Lean w produkcji – branża remontowa, produkcja niskoseryjna

Share on facebook
Share on linkedin
Podwyższenie produktywności o 15% i wydajności o 10% w działach remontowych i montażu nowych konstrukcji. Zmniejszenie stanów magazynowych o 30%. wzrost produktywności działu inżynierów i technologów, odpowiednio o 17% i 22%.
lean w produkcji

Projekt dla klienta z branży produkcyjnej

Produkcja, branża: remonty, produkcja niskoseryjna, kastomizowana

Cele projektu

 1. Skrócenie czasu przygotowania technologii remontów maszyn oraz budowy nowych
  o 15%.
 2. Weryfikacja procesu harmonogramowania – zaproponowanie zmian mających na celu zmniejszenie odsetek opóźnień, następnie eliminacja opóźnień do zera.
 3. Dostosowanie logistyki zewnętrznej i wewnętrznej pod pracę dokładnie na czas
  (just-in-time).
 4. Podwyższenie produktywności o 15% i wydajności o 10% w działach remontowych
  i montażu nowych konstrukcji.
 5. Zmniejszenie stanów magazynowych o 30%.
 6. Zmniejszenie wartości wskaźnika “paleto-dni” dla zajętości miejsc paletowych
  w magazynie oraz wskaźnika “zakup-sprzedaż” dla części zamiennych dla pozycji remontowych i nowej produkcji o 15%.
 7. Stworzenie LEAN TEAM z przedstawicieli wszystkich 4 poziomów zarządzania.

 

Efekt projektu

 • Finansowy – zwiększenie marży o 11,5% poprzez:
  • skrócenie obiegu gotówki,
  • zwiększenie produktywności,
  • eliminację kar za niedotrzymywanie terminów.
 • Operacyjny:
  • wzrost produktywności działu inżynierów i technologów, odpowiednio
   o 17% i 22%,
  • skrócenie czasu przygotowywania technologii remontów maszyn i budowy nowych o 18%,
  • podwyższenie produktywności i wydajności w dziale remontów
   i nowych montaży o 17%,
  • zmniejszenie stanów magazynowych o 22%,
  • zmniejszenie wskaźników “paleto-dni” oraz “zakup-sprzedaż” o 18%.
 • Zespoły:
  • aktywny LEAN TEAM,
  • analiza, weryfikacja oraz wdrożenie wskaźników KPI, schematu komunikacji
   i zgłaszania pomysłów usprawniających,
  • integracja działów w wyniku mapowania VSM – eliminacja konfliktów i błędów.

 

Metody projektowe

 • opracowanie Business Case,
 • wprowadzenie komunikacji zgodnie z Hoshin Kanri,
 • projekt prowadzony zgodnie z DMAIC/PDCA,
 • opracowanie wskaźników produktywności – KPI,
 • wdrożenie zmian w logistyce zewnętrznej – współpraca z dostawcami,
 • wdrożenie zmian w logistyce wewnętrznej – wywołania typu pull,
 • warsztaty Lean Lider,
 • warsztaty 5w2h oraz A3,
 • warsztaty 3M.

Podobne artykuły

Jeśli uważasz ten artykuł za merytoryczny i pomocny, udostępnij go na swoich social mediach.

Share on facebook
Udostępnij na Facebook
Share on linkedin
Udostępnij na Linkedin

Nasze wdrożenia

Lean w branży automotive

Optymalizacja 2 linii zrobotyzowanego spawania. Dzięki wdrożonym zmianom dostawca może sprostać zmienności w zamówieniach klienta i produkować zgodnie z zasadami JIT. Projekt wygenerował 2 500 000 zł zysku.

Lean w logistyce – transport kontenerów morskich

Realizacja business case’u polegającego na zmniejszeniu kosztów załadunku i rozładunku statku oraz umożliwieniu składania większej liczby zamówień na transport morski.
Osiągnięto cel projektu w zakładanym czasie i zwrocie inwestycji 200k USD + 35% wzrost sprzedaży cargo.

