Lean w logistyce. Jak stosować LEAN w centrum logistycznym

Czy Lean to tylko produkcja? W żadnym wypadku! Lean sprawdza się w wielu branżach. Nie inaczej jest w logistyce. Oto przykłady rezultatów: Zwiększenie rotacji zapasów o 34%. Poprawienie efektywności operatorów na magazynie o 63%. Uwolnienie zapasów nierotujących o 9,6 MLN zł. Skrócenie czasu wdrażania ( Lead Time ) dla nowych produktów (Time to market) o 70%. Projekt wygenerował 12 MLN zł zysku / rok.

Lean w Logistyce?

Praktyka lub filozofia Lean Management, powszechnie kojarzona z optymalizacją procesów produkcyjnych, zdobywa z powodzeniem nowe terytoria – a jednym z nich jest centrum usług logistycznych.

Zastanawialiście się kiedyś, jak te metody praktycznie zastosować np. w magazynie wysokiego składowania czy w biurze spedytorów?

Centrum logistyczne to ośrodek dynamicznie zmieniającego się scenariusza, którego przebieg zależy od wielu zmiennych. Przewaga konkurencyjna zależy od oferowanych stawek a adaptacja do rynku są kluczem do sukcesu.

Jak na takim żywym organizmie przeprowadzić projekt Lean?

Szczegóły projektu Lean Management w Logistyce

Centrum usług logistycznych
Branża: logistyka kontraktowa

Cel projektu

 1. Podniesienie efektywności operacyjnej i finansowej procesów oraz rozwiązań logistycznych.

 2. Przekazanie wiedzy z zakresu stosowania metod Lean tak aby pracownicy mogli samodzielnie kontynuować prace.

 3. Wprowadzenie standardów pracy, które będzie można monitorować w postaci KPI.

Przebieg projektu

 1. Projekt rozpoczęliśmy od aktualizacji i ustalenia dodatkowych celów strategicznych w firmie. Aktualizacja była potrzebna do sprawdzenia czy na pewno wszystkie są aktualne, mierzalne i czy są zrozumiałe dla wszystkich zaangażowanych w projekt. Ustalenie dodatkowych celów było konieczne z perspektywy oczekiwań kierownictwa i samych pracowników.

 2. Zorganizowaliśmy wspólnie z Klientem sesję informacyjną o projekcie – poinformowaliśmy w odpowiedni oraz zrozumiały sposób o celach, zakresie i planie przedsięwzięcia.

 3. Przeszkoliliśmy praktycznie z Lean kierownictwo i „Lean Team”.

 4. Wspólnie z pracownikami firmy Klienta przeprowadziliśmy Assessment procesowy w oparciu o mapowanie metodą VSM.

 5. Na podstawie Assessmentu pogrupowaliśmy dalsze działania w zależności od poziomu inwestycji, stopnia skomplikowania i możliwości działań zgodnie z Kaizen.

 6. Wprowadzaliśmy wspólnie zmiany opierając się o cykl PDCA oraz metody Agile.  

Efekt projektu

W efekcie wspólnych prac i metodycznemu działaniu, Zespół naszego Klienta był i jest w stanie pracować zgodnie z zasadami Lean.

Oprócz podniesienia wartości wyznaczonych wskaźników wprowadzono zarządzanie wizualne w zdefiniowanych obszarach.  Przepływ informacji oparto o RACI w postaci elektronicznego monitoringu, tablic w odpowiednich miejscach oraz organizacji war room obeya – czyli miejsca wspólnych spotkań w celu aktualizacji danych i podejmowania kluczowych decyzji.

Osiągnięto optymalny układ floor layout sortera oraz miejsc załadunkowych. Skrócono czas kompletacji towaru i załadunku samochodów ciężarowych.

Cele związane z podniesieniem efektywności operacyjnej i finansowej zostały zrealizowane na następujących mierzalnych poziomach:

 • Zwiększenie rotacji zapasów o 34%
 • Poprawienie efektywności operatorów na magazynie o 63% (produktywność)
 • Uwolnienie zapasów nierotujących w kwocie 9,6 MLN zł
 • Skrócenie czasu wdrażania (  Lead Time ) dla nowych produktów (Time to market) o 70%
 • Osiągnięcie poziomu realizacji zamówień (Delivery on time, OTIF) do poziomu 99,83%
 • Projekt wygenerował   12 MLN zł  zysku/rok

Podsumowanie projektu

12 000 000 zł

Zysk z projektu/rok

180 osób

Liczba pracowników

6 miesięcy

Czas trwania projektu

0 %
Wzrost produktywności procesów operatorskich
0 %
Skrócenie czasu wprowadzania nowych produktów
0 %
Zwiększenie rotacji zapasów
0 %
Zmniejszenie potrzebnej przestrzeni roboczej

Jeśli uważasz ten artykuł za merytoryczny i pomocny, udostępnij go na swoich social mediach.

