Wdrożenia

Lean w produkcji – branża remontowa, produkcja niskoseryjna

Produkcja, branża: remonty, produkcja niskoseryjna, kastomizowana

Projekt dla klienta z branży produkcyjnej.

Cele projektu

 1. Skrócenie czasu przygotowania technologii remontów maszyn oraz budowy nowych
  o 15%.
 2. Weryfikacja procesu harmonogramowania – zaproponowanie zmian mających na celu zmniejszenie odsetek opóźnień, następnie eliminacja opóźnień do zera.
 3. Dostosowanie logistyki zewnętrznej i wewnętrznej pod pracę dokładnie na czas
  (just-in-time).
 4. Podwyższenie produktywności o 15% i wydajności o 10% w działach remontowych
  i montażu nowych konstrukcji.
 5. Zmniejszenie stanów magazynowych o 30%.
 6. Zmniejszenie wartości wskaźnika “paleto-dni” dla zajętości miejsc paletowych
  w magazynie oraz wskaźnika “zakup-sprzedaż” dla części zamiennych dla pozycji remontowych i nowej produkcji o 15%.
 7. Stworzenie LEAN TEAM z przedstawicieli wszystkich 4 poziomów zarządzania.

Efekt projektu

 • Finansowy – zwiększenie marży o 11,5% poprzez:
  • skrócenie obiegu gotówki,
  • zwiększenie produktywności,
  • eliminację kar za niedotrzymywanie terminów.
 • Operacyjny:
  • wzrost produktywności działu inżynierów i technologów, odpowiednio
   o 17% i 22%,
  • skrócenie czasu przygotowywania technologii remontów maszyn i budowy nowych o 18%,
  • podwyższenie produktywności i wydajności w dziale remontów
   i nowych montaży o 17%,
  • zmniejszenie stanów magazynowych o 22%,
  • zmniejszenie wskaźników “paleto-dni” oraz “zakup-sprzedaż” o 18%.
 • Zespoły:
  • aktywny LEAN TEAM,
  • analiza, weryfikacja oraz wdrożenie wskaźników KPI, schematu komunikacji
   i zgłaszania pomysłów usprawniających,
  • integracja działów w wyniku mapowania VSM – eliminacja konfliktów i błędów.

Metody projektowe

 • opracowanie Business Case,
 • wprowadzenie komunikacji zgodnie z Hoshin Kanri,
 • projekt prowadzony zgodnie z DMAIC/PDCA,
 • opracowanie wskaźników produktywności – KPI,
 • wdrożenie zmian w logistyce zewnętrznej – współpraca z dostawcami,
 • wdrożenie zmian w logistyce wewnętrznej – wywołania typu pull,
 • warsztaty Lean Lider,
 • warsztaty 5w2h oraz A3,
 • warsztaty 3M.

 

Sprawdź czym jest KPI: https://leanpartner.pl/czy-mierzysz-wskaznikami-efektywnosc-swojego-przedsiebiorstwa/

Sprawdź czym jest Kanban Pull System: https://leanpartner.pl/system-kanban-pull-system/