Lean w produkcji – armatura sanitarna

Optymalizacja linii montażowej zaworów.
Dzięki wdrożonym zmianom bazującym na koncepcji Lean Manufacturing udało się znacząco obniżyć koszty wytwarzania produktów zwiększając produktywność średnio o 45 % .
Projekt wygenerował 450 000 zł zysku / rok.

Lean w usługach – branża bankowość, finanse

Skrócenie czasu odpowiedzi na zgłoszenia Klientów o 30%. Zwiększenie wydajności procesu o 40% dzięki zastosowaniu narzędzi Lean Managament. Wzrost zaangażowania pracowników w proces optymalizacji dzięki KAIZEN. Wzrost satysfakcji Klientów przekładający się poziom sprzedaży.

Lean w logistyce – centrum usług logistycznych

Zwiększenie rotacji zapasów o 34%.
Poprawienie efektywności operatorów na magazynie o 63%. Uwolnienie zapasów nierotujących o 9,6 MLN zł.
Skrócenie czasu wdrażania Lead Time dla nowych produktów (Time to market) o 130%. Projekt wygenerował 12 MLN zł zysku / rok.

logistyka

Lean w logistyce – branża produkcja nisko- i wysokoseryjna

Projekt dla klienta z branży produkcyjnej w zakresie logistyki wewnętrznej. Skrócenie czasów przestojów produkcyjnych związanych z niedoborem komponentów na stanowiskach pracy o 50%. Powołanie na nowo funkcji LEAN TEAM z przedstawicieli wszystkich współpracujących działów.

branża bpo

Lean w usługach – branża BPO Assistance / Call Center

Podniesienie rentowności, produktywności bez zwiększenia tempa pracy. Skrócenie czasu rozmowy potrzebnego do zawarcia porozumienia o 32%.
Skrócenie czasu oczekiwania Klienta na rozmowę do 3 sygnałów (IN). W ramach projektu osiągnięto zysk w wysokości 2 mln zł.

Zapisz się na LeanLAB!

Weź udział w spotkaniu praktyków Lean Management!

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się i bądź na bieżąco z artykułami
i wydarzeniami Lean.

Praktyczne warsztaty

Certyfikacje Lean Six Sigma

Ciekawe artykuły

Share on facebook
Share on linkedin
warta logo
Warta referencje

„We wrześniu 2016 i oku w Katowicach, pracownicy Warty uczestniczyli w warsztatach Lean Champions „Lean Management i KAIZEN” zorganizowanym przez firmę LEAN Partner.

Szkolenie zostalo przeprowadzone w bardzo dynamicznej formie. Zestawy pojęć teoretycznych były umiejętnie przeplatane warsztatami, realizując tym samym praktyczne zastosowanie poznanych teorii. Dzięki temu, uczestnicy byli zaangażowani i chętni do pracy. Należy podkreślić, że dużą rolę odegrali sami trenerzy, którzy z dużą swobodą przekazywali wiedzy i dbali o dobrą atmosferę szkolenia.

Warsztat został przygotowany i przeprowadzony zgodnie z wcześniejszym ustaleniem, dokładnie pod zamówienie Warty spełnił oczekiwania wszystkich uczestników w części merytorycznej oraz warsztatowej.

Ogromnym atutem warsztatów okazała się możliwość poznania praktycznego wykorzystania metodyki LEAN w firmie Bombardier. To świetny pomysł na spotkanie z praktykami i możliwość zadania pytań managerom stosującym na co dzień z sukcesem metodologię LEAN.

Wszystkim zainteresowanym wprowadzeniem metodologii LEAN polecamy szkolenie i warsztaty prowadzone przez LEAN Partner.

To bardzo dobra inwestycja oraz gwarancja jakości szkolenia.”

Beata Jaczewska, Koordynator

Jarosław Paćko, Dyrektor, Towarzystwo ubezpieczeń i reasekuracji  Warta S.A, branża ubezpieczeniowa