Zespoły:
  • aktywny LEAN TEAM,
  • analiza, weryfikacja oraz wdrożenie wskaźników KPI, schematu komunikacji
   i zgłaszania pomysłów usprawniających,
  • integracja działów w wyniku mapowania VSM – eliminacja konfliktów i błędów.

 

Metody projektowe

 • opracowanie Business Case,
 • wprowadzenie komunikacji zgodnie z Hoshin Kanri,
 • projekt prowadzony zgodnie z DMAIC/PDCA,
 • opracowanie wskaźników produktywności – KPI,
 • wdrożenie zmian w logistyce zewnętrznej – współpraca z dostawcami,
 • wdrożenie zmian w logistyce wewnętrznej – wywołania typu pull,
 • warsztaty Lean Lider,
 • warsztaty 5w2h oraz A3,
 • warsztaty 3M.

Jeśli uważasz ten artykuł za merytoryczny i pomocny, udostępnij go na swoich social mediach.

Zaciekawił Cię artykuł? Podziel się nim na Facebook
Zaciekawił Cię artykuł? Podziel się nim na Linkedin
Udostępnij na Facebook
Udostępnij na Linkedin

Nasze wdrożenia

Lean w branży automotive

Optymalizacja 2 linii zrobotyzowanego spawania. Dzięki wdrożonym zmianom dostawca może sprostać zmienności w zamówieniach klienta i produkować zgodnie z zasadami JIT. Projekt wygenerował 2 500 000 zł zysku.

Lean w logistyce – transport kontenerów morskich

Realizacja business case’u polegającego na zmniejszeniu kosztów załadunku i rozładunku statku oraz umożliwieniu składania większej liczby zamówień na transport morski. Osiągnięto cel projektu w zakładanym czasie i zwrocie inwestycji 200k...

Lean w produkcji – armatura sanitarna

Optymalizacja linii montażowej zaworów. Dzięki wdrożonym zmianom bazującym na koncepcji Lean Manufacturing udało się znacząco obniżyć koszty wytwarzania produktów zwiększając produktywność średnio o 45 % . Projekt wygenerował 450 000...

Lean w usługach – branża bankowość, finanse

Skrócenie czasu odpowiedzi na zgłoszenia Klientów o 30%. Zwiększenie wydajności procesu o 40% dzięki zastosowaniu narzędzi Lean Managament. Wzrost zaangażowania pracowników w proces optymalizacji dzięki KAIZEN. Wzrost satysfakcji Klientów przekładający...

branża bpo

Lean w usługach – branża BPO Assistance / Call Center

Podniesienie rentowności, produktywności bez zwiększenia tempa pracy. Skrócenie czasu rozmowy potrzebnego do zawarcia porozumienia o 32%. Skrócenie czasu oczekiwania Klienta na rozmowę do 3 sygnałów (IN). W ramach projektu osiągnięto...

Zapisz się na LeanLAB!

Weź udział w spotkaniu praktyków Lean Management!

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się i bądź na bieżąco z artykułami
i wydarzeniami Lean.

Praktyczne warsztaty

Certyfikacje Lean Six Sigma

warta logo
Warta referencje

„We wrześniu 2016 i oku w Katowicach, pracownicy Warty uczestniczyli w warsztatach Lean Champions „Lean Management i KAIZEN” zorganizowanym przez firmę LEAN Partner.

Szkolenie zostalo przeprowadzone w bardzo dynamicznej formie. Zestawy pojęć teoretycznych były umiejętnie przeplatane warsztatami, realizując tym samym praktyczne zastosowanie poznanych teorii. Dzięki temu, uczestnicy byli zaangażowani i chętni do pracy. Należy podkreślić, że dużą rolę odegrali sami trenerzy, którzy z dużą swobodą przekazywali wiedzy i dbali o dobrą atmosferę szkolenia.

Warsztat został przygotowany i przeprowadzony zgodnie z wcześniejszym ustaleniem, dokładnie pod zamówienie Warty spełnił oczekiwania wszystkich uczestników w części merytorycznej oraz warsztatowej.

Ogromnym atutem warsztatów okazała się możliwość poznania praktycznego wykorzystania metodyki LEAN w firmie Bombardier. To świetny pomysł na spotkanie z praktykami i możliwość zadania pytań managerom stosującym na co dzień z sukcesem metodologię LEAN.

Wszystkim zainteresowanym wprowadzeniem metodologii LEAN polecamy szkolenie i warsztaty prowadzone przez LEAN Partner.

To bardzo dobra inwestycja oraz gwarancja jakości szkolenia.”

Beata Jaczewska, Koordynator

Jarosław Paćko, Dyrektor, Towarzystwo ubezpieczeń i reasekuracji  Warta S.A, branża ubezpieczeniowa