Zaciekawił Cię artykuł? Podziel się nim na Facebook
Zaciekawił Cię artykuł? Podziel się nim na Linkedin
Udostępnij na Facebook
Udostępnij na Linkedin

Nasze wdrożenia

Lean w branży automotive

Optymalizacja 2 linii zrobotyzowanego spawania. Dzięki wdrożonym zmianom dostawca może sprostać zmienności w zamówieniach klienta i produkować zgodnie z zasadami JIT. Projekt wygenerował 2 500 000 zł zysku.

Lean w logistyce – transport kontenerów morskich

Realizacja business case’u polegającego na zmniejszeniu kosztów załadunku i rozładunku statku oraz umożliwieniu składania większej liczby zamówień na transport morski. Osiągnięto cel projektu w zakładanym czasie i zwrocie inwestycji 200k...

Lean w produkcji – armatura sanitarna

Optymalizacja linii montażowej zaworów. Dzięki wdrożonym zmianom bazującym na koncepcji Lean Manufacturing udało się znacząco obniżyć koszty wytwarzania produktów zwiększając produktywność średnio o 45 % . Projekt wygenerował 450 000...

Lean w usługach – branża bankowość, finanse

Skrócenie czasu odpowiedzi na zgłoszenia Klientów o 30%. Zwiększenie wydajności procesu o 40% dzięki zastosowaniu narzędzi Lean Managament. Wzrost zaangażowania pracowników w proces optymalizacji dzięki KAIZEN. Wzrost satysfakcji Klientów przekładający...

branża bpo

Lean w usługach – branża BPO Assistance / Call Center

Podniesienie rentowności, produktywności bez zwiększenia tempa pracy. Skrócenie czasu rozmowy potrzebnego do zawarcia porozumienia o 32%. Skrócenie czasu oczekiwania Klienta na rozmowę do 3 sygnałów (IN). W ramach projektu osiągnięto...

Zapisz się na LeanLAB!

Weź udział w spotkaniu praktyków Lean Management!

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się i bądź na bieżąco z artykułami
i wydarzeniami Lean.

Praktyczne warsztaty

Certyfikacje Lean Six Sigma

warta logo
Warta referencje

„We wrześniu 2016 i oku w Katowicach, pracownicy Warty uczestniczyli w warsztatach Lean Champions „Lean Management i KAIZEN” zorganizowanym przez firmę LEAN Partner.

Szkolenie zostalo przeprowadzone w bardzo dynamicznej formie. Zestawy pojęć teoretycznych były umiejętnie przeplatane warsztatami, realizując tym samym praktyczne zastosowanie poznanych teorii. Dzięki temu, uczestnicy byli zaangażowani i chętni do pracy. Należy podkreślić, że dużą rolę odegrali sami trenerzy, którzy z dużą swobodą przekazywali wiedzy i dbali o dobrą atmosferę szkolenia.

Warsztat został przygotowany i przeprowadzony zgodnie z wcześniejszym ustaleniem, dokładnie pod zamówienie Warty spełnił oczekiwania wszystkich uczestników w części merytorycznej oraz warsztatowej.

Ogromnym atutem warsztatów okazała się możliwość poznania praktycznego wykorzystania metodyki LEAN w firmie Bombardier. To świetny pomysł na spotkanie z praktykami i możliwość zadania pytań managerom stosującym na co dzień z sukcesem metodologię LEAN.

Wszystkim zainteresowanym wprowadzeniem metodologii LEAN polecamy szkolenie i warsztaty prowadzone przez LEAN Partner.

To bardzo dobra inwestycja oraz gwarancja jakości szkolenia.”

Beata Jaczewska, Koordynator

Jarosław Paćko, Dyrektor, Towarzystwo ubezpieczeń i reasekuracji  Warta S.A, branża ubezpieczeniowa